Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-07-18 ( Imieniny: Kamila, Karoliny)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Ulgi - brak pomocy publicznej

Ulgi - brak pomocy publicznej

Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Koźmin Wielkopolski dla podatników, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w formie
 • umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,
 • odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 12.01.1991 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
 • uchwała Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz.Woj.Wlkp. z 2016 r. poz. 6284).
I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udzielenie ulgi w formie:

 • odroczenia terminu płatności podatku – formularz F-PiK-08/01,
 • rozłożenia zapłaty podatku na raty – formularz F-PiK-08/02,
 • odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – formularz F-PiK-08/03,
 • rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – formularz F-PiK-08/04,
 • umorzenia zaległości podatkowej wraz odsetkami – formularz F-PiK – 08/05,
 • umorzenia odsetek od zaległości podatkowych – formularz F-PiK – 08/06

może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną:
a) kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialno- bytową podatnika i członków jego
rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym kserokopie dowodów
obrazujących uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki),
b) oświadczenie podatnika o stanie majątkowym – nieruchomościach i ruchomościach - formularz
F-PiK – 08/07 .

W przypadku wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną:
a) dokument poświadczający status prawny wnioskodawcy,
b) dokumenty obrazujące kondycję finansową.

W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na formularzu pełnomocnictwa szczególnego lub istnienia pełnomocnictwa ogólnego.

II. OPŁATY

Opłata prolongacyjna: 50 % stawki odsetek za zwłokę ogłaszanych przez Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski” naliczonych za okres korzystania z odroczenia lub rozłożenia na raty.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 20 dni - jeśli sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z wnioskiem, a w przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego – do 30 dni.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – pokój nr 1, tel. 62 7219 335.

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna lub Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia lub Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji .

VII. UWAGI

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form, w zależności od woli wnioskodawcy: osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty.

Formularze

Odroczenie terminu płatności podatku
Rozłożenie na raty płatności podatku
Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę
Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych
Oświadczenie o stanie majątkowym

Autor: Hanna Plewińska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-17 13:34przez: Hanna Plewińska
Opublikowano:2021-03-17 13:34przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-03-17 13:18przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:1890

Rejestr zmian

 • [2021-03-17 13:18:40]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo