Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-07-18 ( Imieniny: Kamila, Karoliny)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) można złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Kto może złożyć wniosek ?

Klient w zakresie dostępności Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski może:

 1.  poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności, wskazując barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. wnioskawca może złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON na brak zapewnienia dostępności, w przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewnił mu dostępności w sposób i w terminie wskazanym we wniosku, lub w terminie wydłużonym lub nie zapewnił dostępu alternatywnego.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, jednak  nie później, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zaproponuje  rozwiązanie alternatywne. .

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 • przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski
 • złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, w godzinach pracy Urzędu;
 • przesłać za pośrednictwem EPUAP (adres skrzynki ePUAP  /UMiGKozminWlkp/SkrytkaESP);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@kozminwlkp.pl
Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
 2. w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 3.  z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Skarga powinna spełniać wymagania formalne, określone dla wniosku o zapewnienie dostępności ( Art 30 pkt.3 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. z 2020 poz.1062 ze zm.)  W zakresie pkt 2-4 jest wystarczające załączenie do skargi kopii wniosku o zapewnienie dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności docx

Wniosek o zapewnienie dostępności pdf

RODO Klauzula informacyjna

Autor: Agnieszka Flejsierowicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-25 15:21przez: Agnieszka Flejsierowicz
Opublikowano:2022-02-25 15:08przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2022-03-17 15:08przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:15741

Rejestr zmian

 • [2022-03-17 15:08:16]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-02-25 15:32:52]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-02-25 14:59:29]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo