Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Aktualne oferty przetargowe 83436 2016-10-27
Podstawowe dane 80883 2016-10-28
Ogłoszenia, informacje, konkursy 61552 2016-10-27
Oferty przetargowe 54218 2016-10-27
Nabór na stanowiska pracy 49170 2016-10-27
Przetargi odwołane, unieważnione, nierozstrzygnięte z powodu braku ofert 46629 2016-10-27
Rada Miejska 39112 2016-10-27
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze 26898 2016-10-27
Burmistrz Miasta i Gminy 22384 2016-10-27
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa placów zabaw 20014 2016-10-26
Oferty inwestycyjne 19237 2016-10-27
Przetargi rozstrzygnięte 18146 2016-10-27
Jednostki organizacyjne 16799 2016-10-27
Treść złożonych oświadczeń 16638 2016-10-27
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze 15858 2016-10-26
Jednostki pomocnicze 14192 2016-10-27
Budżet Gminy 14055 2016-10-27
Uchwały Rady Miejskiej 13850 2016-10-28
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę 13448 2016-10-26
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Koźminie Wlkp. 12720 2016-10-24
Statut Gminy Koźmin Wielkopolski 12360 2016-10-27
Dane osobowe i adresowe 11218 2016-10-27
Podatki i opłaty lokalne 11157 2016-10-27
Podstawy prawne działania 10101 2016-10-27
Wykaz tablic informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy oraz słupów ogłoszeniowych 9729 2016-10-27
Ogłoszenie o zamówieniu- przebudowa ul. Wawrzyńczaka w Koźminie Wlkp. 9537 2016-10-21
Oświadczenia - Radni 9500 2016-10-27
Wybory samorządowe 2014 9414 2016-10-27
ISO w Urzędzie 9367 2016-10-27
Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 9279 2016-10-27
Programy, plany wieloletnie 9261 2016-10-28
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 9190 2016-10-27
Zarządzenia Burmistrza 9175 2016-10-27
Mienie komunalne 8745 2016-10-27
Obowiązek i zakres oświadczeń 8723 2016-10-27
Skład Rady Miejskiej: 8096 2016-10-28
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 8025 2016-10-27
Oświadczenia - Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy 7719 2016-10-27
Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 7693 2016-10-25
Kontrole w Urzędzie 7532 2016-10-27
Oświadczenia - Kierownicy jednostek organizacyjnych 7207 2016-10-26
Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2007r. i 2008r. 7199 2016-10-24
Informacje nieudostępnione 7094 2016-10-27
Informacje o stanie realizacji spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 6991 2016-10-27
STATUT Szkoły Podstawowej nr 3 6845 2016-10-27
Jednostki pomocnicze - Wykaz sołectw 6821 2016-10-27
Przewodniczący Rady Miejskiej 6797 2016-10-27
Wyniki przetargów 6596 2016-10-27
Informacje o pracy Rady Miejskiej w kadencji 2006 - 2010 6586 2016-10-27
Zagospodarowanie przestrzenne 6359 2016-10-27
Procedura udzielania absolutorium. 6016 2016-10-26
Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Koźminie Wlkp. (ulica Bractwa Kurkowego) i Pogorzałkach Wielkich 5880 2016-10-27
Urząd Stanu Cywilnego 5849 2016-10-27
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim 5311 2016-10-26
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej. 5269 2016-10-26
Wybory samorządowe 2010 r. 5224 2016-10-24
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5100 2016-10-27
Podstawowe informacje o budżecie i gospodarce finansowej gminy 5060 2016-10-27
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4942 2016-10-27
Wyniki przetargów - 2009 4828 2016-10-26
Referat Inwestycji Księgowość Gospodarki Komunalnej 4813 2016-10-26
Komisje stałe Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. 4707 2016-10-26
Zasady działania jednostek pomocniczych 4705 2016-10-26
STATUT Szkoły Podstawowej i. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach 4524 2016-10-23
Informacja o stanie mienia komunalnego 4501 2016-10-27
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki szkolnej w SP Stara Obra 4441 2016-10-26
STATUT Publicznego Przedszkola w Borzęciczkach 4275 2016-10-26
Informacja o stanie mienia komunalnego z 9.11.2004 r 4228 2016-10-26
Ustawa o samorzadzie gminnym 4168 2016-10-23
Referat Podatków i Księgowość 4110 2016-10-27
Protokoły sesji 4021 2016-10-26
Wybory parlamentarne 2011 3917 2016-10-26
Odpady komunalne 3903 2016-10-27
Zasady działania Burmistrza 3795 2016-10-26
Jednostki pom. - Osiedla miasta Koźmin Wlkp. 3795 2016-10-27
Informacje o pracy Rady Miejskiej 2002-2006 3742 2016-10-27
Podatek od nieruchomości: 3692 2016-10-20
Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. 3660 2016-10-27
Gimnazjum im Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 3537 2016-10-27
Rada Miejska: 3499 2016-10-26
Atuty gospodarcze miasta i gminy Koźmin Wlkp. 3463 2016-10-19
Koźmiński Urząd na drodze do certyfikatu ISO 3448 2016-10-24
Referat Oświaty 3436 2016-10-27
Regulamin Komisji Rewizyjnej 3340 2016-10-27
Regulamin Rady Miejskiej 3336 2016-10-26
Procedura uchwalania budżetu. 3335 2016-10-27
Wybory prezydenckie 2015 3235 2016-10-27
Zasady tworzenia Klubów Radnych 3160 2016-10-26
STATUT Szkoły Podstawowej w Starej Obrze 3160 2016-10-27
Wykonanie budżetu za 2003 3152 2016-10-19
STATUT Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach 3135 2016-10-27
Oferta inwestycyjne część 2 3105 2016-10-26
STATUT Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3074 2016-10-24
Wybory samorządowe 2010 3055 2016-10-27
Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w 3046 2016-10-26
Szkoła Podstawowa Nr 1 2987 2016-10-26
F-USC-01,02- o 3 akty małżeństwa.pdf 2969 2016-10-26
Informacje o pracy Rady Miejskiej w kadencji 2010 - 2014 2910 2016-10-26
2008 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2906 2016-10-24
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Wierzbowej w Koźminie Wlkp. 2896 2016-10-21
F-OSO-07,01- wniosek o zaśw. potw. zameldowanie.pdf 2869 2016-10-26
Radca prawny 2860 2016-10-26
STATUT Gimnazjum 2841 2016-10-24
Podatek rolny 2833 2016-10-20
Uchwały przyjęte w roku 2010 2811 2016-10-27
STATUT Szkoły Podstawowej w Mokronosie 2802 2016-10-26
F-GK-03,01 - dodatek mieszkaniowy.pdf 2790 2016-10-26
Uchwały przyjęte w roku 2005 2780 2016-10-26
F-USC-01,01 - brak okol. wył. małżeństwo.pdf 2772 2016-10-26
Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 2762 2016-10-19
Podatek od środków transportowych 2756 2016-10-19
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. 2738 2016-10-25
F-USC-11,01 - o wyd.3 odpisów aktu zgonu.pdf 2711 2016-10-26
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach 2690 2016-10-20
Informacja Burmistrza ws komunikowania się 2677 2016-10-27
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych 2675 2016-10-27
Wybory 2636 2016-10-27
Programy działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2625 2016-10-22
Szkoła Podstawowa w Starej Obrze 2624 2016-10-27
Wyniki przetargów - 2008 2624 2016-10-19
Przedszkole Publiczne w Koźminie Wlkp. 2600 2016-10-23
Plany i sprawozdania 2577 2016-10-26
Komisja Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2566 2016-10-26
Uchwały przyjęte w 2006r. 2556 2016-10-26
Komisja Spraw Społecznych 2535 2016-10-25
for. informacja publiczna 2533 2016-10-27
Nabór na stanowisko sekretarki szkolnej w SP w Starej Obrze 2527 2016-10-26
Szkoła Podstawowa w Mokronosie 2520 2016-10-27
Budżet gminy 2003 2518 2016-10-26
F-PiK-151 - podatek transportowy.pdf 2488 2016-10-19
Opłata targowa 2458 2016-10-26
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2008 - 2020 2430 2016-10-20
Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 2421 2016-10-26
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Borzęciczkach 2412 2016-10-20
Nabór na stanowisko d/s obsługi kasowej w UMiG Koźmin Wlkp. 2400 2016-10-26
Uchwały przyjęte w 2007 r. 2391 2016-10-26
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 2385 2016-10-19
Oferty na kandydata na skarbnika gminy/głównego księgowego 2371 2016-10-26
Informacja o stanie mienia komunalnego z 31.10.2006 r. 2355 2016-10-19
Komisja Rewizyjna 2343 2016-10-23
Uchwały przyjęte w roku 2008 2330 2016-10-26
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw promocji i komunikacji społecznej 2315 2016-10-25
Wyniki przetargów - 2010 2313 2016-10-27
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. księgowości wymiarowej 2305 2016-10-26
Uchwały przyjęte w roku 2009 2274 2016-10-26
Nabór na stanowisko d/s promocji i komunikacji społecznej 2220 2016-10-21
Informacja z X sesji Rady Miejskiej 2216 2016-10-26
Badanie zadowolenia klientów Urzędu Miasta i Gminy 2216 2016-10-25
Nabór na stanowisko księgowego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim 2212 2016-10-22
Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2145 2016-10-27
Zarządzenia Burmistrza rok 2004 2139 2016-10-26
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracyjnego w SP Borzęcice 2138 2016-10-26
Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 2129 2016-10-20
Stanowisko ds. audytu wewnętrznego 2119 2016-10-27
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. w wymiarze 1 etatu. 2107 2016-10-27
Gminny Ośrodek Sportu 2088 2016-10-28
Plan Rozwoju Lokalnego - tekst 2082 2016-10-19
Listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniach o naborze na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy 2062 2016-10-25
Informacja z XV sesji Rady Miejskiej 2046 2016-10-27
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Starej Obrze 2046 2016-10-26
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa parkingu samochodowego wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w Koźminie Wielkopolskim 2041 2016-10-23
Informacja z XVII sesji Rady Miejskiej 2018 2016-10-24
Formularz wymeldowania z pobytu stałego 2014 2016-10-19
Zarządzenia Burmistrza rok 2003 2010 2016-10-27
Informacja z XIV sesji Rady Miejskiej 2001 2016-10-26
Akty Prawa Miejscowego 1986 2016-10-27
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw księgowości budżetowej: 1979 2016-10-19
Wyniki ankiety na temat funkcjonowania Punktu Informacyjnego oraz przydatności i dostępności systemu kart informacyjnych i formularzy 1973 2016-10-26
Przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości 1972 2016-10-27
Informacja z IX sesji Rady Miejskiej 1965 2016-10-27
form.PiK-08,04 - informacja o stanie majątkowym. 1963 2016-10-23
Wyniki badania satysfakcji klientów - październik 2004 1961 2016-10-25
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach 1961 2016-10-27
2010 orlik 1959 2016-10-19
Informacja z II sesji Rady Miejskiej 1952 2016-10-24
form.PiK-07,06 wyd II - informacja o pomocy publicznej 1941 2016-10-19
Inne oświadczenia 1929 2016-10-21
Uchwały przyjęte w roku 2011 1924 2016-10-24
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds rolnictwa i ochrony środowiska 1919 2016-10-26
Informacja z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej 1915 2016-10-19
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego ponad 2 miesiące 1908 2016-10-19
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg 2006-2007 1886 2016-10-19
form.PiK-08,01 wyd.I umorzenie zaległ.podatkowej 1871 2016-10-25
Uchwały przyjęte w roku 2012 1870 2016-10-26
Zarządzenia Burmistrza - rok 2006 1868 2016-10-24
Informacja z III sesji Rady Miejskiej 1864 2016-10-26
form. USC-07,01- wniosek o zaś. do małż. zagra 1861 2016-10-27
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. w wymiarze 1 etatu 1857 2016-10-25
Nabór na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1855 2016-10-27
Zarządzenia Burmistrza - rok 2005 1854 2016-10-23
Uchwały przyjęte w roku 2013 1847 2016-10-26
Informacja z XVI sesji Rady Miejskiej 1842 2016-10-24
2010 Przetarg nieograniczony remont drogi we wsi Sapieżyn 1841 2016-10-27
form.USC-10,01 wyd.III wniosek o odpisy akt stanu 1825 2016-10-26
Nabór na stanowisko d/s księgowości podatkowej 1825 2016-10-27
Przetarg na wymianę stolarki okiennej 1824 2016-10-19
Informacja z VIII sesji Rady Miejskiej 1823 2016-10-24
Formularz zgłoszenia pobytu stałego 1820 2016-10-19
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw obsługi kasowej 1817 2016-10-25
Informacja z V sesji Rady Miejskiej 1810 2016-10-26
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. informacji europejskiej i sportu 1801 2016-10-26
BIP 2006\\Uchwały - luty\\31uch - regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1796 2016-10-19
Informacja o Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta 1795 2016-10-27
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze - 2006 1782 2016-10-27
Informacja z XIII sesji Rady Miejskiej 1777 2016-10-24
Informacja z 8.01.2007 o wyniku naboru na stanowisko ds.promocji i komunikacji społecznej 1775 2016-10-27
Informacja z IV sesji Rady Miejskiej 1774 2016-10-26
Informacja z VI sesji Rady Miejskiej 1773 2016-10-27
Przetargi na zbycie nieruchomości w Orli 1769 2016-10-27
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. 1768 2016-10-27
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - wiercenie otworu studziennego - awaryjnego nr 3a w miejscowości Koźmin Wlkp. 1765 2016-10-27
Budżet miasta i gminy na rok 2005 1762 2016-10-26
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych. 1753 2016-10-27
Plan Rozwoju Lokalnego - charakterystyka 1751 2016-10-24
Informacja z XI sesji Rady Miejskiej 1750 2016-10-27
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 1745 2016-10-27
Informacja z VII sesji Rady Miejskiej 1735 2016-10-26
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej 1734 2016-10-27
Wykonanie budżetu za rok 2004 1722 2016-10-25
Nabór na stanowisko ds rolnictwa i ochrony środowiska - lista kandydatów spełniających wynogi formalne 1722 2016-10-22
2010 oferta obligacje komunalne 1721 2016-10-26
form. RO-02,01 - wniosek o zasiłek szkolny 1715 2016-10-19
GK-11 wyd.III-Zaśw.o przeznaczeniu terenu w planie zagosp. 1710 2016-10-26
Wyniki badania satysfakcji klientów pazdziernik 2005 1709 2016-10-26
Budżet 2004 uchwała 1708 2016-10-27
Założenia projektu budżetu na rok 2005 1699 2016-10-25
Informacja z XII sesji Rady Miejskiej 1694 2016-10-26
Rokowania na zbycie nieruchomości w Mokronosie i Serafinowie 1674 2016-10-27
Informacje związane z wyborami samorządowymi - 2006 1668 2016-10-26
2007 uchwała budzetowa 1654 2016-10-26
Przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego 1652 2016-10-21
Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej 1651 2016-10-19
Wybory parlamentarne 2015 1649 2016-10-26
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoh. 1646 2016-10-24
OSO-16 wyd.III-Zaśw.z akt dowodów osob. 1637 2016-10-22
USC-05 wyd.III-Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego 1637 2016-10-22
OSO-15 wyd.III-Udostępnianie informacji publicznej 1631 2016-10-25
Budżet na rok 2006 1630 2016-10-26
Przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalno-sanitarno-dydaktycznego przy ul.Boreckiej 23 1629 2016-10-26
Informacja z dnia 3.09.2007 o wyniku naboru na stanowisko ds.księgowości budżetowej 1627 2016-10-26
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - lipiec 2006r. 1624 2016-10-26
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Goścoejewie i Wrotkowie 1621 2016-10-19
WPI gminy Koźmin Wlkp. na lata 2009 - 2013 1603 2016-10-26
Nabór na stanowisko d/s obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęciczkach 1601 2016-10-22
2010 nabor na stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego 1598 2016-10-19
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Góreczki-Zimnowoda (powyżej 60 tys. euro) 1590 2016-10-27
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds.księgowości podatkowej 1583 2016-10-25
Informacja z 1.12.2005r. o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości wymiarowej 1582 2016-10-26
Informacja z dnia 25.03.2010 o wyniku naboru na stanowisko ds.kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego 1581 2016-10-26
Formularz wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 miesiące 1572 2016-10-26
Informacja o terminie i porządku obrad I sesji 1569 2016-10-26
Informacja z 16.08.2005r. o zakończeniu procedur naboru na stanowiska pracy 1568 2016-10-25
Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2007r. 1563 2016-10-23
Plan Rozwoju Lokalnego - uchwała 1562 2016-10-19
2011 konkurs dyrektor SP borzęcice 1558 2016-10-27
form USC-05,01 wyd.II sprostowanie błędu pisarskiego 1557 2016-10-26
GK-03 - Dodatek mieszkaniowy 1555 2016-10-21
Wyniki przetargów - 2011 1554 2016-10-26
2008Nabór na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1552 2016-10-19
GK-01 wyd.IV-Ustalenie warunków zabudowy 1551 2016-10-19
Założenia projektu budżetu na 2006r. 1547 2016-10-25
OSO-12 - Informacja o przedsiebiorcy. 1542 2016-10-19
Rejestr zarządzeń 2007r. 1540 2016-10-26
Informacja o stanie mienia komunalnego z 31.10.2005 1530 2016-10-26
tabele do budżetu 2003r..doc 1526 2016-10-27
Informacja z 14.10.2005r. o wynikach naboru na stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i ds. informacji europejskiej i sportu. 1523 2016-10-25
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w SP Nr 1 w Koźminie Wlkp. 1516 2016-10-27
form.GK-01,02 wyd.III wnios.o ustalenie lokaliz.inwest. 1504 2016-10-21
Informacja z I sesji Rady Miejskiej 1501 2016-10-27
Uchwały przyjęte w 2015r. 1501 2016-10-27
Schemat oferty inwestycyjnej 1 1500 2016-10-23
Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1498 2016-10-24
Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Gościejewie 1495 2016-10-22
2008 Program ochrony środowiska 1494 2016-10-20
PiK-19,01 - wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1492 2016-10-19
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Przyjemskich 20 1488 2016-10-19
Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 1488 2016-10-26
Organizacja Urzędu - Burmistrz 1487 2016-10-25
Raport z prac samorządu 2003-2004 1486 2016-10-27
form. GK-05,01 wyd.III - agresywny pies 1485 2016-10-27
Rejestr uchwał - Sesja VII 1481 2016-10-26
Rejestr uchwał - Sesja XIV 1476 2016-10-26
form.PiK-08,02 wyd.I umorzenie odsetek od zal.podatkowej 1476 2016-10-26
form.PiK-08,03 wyd.I protokoł oceny gosp.rolnego 1476 2016-10-19
form PiK wyd.I-oswiadczenie dla rolnika 1476 2016-10-19
tabele do budzetu 2004r.doc 1475 2016-10-19
BUD¯ET 2011 1475 2016-10-26
Rejestr uchwał - Sesja I 1463 2016-10-22
Informacja z 6.09.2006r. o wyniku naboru na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska 1458 2016-10-27
2007 informacja z IX sesji Rady Miejskiej 1456 2016-10-23
Przetarg nieograniczony na przbudowę drogi gminnej (pow. 60 tys. euro) 1453 2016-10-19
Wykonanie budżetu 2003 - tabele 1447 2016-10-26
Wszczęcie postępowania - budowa kurników przez Zakład Wylęgu i Fermy Drobiu w Koźminie Wlkp. 1447 2016-10-25
Przetargi nieograniczone na przebudowy dróg gminnych w Borzęciczkach i Gościejewie 1442 2016-10-19
USC-01 wyd.III-Zawarcie małżeństwa przed duchownym 1442 2016-10-27
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 1441 2016-10-25
PiK 14 wyd.IV - zaświadczenie o gospodarstwie rolnym 1439 2016-10-26
GK-07 wyd.III-Uzgodnienie reklamy 1439 2016-10-26
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych 1435 2016-10-27
Przetargi na sprzedaż nieruchomości w Mokronosie i Serafinowie 1430 2016-10-24
Informacja z XXIV sesji 1430 2016-10-21
USC-10 wyd.III-Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1429 2016-10-21
Wykonanie budżetu I półrocze 2004 - tabele 1426 2016-10-26
Program usuwania azbestu na terenie gminy Koźmin Wlkp. 1425 2016-10-27
Wykonanie budżetu za rok 2005 1422 2016-10-25
Nabór na stanowisko d/s ksiegowości budżetowej 1421 2016-10-23
OSO-11 - Wykreślenie wpisu z ewidencji dział. gosp. 1416 2016-10-26
Rejestr uchwał - Sesja X 1415 2016-10-19
Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rok 2005 1415 2016-10-26
OSO-01 wyd.II -Zameldowanie na pobyt stały 1415 2016-10-26
Informacja o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa 1413 2016-10-27
Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Orli 1412 2016-10-26
budżet 2013r. 1412 2016-10-26
GK-12 wyd.III-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagosp. 1408 2016-10-19
Drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości w Mokronosie i Serafinowie 1407 2016-10-27
Postanowienia 1403 2016-10-26
Rejestr uchwał - Sesja IV 1401 2016-10-24
Rejestr uchwał - Sesja III 1399 2016-10-27
Goniec 331 - Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 1398 2016-10-19
GK-06 wyd.VI-Zezwolenie na wycięcie drzew 1398 2016-10-26
Przetarg na modernizację stacji wodociągowej 1396 2016-10-27
Rejestr uchwał - Sesja XI 1395 2016-10-19
Przetarg na dostawę artykułów chemicznych - 2005 1394 2016-10-19
GK-05 wyd.III-Zezwolenie na agresywnego psa 1394 2016-10-19
2008 - uchwała budżetowa 1393 2016-10-26
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Budowa zbiornika retencyjnego w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Ks. St. Goja 1393 2016-10-24
2009 Zarządzenie - regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 1393 2016-10-19
OSO-02 wyd.II-Wymeldowanie z pobytu stałego 1392 2016-10-26
GK-02 wyd.IV-Podział nieruchomości 1392 2016-10-25
Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Synoradzkiego 3 1389 2016-10-24
Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji 1385 2016-10-25
OSO-10 - Zmiana, uzupełnie wpisu o dział. gosp. 1383 2016-10-24
F-PiK-14,01 - wniosek o zaśw. o prowadz. gosp..pdf 1382 2016-10-19
Rejestr uchwał - Sesja VIII 1382 2016-10-27
Rejestr uchwał - Sesja XV 1372 2016-10-27
USC-11 wyd.III-Rejestracja zgonu 1372 2016-10-23
OSO-04 wyd.II-Pobyt czasowy ponad 3 miesiące 1371 2016-10-22
Informacja o terminie i porządu obrad IX sesji 1368 2016-10-19
USC-08 wyd.III-Wpis aktu z zagranicy 1363 2016-10-19
Informacja o terminie o porządku obrad V sesji 1363 2016-10-20
Informacja z XIX sesji Rady Miejskiej 1361 2016-10-26
Rejestr uchwał - Sesja IX 1360 2016-10-23
USC-06 wyd.III-Uzupełnienie aktu stanu 1360 2016-10-19
OSO-07 wyd.III-Zaśw.z akt ewidencji ludnosci 1359 2016-10-24
Przetarg na dostawę artykułów biurowo-papierniczych - 2005 1357 2016-10-20
USC-02 wyd.III-Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC 1356 2016-10-19
2009 przetarg parking II 1356 2016-10-26
Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r. - informacja 1353 2016-10-24
2009przetarg kino 1351 2016-10-26
Informacja z dnia 28.10.2008 o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds.obsługi kasowej 1348 2016-10-21
Rejestr uchwał - Sesja V 1345 2016-10-19
Rejestr uchwał - Sesja XII 1345 2016-10-19
Rejestr uchwał - Sesja VI 1344 2016-10-22
Przetargi na dostawę tuszy i tonerów oraz artykułów biurowych 1344 2016-10-25
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic 1344 2016-10-26
OSO-05 wyd.II-Pobyt czasowy poniżej 3 miesięcy 1344 2016-10-27
BUD¯ET NA 2012 ROK 1342 2016-10-27
USC-03 wyd.III-Zezwolenie na skrócenie oczekiwania na małżeństwo 1340 2016-10-23
USC-07 wyd.III -Zaśw.o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą 1337 2016-10-22
form.OSO-14,01 wyd.II wniosek o zezw.na sprzedaż alkoholu 1337 2016-10-19
Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych 1334 2016-10-23
Drugi przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Orli 1334 2016-10-19
form.GK-06,01 wyd.III 1333 2016-10-27
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic 2005/2006 1332 2016-10-27
GK-08 wyd.III-Reklama na gminnym terenie 1332 2016-10-24
Przetarg na dostawę tuszy i tonerów - 2005 1331 2016-10-27
Wykonanie budżetu za I kwartał 2006 1331 2016-10-24
Informacja o terminie i porządku obrad III sesji 1329 2016-10-25
Informacja o terminie i porządku obrad VI sesji 1328 2016-10-26
USC-04 wyd.III-Powrót po rozwodzie do nazwiska 1326 2016-10-27
obwieszczenia 1325 2016-10-27
Certyfikat ISO 1322 2016-10-21
Projekt budżetu na 2007 1320 2016-10-26
Pisemny przetarg ofertowy na rozbiórkę torowiska 1317 2016-10-27
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - porównanie 2005-2006-2007 1310 2016-10-25
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 1310 2016-10-24
planowane zadania 2007 1309 2016-10-27
Referendum ogólnokrajowe - 2015 1309 2016-10-25
u-diety sołtysów 1306 2016-10-27
Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r. - tabele 1306 2016-10-22
Rejestr uchwał - Sesja XIX 1305 2016-10-25
F-GK-04,01 - wniosek o zezw. na zajęcie drogi.pdf 1304 2016-10-22
Pisemny przetarg ofertowy na rozbiórkę linii kolejowej 1304 2016-10-26
WYKONANIE BUD¯ETU za 2004r.(informacja). 1303 2016-10-19
form.PiK 15,02 - osw.rolnika o posiadaniu przyczep 1303 2016-10-19
Stawki podatku od nieruchomości 1301 2016-10-19
2008 rejestr zarządzeń Burmistrza 1300 2016-10-21
Rejestr uchwał - Sesja II 1297 2016-10-21
Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 1297 2016-10-27
Przetarg na dostawę artykułów chemicznych 1294 2016-10-27
Przetargi na przebudowę dróg gminnych 1290 2016-10-21
Informacja z XX sesji 1290 2016-10-19
Informacja z XVIII sesji Rady Miejskiej 1289 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe Dariusz Olejnik - 2004 1288 2016-10-19
Informacje o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2005 1285 2016-10-24
Rejestr uchwał - Sesja XVIII 1283 2016-10-22
kukwynikprzetargu 1282 2016-10-27
GK-09 wyd.III Zezwol.na opróżn.zbiorników nieczystosci ciek. 1281 2016-10-25
Przetarg na wykonanie remontów cząstkowych dróg 1279 2016-10-22
form.OSO-13,01 wyd.II wyd. jednorazowego zezw. na sprzed.alkoholu 1279 2016-10-26
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - 2007 1273 2016-10-27
Informacja z dnia 18.09.08 o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na stanowisko do spraw księgowości podatkowej 1273 2016-10-21
form.GK-04,01 wyd.III wniosek o zezw.na zajęcie drogi 1271 2016-10-27
Uchwały przyjęte w roku 2014 1271 2016-10-27
Podstawowe informacje o budżecie i gospodarce finansowej gminy 1269 2016-10-19
form.GK-13,01wyd.II wn.o zezw.na zamieszcz.urządzeń w pasie drog 1269 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe Maciej Bratborski - 2004 1265 2016-10-21
Wszczęcie postępowania - uruchomienie stacji demontażu pojazdów 1265 2016-10-19
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 1265 2016-10-25
PiK 13 wyd.V - zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach 1264 2016-10-26
Przetarg na przebudowę chodników w Orli 1262 2016-10-22
Wszczęcie postępowania - budowa hali produkcyjnej (ślusarstwo) 1261 2016-10-21
Wyniki przetargów 2013 1261 2016-10-24
RO - 02 zasiłek szkolny 1259 2016-10-26
WYKONANIE BUD¯ETU za 2004 (tabele). 1257 2016-10-27
OSO-12 - Informacja o przedsiebiorcy.pdf 1256 2016-10-27
RO-01 stypendium szkolne 1256 2016-10-19
F-USC-10,01 - odpisy akt stanu.pdf 1255 2016-10-25
GK-04 wyd.V-Zajęcie pasa drogowego 1255 2016-10-26
Rejestr uchwał - Sesja XVI 1253 2016-10-26
form. PiK-09,03 wyd. II- ulga zakup ziemi 1249 2016-10-19
2007 informacja z V sesji Rady Miejskiej 1249 2016-10-24
budżet 2005 - zestawienie dotacji z budżetu państwa 1246 2016-10-25
budżet 2005 - załącznik 2 wydatki 1245 2016-10-19
2009 - uchwała budżetowa 1243 2016-10-19
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Koźminie Wlkp. przy ul. Nowej i Boreckiej 1239 2016-10-27
GK-10 wyd.III-Zezwol.zbieranie odpadów 1238 2016-10-21
Informacja o terminie i porzadku obrad XII sesji 1238 2016-10-26
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wielkopolskim 1235 2016-10-25
budżet 2005 - zał 5 - wydatki na zadania inwestycyjne 1233 2016-10-27
budżet 2005 - zał 4 Zestawienie dotacji 1231 2016-10-24
Wykonanie budżetu za 2006 - tabele 1231 2016-10-26
Wyniki przetargów - 2007 1230 2016-10-27
2010 uchwała budżetowa 1230 2016-10-27
konkurs mgops 1229 2016-10-27
F-OSO-09,01 - wpis ew.dz. gosp..pdf 1227 2016-10-20
Informacja z 09.10.2006r. o wyniku naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1227 2016-10-21
Rejestr uchwał - Sesja XVII 1225 2016-10-25
Przetarg na wykonanie usług opiekuńczych 1223 2016-10-23
Budżet 2005 - objaśnienia 1223 2016-10-27
F-PiK-07,05 - ośw. o prow. dział.pdf 1222 2016-10-27
Rejestr uchwał - Sesja XIII 1221 2016-10-19
budżet 2005 - zał 3a - inf. o zaciągniętych kredytach i pożyczkach 1221 2016-10-19
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim 1221 2016-10-26
budżet 2005 -zał 3 - przychody i rozchody 1219 2016-10-25
budżet 2005 - zał. 1 dochody 1217 2016-10-19
GK-12 - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagosp..pdf 1216 2016-10-23
Informacja z XXI sesji (nadzwyczajnej) 1215 2016-10-27
Uchwała - procedura budżetowa 1215 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe 2005 - Dariusz Olejnik 1213 2016-10-19
Informacja o terminie i porządu obrad X sesji 1213 2016-10-26
Informacja z XXIX sesji 1211 2016-10-25
2010p.remont swietlicy mokronos 1211 2016-10-27
Rejestr uchwał - XXIII sesja 1209 2016-10-26
F-GK-05,01 - agresywny pies.pdf 1207 2016-10-19
2008 zapytania do przetargu na odwiert studni w Koźminie Wlkp. 1207 2016-10-22
Wykonanie budżetu za 2006 - informacja 1205 2016-10-19
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1204 2016-10-25
OSO 03 wyd.IV - wymeldowanie decyzją administracyjną 1201 2016-10-24
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wrotkowie 1199 2016-10-19
F-PiK 18 - podatek od posiadania psów.pdf 1198 2016-10-23
GK-13 wyd.II-Zezwol.na umieszczenie urządz.infrastr.techn.w pasie drog 1193 2016-10-27
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych, komputerów przenośnych, tablicy multimedialnej oraz mebli szkolnych dla szkół 1193 2016-10-26
24.uchw-czynsz za najem lokali użytkowych i gruntów 1192 2016-10-27
Przetarg nieograniczony Gałązki 1192 2016-10-19
2007 informacja z VIII sesji Rady Miejskiej 1190 2016-10-21
Uchw - taryfy za wodę i ścieki 1189 2016-10-26
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim 1185 2016-10-24
form.PiK 11,01 - wniosek o figurowaniu w ewidencji podatników 1184 2016-10-22
Stan Wody 1183 2016-10-27
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. 1182 2016-10-26
Informacja o terminie i porządu obrad VIII sesji 1179 2016-10-26
2009Przetarg nieograniczony na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp. - budowa sali gimnastycznej, sali dydaktycznej, łącznika 1178 2016-10-27
u-regulamin dodatków nauczycielskich 1176 2016-10-20
Wszczęcie postepowania - budowa kurnika w Borzęciczkach 1176 2016-10-19
Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 r. 1174 2016-10-19
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego (powyżej kwoty 60.000 euro) 1172 2016-10-24
Przetarg na sprzedaż nieruchomości Wrotków - Gałazki 1170 2016-10-19
2010 p. nieruchomości pogorzałki 1169 2016-10-19
Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w miejscowości Walerianów 1167 2016-10-27
OSO-16 - Zaśw. z akt dowodów osob..pdf 1163 2016-10-19
Przetarg na oczyszczanie miasta w latach 2006-2008 1163 2016-10-19
Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru na stanowisko kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej 1163 2016-10-25
Przetarg na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków do szkół w 2007r. - rozstrzygnięcie 1162 2016-10-26
2008 informacja z XIII sesji Rady Miejskiej 1162 2016-10-27
u-opłaty za usługi komunalne 1159 2016-10-27
Informacja z XXIII sesji 1157 2016-10-27
Przetarg na utrzymanie zieleni w latach 2006-2008 1155 2016-10-27
Budżet 2005 - planowane zadania 1153 2016-10-26
Przetarg na zmianę przeznaczenia budynku hurtowni na Zakład Aktywności Zawodowej 1152 2016-10-19
200804osw Olejnik Dariusz 1150 2016-10-20
u-dodatek mieszkaniowy nauczycieli 1149 2016-10-23
uchw - zmiana Programu Gosp. Zasobem Miekszaniowym 2005 1149 2016-10-25
SIWZ budowa boiska wielofunkcyjnego 1149 2016-10-25
OSO-01 - Zameldowanie na pobyt stały.pdf 1148 2016-10-19
OSO-09 - Wpis do ewidencji dział. gospodarczej.pdf 1148 2016-10-19
Decyzje środowiskowe 2012 1147 2016-10-26
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s obsługi administracyjnej w ZSP w Borzęciczkach 1146 2016-10-19
F-OSO-15,01 - informacja publiczna.pdf 1145 2016-10-26
u-plany pracy Komisji 1142 2016-10-23
GK-03 - Dodatek mieszkaniowy.pdf 1138 2016-10-27
GK-07 - Uzgodnienie reklamy.pdf 1138 2016-10-26
sonda- do usuniecia 1134 2016-10-19
USC-08 - Wpis aktu z zagranicy.pdf 1134 2016-10-19
rolny II - zgłoszenie osób fizycznych 1134 2016-10-27
2007 informacja z VI sesji Rady Miejskiej 1134 2016-10-22
Przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Koźminie Wlkp. 1132 2016-10-21
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Dostawa i montaż okien w budynkach administrowanych przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. 1132 2016-10-26
Informacja z dnia 28.06.2013 o wynikach naboru na stanowisko poborcy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 1132 2016-10-23
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gałązkach 1128 2016-10-21
GK-01 - Ustalenie warunków zabudowy.pdf 1127 2016-10-19
budżet - uchwała 2004.doc 1126 2016-10-28
form PiK13,01 wyd.I - zasw.o niezaleg. w pod.lub o stanie zaległości 1122 2016-10-19
OSO-04 - Pobyt czasowy ponad 2 miesiące.pdf 1120 2016-10-19
Informacja o terminie i porządku obrad XIII sesji 1119 2016-10-27
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2008r. 1119 2016-10-25
Budżet Gminy 2004 zalacznik 1112 2016-10-22
USC-07 - Zaśw.pdf 1112 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe 2005 - Maciej Bratborski 1112 2016-10-23
Informacja o terminie i porządku obrad XI sesji 1111 2016-10-27
Przetarg na dostawę tuszy i tonerów w 2006r. 1110 2016-10-19
Karta - zawarcie związku małżeńskiego 1109 2016-10-23
PiK 01 wyd.IV - rolny - zgłoszenie osób fizycznych 1108 2016-10-21
Przetarg na samochód 9 miejscowy 1107 2016-10-19
OSO-14 - Zezwol. alkoholowe.pdf 1097 2016-10-19
Statut Gminy 1095 2016-10-21
2009 przetarg osrodek w skalowie 1095 2016-10-23
budżet 2005 - zał 6 plan przychodów i wydatków GFO¦iGW 1090 2016-10-25
2007 wykonanie budżetu za I półrocze 2007 - informacja 1090 2016-10-21
GK-08 - Reklama na gminnym terenie.pdf 1089 2016-10-26
USC-05 - Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego.pdf 1088 2016-10-26
Uchwały przyjęte w kadencji 2002-2006 1088 2016-10-19
F-OSO-10,02 - uzupełnienie ew. dz.gosp..pdf 1087 2016-10-26
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - 2008 1086 2016-10-19
USC -09 wyd.IV - Uznanie ojcostwa 1085 2016-10-26
2008 informacja o terminie i porządku obrad XV sesji 1083 2016-10-26
Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2014r. 1083 2016-10-26
Oświadczenie majątkowe Arkadiusz Zmyślony - 2004 1080 2016-10-19
Gmina 10 kalendarz wyborczy 1079 2016-10-21
Przetarg nieorganiczony - działka w Gałązkach 1078 2016-10-27
Podstawowe informacje o budżecie i gospodarce finansowej gminy 1077 2016-10-25
tabele do budzetu 2003r..doc 1077 2016-10-27
Rejestr uchwał - XX sesja 1075 2016-10-24
2008 Plan gospodarki odpadami 1074 2016-10-19
Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 1074 2016-10-26
F-OSO-01,01 - Zgłoszenie pobytu stałego.pdf 1073 2016-10-27
zawiadomienia 1073 2016-10-26
29uch. - stawki podatku od nieruchomości na 2006 1072 2016-10-24
Nabór na stanowisko pomocnicze - sekretarki w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy 1070 2016-10-26
Gmina 10 MKW obwieszczenie burmistrz 1069 2016-10-26
Informacja z XXVII sesji Rady Miejskiej 1068 2016-10-26
Klub Radnych \"Koźmińskie Forum Samorządowe\" 1067 2016-10-19
Gmina 10 MKW obwieszczenie radni 2010 1066 2016-10-24
Formularz wpisu do ewidencji działąlności gospodarczej 1064 2016-10-19
2009 rejestr zarządzeń Burmistrza 1064 2016-10-27
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 1063 2016-10-22
OSO-15 - Udostępnianie informacji publicznej.pdf 1062 2016-10-19
Gmina 2010 rozporządzenie termin wyborów 1062 2016-10-26
Porównianie ankiet w latach 2005 - 2008 1061 2016-10-25
2009 plan rozwoju osrodka kultury 1060 2016-10-26
2007 wykonanie budżetu za I półrocze 2007 - tabele 1059 2016-10-19
Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego w miejscowości Staniew 1057 2016-10-19
F-OSO-11,01 - wykreślenie z ew.dz.gosp..pdf 1056 2016-10-27
24.uchw - zm budżetu - czerwiec 2005 1055 2016-10-27
Informacja o terminie i porządku obrad XIV sesji 1054 2016-10-26
Informacja z XXII sesji 1053 2016-10-25
26.uchw-zmiany budżetu wrzesień 2005 1051 2016-10-27
Budżet 2005 - uchwała 1050 2016-10-19
uchw. zmiany budżetu, marzec2005 1050 2016-10-19
Informacja z dnia 30.09.2010 r. o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego 1050 2016-10-24
proj.uchw-czynsz za najem lokali użytkowych i gruntów 1049 2016-10-19
OSO-03 - Wymeldowanie decyzją adm..pdf 1048 2016-10-25
Wszczęcie postępowania - zbiornik na płynne odchody zwierzęce i płyta gnojowa 1048 2016-10-27
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia 1045 2016-10-19
uchw - zm programu profilaktyki, kwiecień 2005 1044 2016-10-25
Wszczęcie postępowania - budowa zakładu przemysłu drzewnego 1044 2016-10-19
2010przetarg okna w budynkach gminnych 1043 2016-10-26
Informacja z 18.09.08 o wyniku naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 1041 2016-10-21
OSO-07 - Zaśw. z akt ewidencji ludności.pdf 1038 2016-10-19
uchw - reg. pomocy socjalnej dla uczniów 1038 2016-10-27
Ogłoszenie o zamówieniu -budowa w stanie surowym otwartym hali sportowej z zapleczem higieniczno - sanitarnym z łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach 1038 2016-10-24
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007r. 1038 2016-10-27
uchw - zasłużony Garsztka 1037 2016-10-19
uchw - nadanie ulicy Wyszyńskich 1037 2016-10-27
Informacja z dnia 05.05.2008r. o wyniku naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1037 2016-10-26
OSO-08 - Wydanie dowodu osobistego.pdf 1036 2016-10-21
F-OSO-10,01 - zmiana ew.dz.gosp..pdf 1036 2016-10-19
uchw - wybory rad osiedli 1036 2016-10-25
Zarządzenie 4z2005 1036 2016-10-19
u-nagrody nauczycielskie 1035 2016-10-23
Przetarg na przebudowę dróg gminnych w Borzęciczkach 1033 2016-10-19
2008 informacja o terminie i porządku obrad sesji nadzwyczajnej 1032 2016-10-24
Oferta inwestycyjne część 2 1029 2016-10-27
2008 informacja o terminie i porządku obrad XVI sesji 1029 2016-10-23
Gmina10 obwieszczenie o okręgach wyborczych 1029 2016-10-22
OBWIESZCZENIE Radni 1029 2016-10-25
GK-04 - Zajęcie pasa drogowego 1028 2016-10-19
projekt - wybory rad osiedli 1027 2016-10-27
Informacja o terminie i porządku XXVI sesji 1027 2016-10-25
Informacja z XXXV sesji 1027 2016-10-27
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego 1027 2016-10-19
uchw - absolutorium za 2004 1025 2016-10-23
Informacja o terminie i porządku XXV (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej 1025 2016-10-26
uchw. zmiany budżetu, kwiecień 2005. 1023 2016-10-25
uchw - zm. zatw. planów rozwoju miejscowości 1023 2016-10-19
Specyfikacja techniczna, przedmiar robót, dokumentacja projektu 1022 2016-10-23
form. OSO 08.01 wniosek o wydanie dowodu osobistego 1022 2016-10-26
Informacja z XXV sesji Rady Miejskiej 1021 2016-10-21
Zarządzenie 13z2005 1021 2016-10-21
USC-02 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC.pdf 1019 2016-10-19
2010 POM Borzecicie 1019 2016-10-26
F-OSO-04,01 - Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące.pdf 1018 2016-10-23
Budżet 2006 - zał.1,2 - dochody, wydatki 1017 2016-10-19
2010 nabor glowny ksiegowy GOS 1017 2016-10-27
31uch - regulamin utrzmania porządku i czystości 1016 2016-10-25
osw.2006 Olejnik Dariusz 1015 2016-10-19
uchw - zm. budżetu -czerwiec 2005 1013 2016-10-27
Informacja o wszczęciu postepowania - warsztat ślusarski 1012 2016-10-25
Rzeźnia Mróz - projekt decyzji 1011 2016-10-27
24.uchw - zbycie nieruch. rolnej - Czarny Sad 1010 2016-10-24
26.uchw - dofinansowanie grupy realizacyjnej KP Policji 1008 2016-10-26
Informacja o terminie i porządku obrad VII sesji 1007 2016-10-21
OSO-13 - Jednorazowe zezwol. alkoholowe.pdf 1005 2016-10-26
Przetarg na zmianę elwacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych przy SP Nr 1 1004 2016-10-20
Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości zab.budynkami stacyjnymi w Gałązkach 1004 2016-10-23
GK-10 - Zezwol. zbieranie odpadów.pdf 1002 2016-10-19
uchw - plan współpracy z organizacjami pozarządowymi 2005 1002 2016-10-27
OSO-11 - Wykreślenie wpisu z ewidencji dział. gosp..pdf 999 2016-10-19
2007 informacja z VII sesji Rady Miejskiej 998 2016-10-24
2007 informacja z XI sesji Rady Miejskiej 998 2016-10-27
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Szkolnej w Starej Obrze 997 2016-10-25
2008 Opinia RIO o prognozie długu 997 2016-10-24
uchw. - zasłużony - Marchwiak 996 2016-10-27
proj. Reg. nagród dla nauczycieli 995 2016-10-27
Przetarg na przebudowę drogi w Józefowie 995 2016-10-26
2008 informacja o terminie i porządku obrad XVII sesji 995 2016-10-25
F-GK-06,01 - wycięcie drzewa.pdf 994 2016-10-19
uchw - przyjęcie programu profilaktyki 2005 994 2016-10-19
Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w miejscowości Cegielnia 993 2016-10-26
Informacja o terminie i porządku XXIV sesji Rady Miejskiej 992 2016-10-27
2007 zał.nr 1, 2 dochody i wydatki budżetu MiG 992 2016-10-26
2013Nabór na stan. poborcy1 992 2016-10-27
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej 991 2016-10-27
Oświadczenie majątkowe Irena Maroszek - 2004 990 2016-10-19
Rejestr uchwał - XXII sesja 989 2016-10-25
form.PiK-09,03 wyd.II ulga zakup ziemi 988 2016-10-22
uchw. - podw. min. kwot zasiłku okresowego 987 2016-10-19
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej 986 2016-10-26
Informacja z 22.12.2008 r. o wyniku naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. 986 2016-10-24
Ogłoszenie przetargu na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2006r. 985 2016-10-19
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2008 985 2016-10-20
Zarządzenie 12z2005 984 2016-10-20
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego (powyżej kwoty 60.000 euro) 984 2016-10-27
24.uchw-ustanowienie służebności - Klasztorna 983 2016-10-27
Informacja z dnia 09.09.09 o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy 983 2016-10-27
26.uchw - zmiana kosztów używania pojazdów przez radnych 981 2016-10-25
2007 informacja z X sesji Rady Miejskiej 980 2016-10-26
nabor na stanowisko dyrektora osrodka sportu 980 2016-10-26
Instrukcja obsługi 975 2016-10-19
26.uchw-rozpatrzenie skargi A.Kulińskiej na Burmistrza 975 2016-10-27
Rejestr uchwał - sesja XXVI 975 2016-10-19
Przetarg na dostawę artykułów biurowo-papierniczych w 2006r. 975 2016-10-21
Przetarg drugi na grunt w Czarnym Sadzie 975 2016-10-19
proj.uchw-zmiany budżetu, czeriwec2005 973 2016-10-25
Informacja o terminie i porządku XXXVIsesji (nadzwyczajnej) 973 2016-10-21
Rejestr uchwał 2006 - sesja III 973 2016-10-19
25.uchw - wyst. do Komisji Rewizyjnej ze skargą P. Kulińskiej 972 2016-10-27
24.uchw-przejęcie skweru Borecka-JanaPawła 971 2016-10-26
Informacja z XXXVII sesji 970 2016-10-26
Wszczęcie postępowania - zbiornik na płynne odchody zwierzęce i płyta gnojowa 969 2016-10-26
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych za rok 2005. 968 2016-10-19
Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Kaniewie 968 2016-10-26
Karta - Zmiana,uzupełnienie wpisu do ewidencji 967 2016-10-26
Wszczęcie postępowania – budowa hurtowni tłuszczy spożywczych w Nowej Obrze 963 2016-10-24
Oświadczenie majątkowe Leszek Ziętkiewicz - 2004 962 2016-10-26
proj.uchw-wydzierżawienie lokalu - Józefów 961 2016-10-26
Informacja z XXVI sesji Rady Miejskiej 960 2016-10-25
USC-09 - Uznanie dziecka.pdf 958 2016-10-20
Budżet 2005 - uchwała 958 2016-10-25
dane o zwolenieniach w podatku od nieruchomości 958 2016-10-20
Informacja o terminie i porządku XXX sesji 958 2016-10-20
Przetarg na przygotowanie i dostawę cieplych posiłków do szkół w 2008r. 958 2016-10-24
Przetarg na przebudowę ulicy Południowej 957 2016-10-27
2009 przetarg zaz adaptacja garażu 957 2016-10-23
Oświadczenie majątkowe 2005 - Irena Maroszek 956 2016-10-27
SIWZ-remonty cząstkowe dróg gminnych 956 2016-10-24
2009p.swietlica lipowiec 956 2016-10-27
Przetarg na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków do szkół 955 2016-10-27
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 955 2016-10-19
2008 informacja z XII sesji Rady Miejskiej 954 2016-10-27
SIWZ - przetarg na zimowe utrzymanie dróg 2006-2007 953 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe Jan Kostka - 2004 952 2016-10-22
Karta - Wymeldowanie decyzją adm 950 2016-10-26
Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Borzęcicach 950 2016-10-27
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej 950 2016-10-24
Informacja z XXVIII sesji 949 2016-10-19
28uch - zbycie nieruchomości Poznańska 949 2016-10-24
USC-06 - Uzupełnienie aktu stanu.pdf 948 2016-10-20
proj.uchw-ustanowienie służebności - Klasztorna 948 2016-10-25
Rejestr uchwał - sesja XXIV 947 2016-10-28
GK-15 wyd.I - dofinansowanie zadan z zakresu ochrony środkowiska 947 2016-10-19
Rejestr uchwał - Sesja XXVII 945 2016-10-26
USC-10 - Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego.pdf 944 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe Janusz Baszczyński - 2004 944 2016-10-19
Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla (3) 943 2016-10-24
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa chodników na ulicy Przyjemskich i Wałowej w Koźminie Wielkopolskim 942 2016-10-19
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2009r. 942 2016-10-24
OSO-02 - Wymeldowanie z pobytu stałego.pdf 941 2016-10-19
F-GK-01,01 - wniosek o ustalenie warunków zabudowy.pdf 941 2016-10-21
Regulamin przyznawania środków z GFO¦iGW 941 2016-10-19
proj.uchw-plan współpracy z organizacjami 2005 940 2016-10-25
25.uchw - zgoda na wykorzystanie wizerunku herbu 940 2016-10-27
Plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych na rok 2006 940 2016-10-19
Rejestr uchwał - Sesja XXV 939 2016-10-25
Informacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej 939 2016-10-25
Informacja o terminie i porządku XXIX sesji Rady Miejskiej 938 2016-10-26
Informacja o terminie i porządku obrad XXXVIII sesji 938 2016-10-27
USC-01 - Zawarcie małżeństwa przed duchownym.pdf 937 2016-10-19
Informacja o terminie i porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 937 2016-10-20
Formularz wniosku o wycięcie drzewa 936 2016-10-19
24.uchw. - zbycie nieruch - ul. Krotoszyńska 936 2016-10-25
Wszczęcie postępowania - zbiornik na płynne odchody zwierzęce i płyta gnojowa 936 2016-10-19
2008 informacja o terminie i porządku obrad XX sesji 936 2016-10-27
proj29uch. - podatek od środków transportowych 935 2016-10-22
Przetarg na remonty cząstkowe dróg 2006 935 2016-10-22
Wykonanie budżetu za 2008 r. 935 2016-10-24
24.uchw-wydzierżawienie lokalu - Józefów 934 2016-10-23
29uch. - obniżenie śr. ceny sprzedazy drewna 934 2016-10-27
Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze 934 2016-10-22
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia (III) 934 2016-10-19
Rejestr uchwał - sesja XXIX 933 2016-10-22
29uch. - stawki opłaty targowej na 2006 933 2016-10-28
Budżet 2006 - zał. 4 - zestawienie udzielanych dotacji 933 2016-10-25
Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w Czarnym Sadzie 933 2016-10-26
Informacja z XXXVI sesji 933 2016-10-21
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 933 2016-10-19
Budżet gminy 2004 932 2016-10-19
28uch - zbycie nieruchomości Kobylińska,Lipowa 932 2016-10-26
Karta - Zajęcie pasa drogowego 931 2016-10-24
29uch. - podatek od psów - 2006 931 2016-10-27
Wykonanie budżetu za 2005 - tabele 931 2016-10-23
Informacja z XXXVIII sesji 931 2016-10-24
2008 informacja o terminie i porządku obrad XVIII sesji 931 2016-10-24
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na stanowisko do spraw projektów i inwestycji z udziałem środków europejskich 931 2016-10-26
OSO-06 - Udostępnienie danych meldunkowych, PESEL....pdf 930 2016-10-19
uchw - zatw. planów rozwoju miejscowości 930 2016-10-19
Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Zapłocie w Koźminie Wlkp. 930 2016-10-27
2007 zał.nr 3 zadania inwestycyjne 929 2016-10-22
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.(Rejon I i V). 929 2016-10-24
Oświadczenie majątkowe Maria Maleszka - 2004 928 2016-10-19
Wykonanie za 2005 - informacja 928 2016-10-25
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 5 928 2016-10-19
29uch. - obniżenie śr. ceny skupu żyta 927 2016-10-19
proj.uchw-sprzedaż nieruchomości-czerwiec2005 926 2016-10-27
GK-02 - Podział nieruchomości.pdf 925 2016-10-23
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2006 925 2016-10-26
SIWZ-budynek socjalno-sanitarno-dydaktyczny 925 2016-10-23
2009 wyniki ankiet 924 2016-10-21
Wykonanie budzetu za 2007r.- informacja 923 2016-10-25
Gmina10 zgłoszenie kandydatów do OKW 923 2016-10-26
2010 POM Stara Obra 922 2016-10-20
Przetarg na boisko wielofunkcyjne - odpowiedź na pytanie oferenta 921 2016-10-26
2007 zał nr 5 dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi 921 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe Irena Jaskółka - 2004 920 2016-10-19
29uch. - stawki podatku od środków transportowych na 2006 920 2016-10-19
29uch. - wzory formularzy podatkowych 920 2016-10-27
Przetarg na usługi opiekuńcze 2007 - rozstrzygnięcie 920 2016-10-21
GK-11 - Zaśw. o przeznaczeniu terenu w planie zagosp..pdf 919 2016-10-23
Oświadczenie Ratajczak Waldemar 2004 919 2016-10-25
26.uchw - zbycie nieruchomości (dworzec Wrotków) 919 2016-10-24
28uch - zmiany budżetu 919 2016-10-23
Wszczęcie postępowania – zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Cieszyńskiego na działalność produkcyjno handlową 919 2016-10-19
2007 planowane zadania na 2007 r 919 2016-10-27
osw.2006 Frąckowiak Jan 919 2016-10-23
Wszczęcie postępowania - Aktualizacja Programu Ochrony ¦rodowiska dla Miasta i Gminy Koźmin 919 2016-10-21
Protokoły sesji 918 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe Marian Idkowiak - 2004 918 2016-10-19
Wszczęcie postepowania - instalacja urządzeń na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej. 918 2016-10-26
Rejestr uchwał 2006 - sesja 1 918 2016-10-26
Informacja z 7.04.08 o wyniku naboru na stanowisko d/s. obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęciczkach 918 2016-10-27
OSO-05 - Pobyt czasowy poniżej 2 miesięcy.pdf 917 2016-10-27
Karta - Zajęcie pasa drogowego 917 2016-10-27
Oświadczenie majątkowe Justyn Zaradniak - 2004 916 2016-10-19
Informacja o terminie i porządku XXXVII sesji 916 2016-10-27
28uch - zm. reg. pomocy materialnej dla uczniów 915 2016-10-26
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2007 913 2016-10-20
OSO-14 wyd.V - Zezwolenie alkoholowe 913 2016-10-22
Gmina10 MKW skład 912 2016-10-19
Oświadczenie Tomczak Konrad 2004 911 2016-10-22
39uch - regulamin określający wysokość dodatków nauczycielskich 2007 911 2016-10-27
Gmina10 Miejska Komisja Wyborcza 911 2016-10-25
Przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej w m.Staniew 911 2016-10-19
USC-03 - Zezwolenie na skrócenie oczekiwania na małżeństwo….pdf 910 2016-10-26
Wszczęcie postępowania - budowa stacji bazowowej telefonii komórkowej 910 2016-10-19
Informacja z VII sesji Rady Miejskiej 908 2016-10-23
Formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy 908 2016-10-26
_brak tytulu_ 908 2016-10-27
Informacja z XXX sesji Rady Miejskiej 908 2016-10-19
2012 konkurs dyr.gimnazjum 908 2016-10-24
Budżet 2006 - plan finansowy dla zadań adm. rządowej i innych zleconych gminie 907 2016-10-19
form GK-15.01wyd.I 907 2016-10-19
OSO-10 - Zmiana, uzupełnie wpisu o dział. gosp..pdf 906 2016-10-23
28uch - opinia o cel. remontu dróg 906 2016-10-27
2010 POM Cegielnia 906 2016-10-19
28uch - zamiana gruntów 905 2016-10-25
Informacja o terminie i porządku obrad XXXI sesji 905 2016-10-27
osw.2006 Iwański Jacek 905 2016-10-24
Gmina10KWW tworzenie komitetów wyb. wytyczne 905 2016-10-26
Karta - Wykreślenie z wpisu do ewidencji 904 2016-10-24
Treść złożonych oświadczeń 903 2016-10-24
Wszczęcie postępowania – budowa budynku magazynowo-produkcyjno-handlowego przy ul. Cieszyńskiego 903 2016-10-25
OSO-13 wyd.II-Jednorazowe zezw.alkoholowe 903 2016-10-19
Budżet 2006 - zał. 5 - zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne 902 2016-10-25
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006 902 2016-10-26
SIWZ Budowa boiska sportowego w miejscowości Staniew 902 2016-10-23
Zapytanie dotyczące przetargu na budowę budynku socjalno-sanitarno-dydaktycznego 902 2016-10-21
2010 POM Orla 901 2016-10-27
Przetarg na powierzchniowe utrwalenie dróg 900 2016-10-24
Przetarg budowa targowiska 899 2016-10-27
USC-04 - Powrót po rozwodzie do nazwiska.pdf 898 2016-10-19
budżet 2003r.doc 898 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe Ryszard Paterek - 2004 898 2016-10-19
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Pogorzałkach Wielkich (powyżej 60 tys. euro) 898 2016-10-27
osw0407Bratborski Maciej 898 2016-10-19
2010 POM Staniew 898 2016-10-26
Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Kopernika 897 2016-10-26
projekt - gminny program profilaktyki 896 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe Roman Goliński - 2004 896 2016-10-27
Wszczęcie postępowania - budynek inwentarski w Sapieżynie 896 2016-10-27
Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2008r. 896 2016-10-26
29uch. - najniższe wynagrodzenie w jedn organizacyjnych 895 2016-10-26
osw.2006 Dykcik Wojciech1 895 2016-10-20
Gmina 10 MKW obwieszcz. o zar.kandydatach na burmistrza 895 2016-10-19
Karta - Ustalenie warunków zabudowy 894 2016-10-23
Informacja o terminie i porządku XXII sesji 894 2016-10-24
Oświadczenie majątkowe 2006 - Jarosław Maleszka 894 2016-10-21
Wykonanie budzetu za 2007r.- tabele 893 2016-10-21
Karta - Zezwolenie na opróżnianie zbiorników nieczystości 892 2016-10-19
32uch - zarządzenie deratyzacji nieruchomości 891 2016-10-20
Oświadczenie majątkowe 2006 - Adam Grzelak 891 2016-10-25
2010 Przetarg na dostawę i montaż kolektorów słonecznych przy SP w Borzęcicach 891 2016-10-27
Oświadczenie majątkowe Jarosław Ratajczak - 2004 890 2016-10-19
Rejestr uchwał - sesja XXVIII 890 2016-10-25
proj29uch. - podatek od psów 890 2016-10-25
ośw.2006 Wieczny Marek 890 2016-10-26
Przetarg na przebudowę ulicy św. Wawrzyńca 890 2016-10-19
Karta - Wpis do ewidencji działalności gosp. 889 2016-10-26
USC-11 - Rejestracja zgonu.pdf 888 2016-10-19
Karta - Wydanie dowodu osobistego 888 2016-10-20
proj. opłaty za usługi komunalne 888 2016-10-24
pr.28uch - zm. reg. pomocy materialnej dla uczniów 888 2016-10-19
Budżet 2006 - objaśnienia 887 2016-10-19
Informacja o terminie i porządku XXVIII sesji 886 2016-10-27
SIWZ opał dla szkół 2007 886 2016-10-27
Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych za rok 2005. 885 2016-10-19
32uch - usanowienie służebności gruntowej - Czarny Sad 885 2016-10-22
2011przetarg.staraobra 885 2016-10-23
Uchwały przyjęte w kadencji 2010 - 2014 885 2016-10-23
2uchw.-nabycie nieruchomości 884 2016-10-27
Budżet 2006 - planowane zadania 883 2016-10-25
form.PIK 07,06 formularz pomoc de minimis w rolnictwie 883 2016-10-27
Oświadczenie majątkowe Bożena Kulka - 2004 882 2016-10-19
Zmiany do przetargu na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 882 2016-10-21
Informacja z dnia 28.06.2013r. o wynikach naboru na stanowisko ds.przyjmowania wpłat opłaty za gosp. odpadami 882 2016-10-26
27.uchw - przekazanie wozu strażackiego 881 2016-10-27
28uch - zbycie nieruchomości Bractwa Kurkowego 881 2016-10-22
Informacja o terminie i porządku XXXII sesji 881 2016-10-27
33uch - udzielenie absolutorium za 2005r. 881 2016-10-25
Informacja o terminie i porządku XX sesji Rady Miejskiej 880 2016-10-25
2010 rejestr zarządzeń Burmistrza 880 2016-10-27
Oświadczenie majątkowe Adam Grzelak - 2004 879 2016-10-27
SIWZ - remont świetlicy wiejskiej w Borzęcicach 879 2016-10-27
osw.2006 Wybierała Jacek 879 2016-10-19
Zagospodarowanie przestrzenne -2015 879 2016-10-26
24.uchw - zbycie nieruch. - ul.Murna 877 2016-10-21
Oświadczenie majątkowe 2005 - Janusz Burdziąg 877 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jarosław Ratajczak 877 2016-10-19
ogłoszenie o zamówieniu - wymiana okien w SP Stara Obra i budynkach mieszkalnych administrowanych przez UMiG Koźmin 876 2016-10-26
29uch. - zmiany budżetu grudzień 2005 875 2016-10-21
36uch - zmiana uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wyjkonania budżetu za pierwsze półrocze. 875 2016-10-22
F-GK-01,02 - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji.pdf 874 2016-10-19
ssteam 873 2016-10-19
Przetarg niograniczony na zmianę sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową 873 2016-10-26
26uchw. regulaminporzadku 873 2016-10-27
ROK 2015 873 2016-10-28
F-OSO-04,02 - Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesi….pdf 872 2016-10-19
31uch - zmiana programu współpracy z org. pozarządowymi. 870 2016-10-27
Oświadczenie majątkowe 2006 Jarosław Ratajczak 870 2016-10-19
form.PIK 07,01 odroczenie terminu płatnosci podatku 870 2016-10-22
Ogłoszenie o zamówieniu-wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. 869 2016-10-20
form.PIK 07,02 rozłożenie zapłaty podatku na raty 869 2016-10-20
2010p. zimowe utrzymanie 2012 868 2016-10-19
Informacja o terminie i porządku XVIII sesji Rady Miejskiej 867 2016-10-19
24.uchw - zac. kredytu długoterminowego - czerwiec 2005 867 2016-10-26
Zarządzenie 55z2005 867 2016-10-24
30uch. - przyjecie gminy Milicz do Zw.Gmin Zlewni Górnej Baryczy 867 2016-10-19
SIWZ - remont świetlicy wiejskiej w Kaniewie 867 2016-10-23
38uch - zbycie nieruchomości (ul.Wawrzyńczaka). 867 2016-10-26
2uchw.-wynagrodzenie burmistrza 867 2016-10-19
proj. diety sołtysów 866 2016-10-19
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 866 2016-10-19
ogłoszenie o zamówieniu - adaptacja budynku na pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej 866 2016-10-25
Karta - Zezwolenie na wycięcie drzew 865 2016-10-19
proj. Reg. dodatków nauczycielskich 865 2016-10-24
2010 POM Gościejew 865 2016-10-27
GK-09 - Zezwol. na opróżnianie zbiorników nieczystości .pdf 864 2016-10-27
Karta - Pobyt czasowy poniżej 2 miesiące 864 2016-10-19
Budżet 2005 - właściwy 864 2016-10-19
36uch - zmiana liczby radnych w okręgach wyborczych 864 2016-10-19
ZAZ - Projekt budowlany 864 2016-10-21
Oświadczenie majątkowe 2006 - Michał Pietrowski 864 2016-10-20
Karta - Podział nieruchomości 863 2016-10-19
39uch - zm. budżetu gminy (25paździenika 2006r.). 863 2016-10-20
Rejestr uchwał 2006 - sesja II 863 2016-10-27
ośw.2006 Kostka Jan 863 2016-10-23
projekt - zasłużony - Garsztka 862 2016-10-19
F-OSO-02,01 - Wymeldowanie z pobytu stałego.pdf 861 2016-10-19
2010 nabor główny ksiegowy MGOPS 861 2016-10-24
Zarządzenia Burmistrza rok 2002 860 2016-10-19
for. zezw. na psa agresywnej rasy 860 2016-10-19
26uchw.deklaracjawzor 860 2016-10-21
Oświadczenie majątkowe Hieronim Gabryelczyk - 2004 859 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe 2005 - Bożena Kulka 859 2016-10-24
osw.2006 Hencel Andrzej 859 2016-10-19
IV uchw.- zbycie nieruchomosci - Jana Pawła II 859 2016-10-19
projekt - reg. pomocy mater. dla uczniów 858 2016-10-26
36uch - zgoda na cofnięcie przez Starostę darowizny częsci likwidowanej linii kolejowej 858 2016-10-25
osw.2006 Maleszka Jarosław 858 2016-10-26
Karta - Zezwolenie na wycięcie drzew 857 2016-10-23
30uch. - określenie wydatków niewygasających w 2005r 857 2016-10-27
Oświadczenie majątkowe 2006 - Hieronim Gabryelczyk 857 2016-10-21
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Koźminie Wlkp. 857 2016-10-19
Informacja o terminie i porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej 856 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe Waldemar Ratajczyk - 2004 856 2016-10-24
Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla 855 2016-10-27
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa dróg w Walerianowie i Wyrębinie 855 2016-10-22
Karta - Zameldowanie na pobyt stały 854 2016-10-19
pr.28uch - zmiany budżetu 854 2016-10-21
28uch - udzielenie dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu 854 2016-10-20
38uch - zbycie nieruchomości (torowisko) 854 2016-10-23
3uchw.-ustanowienie hipoteki zwykłej 854 2016-10-27
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Ochrona ubezpieczeniowa. 854 2016-10-26
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze - sekretarka w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 854 2016-10-25
Formularz - Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 853 2016-10-27
Formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 853 2016-10-23
projekt - taryfy za wodę i ścieki 853 2016-10-19
3uchw.-najniższe wynagrodzenie pracowników jednostek 853 2016-10-21
29uch. - współpraca z Powiatem w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 852 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe 2005 - Maria Maleszka 852 2016-10-24
2 uchw.-podatek od nieruchomosci 852 2016-10-26
PiK 12,01-wniosek o zaświadczeniu o fig w ewidencji podatkowej 852 2016-10-19
Infrmacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2010 r. 852 2016-10-26
Rejestr uchwał - XXXIII sesja 851 2016-10-21
2008budżet -wykonanie za I półrocze 851 2016-10-25
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi 851 2016-10-25
Informacja z XXXIV sesji Rady Miejskiej 850 2016-10-19
Informacja o terminie i porządku XXXV sesji 850 2016-10-24
Składy obwodowych komisji wyborczych 850 2016-10-19
Zmiany do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego 850 2016-10-24
Oświadczenie majątkowe 2006 - Waldemar Ratajczyk 850 2016-10-24
Informacje nieudostępnione 849 2016-10-19
GK-07 wyd.II - Uzgodnienie reklamy 849 2016-10-19
36uch - zmiany budżetu (lipiec 2006). 849 2016-10-27
Informacja o terminie i porządku XXXIII sesji 848 2016-10-27
35uch - określ. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonaniua budżetu za I półrocze roku budżetowego 848 2016-10-27
ZAZ mapy oraz szkice lokalizacyjne 848 2016-10-22
Gmina10 Komunikat komisarza wyborczego1 848 2016-10-28
Zarządzenie Nr 11/05 - aktualizacja kart usług 847 2016-10-22
Oświadczenie majątkowe 2005 - Justyn Zaradniak 847 2016-10-25
form.GK 14,01 wyd.II 847 2016-10-23
Oświadczenie majątkowe 2005 - Stefania Ignasiak 846 2016-10-21
Gmina 10 MKW dyżury 846 2016-10-25
próba wys. pliku 845 2016-10-25
28uch - reg. dodatków nauczycielskich na 2006r 845 2016-10-25
Wszczęcie postępowania - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Centertel w Koźminie 845 2016-10-27
Wszczęcie postępowania - budowa hali produkcyjnej wraz z malarnią i piaskarnią przy ul.Wierzbowej 845 2016-10-20
2010 przebudowa Tysiąclecia w Koźminie Wlkp. 845 2016-10-25
26uchw.sposób i zakres świadcz.usług 845 2016-10-26
Informacja z XXXI sesji Rady Miejskiej 844 2016-10-20
39uch - pomoc dla Powiatu - budowa windy przy szpitalu 844 2016-10-24
form.PIK 07,03 odroczenie zapłaty 844 2016-10-22
Karta - Pobyt czasowy ponad 2 miesiące 843 2016-10-23
Oświadczenie Zaradniak Justyn 2004 843 2016-10-22
29uch. - zmiana programu profilaktyki alkoholowej 843 2016-10-26
SIWZ - remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze 843 2016-10-24
Oświadczenie majątkowe 2006 - Janusz Burdziąg 843 2016-10-19
2 uchw.-podatek lesny 843 2016-10-22
2007 zał nr 4 przychody i rozchody budżetu 843 2016-10-27
5uchw.- Statut Zakładu Aktywności Zawodowej 843 2016-10-24
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 843 2016-10-23
form.PIK 07,04 rozłożenie na raty zapłaty zaległości 843 2016-10-26
Gmina 10 MKW nr list obwieszczenie 843 2016-10-27
pr.28uch - udzielenie dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu 842 2016-10-20
osw.2006 Grzelak Adam 842 2016-10-19
Przetarg Auto - SIWZ 842 2016-10-19
Gmina 10 obwieszczenia zarządzenie 842 2016-10-19
Gmina 10 OKW skład funkcje 842 2016-10-27
Karta - Zezwolenie na skrócenie oczekiwania 841 2016-10-23
Oświadczenie majątkowe Jarosław Maleszka - 2004 841 2016-10-19
32uch - zbycie nieruchomości - ul. Przyjemskich 841 2016-10-26
OSO-13 wyd.III -Jednorazowe zezwolenie alkoholowe 841 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe Janusz Burdziąg - 2004 840 2016-10-19
pr.uch - plan agloneracji 840 2016-10-27
28uch - zbycie nieruchomości Lipowiec 840 2016-10-19
Przetarg na boisko wielofunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (2) 840 2016-10-25
Gmina 10 obwody OBWIESZCZENIE 840 2016-10-25
GK-07 - Uzgodnienie reklamy.pdf 839 2016-10-24
projekt - zasłużony - Marchwiak 839 2016-10-19
36uch - zaciągnięcia kredytu długoterminowego 839 2016-10-27
2009 wniosek o stypendia szkolne 839 2016-10-19
Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa 838 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe Felicja Kaczmarek - 2004 838 2016-10-19
Informacja z XXXII sesji Rady Miejskiej 838 2016-10-22
2uchw.- składy komisji RM 838 2016-10-22
PiK 14.01 - wniosek o zasw.o prowadz.działalności gospodraczej 838 2016-10-19
28uch - zm planu zagosp. Orla 837 2016-10-20
Budżet 2006 - zał. 6 - plan Gm. Funduszu Ochrony ¦rodowiska 837 2016-10-21
35uch - zmiana Planu Rozwoju Lokalnego (czerwiec 2006). 837 2016-10-24
2009 porównianie wyników ankiet 2005 - 2009 837 2016-10-25
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 4 837 2016-10-25
zima 2013 837 2016-10-20
GK-10 - Zezwol. zbieranie odpadów.pdf 836 2016-10-19
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2005 836 2016-10-27
Przetarg na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków do szkół w 2007r. 836 2016-10-26
2uchw.-podatek od psa 836 2016-10-27
Gmina PKW dyżury 836 2016-10-25
39uch - zm. programu profilaktyki i rozw. problemów alkoholowych 835 2016-10-27
Oświadczenie majątkowe 2005 - Arkadiusz Zmyślony 834 2016-10-27
4 uchw.- stanowisko w sprawie zamiaru utworzenia Województwa ¦rodkowopolskiego 834 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe Michał Pietrowski - korekta 2004 833 2016-10-27
Gmina 10 MKW komunikat o losowaniu 833 2016-10-25
31uch - zmiana budżetu - luty 2006. 832 2016-10-20
Przetarg na boisko wielufunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (5) 832 2016-10-28
38uch - zbycie nieruchomosci (Gałązki). 832 2016-10-27
31uch - plany pracy stałych komisji na 2006 831 2016-10-19
2007 spłata kredytów 831 2016-10-24
2008 zapytanie do przetargu na ochronę ubezpieczeniową 831 2016-10-19
Karta - Zezwolenie alkoholowe 830 2016-10-21
29uch. - nabycie nieruchomości od PKP 830 2016-10-23
pr30uch. - przyjecie gminy Milicz do Zw.Gm.Zlewni Baryczy 830 2016-10-22
2007osw.Serek Andrzej 830 2016-10-26
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wrotkowie 830 2016-10-27
35uch - nadanie statutu Urzędowi MiG. 829 2016-10-19
38uch - zm uch. dot. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego 829 2016-10-27
Gmina 10 OKW powołanie obwodowych komisji wyborczych 829 2016-10-20
3uchw.-ustalenie wydatków, które nie wygadają z koncem 2006 r. 828 2016-10-27
38uch - zbycie nieruchomości (ul. Borecka - przetarg). 827 2016-10-21
3uchw.-wybór sołtysów i członków rad sołeckich i rad osiedli 827 2016-10-19
proj29uch. - opłata targowa 826 2016-10-21
Rejestr uchwał - sesja XXXI 826 2016-10-26
32uch - zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki 2006 826 2016-10-21
36uch - dofinansowanie wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum 826 2016-10-20
37uch - zmiana budżetu (wrzesien 2006). 826 2016-10-23
Gmina 10 obwieszczenie radni 826 2016-10-26
38uch - opinia o celowości modernizacji dróg dojazdowych 825 2016-10-27
3uchw.-zmiany w budżecie MiG 824 2016-10-27
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego. 824 2016-10-25
Gmina 10 odrębny obwód głosowania. uchwała 824 2016-10-26
Formularz - Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji 823 2016-10-19
pr.28uch - zamiana gruntów 823 2016-10-19
30uch. - zmiany budżetu - grudzień 2005. 823 2016-10-26
34uch - zmiana budżetu (maj 2006). 823 2016-10-21
Przetarg na boisko wielufunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (4). 823 2016-10-23
Osw.2006 maleszka Jarosław 2 823 2016-10-19
Nabor2013odpadykomunalne 823 2016-10-27
Karta - Podział nieruchomości 822 2016-10-28
proj29uch. - podatek leśny 822 2016-10-27
38uch - sprzedaż nieruchomosci lokalowych (Wrotków) 822 2016-10-21
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego 822 2016-10-26
pr38uch - zbycie nieruchomości ul. Borecka 821 2016-10-19
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej Biały Dwór - Szymanów 821 2016-10-21
Informacja o terminie i porządku XXXIV sesji (nadzwyczajnej) 820 2016-10-27
Przetarg na przebudowę drogi Biały Dwór - Szymanów 820 2016-10-27
2uchw.-zmiany w budzecia 820 2016-10-19
2007 nr 8 przychody i wydatki GFO¦iGW 820 2016-10-22
proj.uchw-przejęcie skweru Borecka-JanaPawła 819 2016-10-26
pr28uch - reg. dodatków nauczycielskich na 2006r 819 2016-10-27
SIWZ przebudowa chodnika w Orli 819 2016-10-21
pr37uch - zm budżetu 819 2016-10-19
Informacja o terminie i porządku XIX sesji Rady Miejskiej 818 2016-10-26
Budżet 2006 - zestawienie dotacji celowych 818 2016-10-21
SIWZ Zakład Aktywacji Zawodowej 818 2016-10-19
2uchw.-opłata targowa 818 2016-10-19
osw.2006 Maleszka Jarosław 1 818 2016-10-22
Karta - Wpis do ewidencji działalności gosp. 817 2016-10-19
2007 objaśnienia do budżetu 817 2016-10-21
2007 prognoza na lata 2006-2012 817 2016-10-21
Przetarg nieograniczony na budowę pieszojezdni w Wałkowie 816 2016-10-21
Nabór 2013 ogłoszenie o naborze f.europ 816 2016-10-19
proj. Reg. dodatku mieszkaniowego nauczycieli 815 2016-10-24
2009 WP zarządzenie burmistrza 815 2016-10-19
Informacja z 29.07.2009 r. o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęciczkach 815 2016-10-22
2007 zał.nr 7 dot.dla instyt. kultury i dot.celowe 814 2016-10-26
2009 zapytanie i odpowiedź sala borzecice 814 2016-10-19
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 10 814 2016-10-26
38uch - zamiana nieruchomości (Józefów). 813 2016-10-26
2uchw.-podatek rolny 813 2016-10-24
IV uchw.- zbycie nieruchomości - Lipowiec 813 2016-10-24
2uchw.-podatek od śr.transportu 812 2016-10-27
4 uchw.- taryfy zbiorowego zaoptrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków 812 2016-10-25
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa dwóch poprzeczek dróg gminnych we wsi Borzęcice 812 2016-10-26
32uch - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego OSP 811 2016-10-21
33uch - kredyt długoterminowy 811 2016-10-21
Budżet 2006 - zał nr 3 - przychody i rozchody zw. z finansowaniem kredytów i pożyczek 810 2016-10-27
32uch - gminny program profilaktyki alkoholowej i narkotykowej 810 2016-10-19
39uch - utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej 810 2016-10-27
Oświadczenie majątkowe 2006 - Konrad Tomczak 810 2016-10-21
SIWZ kredyt 809 2016-10-24
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2011 808 2016-10-24
3uchw.-ustalenie wys.stawekczynszu 807 2016-10-24
wszczęcie postępowania - wiatraki staniew 807 2016-10-24
proj29uch. - nabycie nieruchomości od PKP 806 2016-10-19
proj29uch. - najniższe wynagrodzenie w jedn organizacyjnych 806 2016-10-19
Budżet 2006 - zał. 3a - informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach 806 2016-10-25
1uchw.-wybor zastępcy przew.Rady 806 2016-10-26
osw.2006 Maleszka Maria 806 2016-10-19
2009 Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości 806 2016-10-24
2009 informacja o terminie i porzadku obrad XXX sesji 806 2016-10-25
32uch - zm. uchw. dot. opłat za zajęcie pasa drogowego 805 2016-10-22
32uch - zmiana budżetu - marzec 2006 805 2016-10-22
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia (II) 805 2016-10-19
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 6 805 2016-10-26
38uch - zm. budżetu 803 2016-10-25
osw.2006 Kasprzak Gabriela 803 2016-10-24
2010studiumgminakozmin 803 2016-10-25
pr.28uch - opinia o cel. remontu dróg 802 2016-10-19
3uchw.-budżet M i G KOźmin na 2007r. 802 2016-10-25
26 uchw.metoda i stawka nowa 800 2016-10-27
1uchw.-wybor przewodniczacego Rady 799 2016-10-26
4uchw.- zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 799 2016-10-24
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2010 799 2016-10-27
Wszczęcie postępowania - budowa kurnika w Czarnym Sadzie 798 2016-10-26
Oświadczenie majątkowe 2005 - Karol Gaweł 797 2016-10-19
2007 zał.3a 797 2016-10-25
2010p.kotlowniasp3 797 2016-10-26
Gmina 10 informacja o sposobie głosowania 797 2016-10-27
pr38uch - zm uch. dot. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego 796 2016-10-23
200804osw Serek Andrzej 796 2016-10-26
33uch - zmiana Planu Rozwoju Lokalnego 2004-2007 795 2016-10-26
pr38uch - sprzedaż nieruchomości lokalowych 795 2016-10-24
BUDZET MIASTA I GMINY KO¬MIN WIELKOPOLSKI NA 2015r. 795 2016-10-26
Oświadczenie majątkowe Lidia Kwaśnik - 2004 794 2016-10-19
Oświadczenie Piotrowski Michał 2004 793 2016-10-23
Oświadczenie majątkowe 2005 - Gabriela Kasprzak 793 2016-10-27
Oświadczenie majątkowe 2006 - Ryszard Perek 793 2016-10-27
OSO-08 wyd.VI- Wyd.dow.osob. 793 2016-10-27
2007 zał.nr 6 792 2016-10-24
Formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy 791 2016-10-23
proj29uch. - wzory formularzy podatkowych 791 2016-10-19
osw0407Zaradniak Justyn 791 2016-10-26
proj29uch. - zmiana programu profilaktyki alkoholowej 790 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jarosław Maleszka 790 2016-10-26
232012uchw.podateknieruchomosci2013 790 2016-10-22
Uchwały przyjęte podczas XXXV sesji 789 2016-10-27
studnia - mapka 1 789 2016-10-22
Uchwały przyjęte podczas XXXIX sesji 787 2016-10-19
2uchw.-przewodniczacy komisji RM 787 2016-10-27
2007 zał.4a informacje o kredytach i pożyczkach 787 2016-10-26
ZAZ specyfikacja techniczna 787 2016-10-19
4 uchw.- zespół do stworzenia Strategii Rozwoju MiG Koźmin Wlkp. w latach 2008 - 2020 787 2016-10-24
SIWZ - wiercenie otworu studziennego - awaryjnego w Koźminie Wlkp. 1 787 2016-10-22
26uchw. termin i częstotliwość 787 2016-10-24
pr30uch. - projekt budżetu na 2006r 786 2016-10-25
35uch - konsultacje społeczne 786 2016-10-24
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2009 786 2016-10-24
Oświadczenie majątkowe Jerzy Lizak - 2004 785 2016-10-25
proj29uch. - współraca przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 785 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe Michał Pietrowski - 2004 784 2016-10-24
pr38uch - zbycie nieruchomości Gałazki. 783 2016-10-23
Rejestr uchwał 2007 - VI sesja 783 2016-10-27
SIWZ przebudowa drogi Gościejew - Suśnia (3) 781 2016-10-27
ZAZ dobudowa.KTS 781 2016-10-23
Oświadczenie majątkowe Karol Gaweł - 2004 780 2016-10-19
proj29uch. - podatek rolny 780 2016-10-21
Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Serafinowie 780 2016-10-19
F-PiK - 11,01 wyd. III - wniosek o zaśw. o figurowaniu w ewid.pod. 780 2016-10-19
33uch - nabycie nieruchomosci PKP 779 2016-10-27
ZAZ kosztorys ofertowy 779 2016-10-19
5uchw. - wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 779 2016-10-22
8 uchw. nieodpłatne nabycie nieruchomości 778 2016-10-19
4 uchw. - zmiany w budżecie MiG na 2007 r. 777 2016-10-19
4 uchw.-zbycie nieruchomości -Suśnia 777 2016-10-21
2009 zapytanie i odpowiedz na zapytanie do przetargu na budowę parkingu przy Krotoszyńskiej 777 2016-10-27
pr38uch - zbycie nieruchomości torowisko 776 2016-10-19
pr38uch - zbycie nieruchomości ul. Wawrzyńczaka 776 2016-10-21
2008 zał. nr 2 - wydatki 776 2016-10-27
pr38uch - zmiana budżetu (październik 2006). 775 2016-10-24
pr.28uch - zbycia nieruchomości 774 2016-10-19
Przetarg na boisko wielofunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (3) 774 2016-10-25
2007 plan finansowy dla zadań zleconych 774 2016-10-22
30uchw - udzielenia dotacji Powiatowi na zakup podnośnika dla PSP. 773 2016-10-27
Wszczęcie postępowania - rozbudowa i modernizacja stacji paliw przy ul.Krotoszyńskiej 773 2016-10-26
ZAZ - SSTwykonania i odbioru robót 772 2016-10-19
8 uchw.zbycie nieruchomosci 772 2016-10-19
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulicy Dworcowej nr 5-10 w Koźminie Wlkp. 772 2016-10-19
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2006 772 2016-10-23
SIWZ przebudowa dróg gminnych w Borzeciczkach 771 2016-10-26
4 uchw.- gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 r. 771 2016-10-24
ZAZ - kosztorys ofertowy - elektryczny 770 2016-10-27
Wyniki przetargów 2012 770 2016-10-26
ZAZ - kosztorys ofertowy - adaptacja 769 2016-10-27
4 uchw.- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Orli 769 2016-10-19
5uchw.- zbycie nieruchomości 769 2016-10-23
Rejestr uchwał - sesja XXX 767 2016-10-27
4 uchw.- powiadomienie sekretarza i skarbnika o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 767 2016-10-27
Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla (II) 765 2016-10-26
2009 budzetowa, zał nr.2 765 2016-10-27
Zarządzenie Nr 11/05 (aktualizacja kart usług) 764 2016-10-19
32uch - przystąpienie do zmiany planu zagosp. - działki przy gimnazjum 764 2016-10-25
35uch - zasady umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności 764 2016-10-27
Rejestr uchwał 2007 - V sesja 763 2016-10-26
wszczęcie postępowania - budowa kanalizacji przy ul.Wyszyńskich 763 2016-10-27
Oświadczenie majątkowe 2005 - Felicja Kaczmarek 762 2016-10-19
pr38uch - opinia o celowości modernizacji dróg dojazdowych 762 2016-10-22
6uchw.-zmiany w budżecie 762 2016-10-24
Sprostowanie SIZW przetarg na dostawę posiłków w 2008r. 762 2016-10-26
pr38uch - zamiana nieruchomości w Józefowie 761 2016-10-21
4 uchw.- plany pracy komisji RM 761 2016-10-19
9 uchw.- procedura uchwalania budzetu 761 2016-10-25
studnia - mapka 3 761 2016-10-26
2013Nabór na stan. przyjmowanie wpłat odpady1 761 2016-10-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Lidia Kwaśnik 760 2016-10-19
33uch - zm progr. alkoholowego 759 2016-10-19
Uchwały przyjęte podczas XXXVI sesji 759 2016-10-24
osw.2006 Kwaśnik Lidia 759 2016-10-19
2008 zał nr 5 - wydatki majątkowe 759 2016-10-26
certyfikat 759 2016-10-24
pr32uch - zm. uchw. ustalającej stawki za zajęcie pasa drogowego 758 2016-10-19
35uch - zmiany budżetu (czerwiec 2006). 758 2016-10-26
Przetarg na budowę boiska sportowego w miejscowości Staniew 758 2016-10-19
8 uchw.statut borzęciczki 758 2016-10-19
Statut GOS 758 2016-10-27
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 - 2031 758 2016-10-27
Zagospodarowanie przestrzenne -2014r. 758 2016-10-26
pr30uch. - zmiany budżetu - grudzień 2005 757 2016-10-24
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Stawowej oraz odcinków ulic Przyjemskich i Wodnej 757 2016-10-25
Oświadczenie majątkowe 2006 - Jerzy Lizak 757 2016-10-19
ssteam 756 2016-10-19
35uch - program współpracy z organizacjami 2006r. 756 2016-10-24
2010 Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu Orla - Cegielnia 756 2016-10-27
osw.2008 Bratborski Maciej 755 2016-10-26
form.OSO-06,01 wyd.III-wniosek o udostępnienie danych 755 2016-10-19
4 uchw. - wyznaczenie członka do Rady Społecznej przy SPZOZ w Krotoszynie 754 2016-10-24
200907nieruchomości do sprzedazy 754 2016-10-22
Rejestr uchwał 2007 - sesja IV 753 2016-10-19
studnia - załącznik nr 6 753 2016-10-21
2009 przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji przy ul. Cieszyńskiego 752 2016-10-19
Uchwały przyjęte podczas XXXIV sesji 751 2016-10-25
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031 751 2016-10-26
Oświadczenie majątkowe Barbara Mączka - 2004 750 2016-10-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Janusz Baszczyński 750 2016-10-27
SIWZ - zmiana elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych 750 2016-10-24
5uchw.-świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 750 2016-10-24
studnia - załącznik nr 10 750 2016-10-19
33uch - zmiana budżetu - kwiecień 2006 749 2016-10-24
SIWZ przebudowa drogi gminnej w Orli (3) 749 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe 2006 - Jan Kostka 749 2016-10-21
8 uchw.wyrażenie zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. 749 2016-10-27
2008 zał nr 7 - dotacje celowe 749 2016-10-27
2009przetarg kredyt długoterminowy 749 2016-10-19
Uchwały przyjęte podczas XXXVIII sesji 748 2016-10-26
studnia - załącznik 1 748 2016-10-19
proj29uch. - zmiany budżetu grudzień 2005 747 2016-10-25
2uchw.-upoważnienie Przewodn.do wykonyw.czynn. z zakr.prawa.pracy 747 2016-10-19
studnia - załącznik nr 7 746 2016-10-22
Formularz GK 06 746 2016-10-27
Oświadczenie majątkowe 2005 - Konrad Tomczak 745 2016-10-19
SIWZ przebudowa drogi w Józefowie 745 2016-10-19
10 uchw.- podatek rolny 2008 745 2016-10-27
Gmina 10 wyborca niepełnosprawny 745 2016-10-25
osw.0407 Idkowiak Robert 744 2016-10-19
9 uchw - odwołanie Skarbnika Gminy 744 2016-10-27
PiK 12, wyd.V - zaświadzcenie o stanie majątkowym 744 2016-10-19
2011 polityka jakości 744 2016-10-19
pr31uch - regulamin utrzmania porządku i czystości 743 2016-10-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Roman Goliński 743 2016-10-21
5uchw.-zmiany w budzecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 743 2016-10-24
Oświadczenie majątkowe Gabriela Kasprzak - 2004 742 2016-10-19
Ośw.2006 Perek Ryszard 742 2016-10-19
5uchw.- udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 742 2016-10-27
studnia - załącznik nr 3 742 2016-10-19
Gmina 10 MKW obw. o glosowaniu na 1 kandydata 742 2016-10-23
Oświadczenie majątkowe 2005 - Marian Idkowiak 741 2016-10-26
Gmina 10 informacja dla meżów zaufania 741 2016-10-26
pr.28uch - zm planu zagosp. Orla 740 2016-10-26
pr33uch - zm progr. alkoholowego 740 2016-10-21
Przetarg Auto - zal.1 740 2016-10-27
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 740 2016-10-19
studnia - załącznik nr 5 740 2016-10-19
GK-01 wyd.V-Ustalenie war.zabudowy 740 2016-10-25
BSkosztorys ofertowy 739 2016-10-19
13 uchw - plan zagospodarowania 739 2016-10-19
studnia - załącznik nr 2 739 2016-10-27
6 uchw. - ustalenia wysokości diet dla przewodniczących zarządów Rad Osiedli 738 2016-10-19
11 uchw. - zbycie nieruchomości 738 2016-10-22
2009 s.borzecice - rysunki, spec.techniczna 738 2016-10-19
GK-14 wyd.III - Dec.o srodowisk.uwarunk.zgody na realizacje 737 2016-10-19
Informacja z dnia 30.12.2009 r. o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego 737 2016-10-27
Uchwały przyjęte podczas XXXVII sesji 736 2016-10-19
wszczecie postępowania -budowa zbiornika paliw centrol 736 2016-10-19
Przetarg Auto - zal.6 736 2016-10-22
16 uchw. - zmiany w budzecie 736 2016-10-19
2010plan elektrownie galazki, staniew 736 2016-10-26
proj29uch. - podatek od nieruchomości 735 2016-10-24
Oświadczenie majątkowe 2005 - Adam Grzelak 735 2016-10-27
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej we wsi Wyrębin 735 2016-10-27
Specyfikacja techniczna - hala w borzeciczkach1 735 2016-10-22
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2009r. 735 2016-10-25
Oświadczenie majątkowe 2006 - Roman Goliński 734 2016-10-24
12uchw.- zbycie nieruchomości 734 2016-10-26
2010 porównianie wyników ankiet 2005 - 2010 734 2016-10-25
2008 planowane zadania na 2008r. 733 2016-10-19
10 uchw. - radni - pojazdy do celów służbowych 733 2016-10-23
200804osw Maroszek Irena 733 2016-10-19
studnia - załącznik nr 9 733 2016-10-24
Wykonanie budżetu za 2009 r. 733 2016-10-21
Oświadczenie majątkowe 2005 - Leszek Ziętkiewicz 732 2016-10-27
Przetarg Auto - zal.2 732 2016-10-27
pr33uch - zmiana programu Rozwoju Lokalnego 731 2016-10-27
studnia - załącznik nr 8 730 2016-10-26
pr35uch - konsultacje społeczne 729 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe 2006 - Leszek Chojnicki 729 2016-10-19
11 uchw. - zbycie nieruchomości1 729 2016-10-25
2010 wyniki ankiet 729 2016-10-24
35uch - zbycie nieruchomości w Orli. 728 2016-10-25
20 uchw.- podatek rolny 2009 728 2016-10-27
PiK 20 wyd. I - zwolnienie gruntów, zaprzestanie prod.rolnej 728 2016-10-25
102012bwody głosowania 728 2016-10-24
Oświadczenie majątkowe Irena Konarczak-Bojanek - 2004 727 2016-10-19
18 uchw - zmiamy studium uwarunkowan 727 2016-10-26
Gmina 10 głosowanie przez pełnomocnika 727 2016-10-26
2011studiumGminaKoźminWlkp.wiatraki 727 2016-10-19
studia - mapka2 726 2016-10-27
zgoda właściciela 726 2016-10-24
BUD¯ET MIASTA I GMINY W LATACH 2003-2010 726 2016-10-26
pr30uch. - określenie wydatków niewygasających w 2005r 725 2016-10-27
13 uchw - stawki opłat za wode 725 2016-10-24
Rejestr uchwał - sesja XXXII 724 2016-10-27
pr33uch - zmiana budżetu 724 2016-10-19
osw2008Serek Andrzej 724 2016-10-27
rejestr zarządzeń 2011 724 2016-10-26
przetarg place zabaw 723 2016-10-27
CEIDG 723 2016-10-28
Wszczęcie postępowania - remont stacji gazowej 723 2016-10-20
2uchw.-komisja rewizyjna 723 2016-10-19
8uchw.opinia o modernizacji dróg 723 2016-10-25
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.Dostawa opału dla gminnych placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2009. 722 2016-10-25
2010 remont świetlica wiejska szymanow 722 2016-10-27
PiK 17 wyd. VII - sr. transp. - umorzenie 722 2016-10-26
7uchw.zmiany w budzecie 721 2016-10-19
10 uchw. - srodki transportu 2008 721 2016-10-24
2010 opinia RIO o budzecie 721 2016-10-25
6uchw.- zaciagnięcie kredytu długoterminowego 720 2016-10-25
10uchw. - podatek leśny 2008 720 2016-10-26
201001p.sprzedaż kopernika 720 2016-10-20
karta drzewa 720 2016-10-26
Oświadczenie majątkowe Stefania Ignasiak - 2004 719 2016-10-27
osw.2006 Ratajczak Jarosław 719 2016-10-27
8 uchw.hipoteka zwykła 718 2016-10-22
11 uchw.- określenie zasad nabycia nieruchomosci gruntowych 718 2016-10-22
Regulamin organizacyjny 718 2016-10-27
10uchw. - podatek od nieruchomości 2008 716 2016-10-22
16 uchw.- plan zagospodarowania 716 2016-10-24
6 uchw. - powowłanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników 715 2016-10-26
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w 2009r. 715 2016-10-27
OSO-09-Działalność gospodarcza 715 2016-10-19
Uchwala XXI_138_2012 715 2016-10-25
osw.2006 Baszczyński Janusz 714 2016-10-20
Przetarg Auto - zal.4 714 2016-10-27
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jan Kostka 713 2016-10-19
studnia - zalącznik nr 4 popr. 713 2016-10-22
Oświadczenie majątkowe 2005 - Irena Jaskółka 712 2016-10-25
Rejestr uchwał 2007 - VIII sesja 712 2016-10-25
osw.2008 Maroszek Irena 712 2016-10-25
2009 pytania i dopowiedzi sp3 712 2016-10-24
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2019 712 2016-10-23
uwarunkowania-rysunek 712 2016-10-25
12 uchw.- plany pracy komisji RM 711 2016-10-19
12 uchw. - zasady korzystania ze stołówek szkolnych 711 2016-10-21
200804 oswBratborski Maciej 711 2016-10-23
Oświadczenie majątkowe 2005 - Hieronim Gabryelczyk 710 2016-10-27
Oświadczenie majątkowe 2006 - Marian Idkowiak 710 2016-10-23
wawrzynczaka - sizw 710 2016-10-24
OSO-07 wyd.IV zasw z ewid. lud 710 2016-10-27
Budowa sali wiejskiej w m. Suśnia 710 2016-10-19
F-PiK - 19,02 wyd. III - zestawienie faktur VAT 709 2016-10-19
osw0408 Wybierała Jacek 709 2016-10-19
2009 borzecice rozstrzygniecie protestu1 709 2016-10-25
Oświadczenie majątkowe 2006 - Karol Gaweł 708 2016-10-19
2008 zał. nr 3 - administracja rządowa 708 2016-10-26
F-PiK - 14,01 wyd. IV - wniosek o zaśw. do kancelarii notarialnej 708 2016-10-27
wykaz jednostek 707 2016-10-27
SIWZ - przebudowa drogi Gościejew- Suśnia 707 2016-10-19
2008 zał.nr 1 - dochody 707 2016-10-27
2008 zał nr 6 - przychody i rozchody 707 2016-10-27
Rejesr uchwał 2008 - XVI sesja 707 2016-10-20
Oświadczenie majątkowe Leszek Chojnicki - 2004 706 2016-10-27
pr32uch - gminny progr. profilaktyki alkoholwej i przecidziałania narkomanii. 706 2016-10-19
10 uchw. - opłata targowa 2008 706 2016-10-19
200804osw Ratajczak Jarosław 706 2016-10-19
Zapytanie i odpowiedx - parking i kanalizacja 706 2016-10-19
2009 borzecice protest1 706 2016-10-21
pr32uch - zbycie zabudowanej nioeruchomości - ul.Przyjemskich 705 2016-10-19
Rejestr uchwał 2007 - VII sesja 705 2016-10-19
GK-15,01 wyd.1 -Wniosek o ustalenie num.porz. 705 2016-10-26
2015 nabór płace oświata 705 2016-10-23
13 uchw - strategia rozwoju gminy 704 2016-10-19
2009 nabor na stanowisko głownego księgowego w Ośrodku Sportu w Koźminie Wlkp. 704 2016-10-19
ZAZ - kosztorys ofertowy - sanitarny 703 2016-10-25
Przetarg Auto - zal.3 703 2016-10-19
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej 702 2016-10-22
SIZW-utrwalanie dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. 701 2016-10-19
Przetarg na usługi opiekuńcze w 2008r. 701 2016-10-25
10uchw. - powołanie skarbnika 701 2016-10-23
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej 701 2016-10-19
SIWZ - przebudowa drogi we wsi Orla 700 2016-10-27
6 uchw. - zmiany Gminnego Programu Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 700 2016-10-27
2008 zał nr 4 - drogi powiatowe 700 2016-10-19
SIZW - dostawa i montaż placów zabaw 700 2016-10-28
12 uchw.-zmiany do opłaty targowej 700 2016-10-22
osw0408 Frąckowiak Jan 699 2016-10-19
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej 699 2016-10-26
2009 zmiana w studium 699 2016-10-20
2010orliksiwz 699 2016-10-19
10 uchw - zmiany w budżecie MiG 698 2016-10-21
osw0408 Dykcik Wojciech 697 2016-10-24
osw0408 Iwański Jacek 697 2016-10-19
Mapa lokalizacyjna 696 2016-10-19
2008 zapytanie do przetargu wyrebin 696 2016-10-19
SIWZ-budowa parkingu Krotoszyńska 696 2016-10-23
okna2011 696 2016-10-23
Oświadczenie majątkowe 2005 - Waldemar Ratajczyk 694 2016-10-24
SIWZ - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego 694 2016-10-21
osw.0407Grzelak Adam 694 2016-10-19
6 uchw. - wprowadzenie zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Koźminie Wlkp. 694 2016-10-26
6 uchw. -porozumienie w sprawie doskonalenia nauczycieli 694 2016-10-22
12 uchw. - gminny program usuwania azbestu 694 2016-10-19
14 uchw. - zbycie nieruchomości1 694 2016-10-21
kosztorys ofertowy - kanalizacja 694 2016-10-22
Rysunki - parking 1 694 2016-10-27
Rysunki- parking 3 694 2016-10-22
2009 SIWZ - dostawa i montaz okien 694 2016-10-27
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 2014-2015 694 2016-10-22
_brak tytulu_ 693 2016-10-19
5uchw.-przystąpienie do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu 693 2016-10-19
2009 zal.6 - dostawa i motaz okien 693 2016-10-19
SIWZ przetargu na gotowanie i transport ciepłych posiłków do szkół 692 2016-10-19
osw.2006 Kulka Bożena 692 2016-10-19
2008 zapytanie do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach 692 2016-10-19
kierunki-rysunek 692 2016-10-26
SIWZ-adaptacja budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej 691 2016-10-26
Przetarg Auto - zal.7 691 2016-10-25
Mapa - Tysiąclecia 691 2016-10-21
12 uchw. - nabycie przez Burmistrza prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r. 691 2016-10-20
Ogłoszenie o zamówieniu - - dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych 691 2016-10-21
2009 zmiany siwz - parking krotoszynska 691 2016-10-19
uchw - zatw. planów rozwoju miejscowości 690 2016-10-19
ośw.2006 Zmyślony Arkadiusz 690 2016-10-26
6 uchw. - uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 690 2016-10-25
SIWZ - pieszojezdnia w Wałkowie 689 2016-10-25
8 uchw. wybor ławników 689 2016-10-19
10 uchw. - zwolnienie z obow. przetargowego zbycia nieruch. 689 2016-10-19
zdjęcia - place zabaw 689 2016-10-19
SIWZ - rozbudowa szkoły borzecice 689 2016-10-27
SIWZ parking2 689 2016-10-23
Komunikat 689 2016-10-27
Wybory 2011 zarządzenie ws plakatów wyborczych 688 2016-10-26
34uchw.podateknieruchomość 2014 688 2016-10-26
pr35uch - zbycie nieruchomości w Orli 688 2016-10-19
10 uchw. - zwolnienie od podatku rolnego 688 2016-10-26
13 uchw - wydzierzawienie nieruchomosci gruntowej 688 2016-10-19
2008 przyjemskich, inwentaryzacja 688 2016-10-19
Uchwały przyjęte w kadencji 2006 - 2010 688 2016-10-27
Przetarg Auto - zal.5 686 2016-10-19
Rejestr uchwał 2007 - IX sesja 686 2016-10-27
20 uchw. - podatek od nieruchomości 2009r. 686 2016-10-26
2009 budzetowa, zał nr.6c 686 2016-10-27
200911 wykaz nieruchomości do sprzedaży 686 2016-10-19
Uchwała odrębny obwód 686 2016-10-21
Oświadczenie majątkowe 2005 - Barbara Mączka 685 2016-10-24
osw.0407Burdziąg Janusz 685 2016-10-19
pr31uch - zm. programu współp. z org. pozarzadowymi 684 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe 2005 - Michał Pietrowski 684 2016-10-26
osw.0407Wybierała Jacek 684 2016-10-19
2009 budzetowa, zał nr.1 684 2016-10-19
Oświadczenie Grzelak Adam 683 2016-10-19
6 uchw.- utworzenie Zespołu w Borzęciczkach 683 2016-10-20
15 uchw - wspolpraca z organizacjami pozarządowymi 683 2016-10-23
6 uchw.-sprostowanie błędu pisarskiego 682 2016-10-19
F-Org-43-wniosek o zwrot nadpłaconego podatku 682 2016-10-19
10 uchw.- czynsz za najem lokali użytkowych 682 2016-10-19
Rejestr uchwał 2008 - XII sesja 682 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe 2005 - Irena Konarczak Bojanek 681 2016-10-20
SIWZ budowa ul. Kopernika 681 2016-10-24
SIZW-przygotowanie i dostarczanie posiłków do szkół 2008r. 681 2016-10-21
10uchw. - obowiazek lustracyjny, sekretarz 681 2016-10-19
Rejestr uchwał 2008 - XIV sesja 681 2016-10-19
pr35uch - program współpracy z organizacjami 2006r. 680 2016-10-23
utrwalanie dróg - mapa 680 2016-10-26
12 uchw.- zmiany w budżecie MiG 680 2016-10-27
2010 budżetowa wydatki 680 2016-10-26
2010pyt.przetarg mokronos 680 2016-10-24
pr33uch - kredyt długoterminowy 679 2016-10-20
6 uchw. - przyjęcia rocznego programu wspólpracy gminy z organizacjami pozarzadowymi 679 2016-10-22
SIWZ - budowa ul. Stawowej 678 2016-10-25
osw.2006 Kaczmarek Felicja 678 2016-10-20
13 uchw - opłata targowa zmiana 678 2016-10-26
14 uchw. -absolutorium dla burmistrza 678 2016-10-27
decyzje 2013 678 2016-10-23
uchw - zatw. planów rozwoju miejscowości 677 2016-10-19
Rejestr uchwał 2007-XI sesja 677 2016-10-26
PiK 09,02 - ulga służba wojskowa 677 2016-10-19
21 uchw. - zmiany w budzecie na 2008r. 677 2016-10-26
2009 wykonianie budżetu I półrocze 677 2016-10-19
14 uchw. - leader 676 2016-10-19
Zarządzenie wewnetrzne nr 1 - gimnazjum 676 2016-10-19
pr32uch - zmiany budżetu (marzec 2006). 675 2016-10-26
osw.2006 Bratborski Maciej 675 2016-10-24
2008 zał.nr 8 - GFOS 675 2016-10-20
karta decyzja środowiskowa 675 2016-10-19
osw.2006 Idkowiak Robert 674 2016-10-19
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Nowej Obrze 674 2016-10-26
pr35uch - zmiana liczby radnych wybieranmych do Rady Miejskiej w okręgach wyborczych 673 2016-10-21
ośw.2006 Nowacka Genowefa 673 2016-10-19
2007osw.Fornalik Jerzy 673 2016-10-27
kosztorys ofertowy - parking 673 2016-10-27
201001 nieruchomości do sprzedaży 673 2016-10-19
pr32uch - zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki 2006 672 2016-10-19
pr35uch - nadanie statutu Urzędowi MiG 672 2016-10-19
Rejestr uchwał 2008 - XV sesja 672 2016-10-23
2008osw.Szkudlarek Arleta 672 2016-10-25
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXIX sesji 672 2016-10-25
Kosztorys ofertowy sanitarny 671 2016-10-26
11 uchw. - wydatki niewygasające z 2007r. 671 2016-10-19
osw0408 Wieczny Marek 671 2016-10-27
wyboryparlamentarne-obwody2011 671 2016-10-24
karta zbiorniki bezodpływowe 671 2016-10-19
F-PiK - 09,01wyd.IV - ulga inwestycyjna 670 2016-10-26
6 uchw. - wydzierżawienie nieruchomosci gruntowej 670 2016-10-26
Rejestr uchwał - X sesja 670 2016-10-27
14 uchw. - zmiany w budżecie 670 2016-10-22
15 uchw - zmiany w programie profilaktyki 670 2016-10-25
22 uchw. - burmistrz 13 670 2016-10-19
Remont świetlicy wiejskiej w m. Gościejew 670 2016-10-20
pr35uch - określ. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 669 2016-10-27
8 uchw.zmiany w budzecie na 2007r. 669 2016-10-21
7 uchw. - bład rachunkowy 669 2016-10-27
osw0408 Burdziąg Janusz 669 2016-10-21
decyzje 2015 668 2016-10-26
osw.2006 Ignasiak Stefania 667 2016-10-25
22 uchw. - zmiany studium uwarunkowań 666 2016-10-19
osw.2008 Ratajczak Jarosław 666 2016-10-27
wyciąg PKW 2011 666 2016-10-23
SIWZ przebudowa drogi Biały Dwór-Szymanów 665 2016-10-26
Przetarg Wawrzyniec - zal.7-1 665 2016-10-19
Szkic - przedszkole 665 2016-10-26
15 uchw - hipoteka 665 2016-10-26
2009 przetarg benedykta 665 2016-10-19
pr31uch - regul. dostarczania wody i odprowadzania ścieków 664 2016-10-21
SIZW-przebudowa dróg gminnych we wsiach Walerianów i Wyrębin 664 2016-10-26
11 uchw.-budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 664 2016-10-20
pr35uch - zasady umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności 663 2016-10-23
ośw.2006 Jaskółka Irena 663 2016-10-19
10uchw. - regulamin dod.dla nauczycieli 663 2016-10-19
2009 budżetowa, zał nr 4 663 2016-10-19
22.uchw. - realizacja projektu z powiatem 663 2016-10-19
kosztorys ofertowy swietlica mokronos 663 2016-10-19
6uchw. - nawiązanie wspólpracy z gminą Balatonmariafurdo 662 2016-10-27
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 662 2016-10-24
2009 borzecice, zapytania2 662 2016-10-19
form.PIK 07,05 fORMULARZ POMOC DE MINIMIS 662 2016-10-19
Przetarg Auto - zal.8 661 2016-10-25
wszczęcie postępowania - petrol 661 2016-10-26
SIZW - dostawa opału do placówek oświatowych w 2008r. 661 2016-10-23
Opis techniczny borzęciczki - część elektryczna 661 2016-10-27
pr33uch - nabycie nieruchomosci PKP 660 2016-10-19
2008osw.Kaczmarek Felicja 660 2016-10-26
Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w ZSP w Borzęciczkach 660 2016-10-26
PiK 08 - umorzenie zaległ. pod.gruntowych 660 2016-10-22
2010orlik dokumentacja projektowa 660 2016-10-27
2010przetarg.droga.sapieżyn.siwz 660 2016-10-19
11 uchw. - zmiany w budżecie 2007r. 659 2016-10-27
14 uchw.- zbycie nieruchomości3 658 2016-10-22
2010p.droga gminna biały dwór 658 2016-10-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jerzy Lizak 657 2016-10-26
Przetarg na usługi opiekuńcze w 2007r. 657 2016-10-27
8 uchw.zmiany w oplacie targowej 657 2016-10-19
20 uchw. - zmiany w budzecie na 2008r. 657 2016-10-25
20uchw. - stawki czynszu za najem lokali 2009 657 2016-10-19
20uchw. - regulamin przyznawania dodatkow dla nauczycieli w 2009r. 657 2016-10-20
Sprawozdanie Rb - NDS 01.01.2010 - 31.03.2010 657 2016-10-19
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.3 657 2016-10-24
20 uchw. - opłaty za usługi komunalne 656 2016-10-19
2010pdostawa i montaż okien - siwz 656 2016-10-25
postanowienie prezydenta 656 2016-10-27
pr32uch - ustanowienie służebności gruntowej w Czarnym Sadzie 655 2016-10-25
osw.2006 Burdziąg Janusz 655 2016-10-19
wawrzynczaka mapka 655 2016-10-27
osw0408 Kostka Jan 655 2016-10-26
Rysunki - kanalizacja 1 655 2016-10-21
2009 budzetowa, zał nr.6a 655 2016-10-27
21 uchw. - wydatki niewygasające 655 2016-10-19
13 uchw - program profilaktyki alkoholowej 654 2016-10-19
12 uchw - stawki dla pracownikow 654 2016-10-27
SIWZ - wymiana okien w SP w Starej Obrze i budynkach administrowanych przez UMiG 654 2016-10-26
2009 budżetowa, zał. nr 3 654 2016-10-22
form.PIK 07,07 oświadczenie de minimis 654 2016-10-19
2010przetarg.droga.sapieżyn.kosztorys 653 2016-10-19
Kosztorys oferowy Walerianów 652 2016-10-27
osw0408 Idkowiak Robert 652 2016-10-21
15 uchw - zbycie nieruchomosci1 652 2016-10-25
Statut GZiK 652 2016-10-20
wyniki przetargów 2014 652 2016-10-19
pr32uch - dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczyczych 651 2016-10-27
osw.0407Iwański Jacek 651 2016-10-26
formPiK19,2 zestawienie faktur 651 2016-10-19
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.2 651 2016-10-27
pr32uch - przystąpienie do zmiany planu zagosp. przestrz. Koźmin 650 2016-10-19
22 uchw. - porozumienie z powiatem krotoszyńskim 650 2016-10-26
Przetarg Wawrzyniec - SIWZ 649 2016-10-19
14 uchw. - zbycie nieruchomości2 649 2016-10-25
15 uchw - zbycie nieruchomości 649 2016-10-26
Zapytanie i odpowiedź - hala borzęciczki 649 2016-10-20
17 uchw. - użytek ekologiczny 649 2016-10-20
F-PiK - 09,01wyd.IV - ulga inwestycyjna 649 2016-10-25
Załacznik do Uchwały XXI/138/2012 649 2016-10-26
Przedszkole Koźmin 649 2016-10-26
Dokończenie budowy budynku kulturalno-rekreacyjnego w m.Stara Obra 648 2016-10-19
Zagospodarowanie przestrzenne - 2013 r. 648 2016-10-26
osw0407 Dykcik Wojciech 648 2016-10-19
Opis techniczny - parking 648 2016-10-27
2009 zapytanie i odpowiedz na zapytanie do przetargu na dostawę i montaz okien w budynkach administrowanych przez UMiG 648 2016-10-19
21 uchw. - wpi 648 2016-10-26
Rysunki - parking 2 647 2016-10-19
2009 borzecice rozstrzygniecie protestu 647 2016-10-23
2010 usługi opiekuncze mgops 647 2016-10-24
form.PiK 01,01 - inf. w sprawie podatku 647 2016-10-21
SIWZ - usługi opiekuńcze w 2007r. 646 2016-10-21
Mapy i szkice lokalizacyjne 646 2016-10-27
osw0408 Maleszka Jarosław 645 2016-10-19
16 uchw. - zbycie nieruchomosci2 645 2016-10-27
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego 645 2016-10-26
Specyfikacja techniczna 644 2016-10-26
Mapa - przedszkole 644 2016-10-24
20 uchw. - podatek od środków trasportu 2009 644 2016-10-27
Informacja o terminie i porządku XXIII sesji 643 2016-10-19
osw.0407Wieczny Marek 643 2016-10-23
Przetarg Wawrzyniec - zal.8 643 2016-10-20
16 uchw.- pomoc finansowa 643 2016-10-23
wszczęcie postępowania - biogazownia Borzęciczki 643 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe 2005 - Leszek Chojnicki 642 2016-10-25
SIWZ - przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków do szkół w 2007r. 642 2016-10-19
Przetarg Wawrzyniec - zal.1 642 2016-10-19
200804osw Kasprzak Gabriela 642 2016-10-26
20 uchw. - podatek lesny 2009 642 2016-10-22
22 uchw. - strategia mgops 642 2016-10-26
2010planbialudworwiatraki 642 2016-10-27
SIWZ - przebudowa drogi Gościejew - Suśnia (II). 641 2016-10-27
Rejesr uchwał 2008 - XVII sesja 641 2016-10-27
Rysunek 9- dokonczenie hala borzeciczki 641 2016-10-19
osw.2009Bratborski Maciej 641 2016-10-26
F-PiK - 20,01 wyd. II - wniosek - zaprzestanie prod.rolnej 641 2016-10-25
Przetarg kanalizacja słoneczna 641 2016-10-27
Rejestr insytucji kultury 640 2016-10-19
SIWZ - dokończenie budowy hali sportowej w Borzęciczkach 640 2016-10-27
Zapytanie i odpowiedź - hala borzeciczki3 640 2016-10-26
2009 szkoła borzęcice - kosztorys ofertowy budowlany 640 2016-10-27
2009 borzecice, zapytania4 640 2016-10-19
SIWZ remont swietlicy mokronos 640 2016-10-24
2010p.swietlica wrotkow 640 2016-10-25
2009przetargsalaborzecice zapyt. i odpowiedzi3 639 2016-10-27
zaświadczenie o prawie do głosowania 639 2016-10-27
GK-14 wyd.III wniosek o wyd.dec.środowisk 638 2016-10-19
Przetarg Wawrzyniec - zal.3 638 2016-10-19
Przetarg Wawrzyniec - zal.4 638 2016-10-24
wszczęcie postępowania - Ekoinżynieria 638 2016-10-19
wawrzynczaka-kosztorys ofertowy 638 2016-10-22
Odpowiedź na zapytanie - place zabaw 638 2016-10-25
12 uchw.- zw.udziałow w Samorzadowym Funduszu Poręczeń Kredytowych 638 2016-10-19
wszczęcie postępowania - budowa hali wraz ze spawalnią przy ul.Floriańskiej 35 638 2016-10-26
osw0408 Perek Ryszard 638 2016-10-19
20 uchw. - zmiany w statucie ZGZGB 638 2016-10-24
34uchw.plan zagospodarowania staniew 638 2016-10-25
2010przetarg.droga.sapieżyn.opis techniczny 638 2016-10-19
2009 zal.7 zmieniony - dostawa i montaz okien 637 2016-10-21
2009pretencyjnygojakosztorysofertowy 637 2016-10-26
Obwieszczenie - Burmistrz 2014 637 2016-10-21
18 uchw -opinia o celowosci modernizacji drog 636 2016-10-19
PiK 16 - śr. transportowe, odroczenie, rozłożenie 636 2016-10-24
2010p.budowa remizy I etap 636 2016-10-21
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.1 636 2016-10-27
KOsztorys ofertowy elektryczny 635 2016-10-27
15 uchw - zmiany w budzecie 635 2016-10-26
232012uchw.podatekrolny2013 635 2016-10-24
F-GK-16,01 wyd.III wniosek o jednorazowe zezw. alkoholowe 634 2016-10-27
osw0408 Grzelak Adam 633 2016-10-23
Rejestr uchwał 2008 - XVIII sesja 633 2016-10-27
Rysunek 1 - dokonczenie hala borzeciczki 633 2016-10-27
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.4 633 2016-10-25
Regulamin Organizacyjny Urzędu - treść 632 2016-10-19
Kosztorys ofertowy budowlany 632 2016-10-23
16 uchw.- zamiana nieruchomosci 632 2016-10-25
Opis techniczny - dokończenie borzeciczki 632 2016-10-19
16 uchw. - zbycie nueruchomosci1 631 2016-10-23
osw.2008 Zmyślony Arkadiusz 631 2016-10-19
SIWZ przebudowa drogi w Orli (II). 630 2016-10-24
2008 zapytanie1 do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach 630 2016-10-27
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. 630 2016-10-25
kalendarz wyborczy 2011 630 2016-10-27
F-GK-18,01 wyd.I - zgłosz. do ewid. in. obiekt. świad. usł.… 630 2016-10-25
Głosowanie przez pełnomocnika 629 2016-10-19
składy i funkcje OKW 629 2016-10-21
GK-12 wyd.IV- Wypis lub wyrys z miejsc.planu zag. 629 2016-10-26
F-RO-03,03 wyd. I - Oswiadcz.de minimis 629 2016-10-26
osw.04.07 Chojnicki Leszek 629 2016-10-19
wszczęcie postępowania - budowa obwodnicy Koźmina Wlkp. 629 2016-10-20
Rejestr uchwał 2008 - XIII sesja 629 2016-10-19
Rysunki - kanalizacja 2 629 2016-10-19
17 uchw.- diety dla przewdoniczących zarządów rad osiedli 629 2016-10-26
OSO-08 wyd.IV - Wyd. dow. osobistego 629 2016-10-19
Oświadczenie majątkowe Konrad Tomczak - 2004 628 2016-10-20
7 uchw.- zamierzenia inwestycyjne na lata 2007-2013 628 2016-10-25
osw0408 Hencel Andrzej 628 2016-10-19
18 uchw - gminny program ochrony srodowiska 628 2016-10-19
18 uchw - zmiany w budzecie 628 2016-10-26
2009 zal.7 - dostawa i montaz okien 628 2016-10-27
Wymiana pokryć dachowych na budynkach szkół 628 2016-10-25
powołanie okw 627 2016-10-20
podateksrtransp.Zał nr 1 627 2016-10-26
osw0408 Chojnicki Leszek 627 2016-10-19
zał.nr 6 Borzęcice specyfikacja techniczna 627 2016-10-24
Rysunek 2 - dokonczenie hala borzeciczki 627 2016-10-20
21 uchw. - budzet 2009 627 2016-10-24
Przetarg Wawrzyniec - zał.2 626 2016-10-25
20 uchw. - zbycie nieruchomości 626 2016-10-27
KOsztorys ofertowy dokończenie borzęciczki budowlany 626 2016-10-23
działki2011 626 2016-10-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Ryszar Perek 625 2016-10-27
pr35uch - zmiany budżetu (czerwiec 2006) 625 2016-10-27
20 uchw. - zmiany regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli 625 2016-10-27
2009 szkoła borzęcice - kosztorys ofertowy sanitarny 625 2016-10-27
osw.2009Serek Andrzej 625 2016-10-27
osw0407Perek Ryszard 624 2016-10-19
22 uchw.- gminny program alkoholowy 624 2016-10-24
22uchw. - rezygnacja z odszkodowania za utratę prawa własności działek 624 2016-10-24
2009 borzecice protest 624 2016-10-27
OSO-06-Udostępn. danych meldunkowych, PESEL 624 2016-10-19
2010p.mieszkanie krotoszynska 624 2016-10-26
18 uchw-zmiany w statucie MGOP 623 2016-10-19
2009przetargsalaborzecice zapyt. i odpowiedzi2 623 2016-10-23
F-PiK - 12,01 wyd. II - wniosek o zaśw. do ARR i ARiMR 623 2016-10-19
osw.0407Maleszka Jarosław 622 2016-10-19
2009 budżetowa zał. nr 5 622 2016-10-19
17 uchw. - zbycie nieruchomości 622 2016-10-19
Zapytanie i odpowiedź - hala borzęciczki 2 622 2016-10-25
Zmiana ogłoszenia - przetarg hala borzeciczki 622 2016-10-25
Przetarg Wawrzyniec - zal.7-2 621 2016-10-27
SIWZ - przebudowa dwóch poprzeczek dróg gminnych we wsi Borzęcice 621 2016-10-25
17 uchw.-pomoc finansowa dla miasta Krotoszyn 621 2016-10-19
osw0407 Frąckowiak Jan 620 2016-10-27
wszczęcie postępowania - budowa elektrowni wiatrowej w Gościejewie 620 2016-10-19
2009 budzetowa, zał nr.6b 620 2016-10-22
200804osw Ziętkiewicz Leszek 619 2016-10-19
SIWZ - przebudowa ul.Dworcowej nr 5-10 w Koźmienie Wlkp. 619 2016-10-24
2008 zapytanie2 do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach 619 2016-10-27
Rysunek 11 - dokonczenie hala borzeciczki 619 2016-10-19
OSO - 18,01 - ponowne wykorzystanie informacji publicznej 619 2016-10-27
posłowie okręg 36 618 2016-10-25
20 uchw. - opłata targowa 618 2016-10-19
osw.2008 Kulka Bożena 618 2016-10-27
architektura rysunki nr6 617 2016-10-26
osw.0407Kostka Jan 616 2016-10-20
200804osw Kwaśnik Lidia 616 2016-10-24
16 uchw.- zasłuzony 616 2016-10-19
Rysunki - kanalizacja 4 616 2016-10-19
kosztorys ofertowy - przykanaliki 616 2016-10-19
2009kosztorys ofertowy - parking II 616 2016-10-23
Przetarg Wawrzyniec - zal.6 615 2016-10-22
200804osw Zmyślony Arkadiusz 615 2016-10-19
Borzęcice odcinek 2 615 2016-10-26
F-GK-17.01 wyd.III wniosek o zezwolenie alkoholowe 615 2016-10-27
mienie 2011 614 2016-10-25
pod.srtransp.Zał nr 2 614 2016-10-26
ośw.2006 Bojanek Irena 614 2016-10-19
osw0408 Gabryelczyk Hieronim 614 2016-10-19
Rysunek 4- dokonczenie hala borzeciczki 614 2016-10-19
Rysunek 6- dokonczenie hala borzeciczki 614 2016-10-20
22 uchw. - plany pracy komisji 614 2016-10-21
osw.2008 Olejnik Dariusz 614 2016-10-27
ostaraobra 614 2016-10-25
Borzęcice odcinek 1 613 2016-10-19
40uchw.granice obwodów do głosowania 613 2016-10-25
przetarg na ochronę ubezpieczeniowa.załacznik 1 612 2016-10-19
2011p.ubezpieczenia1 612 2016-10-25
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Wierzbowej w Koźminie Wielkopolskim - Etap I 612 2016-10-27
KUK informacja o przetargu- zakup energii 612 2016-10-26
kierunki-tekst 610 2016-10-27
GK-15 wyd.I-Zaw.o nadaniu numeru porz. 609 2016-10-25
osw.2006 Maroszek Irena 609 2016-10-19
zał. nr 6 - zestawienie i wymiary okien 609 2016-10-26
20 uchw. - zmiana gminnego rpogramu profilaktyki alkoholowej 609 2016-10-24
osw.2008 Baszczyński Janusz 609 2016-10-27
2009 przetarg przebudowa drogi wew. szkoła Borzęciczki 609 2016-10-23
2009p.parking II - pytanie i odpowiedź 609 2016-10-27
2009 borzecice, zmiany SIWZ 608 2016-10-21
25uchw. - platny parking 608 2016-10-19
osw.2009Ratajczak Jarosław 608 2016-10-26
90114ogloszeniepozytekpriorytet1-4 608 2016-10-26
form. USC-10,01 wyd.II - odpisy akt stanu 607 2016-10-19
SIWZremonty czastkowe 607 2016-10-27
2009pkino dokumentacja projektowa 607 2016-10-19
Rysunek 12 - dokonczenie hala borzeciczki 606 2016-10-27
SIWZ - ochrona ubezpieczeniowa 605 2016-10-19
opis techniczny borzęciczki - częsć sanitarna 605 2016-10-19
2009 borzecice , zmiana ogłoszenia 605 2016-10-19
osw.2008 Ziętkiewicz Leszek 605 2016-10-19
2010wynikorlik 605 2016-10-27
wyborca niepełnosprawny 605 2016-10-24
OSO - 18 wyd.I - ponowne wykorzystanie inf.publ. 605 2016-10-27
_brak tytulu_ 604 2016-10-19
osw.0407 Hencel Andrzej 604 2016-10-23
2008 przyjemskich SIWZ 604 2016-10-20
2008wyrebin - siwz 604 2016-10-26
SIWZ - budowa hali w borzeciczkach1 604 2016-10-19
Rysunek 7- dokonczenie hala borzeciczki 604 2016-10-19
Rysunek 8- dokonczenie hala borzeciczki 604 2016-10-19
Zarządzenie 11 z 2006 603 2016-10-19
KOsztorys ofertowy Wyrębin 603 2016-10-25
Rysunki - kanalizacja 3 603 2016-10-26
architektura rysunki nr5 603 2016-10-19
21 uchw. - zmiany w statucie MRM 603 2016-10-27
osw.2008 Kwaśnik Lidia 603 2016-10-27
Opis techniczny - kanalizacja 602 2016-10-19
opis techniczny borzęciczki - część budowlana 602 2016-10-20
KOsztorys ofertowy Borzęcice 1 601 2016-10-27
zmiany siwz - hala borzeciczki 601 2016-10-26
2009przetargnieruchomościStara Obra 601 2016-10-21
2010p.ubezpieczenia1 601 2016-10-25
form.OSO - 17,01 - wniosek o udzielenie licencji 601 2016-10-27
uwarunkowania-tekst 600 2016-10-24
BSspecyfikacjatechniczna, zał.5 600 2016-10-22
kosztorys ofertowy Dworcowa 600 2016-10-26
Rysunek 5- dokonczenie hala borzeciczki 600 2016-10-26
2009 szkoła borzęcice - kosztorys ofertowy elektyczny 600 2016-10-27
2009 ogłoszenie przetargu nieograniczonego - sprzedaz Stara Obra 600 2016-10-19
kosztorys ofertowy - kanalizacja Cieszyńskiego 600 2016-10-27
architektura rysunki nr3 599 2016-10-27
OSO-01 wyd.III - Zameld.na pobyt staly 599 2016-10-26
Aktualny przetarg 598 2016-10-27
kosztorys ofertowy borzeciczki sanitarny 598 2016-10-26
Rysunek 15- dokonczenie hala borzeciczki 598 2016-10-19
osw.2008 Szkudlarek Arleta 598 2016-10-19
2010 wybory prezydenckie obwody 598 2016-10-24
F-PiK - 09,02 wyd. III - ulga żołnierska 597 2016-10-24
F-GK-17,02 wyd.III oświadczenie o sprzedazy 597 2016-10-26
przetarg przebudowa chodników 597 2016-10-26
F-RO-03,05 wyd.I - Zawiadomienie o umowie 597 2016-10-25
Rysunek 3- dokonczenie hala borzeciczki 596 2016-10-19
PiK17 - śr. transportowe - umorzenie 596 2016-10-25
Rejestr uchwał 2010 r. - XXXIV sesja 596 2016-10-27
skarbnik2010 596 2016-10-19
Regulamin organizacyjny - zał. nr 1 Zasady popisywania pism 595 2016-10-19
2008osw.Białek Loretta 595 2016-10-19
Funkcje automatyki centrali nawiewno- wywiewnej 595 2016-10-19
Zał. Nr 1 595 2016-10-19
zmianastudiumszymanów 594 2016-10-26
Rysunek 13 - dokonczenie hala borzeciczki 594 2016-10-21
22 uchw. - zmiany w budżecie na 2009 594 2016-10-27
BSSIWZ 593 2016-10-21
2008 wyrebin kosztorys ofertowy 593 2016-10-19
17 uchw. - nabycie nieruchomości 593 2016-10-26
architektura rysunki nr4 593 2016-10-19
architektura rysunki nr8 593 2016-10-26
Rejestr uchwał 2009 - XXII sesja 593 2016-10-19
2009 pytania i odpowiedzi - przetarg lipowiec 593 2016-10-27
osw.2009Maroszek Irena 593 2016-10-25
F-PiK-01,01 wyd. VI - informacja w sprawie podatku od nier… 593 2016-10-19
Informacja o pracy Rady w kadencji 2014-2018 592 2016-10-26
BSspecyfikacja techniczna, zał.4 592 2016-10-21
200804osw Bojanek Irena 592 2016-10-19
SIWZ - przetarg samochod 592 2016-10-19
2009 borzecice budowlany 592 2016-10-21
osw.2008Fornalik Jerzy 592 2016-10-27
SIWZprzetarg kino 592 2016-10-19
bsmapka 590 2016-10-22
Rysunki -przetarg hala borzeciczki 590 2016-10-25
2010p.remont Stara Obra 590 2016-10-21
Przebudowa drogi powiatowej 590 2016-10-19
form.OSO - 17,03 - oświadczenie o zamiarze zatrudnienie ki… 590 2016-10-19
17 uchw. - zamiana nieruchomości gruntowych 589 2016-10-19
osw.2008 Konarczak - Bojanek Irena 589 2016-10-21
burmistrz2010 589 2016-10-23
Kosztorys ofertowy Borzęcice 2 588 2016-10-27
Rysunek 10 - dokonczenie hala borzeciczki 588 2016-10-20
17 uchw.zmiany w budżecie MiG 588 2016-10-20
Informacja o zmianie do przetargu nieograniczonego na adaptację budynku garażowego na pracownię 588 2016-10-21
Informacja dla przebywających tymczasowo 588 2016-10-23
36uch - zgoda na cofnięcie przez Starostę darowizny częsci likwidowanej linii kolejowej 587 2016-10-25
SIWZ - świetlica lipowiec 587 2016-10-22
sstaraobra 587 2016-10-25
BSspecyfikacja techniczna zał.1 586 2016-10-23
architektura rysunki nr1 586 2016-10-19
34 uchw. uchwalenie programu rewitalizacji 586 2016-10-26
Zarządzenie 24/2011 586 2016-10-26
F-PiK-13,01 wyd. II-zaświadczenie o niezaleganiu w podatka 585 2016-10-25
29 uchw.uchwała wpi 2014-2018 585 2016-10-19
200804osw Kulka Bożena 585 2016-10-24
wszczęcie postępowania - Mokronos 585 2016-10-24
architektura rysunki nr9 585 2016-10-26
34 uchw.obligacje komunalne 585 2016-10-19
2010 pdach szpital1 585 2016-10-20
osw.2006 Chojnicki Leszek 584 2016-10-19
BSspecyfikacja techniczna, zał.3 584 2016-10-25
zał nr 6 - przetarg samochod 584 2016-10-19
SIWZ - usługi opiekuńcze 2009r. 584 2016-10-19
architektura rysunki nr2 584 2016-10-19
26uchw.zbycie nieruchomosci 584 2016-10-26
F-PiK-19,01 wyd. IV - wniosek akcyza 584 2016-10-26
senatorowie okreg 95 583 2016-10-26
2008 przyjemskich - kosztorys ofertowy 583 2016-10-23
200804osw Fornalik Jerzy 583 2016-10-19
2010p.utrwalenie drog 583 2016-10-19
Przetarg Wawrzyniec - zal.5 582 2016-10-22
Kosztorys ofertowy uzupełnienie - hala borzeciczki 582 2016-10-19
zestawienie stolarki drzwiowej - hala w borzeciczkach 582 2016-10-23
26uchw.fundusz sołecki 582 2016-10-23
2009 przetarg kino zapytanie 1 582 2016-10-21
2010 budżetowa dochody 582 2016-10-26
2010p.dach szpital 582 2016-10-19
Przebudowa nawierzchni wokół budynku kulturalno - oświatowego w Koźminie Wlkp. 582 2016-10-21
2009 pkredytzmogłoszenia1 581 2016-10-25
2010wszczeciezgzgb 581 2016-10-22
2009 borzecice kosztorys uzupełniający 580 2016-10-19
30 uchw. utworzenie GOS - u 580 2016-10-21
senatorowie okręg 94 580 2016-10-27
OSO-06 wyd.V-Udostępn.danych meldunk.PESEL 579 2016-10-19
Informacja z dnia 18.03.2015 o wynikach naboru na stanowisko do spraw płac w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 579 2016-10-25
BSspecyfikacja techniczna, zał.2 579 2016-10-27
200804osw Baszczynski Janusz 579 2016-10-19
Rejestr uchwał 2008 - XX sesja 578 2016-10-22
2009pkredytzmianaSIWZ 577 2016-10-26
SIWZ garaze zaz 577 2016-10-19
Mapa rejonów - odśnieżanie 2009 577 2016-10-26
2010przetarg pogorzałki wielkie 577 2016-10-26
36uch - zbycie nieruchomości w Orli. 576 2016-10-19
200804osw Ignasiak Stefania 576 2016-10-20
zał nr 7 - przetarg na samochod 576 2016-10-27
Kosztorys ofertowy hala borzeciczki 1 576 2016-10-24
2009 przetargzbiornikgojaspecyfikacja techniczna 576 2016-10-19
2010 wynik parking II etap 576 2016-10-27
osw.2006 Zaradniak Justyn 575 2016-10-19
2009 borzecice elektryczny 575 2016-10-19
2010p.okna rysunek2 575 2016-10-19
2011 zał. nr 2 2011 uchwała budżetowa 575 2016-10-26
hala borzeciczki - kosztorys ofertowy 574 2016-10-24
Opis techniczny - goja1 574 2016-10-24
2009 SIWZ opał 574 2016-10-22
200804osw Kaczmarek Felicja 573 2016-10-19
Rejestr uchwał 2008 - XXI sesja 573 2016-10-19
2009 borzecice, zmiana projektu umowy 573 2016-10-21
wiceburmistrz2010 573 2016-10-26
SIWZ - kanalizacja Cieszyńskiego 572 2016-10-24
2010orlik zapytanie i odpowiedz 572 2016-10-27
senatorowie okreg 96 572 2016-10-27
Sala wiejska Serafinów 572 2016-10-27
232012 uchw.podatekśrodki transportu2013 571 2016-10-19
Rejestr zarządzeń 2013r 571 2016-10-19
27.uchw - zm w budżecie - wrzesień 2005 571 2016-10-19
architektura rysunki nr10 571 2016-10-20
Zmiana SIWZ2 - przetarg hala borzeciczki 571 2016-10-21
23 uchw. - diety dla sołtysów i przew. rad osiedli 571 2016-10-24
osw.2008 Jaskółka Irena 571 2016-10-27
Regulamin organizacyjny - zal. 2 Schemat organizacyjny Urzędu 570 2016-10-19
osw.2006 Ziętkiewicz Leszek 570 2016-10-21
planowane zadania 2007 569 2016-10-19
Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r. 569 2016-10-19
Infrmacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2011 r. 569 2016-10-19
OSO-03 wyd. V - Wymeldow. decyzja adm 569 2016-10-27
GK-13 wyd. IV- Zezwol. na umieszczenie urzadz. infrastrukt…. 569 2016-10-27
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014 - 2031 569 2016-10-27
Porównanie ankiet 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 568 2016-10-19
ogloszenie wydana decyzja debowiec 568 2016-10-19
Przetarg nieograniczony 2013 568 2016-10-22
XLVI.281.2014 podaek od nieruchomości 568 2016-10-22
2008osw.Ignasiak Stefania 568 2016-10-19
SIWZ Benedykta 567 2016-10-24
pr38uch - zamiana nieruchomości w Józefowie 566 2016-10-19
2008 przyjemskich-mapa 566 2016-10-20
PiK 09 wyd.V-rolny ulgi osób fizycznych 566 2016-10-19
26uchw.nabycie nieruchomości 566 2016-10-19
200804oswZaradniak Justyn 565 2016-10-19
2009 rokowania na zbycie nieruchomości 565 2016-10-25
31uchw. podatek od nieruchomości 2010 565 2016-10-22
osw.2008 Idkowiak Robert 564 2016-10-21
osw.2008 Zaradniak Justyn 564 2016-10-25
2010 orlik kosztorys budowlany 564 2016-10-19
34uchw.plany odnowy miejscowości 564 2016-10-26
GK-04 wyd. VII - Zajecie pasa drog 564 2016-10-27
USC-02 wyd.IV - Zawarcie małzeństwa przed kierownikiem USC 564 2016-10-21
SWIZ - przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego 563 2016-10-19
kosztorys oferowy borzeciczki elektryczny 563 2016-10-19
2010pzmianaogloszeniakotlowniasp3 563 2016-10-22
architektura rysunki nr7 562 2016-10-19
23uchw. - stawki opłat za wodę i ścieki 562 2016-10-21
30 uchw. zmiana GZIK 562 2016-10-26
2011 uchwała budżetowa 562 2016-10-19
zawiadomienia stron o zebranych dokumentach 562 2016-10-24
2012 osw.Maciej Bratborski 562 2016-10-26
2009 borzecice kosztorys uzupełniający 1 561 2016-10-24
rysunki - goja1 561 2016-10-19
kstaraobra 561 2016-10-27
200804osw Jaskółka Irena 560 2016-10-19
osw.2009Kasprzak Gabriela 560 2016-10-24
osw.2006 Dykcik Wojciech 559 2016-10-19
34 uchw.nabycie 559 2016-10-19
OSO-04 wyd III-Pobyt czas. ponad 3 m 559 2016-10-26
F-PiK - 09,03 wyd. V - ulga zakup ziemi 558 2016-10-24
Plany, programy wieloletnie 558 2016-10-19
23uchw.-pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego 558 2016-10-26
KOsztorys budowlany ośrodek skałow 558 2016-10-26
2009 przetarg sprzedaż koparko - ładowarki 558 2016-10-22
2010orlikkosztoryselektryczny1 558 2016-10-24
osw.2008 Iwański Jacek 557 2016-10-19
osw.2009Zmyślony Arkadiusz 557 2016-10-23
150213pdzierzawawiatrolika 557 2016-10-24
F-RO-03,01, wyd.I-dofinansowanie kształcenia młodocianych 557 2016-10-19
GK-02 wyd.V - Podział nieruchomości 556 2016-10-27
BSspecyfikacja technicza, zał 6 556 2016-10-27
2008wyrebin -mapa lokalizacyjna 556 2016-10-25
Kosztorys ofertowy budowlany - zaz garaze 556 2016-10-24
osw.2009Płóciennik Katarzyna 556 2016-10-27
Rejestr uchwał 2010 r. - XXXVII sesja 556 2016-10-19
PiK 18 wyd.III - podatek od posiadania psów 555 2016-10-19
2010 przetarg remonty czastkowe 555 2016-10-21
wynik gzik nagłośnienie 555 2016-10-24
Opis techniczny - goja6 554 2016-10-19
Rejestr uchwał 2009 - XXVII sesja 554 2016-10-26
_brak tytulu_ 553 2016-10-21
24 uchw. - zmiana leader 553 2016-10-26
25 uchw. - ekwiwalent dla osp 553 2016-10-19
GK-03 wyd.V - Dodatek mieszkaniowy 553 2016-10-21
23uchw.-zmiany w budżecie 2009 552 2016-10-27
kosztorys ofertowy 1 - benedykta 552 2016-10-26
Podatki 2006\\form.PiK 02,01 wyd.III - deklaracja na podatek rolny 551 2016-10-19
osw.2006 Wybierała Jacek 551 2016-10-22
przetarg na ochronę ubezpieczeniowa.załacznik 2 551 2016-10-19
SIWZ - remonty cząstkowe dróg 2009 551 2016-10-27
KOsztorys ofertowy elektryczny - zaz garaze 551 2016-10-19
2010 budżetowa, zał. 4 551 2016-10-27
2010 budzetowa zał 7 551 2016-10-19
sprawozdanie list wyborców 551 2016-10-26
osw.2006 Gabryelczyk Hieronim 550 2016-10-19
2007osw.Fornalik Jerzy - korekta 550 2016-10-19
2009 kino kogertowy budowlany 550 2016-10-22
2010 budżetowa, zał 3 550 2016-10-19
2010p.okna rysunek1 550 2016-10-27
Rys. nr 6 ośrodek skałów 549 2016-10-25
28 uchw.zmiany gminnego programu profilaktyki 549 2016-10-26
2010orlik kosztorys sanitarny 549 2016-10-22
2010orlik kosztorys elektryczny 549 2016-10-19
osw.2009Marciniak Katarzyna 549 2016-10-19
KatarzynaPłóciennnik2010 549 2016-10-23
uzgodnienia 549 2016-10-26
GK-09,01 wyd.I - wniosek zbiorniki bezodpł 549 2016-10-25
rysunki - goja2 548 2016-10-27
2009 przetarg na przebudowę drogi w Pogorzałkach Wielkich 548 2016-10-26
form. PiK 20,01 wniosek zaprzestanie prod. rolnej 548 2016-10-19
2010p. wynik okrezna stara obra 548 2016-10-21
2009 SIWZ - powierzchniowe utrwalenie 547 2016-10-27
osw.2008 Wybierała Jacek 547 2016-10-19
Rys. 1 przetarg parking2 547 2016-10-24
form.OSO - 17,02 - oświadczenie kierowcy 547 2016-10-19
Wyłożenie 546 2016-10-27
rysunki - goja4 546 2016-10-19
Rys. nr 7 ośrodek skałów 546 2016-10-26
2007osw.Ignasiak Stefania - korekta 545 2016-10-19
osw.2008 Wieczny Marek1 545 2016-10-27
osw.2009Fornalik Jerzy 545 2016-10-20
podateksr transp. Zał nr 3 545 2016-10-21
Wyniki ankiety zadowolenie klientów 2011r. 544 2016-10-19
34uchw.sr.transport.zal2 544 2016-10-19
osw.2008 Grzelak Adam 544 2016-10-27
Informacja z I sesji Rady Miejskiej 2010 544 2016-10-26
sekretarz2010 544 2016-10-22
Opis techniczny - goja7 543 2016-10-19
Specyfikacja techniczna - kanalizacja Cieszyńskiego 543 2016-10-24
27uchw.zabezpieczenie remonty świetlic 543 2016-10-19
2011 zał. nr 1 2011 uchwała budżetowa 543 2016-10-24
38uch - zm uch. dot. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego 542 2016-10-19
39 uchw. wiatraki 542 2016-10-24
GK-04,01 wyd. V - wniosek o zezw. na zajęcie drogi 542 2016-10-25
Gmina 14 inf.o warunk.ważności głosu 542 2016-10-25
2007osw.Bojanek Irena - korekta 541 2016-10-19
26uchw.nabycie nieruchomosci1 541 2016-10-19
KOsztorys ofertowy - droga wewnętrzna Borzęciczki 1 541 2016-10-27
27uchw.zmiany POM 541 2016-10-19
osw.2009GruchałaSławomir 541 2016-10-26
PiK 10 wyd. VI - rolny - ulgi osoby prawne 541 2016-10-19
Kosztorys ofertowy budowlany SP3 540 2016-10-19
2010 kosztorys ofertowy tysiąclecia 540 2016-10-25
2010p.rysunek4 540 2016-10-21
40 uchw. tryb pracy nad budzetem 540 2016-10-27
rysunki - goja3 539 2016-10-19
Rys. nr 5 ośrodek skałów 539 2016-10-19
29 uchw.zbycie nieruchomości 539 2016-10-25
Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu 539 2016-10-25
wyłozenie plan 539 2016-10-27
2011mieniekomunalne 538 2016-10-19
2008 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 538 2016-10-19
rysunki - goja5 538 2016-10-21
osw.2008 Kasprzak Gabriela 538 2016-10-19
rstara 538 2016-10-19
Opis techniczny - goja11 537 2016-10-23
25uchw.-zmiany w budzecie 2009 537 2016-10-19
wszczęcie postępowania 2009 - odchowalnia kur Koźmin Wlkp 537 2016-10-27
2010 budzetowa zał 6c 537 2016-10-19
2010pytprzetargmokronos1 537 2016-10-21
232012uchw.opłatatargowa 2013 537 2016-10-24
34uchw. rolny 2014 536 2016-10-24
GK-12,01 wyd.I wniosek wypis, wyrys 536 2016-10-19
Zarządzenie 19 z 2006 536 2016-10-19
2009pkredytzapytanie i odpowiedź1 536 2016-10-19
2009pkredytzapytanieiodpowiedź3 536 2016-10-19
2010orlikkosztorys sanitarny1 536 2016-10-22
39 uchw. studium uwarunkowań 536 2016-10-19
rysunki - goja13 535 2016-10-20
osw.2008 Burdziąg Janusz 535 2016-10-26
27 uchw. zabezpieczenie skałów 535 2016-10-26
2009przetarg działki orla 535 2016-10-25
Rejestr zarzadzen B. 2012 535 2016-10-19
2012mieniekomunalne 534 2016-10-19
Rok - 2007 534 2016-10-19
2009 borzecice sanitarny 2 534 2016-10-22
Opis techniczny - goja2 534 2016-10-26
Rejestr uchwał 2009 - XXVI sesja 534 2016-10-25
23 uchw. - regulamin dodatków 2009 534 2016-10-21
Spec tech oraz rysunki SP3 534 2016-10-24
Rysunek nr 2 ośrodek skałów 534 2016-10-19
23uchw. - plany odnowy miejscowości 533 2016-10-19
27 uchw.zmiany w budzecie 2009 533 2016-10-20
SIWZ - zmiana elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych 532 2016-10-19
2007osw.Kaczmarek Felicja - korekta 532 2016-10-19
Opis techniczny - goja4 532 2016-10-19
osw.2009Szkudlarek Arleta 532 2016-10-27
2009pkredytzmogłoszenie2 531 2016-10-19
SIWZ - ośrodek skałów 531 2016-10-27
2009 kino k.ofertowy elektryczny 531 2016-10-19
2009 opis techniczny parking II 531 2016-10-19
34uchw. zbycie 531 2016-10-19
28uchw.dotacja dla straży 530 2016-10-26
osw.2009 Burdziag Janusz 530 2016-10-19
osw.2009 Iwański Jacek 530 2016-10-19
Ogłoszenie budynek kulturalno oświatowy 530 2016-10-19
Przetarg odpady 2015 529 2016-10-26
Rejestr uchwał 2009 - XXV sesja 529 2016-10-19
25uchw. - zmiany w statucie 529 2016-10-20
Rysunki - kanalizacja cieszynskiego 529 2016-10-21
2010p.II przetarg nieograniczony 529 2016-10-19
2009 mapa-powierzchniowe utrwalenie 528 2016-10-27
26 uchw. - zmiany w budzecie 528 2016-10-19
Kosztorys ofertowy sanitarny SP3 528 2016-10-26
29 uchw. parking zmiana 528 2016-10-22
31uchw. maksymalne stawki opłat za usługi komunalne 528 2016-10-21
2010p.okna zapytanie i odpowiedź1 528 2016-10-20
Opis techniczny - goja3 526 2016-10-19
26uchw. n.imieniaZSPBorzeciczki 526 2016-10-24
26uchw. odznaka zasłuzony1 526 2016-10-19
28 uchw. zasady wynajmu lokali, zmiana 526 2016-10-19
2009 kino k ofertowy sanitarny 526 2016-10-22
rolny 2012 526 2016-10-27
POM Wrotkow 526 2016-10-20
34uchw.śrtransportowe2014zal1 526 2016-10-25
Gmina 14 OKW powołanie uchwała 4 MKW 526 2016-10-26
Zał. Nr 2 525 2016-10-27
PiK 20 wyd. II - rolny - zwolnienie od podatku - zaprzestanie dz. 525 2016-10-26
Opis techniczny - goja5 525 2016-10-27
25uchw. - zmiana uchw. o pomocy dla powiatu krotoszynskiego 525 2016-10-19
prezesZUK-2010 525 2016-10-25
SIWZ - zbiornik goja 524 2016-10-24
Rejestr uchwał 2009 - XXIII sesja 524 2016-10-19
Rejestr uchwał 2009 - XXXI sesja 524 2016-10-19
2009 p.kino pytania i odpowiedź 524 2016-10-24
2010p.okna rysunek6 524 2016-10-25
SIWZ szymanow swietlica 524 2016-10-20
2010p.szymanow kosztorys 524 2016-10-26
2012 wylozenie plan kopernika 524 2016-10-23
2012 ISO badanie satysfakcji 523 2016-10-24
SIWZ SP3 523 2016-10-19
2010 budzetowa zał 6A 523 2016-10-22
2010wyniktysiaclecia 523 2016-10-26
osw.2009 Maleszka Jarosław 523 2016-10-19
ZAZ - kosztorys ofertowy - adaptacja 522 2016-10-19
2009p.parking miejsca parkingowe krotoszynska 522 2016-10-23
GK-13,01 wyd. IV - wniosek o zezw. na umieszczenie urządze… 522 2016-10-27
Kosztorys elektryczny ośrodek skałów 521 2016-10-26
Rejestr uchwał 2009 - XXIX sesja 521 2016-10-27
osw.poczatek Gruchala Slawomir 521 2016-10-26
2010p.usługa ubezpieczenia mienia 521 2016-10-27
2011 zał. nr 4 2011 uchwała budżetowa 521 2016-10-21
Zarządzenie 18 z 2006 520 2016-10-19
SIWZ - dostawa opału do szkól 2009r. 520 2016-10-19
Opis techniczny - droga Nowa Obra 520 2016-10-19
osw.2008 Białek Loretta 520 2016-10-26
osw.2008 Kostka Jan 520 2016-10-25
SIWZ dożywianie 2011 520 2016-10-20
Rys2. przetarg parking2 519 2016-10-25
2010 wynik sala wrotkow 519 2016-10-20
Informacja o terminie i porządku obrad I sesji 519 2016-10-26
Rejestr uchwał 2009 - XXIV sesja 518 2016-10-20
Specyfikacja elektryczna ośrodek skałów 518 2016-10-27
2010p.obligacjebilans 2008 518 2016-10-19
2010z burdziag janusz 518 2016-10-19
2010o zaradniak justyn 518 2016-10-19
GK-18 wyd.III - Usługi hotelarskie 518 2016-10-23
Uchwały przyjęte w roku 2016 518 2016-10-26
Opis techniczny - goja8 517 2016-10-21
Opis techniczny - goja9 517 2016-10-19
SIWZ - droga Nowa Obra 517 2016-10-19
25uchw. - absolutorium burmistrza 517 2016-10-26
Opis techniczny , budowlany ośrodek skałów 517 2016-10-19
2010wynikszymanow 517 2016-10-23
Kosztorys ofertowy1 droga Nowa Obra 516 2016-10-27
RBsprawozdanie13 516 2016-10-24
Specyfikacja budowlana ośrodek skałów 516 2016-10-24
Rys. nr 3 ośrodek skałów 516 2016-10-27
28 uchw.zamiana nieruchomości 516 2016-10-24
32uchw.budzet na 2010 516 2016-10-19
osw.2009Konarczak - Bojanek Irena 516 2016-10-26
Opis techniczny - goja10 515 2016-10-19
rysunki - goja6 515 2016-10-26
26uchw.zasluzony2 515 2016-10-21
Rejestr uchwał 2009 - XXX sesja 515 2016-10-26
29 uchw. zwiększenie udziałów SFPK w Gostyniu 515 2016-10-23
2010p.okna - rysunek 5 515 2016-10-27
2010 p. odsniezanie rejony 515 2016-10-19
2011decyzjasrodowiskowawiatrakagena 514 2016-10-22
SIWZ budynek kulturalno oświatowy 514 2016-10-24
Regulamin Organizacyjny- tekst jednolity - 2010 513 2016-10-19
osw.2009Ziętkiewicz Leszek 513 2016-10-26
stechnicznastaraobra 513 2016-10-19
Rejestr uchwał 2009 r. - XXXII sesja 512 2016-10-27
osw.2009Kulka Bożena 512 2016-10-19
osw.2009Baszczyński Janusz 512 2016-10-27
2010p.zimowe utrzymanie dla rejonu nr 1 w roku 2011 512 2016-10-20
PiK 01 wyd. VIII - rolny - zgłosz. osób fizycznych 511 2016-10-20
rysunki - goja8 510 2016-10-26
28 uchw. zmiany w budzecie 510 2016-10-19
2010wynik swietlica mokronos 510 2016-10-26
Rejestr uchwał 2009 r. - XXXIII sesja 510 2016-10-19
osw.2009Kwaśnik Lidia 510 2016-10-24
osw.2008 Dykcik Wojciech 509 2016-10-24
2011wynikubezpieczenia 509 2016-10-26
cegielnia rys4 509 2016-10-26
2009pkredytzapytanie i odpowiedz2 508 2016-10-19
Rysunek 1 osodek skałów 508 2016-10-19
2009wynik p. usługi opiekuncze 2010 508 2016-10-19
Rys.5 przetarg parking2 508 2016-10-27
2010z idkowiak robert 508 2016-10-19
ogłoszennie 2011 508 2016-10-23
Oświadczenie majątkowe 2005 - Maciej Bratborski 507 2016-10-25
osw.2008 Hencel Andrzej 507 2016-10-26
Rys. nr 4 osrodek skałów 507 2016-10-19
SIWZ - odśnieżanie 2009 507 2016-10-23
2010pobligacje prognoza dlugu 507 2016-10-21
GK- 05 wyd.I - Dodatek energetyczny 507 2016-10-25
Gmina 14 obwieszcz nr. i siedz. obw. głos 506 2016-10-19
Kosztorys sanitarny ośrodek skałów 506 2016-10-21
2009 zmiany siwz - przetarg lipowiec 506 2016-10-19
28 uchw.kredyt 506 2016-10-19
32 uchw. nabycie nieruchomości 506 2016-10-23
2010orlikzapytanie i odpowiedź 2 506 2016-10-25
2010z iwański jacek 506 2016-10-26
osw.2008 Frąckowiak Jan 505 2016-10-19
osw.2008 Perek Ryszard 505 2016-10-26
2010 wszczęcie zespol elektrowni wiatrowych 505 2016-10-27
26uchw.nadanieimieniaprzedszkolu 504 2016-10-23
30 uchw. wynagrodzenie burmistrza, zmiana 504 2016-10-19
osw.2008 Wybierala Jacek, korekta 504 2016-10-19
2010siwztysiąclecia 504 2016-10-19
Rysunki Nowa Obra 503 2016-10-25
SIWZ przebudowa drogi pogorzałki 503 2016-10-24
2010orlikkosztorysbudowlany1 503 2016-10-19
2013 gminny program profilaktyki alkoholowej 503 2016-10-19
studiumwalkow2011 502 2016-10-26
USC-01wyd.IV-Zawarcie małżeństwa przed duchownymdoc 502 2016-10-25
2010.Przetarg.dostawa.i.montaż.SPBorzęcice.siwz 502 2016-10-19
2010 z maleszka jarosław 502 2016-10-19
PIK 07 wyd.VII odroczenie, rozłożenie 502 2016-10-26
kosztorys ofertowy benedykta 501 2016-10-21
28 uchw. pożyczka w WFOS 501 2016-10-24
2010orlikzapytanie i odpowiedź 3 501 2016-10-22
2010wynik utrwalenie dróg 501 2016-10-19
plan staniew 501 2016-10-19
unieważnienie odpady 500 2016-10-19
Pogorzałki Wielkie - rys.2 500 2016-10-24
2010wynik okna 500 2016-10-19
2010p.kotlowniasp3siwz 500 2016-10-22
osw.2009 Idkowiak Robert 500 2016-10-19
Zarządzenie 20 z 2006 499 2016-10-24
28uchw.kredyt 499 2016-10-24
30 uchw.zmiany w budzecie 499 2016-10-19
rysunki - goja7 498 2016-10-25
2010p.obligacje RB - NDS 2009 498 2016-10-19
2011 zał. nr 6 2011 uchwała budżetowa 498 2016-10-26
osw.0407 Gabryelczyk Hieronim 497 2016-10-23
2009 kosztorys slepy - przetarg lipowiec 497 2016-10-27
28uchw.zbycie nieruchomości lokalowej1 497 2016-10-26
2010pkotlowniasp3opistechniczny 497 2016-10-26
RBsprawozdanie11 496 2016-10-27
32uch. zmiany w budzecie MiG 496 2016-10-23
KatarzynaMarciniak-2010 496 2016-10-27
OSO-05 wyd. IV zezwolenie psy rasy agresywnej 496 2016-10-24
GK-16 wyd. VI - Jednoraz.zezwol. alkohol 495 2016-10-26
osw.2008 Maleszka Jarosław1 495 2016-10-19
31uchw.zmianaregulaminu utrzymania porzadku 495 2016-10-23
STATUT Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 495 2016-10-20
2010o maleszka jarosław 495 2016-10-27
pytaniastraobra 495 2016-10-23
rysunki - goja12 494 2016-10-19
2010wynik remonty czastkowe 494 2016-10-26