Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2023-01-29 ( Imieniny: Franciszka, Konstancji)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Zaświadczenia z akt ewidencji ludności

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW REJESTRU PESEL I REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

PODSTAWA PRAWNA:
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej),
 • do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nie jest nikt zameldowany do wglądu oryginał dokumentu- potwierdzający tytuł prawny do lokalu tj. w szczególności odpis z księgi wieczystej, akt notarialny lub orzeczenie sądu,
 • pełnomocnictwo (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa F-OSO –07,02 ,
OPŁATY

Dot. zaświadczenia:
Opłata skarbowa: 17,- zł uiszczana w kasie Urzędu MiG Koźmin Wielkopolski  lub na konto UMiG 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374
Nie pobiera się opłat za wydanie zaświadczenia w przypadkach przewidzianych w ustawie o  opłacie skarbowej.
Dot. pełnomocnictwa:
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17,- zł. uiszczana w kasie Urzędu MiG Koźmin Wielkopolski lub na konto UMiG 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374
Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

TERMIN ODPOWIEDZI
 • niezwłocznie po złożeniu wniosku,
 • w przypadku konieczności korzystania ze zbiorów archiwalnych – do 7 dni
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. ewidencji ludności - pokój nr 3, tel. 62 72 19 332.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 • Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy lub osobie która ma pełnomocnictwo.
 • Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia.
TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o żądanej przez wnioskodawcę treści wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia.

UWAGI

Wniosek można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Skrzynka e-PUAP: UMiGKozminWlkp/SkrytkaESP


FORMULARZE:

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności docx.

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności pdf

Pełnomocnictwo  F-OSO – 07/02

Autor: Dominika Wielebska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-13 14:53przez: Dominika Wielebska
Opublikowano:2021-12-13 14:56przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2022-02-24 14:52przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:355

Rejestr zmian

 • [2022-02-24 14:52:39]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-14 09:23:58]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-13 14:57:32]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-13 14:35:35]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo