Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-07-18 ( Imieniny: Kamila, Karoliny)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU PESEL I REJESTRU ZASTRZEŻEŃ NUMERÓW PESEL

PODSTAWA PRAWNA:
WYMAGANE DOKUMENTY
 •  wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej),
 • do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nie jest nikt zameldowany do wglądu oryginał dokumentu- potwierdzający tytuł prawny do lokalu tj. w szczególności odpis z księgi wieczystej, akt notarialny lub orzeczenie sądu,
 • pełnomocnictwo (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

   

OPŁATY

Dot. zaświadczenia:

Opłata skarbowa: 17,- zł. można jej dokonać:

 • za pomocą terminala płatniczego na stanowisku w Urzędzie MiG Koźmin Wielkopolski ul. Borecka 23
 • za pomocą terminala płatniczego w kasie Urzędu MiG Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11
 • lub na konto UMiG Koźmin Wielkopolski 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374 (w tytule wpłaty należy podać informację, że jest to opłata skarbowa, oraz sprawę w której wnoszona jest opłata)

Nie pobiera się opłat za wydanie zaświadczenia w przypadkach przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej.

Dot. pełnomocnictwa:

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17,- zł można jej dokonać:

 • za pomocą terminala płatniczego na stanowisku w Urzędzie MiG Koźmin Wielkopolski ul. Borecka 23
 • za pomocą terminala płatniczego w kasie Urzędu MiG Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11
 • lub na konto UMiG Koźmin Wielkopolski 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374 (w tytule wpłaty należy podać informację, że jest to opłata skarbowa, oraz sprawę w której wnoszona jest opłata)
TERMIN ODPOWIEDZI
 • niezwłocznie po złożeniu wniosku,
 • w przypadku konieczności korzystania ze zbiorów archiwalnych – do 7 dni
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. ewidencji ludności - pokój nr 1 Urząd MiG Koźmin Wielkopolski ul. Borecka 23, tel. 62 72 19 332

SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 • Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy lub osobie która ma pełnomocnictwo.
 • Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia.
TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o żądanej przez wnioskodawcę treści wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia.

UWAGI

Wniosek można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Skrzynka e-PUAP: UMiGKozminWlkp/SkrytkaESP


FORMULARZE:

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności pdf

Pełnomocnictwo  F-OSO – 07/02

Wydanie VI z dnia 20 grudnia 2023 r.

Autor: Dominika Wielebska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-13 14:53przez: Dominika Wielebska
Opublikowano:2021-12-13 08:23przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2024-03-07 08:22przez:
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:3674

Rejestr zmian

 • [2024-03-07 08:22:45]Aktualizacja danych
 • [2024-03-07 08:21:26]Aktualizacja danych
 • [2024-01-04 15:45:37]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-01-04 09:16:50]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2024-01-04 09:01:30]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja karty informacyjej i wniosku
 • [2022-02-24 14:52:39]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-14 09:23:58]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-13 14:57:32]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-13 14:35:35]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo