Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-04-12 ( Imieniny: Juliusza, Lubosława)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Rok 2024

Rok 2024

 • NR LXVI.463.2024 zmieniająca uchwałę nr LX.412.2023 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w sprawie
  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w schronisku dla
  osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 • NR LXVI.462.2024 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
  zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 • NR LXVI.461.2024 w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt
 • NR LXVI.460.2024 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
  z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LXVI.459.2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035
 • NR LXVI.458.2024 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024
 • NR LXV.456.2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu
 • NR LXV.455.2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035
 • NR LXV.454.2024 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024
 • NR LXIV.453.2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Koźminie Wielkopolskim na lata 2024-2030
 • NR LXIV.452.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej UCHWAŁA NR LXIV.451.2024 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów podróży służbowej radnego Gminy Koźmin Wielkopolski pojazdem niebędącym własnością Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LXIV.451.2024 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów podróży służbowej radnego Gminy Koźmin Wielkopolski pojazdem niebędącym własnością Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LXIV.450.2024 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządu rad osiedla
 • NR LXIV.449.2024 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
 • NR LXIV.448.2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR LXIV.447.2024 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski w roku 2024
 • NR LXIV.446.2024 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Koźmin Wielkopolski w Stowarzyszeniu „Wielkopolska z wyobraźnią" tworzącego Lokalną Grupę Działania
 • NR LXIV.445.2024 zmieniająca uchwałę Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • NR LXIV.444.2024 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
 • NR LXIV.443.2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035
 • NR LXIV.442.2024 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024
 • NR LXIV.441.2024 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

 

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-27 15:14przez:
Opublikowano:2024-02-27 08:57przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2024-04-02 08:40przez:
Podmiot udostępniający: BIP - Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:1687

Rejestr zmian

 • [2024-04-02 08:40:48]Publikacja uchwał od 458 do 463

Banery/Logo