Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-07-18 ( Imieniny: Kamila, Karoliny)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Rok 2022

Rok 2022

 • Zarządzenie Nr 58.2023 w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatków od towarów i usług w sprawie (VAT) w Gminie Koźmin Wielkopolski w związku z centralizacją rozliczeń VAT.
 • Zarządzenie Nr 57.2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki Urzędu Gminy w Koźminie Wielkopolskim.
 • Zarządzenie Nr 56.2022 w sprawie dodania nowej klasy w wykazie akt.
 • Zarządzenie Nr 55.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 54.2022 w sprawie upoważnienia kierowników samorządowych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 • Zarządzenie Nr 53.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 52.2022 w sprawie wysokości stawek czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych i najem socjalny na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 51.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 50.2022 w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA).
 • Zarządzenie Nr 49.2022 w sprawie wprowadzenia instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 48.2022 w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Koźminie Wielkopolskim.
 • Zarządzenie Nr 47.2022 w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na stanowisko do dowodów osobistych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 46.2022 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031.
 • Zarządzenie Nr 45.2022 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2022r.
 • Zarządzenie Nr 44.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Zarządzenie Nr 43.2022 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • Zarządzenie Nr 42.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.”
 • Zarządzenie Nr 41.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022,
 • Zarządzenie Nr 40.2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2023.
 • Zarządzenie Nr 39.2022 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Borzęciczki.
 • Zarządzenie Nr 38.2022 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2022r.
 • Zarządzenie Nr 37.2022 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022r.
 • Zarządzenie Nr 36.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 35.1022 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane organizowanych przez Gminę Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 34.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 33.2022 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.
 • Zarządzenie Nr 32.2022 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów w Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 • Zarządzenie Nr 31.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 30.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 29.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022
 • Zarządzenie Nr 28.2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim  za 2021r.
 • Zarządzenie Nr 27.2022 w sprawie powołania komisji rozpatrującej ofertę o pracę na stanowisko do spraw planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 26.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Parkowe Skrzaty w Koźminie Wielkopolskim.
 • Zarządzenie Nr 25.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach.
 • Zarządzenie Nr 24.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim.
 • Zarządzenie Nr 23.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022
 • Zarządzenie Nr 22.2022 w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 21.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 20.2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 19.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • Zarządzenie Nr 18.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 17.2022 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 16.2022 w sprawie rozpatrywania wniosków o świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 • Zarządzenie Nr 15.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 14.2022 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów w Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 • Zarządzenie Nr 13.2022 w sprawie ustalenia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2024.
 • Zarządzenie Nr 12.2022 w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na stanowisko do spraw planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 11.2022 w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023.
 • Zarządzenie Nr 10.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.
 • Zarządzenie Nr 9.2022 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 8. 2022 w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 7.2022 w sprawie zmiany „Zasad bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski”
 • Zarządzenie Nr 6.2022 w sprawie ustanowienia Planu ciągłości działania na wypadek awarii systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 5.2022 w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 4.2022 w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Koźmin Wielkopolski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie Nr 3.2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Zarządzenie Nr 2.2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Zarządzenie Nr 1.2022 w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim

 

Autor: Renata Walas

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-17 12:48przez: Renata Walas
Opublikowano:2024-01-17 12:54przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2024-01-17 12:54przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: BIP - Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:619

Rejestr zmian

 • [2024-01-17 12:54:00]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-01-17 12:49:16]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-01-17 12:33:58]Agnieszka FlejsierowiczUtworzenie dokumentu

Banery/Logo