Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-06-15 ( Imieniny: Jolanty, Lotara)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny

Podstawa prawna
  • Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zmianami),
  • Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020r. pozycja 1327),
  • Uchwała Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28,06,2013r. w spawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz 4885 z późn. zmianami)
I. WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (F-RO-02/01) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi wystąpienie zdarzenia losowego.

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

30 dni

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Referat Oświaty – pokój nr 14, tel. 62 72 19 355

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
  1. Wnioski składa się w Referacie Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
  2. Złożone wnioski zostają zaopiniowane przez Gminną Komisję Stypendialną.
  3. Rozpatrzenie wniosku następuje w formie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI

Za zdarzenia losowe uprawniające do wystąpienia o zasiłek uznaje się w szczególności:

  • brak dochodu w rodzinie spowodowany nagłą utratą pracy rodzica (rodziców)
  • nagłą chorobę lub śmierć członka rodziny
  • inne zdarzenia losowe (pożar, zalanie mieszkania, klęski żywiołowe itp.)
Formularze

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Autor: Małgorzata Głuch

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-18 13:44przez: Małgorzata Głuch
Opublikowano:2021-03-18 13:44przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-03-18 13:38przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:1325

Rejestr zmian

  • [2021-03-18 13:38:22]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo