Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Aktualne oferty przetargowe 81520 2016-08-26
Podstawowe dane 79961 2016-08-26
Ogłoszenia, informacje, konkursy 60600 2016-08-26
Oferty przetargowe 53599 2016-08-26
Nabór na stanowiska pracy 48676 2016-08-26
Przetargi odwołane, unieważnione, nierozstrzygnięte z powodu braku ofert 46177 2016-08-26
Rada Miejska 38661 2016-08-26
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze 26373 2016-08-26
Burmistrz Miasta i Gminy 21976 2016-08-26
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa placów zabaw 19957 2016-08-26
Oferty inwestycyjne 19038 2016-08-26
Przetargi rozstrzygnięte 17975 2016-08-26
Jednostki organizacyjne 16532 2016-08-26
Treść złożonych oświadczeń 16376 2016-08-26
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze 15778 2016-08-26
Jednostki pomocnicze 13931 2016-08-26
Budżet Gminy 13845 2016-08-26
Uchwały Rady Miejskiej 13663 2016-08-26
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę 13349 2016-08-26
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Koźminie Wlkp. 12702 2016-08-26
Statut Gminy Koźmin Wielkopolski 12177 2016-08-26
Dane osobowe i adresowe 11031 2016-08-26
Podatki i opłaty lokalne 11012 2016-08-26
Podstawy prawne działania 9959 2016-08-26
Wykaz tablic informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy oraz słupów ogłoszeniowych 9560 2016-08-26
Ogłoszenie o zamówieniu- przebudowa ul. Wawrzyńczaka w Koźminie Wlkp. 9525 2016-08-26
Oświadczenia - Radni 9357 2016-08-26
Wybory samorządowe 2014 9341 2016-08-26
ISO w Urzędzie 9242 2016-08-26
Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 9214 2016-08-26
Programy, plany wieloletnie 9082 2016-08-26
Zarządzenia Burmistrza 9040 2016-08-26
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 8995 2016-08-26
Mienie komunalne 8590 2016-08-26
Obowiązek i zakres oświadczeń 8585 2016-08-26
Skład Rady Miejskiej: 7982 2016-08-26
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 7881 2016-08-26
Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 7661 2016-08-26
Oświadczenia - Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy 7647 2016-08-26
Kontrole w Urzędzie 7403 2016-08-26
Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2007r. i 2008r. 7186 2016-08-26
Oświadczenia - Kierownicy jednostek organizacyjnych 7098 2016-08-26
Informacje nieudostępnione 6980 2016-08-26
Informacje o stanie realizacji spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 6864 2016-08-26
STATUT Szkoły Podstawowej nr 3 6833 2016-08-26
Przewodniczący Rady Miejskiej 6725 2016-08-26
Jednostki pomocnicze - Wykaz sołectw 6670 2016-08-26
Informacje o pracy Rady Miejskiej w kadencji 2006 - 2010 6536 2016-08-26
Wyniki przetargów 6519 2016-08-26
Zagospodarowanie przestrzenne 6074 2016-08-26
Procedura udzielania absolutorium. 5922 2016-08-26
Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Koźminie Wlkp. (ulica Bractwa Kurkowego) i Pogorzałkach Wielkich 5858 2016-08-26
Urząd Stanu Cywilnego 5728 2016-08-26
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim 5246 2016-08-26
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej. 5220 2016-08-26
Wybory samorządowe 2010 r. 5205 2016-08-26
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5060 2016-08-26
Podstawowe informacje o budżecie i gospodarce finansowej gminy 5006 2016-08-26
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4797 2016-08-26
Referat Inwestycji Księgowość Gospodarki Komunalnej 4785 2016-08-26
Wyniki przetargów - 2009 4777 2016-08-24
Komisje stałe Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. 4661 2016-08-26
Zasady działania jednostek pomocniczych 4655 2016-08-26
STATUT Szkoły Podstawowej i. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach 4498 2016-08-26
Informacja o stanie mienia komunalnego 4411 2016-08-26
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki szkolnej w SP Stara Obra 4400 2016-08-26
STATUT Publicznego Przedszkola w Borzęciczkach 4254 2016-08-25
Informacja o stanie mienia komunalnego z 9.11.2004 r 4196 2016-08-26
Ustawa o samorzadzie gminnym 4121 2016-08-26
Referat Podatków i Księgowość 4089 2016-08-26
Protokoły sesji 3974 2016-08-26
Wybory parlamentarne 2011 3816 2016-08-26
Odpady komunalne 3749 2016-08-26
Zasady działania Burmistrza 3748 2016-08-26
Jednostki pom. - Osiedla miasta Koźmin Wlkp. 3745 2016-08-26
Podatek od nieruchomości: 3679 2016-08-19
Informacje o pracy Rady Miejskiej 2002-2006 3678 2016-08-26
Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. 3606 2016-08-26
Gimnazjum im Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 3485 2016-08-26
Rada Miejska: 3451 2016-08-26
Atuty gospodarcze miasta i gminy Koźmin Wlkp. 3448 2016-08-17
Koźmiński Urząd na drodze do certyfikatu ISO 3427 2016-08-26
Referat Oświaty 3406 2016-08-25
Procedura uchwalania budżetu. 3307 2016-08-26
Regulamin Rady Miejskiej 3298 2016-08-26
Regulamin Komisji Rewizyjnej 3296 2016-08-26
Wykonanie budżetu za 2003 3138 2016-08-17
STATUT Szkoły Podstawowej w Starej Obrze 3130 2016-08-25
Zasady tworzenia Klubów Radnych 3122 2016-08-26
STATUT Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach 3108 2016-08-17
Wybory prezydenckie 2015 3104 2016-08-26
Oferta inwestycyjne część 2 3084 2016-08-26
STATUT Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3055 2016-08-25
Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w 2994 2016-08-26
Wybory samorządowe 2010 2944 2016-08-26
F-USC-01,02- o 3 akty małżeństwa.pdf 2932 2016-08-26
Szkoła Podstawowa Nr 1 2932 2016-08-26
2008 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2890 2016-08-19
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Wierzbowej w Koźminie Wlkp. 2879 2016-08-24
Informacje o pracy Rady Miejskiej w kadencji 2010 - 2014 2874 2016-08-26
Radca prawny 2824 2016-08-25
STATUT Gimnazjum 2824 2016-08-25
F-OSO-07,01- wniosek o zaśw. potw. zameldowanie.pdf 2818 2016-08-25
Podatek rolny 2818 2016-08-25
STATUT Szkoły Podstawowej w Mokronosie 2782 2016-08-17
Uchwały przyjęte w roku 2010 2753 2016-08-26
Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 2744 2016-08-24
Podatek od środków transportowych 2742 2016-08-26
F-USC-01,01 - brak okol. wył. małżeństwo.pdf 2733 2016-08-25
Uchwały przyjęte w roku 2005 2731 2016-08-26
F-GK-03,01 - dodatek mieszkaniowy.pdf 2724 2016-08-25
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. 2707 2016-08-26
F-USC-11,01 - o wyd.3 odpisów aktu zgonu.pdf 2673 2016-08-25
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach 2663 2016-08-26
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych 2651 2016-08-25
Wybory 2619 2016-08-24
Programy działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2609 2016-08-26
Wyniki przetargów - 2008 2603 2016-08-23
Szkoła Podstawowa w Starej Obrze 2591 2016-08-26
Przedszkole Publiczne w Koźminie Wlkp. 2571 2016-08-26
Plany i sprawozdania 2565 2016-08-25
Informacja Burmistrza ws komunikowania się 2553 2016-08-26
Komisja Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2540 2016-08-23
Uchwały przyjęte w 2006r. 2527 2016-08-26
Komisja Spraw Społecznych 2510 2016-08-24
Nabór na stanowisko sekretarki szkolnej w SP w Starej Obrze 2508 2016-08-23
Budżet gminy 2003 2500 2016-08-26
for. informacja publiczna 2495 2016-08-26
Szkoła Podstawowa w Mokronosie 2485 2016-08-26
F-PiK-151 - podatek transportowy.pdf 2471 2016-08-25
Opłata targowa 2432 2016-08-26
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2008 - 2020 2394 2016-08-26
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Borzęciczkach 2380 2016-08-26
Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 2380 2016-08-24
Nabór na stanowisko d/s obsługi kasowej w UMiG Koźmin Wlkp. 2380 2016-08-22
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 2372 2016-08-25
Uchwały przyjęte w 2007 r. 2356 2016-08-26
Oferty na kandydata na skarbnika gminy/głównego księgowego 2351 2016-08-24
Informacja o stanie mienia komunalnego z 31.10.2006 r. 2327 2016-08-26
Komisja Rewizyjna 2320 2016-08-17
Wyniki przetargów - 2010 2294 2016-08-24
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw promocji i komunikacji społecznej 2291 2016-08-23
Uchwały przyjęte w roku 2008 2279 2016-08-26
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. księgowości wymiarowej 2271 2016-08-26
Uchwały przyjęte w roku 2009 2236 2016-08-26
Nabór na stanowisko d/s promocji i komunikacji społecznej 2197 2016-08-24
Nabór na stanowisko księgowego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim 2196 2016-08-25
Badanie zadowolenia klientów Urzędu Miasta i Gminy 2194 2016-08-26
Informacja z X sesji Rady Miejskiej 2158 2016-08-25
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracyjnego w SP Borzęcice 2121 2016-08-25
Zarządzenia Burmistrza rok 2004 2120 2016-08-26
Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 2112 2016-08-24
Stanowisko ds. audytu wewnętrznego 2102 2016-08-25
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. w wymiarze 1 etatu. 2089 2016-08-24
Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2080 2016-08-26
Plan Rozwoju Lokalnego - tekst 2072 2016-08-25
Listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniach o naborze na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy 2039 2016-08-26
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa parkingu samochodowego wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w Koźminie Wielkopolskim 2025 2016-08-17
Informacja z XV sesji Rady Miejskiej 2011 2016-08-23
Formularz wymeldowania z pobytu stałego 2003 2016-08-17
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Starej Obrze 2003 2016-08-24
Informacja z XVII sesji Rady Miejskiej 2002 2016-08-22
Zarządzenia Burmistrza rok 2003 1991 2016-08-26
Gminny Ośrodek Sportu 1990 2016-08-26
Informacja z XIV sesji Rady Miejskiej 1979 2016-08-26
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw księgowości budżetowej: 1953 2016-08-26
Wyniki ankiety na temat funkcjonowania Punktu Informacyjnego oraz przydatności i dostępności systemu kart informacyjnych i formularzy 1952 2016-08-26
2010 orlik 1944 2016-08-19
Informacja z IX sesji Rady Miejskiej 1942 2016-08-24
Wyniki badania satysfakcji klientów - październik 2004 1935 2016-08-26
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach 1934 2016-08-26
form.PiK-08,04 - informacja o stanie majątkowym. 1933 2016-08-26
form.PiK-07,06 wyd II - informacja o pomocy publicznej 1927 2016-08-17
Informacja z II sesji Rady Miejskiej 1914 2016-08-24
Przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości 1911 2016-08-26
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds rolnictwa i ochrony środowiska 1900 2016-08-21
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego ponad 2 miesiące 1899 2016-08-22
Informacja z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej 1895 2016-08-26
Inne oświadczenia 1895 2016-08-26
Uchwały przyjęte w roku 2011 1874 2016-08-26
Akty Prawa Miejscowego 1874 2016-08-26
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg 2006-2007 1870 2016-08-23
form.PiK-08,01 wyd.I umorzenie zaległ.podatkowej 1862 2016-08-22
Zarządzenia Burmistrza - rok 2005 1840 2016-08-26
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. w wymiarze 1 etatu 1840 2016-08-24
Informacja z III sesji Rady Miejskiej 1838 2016-08-23
Nabór na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1837 2016-08-25
Zarządzenia Burmistrza - rok 2006 1834 2016-08-26
form. USC-07,01- wniosek o zaś. do małż. zagra 1831 2016-08-26
Uchwały przyjęte w roku 2012 1829 2016-08-26
Informacja z XVI sesji Rady Miejskiej 1823 2016-08-17
Uchwały przyjęte w roku 2013 1810 2016-08-26
Formularz zgłoszenia pobytu stałego 1806 2016-08-24
Nabór na stanowisko d/s księgowości podatkowej 1806 2016-08-17
Przetarg na wymianę stolarki okiennej 1805 2016-08-21
Informacja z VIII sesji Rady Miejskiej 1803 2016-08-25
2010 Przetarg nieograniczony remont drogi we wsi Sapieżyn 1802 2016-08-25
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw obsługi kasowej 1798 2016-08-25
form.USC-10,01 wyd.III wniosek o odpisy akt stanu 1791 2016-08-26
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. informacji europejskiej i sportu 1776 2016-08-26
Informacja o Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta 1770 2016-08-26
Informacja z V sesji Rady Miejskiej 1768 2016-08-26
BIP 2006\\Uchwały - luty\\31uch - regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1768 2016-08-26
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze - 2006 1763 2016-08-19
Informacja z 8.01.2007 o wyniku naboru na stanowisko ds.promocji i komunikacji społecznej 1758 2016-08-24
Informacja z VI sesji Rady Miejskiej 1755 2016-08-26
Informacja z XIII sesji Rady Miejskiej 1753 2016-08-25
Informacja z IV sesji Rady Miejskiej 1747 2016-08-25
Budżet miasta i gminy na rok 2005 1745 2016-08-26
Plan Rozwoju Lokalnego - charakterystyka 1740 2016-08-17
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych. 1738 2016-08-24
Informacja z XI sesji Rady Miejskiej 1734 2016-08-23
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - wiercenie otworu studziennego - awaryjnego nr 3a w miejscowości Koźmin Wlkp. 1728 2016-08-26
Przetargi na zbycie nieruchomości w Orli 1722 2016-08-25
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej 1719 2016-08-25
Informacja z VII sesji Rady Miejskiej 1709 2016-08-21
Nabór na stanowisko ds rolnictwa i ochrony środowiska - lista kandydatów spełniających wynogi formalne 1705 2016-08-23
form. RO-02,01 - wniosek o zasiłek szkolny 1702 2016-08-21
2010 oferta obligacje komunalne 1698 2016-08-26
Budżet 2004 uchwała 1692 2016-08-24
Wykonanie budżetu za rok 2004 1686 2016-08-23
Wyniki badania satysfakcji klientów pazdziernik 2005 1686 2016-08-26
Założenia projektu budżetu na rok 2005 1681 2016-08-25
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. 1681 2016-08-26
GK-11 wyd.III-Zaśw.o przeznaczeniu terenu w planie zagosp. 1678 2016-08-26
Informacja z XII sesji Rady Miejskiej 1676 2016-08-25
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 1660 2016-08-26
Informacje związane z wyborami samorządowymi - 2006 1647 2016-08-23
2007 uchwała budzetowa 1637 2016-08-22
Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej 1636 2016-08-17
Przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego 1635 2016-08-26
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoh. 1633 2016-08-21
Rokowania na zbycie nieruchomości w Mokronosie i Serafinowie 1629 2016-08-25
USC-05 wyd.III-Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego 1618 2016-08-23
Informacja z dnia 3.09.2007 o wyniku naboru na stanowisko ds.księgowości budżetowej 1611 2016-08-22
Budżet na rok 2006 1610 2016-08-25
OSO-16 wyd.III-Zaśw.z akt dowodów osob. 1607 2016-08-25
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Goścoejewie i Wrotkowie 1607 2016-08-22
Przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalno-sanitarno-dydaktycznego przy ul.Boreckiej 23 1606 2016-08-17
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - lipiec 2006r. 1605 2016-08-26
OSO-15 wyd.III-Udostępnianie informacji publicznej 1605 2016-08-25
WPI gminy Koźmin Wlkp. na lata 2009 - 2013 1586 2016-08-26
Nabór na stanowisko d/s obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęciczkach 1582 2016-08-17
2010 nabor na stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego 1580 2016-08-21
Wybory parlamentarne 2015 1560 2016-08-26
Formularz wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 miesiące 1556 2016-08-25
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Góreczki-Zimnowoda (powyżej 60 tys. euro) 1556 2016-08-22
Informacja z 1.12.2005r. o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości wymiarowej 1556 2016-08-26
Informacja z 16.08.2005r. o zakończeniu procedur naboru na stanowiska pracy 1554 2016-08-17
Informacja z dnia 25.03.2010 o wyniku naboru na stanowisko ds.kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego 1552 2016-08-26
Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2007r. 1550 2016-08-24
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds.księgowości podatkowej 1550 2016-08-25
Plan Rozwoju Lokalnego - uchwała 1549 2016-08-17
GK-03 - Dodatek mieszkaniowy 1545 2016-08-17
GK-01 wyd.IV-Ustalenie warunków zabudowy 1538 2016-08-25
Informacja o terminie i porządku obrad I sesji 1536 2016-08-26
2008Nabór na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1534 2016-08-26
OSO-12 - Informacja o przedsiebiorcy. 1531 2016-08-22
2011 konkurs dyrektor SP borzęcice 1531 2016-08-26
Założenia projektu budżetu na 2006r. 1530 2016-08-23
Wyniki przetargów - 2011 1530 2016-08-26
form USC-05,01 wyd.II sprostowanie błędu pisarskiego 1521 2016-08-26
tabele do budżetu 2003r..doc 1508 2016-08-25
Informacja z 14.10.2005r. o wynikach naboru na stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i ds. informacji europejskiej i sportu. 1508 2016-08-23
Informacja o stanie mienia komunalnego z 31.10.2005 1508 2016-08-26
Rejestr zarządzeń 2007r. 1508 2016-08-26
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w SP Nr 1 w Koźminie Wlkp. 1495 2016-08-17
form.GK-01,02 wyd.III wnios.o ustalenie lokaliz.inwest. 1491 2016-08-22
Schemat oferty inwestycyjnej 1 1489 2016-08-24
Informacja z I sesji Rady Miejskiej 1484 2016-08-24
Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1483 2016-08-17
PiK-19,01 - wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1481 2016-08-17
Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Gościejewie 1478 2016-08-24
form. GK-05,01 wyd.III - agresywny pies 1473 2016-08-25
2008 Program ochrony środowiska 1473 2016-08-26
Raport z prac samorządu 2003-2004 1471 2016-08-26
Organizacja Urzędu - Burmistrz 1469 2016-08-17
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Przyjemskich 20 1467 2016-08-25
form.PiK-08,03 wyd.I protokoł oceny gosp.rolnego 1467 2016-08-25
Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 1467 2016-08-21
form.PiK-08,02 wyd.I umorzenie odsetek od zal.podatkowej 1466 2016-08-22
tabele do budzetu 2004r.doc 1464 2016-08-17
Rejestr uchwał - Sesja VII 1462 2016-08-25
form PiK wyd.I-oswiadczenie dla rolnika 1461 2016-08-26
Rejestr uchwał - Sesja XIV 1460 2016-08-24
Rejestr uchwał - Sesja I 1448 2016-08-23
BUD¯ET 2011 1445 2016-08-26
Informacja z 6.09.2006r. o wyniku naboru na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska 1442 2016-08-26
Przetarg nieograniczony na przbudowę drogi gminnej (pow. 60 tys. euro) 1438 2016-08-24
Wykonanie budżetu 2003 - tabele 1431 2016-08-17
Wszczęcie postępowania - budowa kurników przez Zakład Wylęgu i Fermy Drobiu w Koźminie Wlkp. 1428 2016-08-22
USC-01 wyd.III-Zawarcie małżeństwa przed duchownym 1426 2016-08-25
Przetargi nieograniczone na przebudowy dróg gminnych w Borzęciczkach i Gościejewie 1425 2016-08-25
GK-07 wyd.III-Uzgodnienie reklamy 1424 2016-08-26
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 1422 2016-08-22
PiK 14 wyd.IV - zaświadczenie o gospodarstwie rolnym 1421 2016-08-26
USC-10 wyd.III-Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1418 2016-08-22
Przetargi na sprzedaż nieruchomości w Mokronosie i Serafinowie 1416 2016-08-22
Informacja z XXIV sesji 1415 2016-08-17
Wykonanie budżetu I półrocze 2004 - tabele 1412 2016-08-17
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych 1411 2016-08-17
Wykonanie budżetu za rok 2005 1410 2016-08-23
2007 informacja z IX sesji Rady Miejskiej 1410 2016-08-26
Program usuwania azbestu na terenie gminy Koźmin Wlkp. 1408 2016-08-17
Uchwały przyjęte w 2015r. 1406 2016-08-26
OSO-11 - Wykreślenie wpisu z ewidencji dział. gosp. 1405 2016-08-24
Nabór na stanowisko d/s ksiegowości budżetowej 1403 2016-08-23
Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rok 2005 1399 2016-08-17
OSO-01 wyd.II -Zameldowanie na pobyt stały 1399 2016-08-19
Rejestr uchwał - Sesja X 1397 2016-08-23
GK-12 wyd.III-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagosp. 1396 2016-08-25
Drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości w Mokronosie i Serafinowie 1392 2016-08-25
Informacja o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa 1391 2016-08-25
Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Orli 1388 2016-08-26
Rejestr uchwał - Sesja IV 1386 2016-08-21
Goniec 331 - Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 1386 2016-08-24
2009 Zarządzenie - regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 1386 2016-08-26
Rejestr uchwał - Sesja III 1380 2016-08-24
Przetarg na dostawę artykułów chemicznych - 2005 1380 2016-08-17
Rejestr uchwał - Sesja XI 1379 2016-08-23
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Budowa zbiornika retencyjnego w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Ks. St. Goja 1379 2016-08-17
Przetarg na modernizację stacji wodociągowej 1378 2016-08-25
GK-02 wyd.IV-Podział nieruchomości 1378 2016-08-17
2008 - uchwała budżetowa 1377 2016-08-26
Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Synoradzkiego 3 1373 2016-08-26
F-PiK-14,01 - wniosek o zaśw. o prowadz. gosp..pdf 1372 2016-08-17
OSO-10 - Zmiana, uzupełnie wpisu o dział. gosp. 1371 2016-08-26
budżet 2013r. 1371 2016-08-26
Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji 1370 2016-08-26
OSO-02 wyd.II-Wymeldowanie z pobytu stałego 1366 2016-08-26
GK-05 wyd.III-Zezwolenie na agresywnego psa 1365 2016-08-25
Rejestr uchwał - Sesja VIII 1364 2016-08-17
GK-06 wyd.VI-Zezwolenie na wycięcie drzew 1360 2016-08-22
OSO-04 wyd.II-Pobyt czasowy ponad 3 miesiące 1359 2016-08-17
Rejestr uchwał - Sesja XV 1356 2016-08-24
USC-11 wyd.III-Rejestracja zgonu 1356 2016-08-24
Postanowienia 1350 2016-08-26
USC-08 wyd.III-Wpis aktu z zagranicy 1348 2016-08-17
USC-06 wyd.III-Uzupełnienie aktu stanu 1347 2016-08-25
Informacja o terminie i porządu obrad IX sesji 1347 2016-08-25
Rejestr uchwał - Sesja IX 1345 2016-08-26
Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r. - informacja 1344 2016-08-26
OSO-07 wyd.III-Zaśw.z akt ewidencji ludnosci 1342 2016-08-17
USC-02 wyd.III-Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC 1341 2016-08-17
Przetarg na dostawę artykułów biurowo-papierniczych - 2005 1340 2016-08-24
Informacja o terminie o porządku obrad V sesji 1337 2016-08-24
Informacja z XIX sesji Rady Miejskiej 1336 2016-08-26
Informacja z dnia 28.10.2008 o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds.obsługi kasowej 1335 2016-08-26
2009przetarg kino 1334 2016-08-23
2009 przetarg parking II 1331 2016-08-24
Przetargi na dostawę tuszy i tonerów oraz artykułów biurowych 1330 2016-08-25
OSO-05 wyd.II-Pobyt czasowy poniżej 3 miesięcy 1330 2016-08-22
Rejestr uchwał - Sesja V 1328 2016-08-20
Rejestr uchwał - Sesja XII 1327 2016-08-25
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic 1327 2016-08-20
form.OSO-14,01 wyd.II wniosek o zezw.na sprzedaż alkoholu 1327 2016-08-17
Rejestr uchwał - Sesja VI 1325 2016-08-17
USC-03 wyd.III-Zezwolenie na skrócenie oczekiwania na małżeństwo 1324 2016-08-17
USC-07 wyd.III -Zaśw.o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą 1323 2016-08-17
form.GK-06,01 wyd.III 1321 2016-08-17
Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych 1320 2016-08-25
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic 2005/2006 1320 2016-08-21
Drugi przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Orli 1319 2016-08-19
Wykonanie budżetu za I kwartał 2006 1316 2016-08-22
Przetarg na dostawę tuszy i tonerów - 2005 1313 2016-08-20
BUD¯ET NA 2012 ROK 1311 2016-08-26
Informacja o terminie i porządku obrad III sesji 1310 2016-08-26
GK-08 wyd.III-Reklama na gminnym terenie 1310 2016-08-17
USC-04 wyd.III-Powrót po rozwodzie do nazwiska 1309 2016-08-24
Informacja o terminie i porządku obrad VI sesji 1306 2016-08-26
Pisemny przetarg ofertowy na rozbiórkę torowiska 1304 2016-08-24
Certyfikat ISO 1303 2016-08-26
Projekt budżetu na 2007 1298 2016-08-23
Stawki podatku od nieruchomości 1293 2016-08-17
planowane zadania 2007 1293 2016-08-25
F-GK-04,01 - wniosek o zezw. na zajęcie drogi.pdf 1291 2016-08-26
u-diety sołtysów 1291 2016-08-25
obwieszczenia 1291 2016-08-26
form.PiK 15,02 - osw.rolnika o posiadaniu przyczep 1290 2016-08-25
Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r. - tabele 1289 2016-08-17
Rejestr uchwał - Sesja XIX 1288 2016-08-26
WYKONANIE BUD¯ETU za 2004r.(informacja). 1288 2016-08-24
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - porównanie 2005-2006-2007 1288 2016-08-26
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 1286 2016-08-23
Pisemny przetarg ofertowy na rozbiórkę linii kolejowej 1283 2016-08-26
Rejestr uchwał - Sesja II 1281 2016-08-22
2008 rejestr zarządzeń Burmistrza 1278 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe Dariusz Olejnik - 2004 1276 2016-08-17
Przetargi na przebudowę dróg gminnych 1275 2016-08-24
Informacja z XX sesji 1275 2016-08-26
Informacja z XVIII sesji Rady Miejskiej 1272 2016-08-22
Informacje o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2005 1270 2016-08-21
Przetarg na dostawę artykułów chemicznych 1269 2016-08-26
Rejestr uchwał - Sesja XVIII 1269 2016-08-25
GK-09 wyd.III Zezwol.na opróżn.zbiorników nieczystosci ciek. 1265 2016-08-17
Przetarg na wykonanie remontów cząstkowych dróg 1264 2016-08-21
form.OSO-13,01 wyd.II wyd. jednorazowego zezw. na sprzed.alkoholu 1262 2016-08-25
form.GK-13,01wyd.II wn.o zezw.na zamieszcz.urządzeń w pasie drog 1259 2016-08-19
form.GK-04,01 wyd.III wniosek o zezw.na zajęcie drogi 1259 2016-08-23
kukwynikprzetargu 1258 2016-08-26
Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 1256 2016-08-26
Podstawowe informacje o budżecie i gospodarce finansowej gminy 1255 2016-08-26
Informacja z dnia 18.09.08 o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na stanowisko do spraw księgowości podatkowej 1255 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe Maciej Bratborski - 2004 1254 2016-08-25
PiK 13 wyd.V - zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach 1251 2016-08-17
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 1250 2016-08-25
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - 2007 1249 2016-08-26
RO - 02 zasiłek szkolny 1248 2016-08-17
Wszczęcie postępowania - uruchomienie stacji demontażu pojazdów 1247 2016-08-25
Wszczęcie postępowania - budowa hali produkcyjnej (ślusarstwo) 1247 2016-08-24
Przetarg na przebudowę chodników w Orli 1245 2016-08-19
RO-01 stypendium szkolne 1245 2016-08-24
Wyniki przetargów 2013 1245 2016-08-26
F-USC-10,01 - odpisy akt stanu.pdf 1243 2016-08-23
WYKONANIE BUD¯ETU za 2004 (tabele). 1242 2016-08-17
OSO-12 - Informacja o przedsiebiorcy.pdf 1241 2016-08-17
GK-04 wyd.V-Zajęcie pasa drogowego 1241 2016-08-22
form. PiK-09,03 wyd. II- ulga zakup ziemi 1240 2016-08-17
Rejestr uchwał - Sesja XVI 1238 2016-08-24
budżet 2005 - zestawienie dotacji z budżetu państwa 1232 2016-08-25
budżet 2005 - załącznik 2 wydatki 1231 2016-08-18
2007 informacja z V sesji Rady Miejskiej 1231 2016-08-17
2009 - uchwała budżetowa 1228 2016-08-17
GK-10 wyd.III-Zezwol.zbieranie odpadów 1224 2016-08-23
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Koźminie Wlkp. przy ul. Nowej i Boreckiej 1222 2016-08-26
Uchwały przyjęte w roku 2014 1220 2016-08-26
Referendum ogólnokrajowe - 2015 1220 2016-08-26
budżet 2005 - zał 4 Zestawienie dotacji 1218 2016-08-23
Wykonanie budżetu za 2006 - tabele 1218 2016-08-25
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wielkopolskim 1217 2016-08-24
budżet 2005 - zał 5 - wydatki na zadania inwestycyjne 1216 2016-08-23
2010 uchwała budżetowa 1214 2016-08-24
F-OSO-09,01 - wpis ew.dz. gosp..pdf 1213 2016-08-24
konkurs mgops 1213 2016-08-25
Informacja z 09.10.2006r. o wyniku naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1212 2016-08-23
F-PiK-07,05 - ośw. o prow. dział.pdf 1211 2016-08-17
Rejestr uchwał - Sesja XVII 1210 2016-08-22
budżet 2005 - zał 3a - inf. o zaciągniętych kredytach i pożyczkach 1208 2016-08-25
Informacja o terminie i porzadku obrad XII sesji 1207 2016-08-19
Rejestr uchwał - Sesja XIII 1206 2016-08-26
Przetarg na wykonanie usług opiekuńczych 1206 2016-08-24
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim 1206 2016-08-23
Budżet 2005 - objaśnienia 1205 2016-08-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Dariusz Olejnik 1205 2016-08-25
budżet 2005 -zał 3 - przychody i rozchody 1204 2016-08-17
GK-12 - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagosp..pdf 1203 2016-08-21
budżet 2005 - zał. 1 dochody 1203 2016-08-23
Wyniki przetargów - 2007 1203 2016-08-25
Uchwała - procedura budżetowa 1201 2016-08-25
2010p.remont swietlicy mokronos 1199 2016-08-24
F-GK-05,01 - agresywny pies.pdf 1195 2016-08-21
Informacja z XXI sesji (nadzwyczajnej) 1195 2016-08-22
Informacja z XXIX sesji 1194 2016-08-25
Wykonanie budżetu za 2006 - informacja 1193 2016-08-24
Rejestr uchwał - XXIII sesja 1191 2016-08-25
F-PiK 18 - podatek od posiadania psów.pdf 1189 2016-08-23
OSO 03 wyd.IV - wymeldowanie decyzją administracyjną 1189 2016-08-25
Przetarg nieograniczony Gałązki 1186 2016-08-17
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1185 2016-08-25
GK-13 wyd.II-Zezwol.na umieszczenie urządz.infrastr.techn.w pasie drog 1184 2016-08-25
Informacja o terminie i porządu obrad X sesji 1183 2016-08-26
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wrotkowie 1183 2016-08-23
2008 zapytania do przetargu na odwiert studni w Koźminie Wlkp. 1180 2016-08-26
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych, komputerów przenośnych, tablicy multimedialnej oraz mebli szkolnych dla szkół 1175 2016-08-17
Uchw - taryfy za wodę i ścieki 1174 2016-08-25
form.PiK 11,01 - wniosek o figurowaniu w ewidencji podatników 1171 2016-08-23
2007 informacja z VIII sesji Rady Miejskiej 1170 2016-08-25
2009Przetarg nieograniczony na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp. - budowa sali gimnastycznej, sali dydaktycznej, łącznika 1168 2016-08-26
Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 r. 1163 2016-08-17
u-regulamin dodatków nauczycielskich 1161 2016-08-25
Wszczęcie postepowania - budowa kurnika w Borzęciczkach 1161 2016-08-24
Przetarg na sprzedaż nieruchomości Wrotków - Gałazki 1158 2016-08-21
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim 1158 2016-08-23
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego (powyżej kwoty 60.000 euro) 1157 2016-08-23
OSO-16 - Zaśw. z akt dowodów osob..pdf 1155 2016-08-17
2010 p. nieruchomości pogorzałki 1155 2016-08-21
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. 1154 2016-08-26
24.uchw-czynsz za najem lokali użytkowych i gruntów 1150 2016-08-25
Przetarg na oczyszczanie miasta w latach 2006-2008 1150 2016-08-23
Informacja o terminie i porządu obrad VIII sesji 1149 2016-08-26
Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru na stanowisko kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej 1147 2016-08-26
Przetarg na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków do szkół w 2007r. - rozstrzygnięcie 1145 2016-08-25
Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w miejscowości Walerianów 1141 2016-08-26
Przetarg na utrzymanie zieleni w latach 2006-2008 1141 2016-08-23
2008 informacja z XIII sesji Rady Miejskiej 1141 2016-08-25
OSO-01 - Zameldowanie na pobyt stały.pdf 1140 2016-08-17
Informacja z XXIII sesji 1140 2016-08-23
OSO-09 - Wpis do ewidencji dział. gospodarczej.pdf 1139 2016-08-17
u-opłaty za usługi komunalne 1139 2016-08-25
Budżet 2005 - planowane zadania 1138 2016-08-17
F-OSO-15,01 - informacja publiczna.pdf 1137 2016-08-20
Przetarg na zmianę przeznaczenia budynku hurtowni na Zakład Aktywności Zawodowej 1137 2016-08-25
200804osw Olejnik Dariusz 1137 2016-08-23
SIWZ budowa boiska wielofunkcyjnego 1135 2016-08-24
uchw - zmiana Programu Gosp. Zasobem Miekszaniowym 2005 1134 2016-08-26
u-dodatek mieszkaniowy nauczycieli 1132 2016-08-24
GK-07 - Uzgodnienie reklamy.pdf 1130 2016-08-17
u-plany pracy Komisji 1129 2016-08-17
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s obsługi administracyjnej w ZSP w Borzęciczkach 1126 2016-08-24
GK-03 - Dodatek mieszkaniowy.pdf 1125 2016-08-25
sonda- do usuniecia 1124 2016-08-23
USC-08 - Wpis aktu z zagranicy.pdf 1124 2016-08-24
rolny II - zgłoszenie osób fizycznych 1124 2016-08-19
GK-01 - Ustalenie warunków zabudowy.pdf 1118 2016-08-17
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gałązkach 1118 2016-08-17
budżet - uchwała 2004.doc 1116 2016-08-19
2007 informacja z VI sesji Rady Miejskiej 1115 2016-08-24
Informacja z dnia 28.06.2013 o wynikach naboru na stanowisko poborcy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 1113 2016-08-22
Przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Koźminie Wlkp. 1112 2016-08-25
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Dostawa i montaż okien w budynkach administrowanych przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. 1111 2016-08-22
OSO-04 - Pobyt czasowy ponad 2 miesiące.pdf 1110 2016-08-17
form PiK13,01 wyd.I - zasw.o niezaleg. w pod.lub o stanie zaległości 1105 2016-08-17
USC-07 - Zaśw.pdf 1104 2016-08-22
Decyzje środowiskowe 2012 1104 2016-08-26
Budżet Gminy 2004 zalacznik 1101 2016-08-25
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2008r. 1101 2016-08-26
Karta - zawarcie związku małżeńskiego 1098 2016-08-19
Przetarg na dostawę tuszy i tonerów w 2006r. 1098 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe 2005 - Maciej Bratborski 1097 2016-08-25
PiK 01 wyd.IV - rolny - zgłoszenie osób fizycznych 1094 2016-08-17
Informacja o terminie i porządku obrad XIII sesji 1094 2016-08-24
Przetarg na samochód 9 miejscowy 1092 2016-08-26
OSO-14 - Zezwol. alkoholowe.pdf 1091 2016-08-18
Statut Gminy 1086 2016-08-17
Informacja o terminie i porządku obrad XI sesji 1085 2016-08-17
GK-08 - Reklama na gminnym terenie.pdf 1083 2016-08-26
2009 przetarg osrodek w skalowie 1082 2016-08-26
budżet 2005 - zał 6 plan przychodów i wydatków GFO¦iGW 1077 2016-08-23
F-OSO-10,02 - uzupełnienie ew. dz.gosp..pdf 1075 2016-08-25
USC-05 - Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego.pdf 1075 2016-08-19
2007 wykonanie budżetu za I półrocze 2007 - informacja 1074 2016-08-23
Uchwały przyjęte w kadencji 2002-2006 1073 2016-08-17
Podstawowe informacje o budżecie i gospodarce finansowej gminy 1071 2016-08-22
Oświadczenie majątkowe Arkadiusz Zmyślony - 2004 1071 2016-08-25
tabele do budzetu 2003r..doc 1069 2016-08-24
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - 2008 1069 2016-08-26
2008 Plan gospodarki odpadami 1066 2016-08-26
F-OSO-01,01 - Zgłoszenie pobytu stałego.pdf 1064 2016-08-25
Przetarg nieorganiczony - działka w Gałązkach 1062 2016-08-25
USC -09 wyd.IV - Uznanie ojcostwa 1059 2016-08-25
29uch. - stawki podatku od nieruchomości na 2006 1058 2016-08-17
Klub Radnych \"Koźmińskie Forum Samorządowe\" 1057 2016-08-17
Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 1057 2016-08-18
Gmina 10 kalendarz wyborczy 1057 2016-08-26
Formularz wpisu do ewidencji działąlności gospodarczej 1055 2016-08-17
2008 informacja o terminie i porządku obrad XV sesji 1055 2016-08-26
OSO-15 - Udostępnianie informacji publicznej.pdf 1054 2016-08-17
Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2014r. 1051 2016-08-26
Gmina 10 MKW obwieszczenie burmistrz 1050 2016-08-26
F-OSO-11,01 - wykreślenie z ew.dz.gosp..pdf 1049 2016-08-19
2007 wykonanie budżetu za I półrocze 2007 - tabele 1047 2016-08-20
Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego w miejscowości Staniew 1046 2016-08-25
2009 rejestr zarządzeń Burmistrza 1046 2016-08-26
Gmina 10 MKW obwieszczenie radni 2010 1045 2016-08-26
Budżet 2005 - uchwała 1043 2016-08-18
Informacja z XXVII sesji Rady Miejskiej 1042 2016-08-26
Rejestr uchwał - XX sesja 1041 2016-08-26
Gmina 2010 rozporządzenie termin wyborów 1041 2016-08-26
Stan Wody 1040 2016-08-26
24.uchw - zm budżetu - czerwiec 2005 1039 2016-08-25
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia 1039 2016-08-17
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 1039 2016-08-25
Informacja o terminie i porządku obrad XIV sesji 1039 2016-08-22
Porównianie ankiet w latach 2005 - 2008 1039 2016-08-26
OSO-03 - Wymeldowanie decyzją adm..pdf 1038 2016-08-26
Informacja z XXII sesji 1038 2016-08-25
Nabór na stanowisko pomocnicze - sekretarki w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy 1038 2016-08-26
2009 plan rozwoju osrodka kultury 1038 2016-08-26
Informacja z dnia 30.09.2010 r. o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego 1035 2016-08-26
zawiadomienia 1035 2016-08-26
26.uchw-zmiany budżetu wrzesień 2005 1033 2016-08-24
uchw. zmiany budżetu, marzec2005 1032 2016-08-21
Wszczęcie postępowania - zbiornik na płynne odchody zwierzęce i płyta gnojowa 1032 2016-08-17
Wszczęcie postępowania - budowa zakładu przemysłu drzewnego 1031 2016-08-24
OSO-07 - Zaśw. z akt ewidencji ludności.pdf 1030 2016-08-23
F-OSO-10,01 - zmiana ew.dz.gosp..pdf 1028 2016-08-24
uchw - zm programu profilaktyki, kwiecień 2005 1027 2016-08-24
Ogłoszenie o zamówieniu -budowa w stanie surowym otwartym hali sportowej z zapleczem higieniczno - sanitarnym z łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach 1026 2016-08-26
OSO-08 - Wydanie dowodu osobistego.pdf 1024 2016-08-17
Oferta inwestycyjne część 2 1023 2016-08-25
Informacja z dnia 05.05.2008r. o wyniku naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1023 2016-08-17
uchw - reg. pomocy socjalnej dla uczniów 1022 2016-08-25
Informacja z 18.09.08 o wyniku naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 1022 2016-08-24
u-nagrody nauczycielskie 1020 2016-08-24
proj.uchw-czynsz za najem lokali użytkowych i gruntów 1020 2016-08-25
Zarządzenie 4z2005 1020 2016-08-17
GK-04 - Zajęcie pasa drogowego 1019 2016-08-24
uchw - zasłużony Garsztka 1018 2016-08-24
uchw - nadanie ulicy Wyszyńskich 1018 2016-08-25
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007r. 1018 2016-08-26
OBWIESZCZENIE Radni 1018 2016-08-26
projekt - wybory rad osiedli 1017 2016-08-24
uchw - wybory rad osiedli 1017 2016-08-21
Przetarg na przebudowę dróg gminnych w Borzęciczkach 1017 2016-08-25
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego 1015 2016-08-24
2010przetarg okna w budynkach gminnych 1015 2016-08-26
Informacja z XXXV sesji 1012 2016-08-26
Informacja o terminie i porządku XXVI sesji 1011 2016-08-20
USC-02 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC.pdf 1010 2016-08-26
2008 informacja o terminie i porządku obrad XVI sesji 1010 2016-08-23
form. OSO 08.01 wniosek o wydanie dowodu osobistego 1010 2016-08-25
F-OSO-04,01 - Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące.pdf 1009 2016-08-23
osw.2006 Olejnik Dariusz 1009 2016-08-17
uchw. zmiany budżetu, kwiecień 2005. 1007 2016-08-25
uchw - zm. zatw. planów rozwoju miejscowości 1007 2016-08-17
Specyfikacja techniczna, przedmiar robót, dokumentacja projektu 1007 2016-08-24
uchw - absolutorium za 2004 1006 2016-08-24
Gmina10 obwieszczenie o okręgach wyborczych 1006 2016-08-26
Informacja z XXV sesji Rady Miejskiej 1005 2016-08-25
Zarządzenie 13z2005 1005 2016-08-17
Budżet 2006 - zał.1,2 - dochody, wydatki 1004 2016-08-17
2008 informacja o terminie i porządku obrad sesji nadzwyczajnej 1002 2016-08-24
2010 nabor glowny ksiegowy GOS 1002 2016-08-24
31uch - regulamin utrzmania porządku i czystości 1001 2016-08-22
Informacja o terminie i porządku XXV (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej 999 2016-08-26
GK-10 - Zezwol. zbieranie odpadów.pdf 998 2016-08-17
OSO-13 - Jednorazowe zezwol. alkoholowe.pdf 997 2016-08-26
Rzeźnia Mróz - projekt decyzji 997 2016-08-24
2010 POM Borzecicie 997 2016-08-26
24.uchw - zbycie nieruch. rolnej - Czarny Sad 995 2016-08-17
Informacja o terminie i porządku obrad VII sesji 994 2016-08-26
uchw - zm. budżetu -czerwiec 2005 993 2016-08-25
26.uchw - dofinansowanie grupy realizacyjnej KP Policji 992 2016-08-24
Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości zab.budynkami stacyjnymi w Gałązkach 991 2016-08-17
Informacja o wszczęciu postepowania - warsztat ślusarski 990 2016-08-17
OSO-11 - Wykreślenie wpisu z ewidencji dział. gosp..pdf 989 2016-08-26
uchw - plan współpracy z organizacjami pozarządowymi 2005 989 2016-08-25
Przetarg na zmianę elwacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych przy SP Nr 1 989 2016-08-17
F-GK-06,01 - wycięcie drzewa.pdf 985 2016-08-24
proj. Reg. nagród dla nauczycieli 984 2016-08-25
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Szkolnej w Starej Obrze 983 2016-08-23
2008 Opinia RIO o prognozie długu 983 2016-08-25
2007 informacja z VII sesji Rady Miejskiej 981 2016-08-24
2007 informacja z XI sesji Rady Miejskiej 981 2016-08-26
uchw - przyjęcie programu profilaktyki 2005 980 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe Irena Maroszek - 2004 980 2016-08-22
Przetarg na przebudowę drogi w Józefowie 980 2016-08-21
2007 zał.nr 1, 2 dochody i wydatki budżetu MiG 978 2016-08-24
form.PiK-09,03 wyd.II ulga zakup ziemi 977 2016-08-23
uchw. - zasłużony - Marchwiak 976 2016-08-25
Informacja o terminie i porządku XXIV sesji Rady Miejskiej 976 2016-08-25
2008 informacja o terminie i porządku obrad XVII sesji 976 2016-08-26
Rejestr uchwał - XXII sesja 974 2016-08-17
uchw. - podw. min. kwot zasiłku okresowego 973 2016-08-17
Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w miejscowości Cegielnia 970 2016-08-26
24.uchw-ustanowienie służebności - Klasztorna 970 2016-08-23
Ogłoszenie przetargu na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2006r. 970 2016-08-25
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego (powyżej kwoty 60.000 euro) 970 2016-08-21
Instrukcja obsługi 969 2016-08-21
Informacja z dnia 09.09.09 o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy 968 2016-08-18
26.uchw - zmiana kosztów używania pojazdów przez radnych 966 2016-08-22
Rejestr uchwał - sesja XXVI 965 2016-08-17
Zarządzenie 12z2005 965 2016-08-25
Przetarg drugi na grunt w Czarnym Sadzie 965 2016-08-23
Informacja z 22.12.2008 r. o wyniku naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. 965 2016-08-22
Przetarg na dostawę artykułów biurowo-papierniczych w 2006r. 964 2016-08-17
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej 964 2016-08-22
2013Nabór na stan. poborcy1 964 2016-08-25
Rejestr uchwał 2006 - sesja III 963 2016-08-24
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2008 963 2016-08-23
26.uchw-rozpatrzenie skargi A.Kulińskiej na Burmistrza 962 2016-08-25
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej 961 2016-08-26
Karta - Zmiana,uzupełnienie wpisu do ewidencji 959 2016-08-17
2007 informacja z X sesji Rady Miejskiej 959 2016-08-20
24.uchw-przejęcie skweru Borecka-JanaPawła 957 2016-08-23
Informacja o terminie i porządku XXXVIsesji (nadzwyczajnej) 957 2016-08-17
proj.uchw-zmiany budżetu, czeriwec2005 955 2016-08-22
25.uchw - wyst. do Komisji Rewizyjnej ze skargą P. Kulińskiej 955 2016-08-17
Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Kaniewie 955 2016-08-23
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych za rok 2005. 954 2016-08-24
nabor na stanowisko dyrektora osrodka sportu 954 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe Leszek Ziętkiewicz - 2004 952 2016-08-26
Wszczęcie postępowania - zbiornik na płynne odchody zwierzęce i płyta gnojowa 952 2016-08-17
Budżet 2005 - uchwała 951 2016-08-17
Informacja z XXXVII sesji 951 2016-08-25
USC-09 - Uznanie dziecka.pdf 950 2016-08-17
dane o zwolenieniach w podatku od nieruchomości 950 2016-08-24
Wszczęcie postępowania – budowa hurtowni tłuszczy spożywczych w Nowej Obrze 949 2016-08-23
Oświadczenie majątkowe 2005 - Irena Maroszek 947 2016-08-17
2009 przetarg zaz adaptacja garażu 947 2016-08-17
proj.uchw-wydzierżawienie lokalu - Józefów 945 2016-08-17
Informacja z XXVI sesji Rady Miejskiej 944 2016-08-22
Przetarg na przebudowę ulicy Południowej 944 2016-08-17
SIWZ-remonty cząstkowe dróg gminnych 944 2016-08-25
Informacja o terminie i porządku XXX sesji 942 2016-08-25
Przetarg na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków do szkół 940 2016-08-17
2008 informacja z XII sesji Rady Miejskiej 940 2016-08-25
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 940 2016-08-25
Karta - Wymeldowanie decyzją adm 939 2016-08-17
SIWZ - przetarg na zimowe utrzymanie dróg 2006-2007 939 2016-08-24
2009p.swietlica lipowiec 939 2016-08-26
USC-06 - Uzupełnienie aktu stanu.pdf 938 2016-08-23
GK-15 wyd.I - dofinansowanie zadan z zakresu ochrony środkowiska 938 2016-08-19
Oświadczenie majątkowe Janusz Baszczyński - 2004 936 2016-08-22
USC-10 - Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego.pdf 935 2016-08-24
Informacja z XXVIII sesji 935 2016-08-24
OSO-02 - Wymeldowanie z pobytu stałego.pdf 933 2016-08-23
F-GK-01,01 - wniosek o ustalenie warunków zabudowy.pdf 933 2016-08-25
28uch - zbycie nieruchomości Poznańska 933 2016-08-17
Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Borzęcicach 933 2016-08-24
Przetarg na przygotowanie i dostawę cieplych posiłków do szkół w 2008r. 933 2016-08-23
Regulamin przyznawania środków z GFO¦iGW 933 2016-08-25
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej 933 2016-08-23
proj.uchw-ustanowienie służebności - Klasztorna 932 2016-08-25
Rejestr uchwał - sesja XXIV 931 2016-08-24
Plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych na rok 2006 930 2016-08-23
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa chodników na ulicy Przyjemskich i Wałowej w Koźminie Wielkopolskim 929 2016-08-25
USC-01 - Zawarcie małżeństwa przed duchownym.pdf 928 2016-08-25
Wszczęcie postępowania - zbiornik na płynne odchody zwierzęce i płyta gnojowa 926 2016-08-25
proj.uchw-plan współpracy z organizacjami 2005 925 2016-08-17
25.uchw - zgoda na wykorzystanie wizerunku herbu 925 2016-08-23
Rejestr uchwał - Sesja XXV 925 2016-08-25
Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla (3) 925 2016-08-17
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2009r. 925 2016-08-26
Rejestr uchwał - Sesja XXVII 923 2016-08-26
Informacja o terminie i porządku XXIX sesji Rady Miejskiej 923 2016-08-23
Informacja o terminie i porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 923 2016-08-25
Informacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej 922 2016-08-24
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 922 2016-08-17
OSO-06 - Udostępnienie danych meldunkowych, PESEL....pdf 921 2016-08-17
Wykonanie budżetu za 2008 r. 921 2016-08-21
Budżet gminy 2004 920 2016-08-25
24.uchw-wydzierżawienie lokalu - Józefów 920 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe Jan Kostka - 2004 920 2016-08-25
Oświadczenie majątkowe Maria Maleszka - 2004 920 2016-08-24
29uch. - obniżenie śr. ceny sprzedazy drewna 920 2016-08-17
Budżet 2006 - zał. 4 - zestawienie udzielanych dotacji 920 2016-08-22
Przetarg na remonty cząstkowe dróg 2006 920 2016-08-17
Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze 920 2016-08-24
Informacja o terminie i porządku obrad XXXVIII sesji 920 2016-08-26
Rejestr uchwał - sesja XXIX 919 2016-08-21
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia (III) 919 2016-08-24
Karta - Zajęcie pasa drogowego 918 2016-08-17
24.uchw. - zbycie nieruch - ul. Krotoszyńska 918 2016-08-17
28uch - zbycie nieruchomości Kobylińska,Lipowa 918 2016-08-25
29uch. - stawki opłaty targowej na 2006 918 2016-08-18
2008 informacja o terminie i porządku obrad XX sesji 918 2016-08-25
uchw - zatw. planów rozwoju miejscowości 917 2016-08-23
Informacja z XXXVI sesji 917 2016-08-25
Wykonanie budżetu za 2005 - tabele 916 2016-08-24
Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Zapłocie w Koźminie Wlkp. 915 2016-08-24
29uch. - podatek od psów - 2006 915 2016-08-23
Wykonanie za 2005 - informacja 915 2016-08-24
Informacja z XXXVIII sesji 915 2016-08-23
2007 zał.nr 3 zadania inwestycyjne 914 2016-08-17
GK-02 - Podział nieruchomości.pdf 913 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe Irena Jaskółka - 2004 913 2016-08-22
Oświadczenie majątkowe Marian Idkowiak - 2004 912 2016-08-21
GK-11 - Zaśw. o przeznaczeniu terenu w planie zagosp..pdf 911 2016-08-24
Protokoły sesji 911 2016-08-23
osw.2006 Frąckowiak Jan 911 2016-08-17
2008 informacja o terminie i porządku obrad XVIII sesji 911 2016-08-17
proj.uchw-sprzedaż nieruchomości-czerwiec2005 910 2016-08-26
29uch. - obniżenie śr. ceny skupu żyta 910 2016-08-17
Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w Czarnym Sadzie 910 2016-08-26
2007 zał nr 5 dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi 910 2016-08-25
Wykonanie budzetu za 2007r.- informacja 910 2016-08-18
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na stanowisko do spraw projektów i inwestycji z udziałem środków europejskich 910 2016-08-24
Przetarg na usługi opiekuńcze 2007 - rozstrzygnięcie 909 2016-08-26
SIWZ-budynek socjalno-sanitarno-dydaktyczny 909 2016-08-23
OSO-05 - Pobyt czasowy poniżej 2 miesięcy.pdf 908 2016-08-17
Karta - Zajęcie pasa drogowego 908 2016-08-25
Rejestr uchwał 2006 - sesja 1 908 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe Justyn Zaradniak - 2004 907 2016-08-24
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2006 907 2016-08-25
Oświadczenie Ratajczak Waldemar 2004 906 2016-08-17
26.uchw - zbycie nieruchomości (dworzec Wrotków) 906 2016-08-17
Wszczęcie postępowania – zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Cieszyńskiego na działalność produkcyjno handlową 906 2016-08-17
2007 planowane zadania na 2007 r 906 2016-08-23
29uch. - stawki podatku od środków transportowych na 2006 905 2016-08-26
29uch. - wzory formularzy podatkowych 905 2016-08-26
Przetarg na boisko wielofunkcyjne - odpowiedź na pytanie oferenta 905 2016-08-25
Wszczęcie postępowania - Aktualizacja Programu Ochrony ¦rodowiska dla Miasta i Gminy Koźmin 905 2016-08-25
2010 POM Stara Obra 905 2016-08-26
USC-03 - Zezwolenie na skrócenie oczekiwania na małżeństwo….pdf 904 2016-08-25
Wszczęcie postepowania - instalacja urządzeń na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej. 904 2016-08-24
28uch - zmiany budżetu 903 2016-08-24
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.(Rejon I i V). 903 2016-08-25
2009 wyniki ankiet 903 2016-08-26
Formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy 901 2016-08-25
Oświadczenie Tomczak Konrad 2004 901 2016-08-17
form GK-15.01wyd.I 901 2016-08-22
Informacja z 7.04.08 o wyniku naboru na stanowisko d/s. obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęciczkach 901 2016-08-25
OSO-14 wyd.V - Zezwolenie alkoholowe 901 2016-08-17
_brak tytulu_ 900 2016-08-24
Informacja o terminie i porządku XXXVII sesji 900 2016-08-25
Gmina10 zgłoszenie kandydatów do OKW 900 2016-08-26
Przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej w m.Staniew 899 2016-08-23
Formularz wniosku o wycięcie drzewa 898 2016-08-25
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2007 898 2016-08-23
Informacja z VII sesji Rady Miejskiej 897 2016-08-17
28uch - zm. reg. pomocy materialnej dla uczniów 897 2016-08-17
proj29uch. - podatek od środków transportowych 897 2016-08-26
OSO-10 - Zmiana, uzupełnie wpisu o dział. gosp..pdf 896 2016-08-23
OSO-13 wyd.II-Jednorazowe zezw.alkoholowe 896 2016-08-25
osw.2006 Iwański Jacek 896 2016-08-17
Wszczęcie postępowania - budowa stacji bazowowej telefonii komórkowej 895 2016-08-24
Informacja z XXX sesji Rady Miejskiej 895 2016-08-17
39uch - regulamin określający wysokość dodatków nauczycielskich 2007 895 2016-08-17
Karta - Wykreślenie z wpisu do ewidencji 894 2016-08-17
28uch - opinia o cel. remontu dróg 893 2016-08-23
28uch - zamiana gruntów 892 2016-08-26
osw0407Bratborski Maciej 892 2016-08-26
budżet 2003r.doc 891 2016-08-26
Budżet 2006 - plan finansowy dla zadań adm. rządowej i innych zleconych gminie 891 2016-08-25
Gmina10 Miejska Komisja Wyborcza 891 2016-08-26
Treść złożonych oświadczeń 890 2016-08-21
projekt - gminny program profilaktyki 890 2016-08-26
Zapytanie dotyczące przetargu na budowę budynku socjalno-sanitarno-dydaktycznego 890 2016-08-17
USC-04 - Powrót po rozwodzie do nazwiska.pdf 889 2016-08-21
Budżet 2006 - zał. 5 - zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne 889 2016-08-17
Gmina10 MKW skład 889 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe Ryszard Paterek - 2004 888 2016-08-17
Wszczęcie postępowania – budowa budynku magazynowo-produkcyjno-handlowego przy ul. Cieszyńskiego 888 2016-08-25
Przetarg na powierzchniowe utrwalenie dróg 888 2016-08-17
Informacja o terminie i porządku obrad XXXI sesji 887 2016-08-26
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006 887 2016-08-17
Karta - Zezwolenie na opróżnianie zbiorników nieczystości 884 2016-08-23
Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Kopernika 884 2016-08-26
SIWZ Budowa boiska sportowego w miejscowości Staniew 884 2016-08-23
2010 POM Cegielnia 884 2016-08-26
Gmina10KWW tworzenie komitetów wyb. wytyczne 884 2016-08-26
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 5 884 2016-08-26
Przetarg budowa targowiska 884 2016-08-24
2012 konkurs dyr.gimnazjum 884 2016-08-19
Wszczęcie postępowania - budynek inwentarski w Sapieżynie 883 2016-08-25
osw.2006 Dykcik Wojciech1 883 2016-08-17
Karta - Ustalenie warunków zabudowy 882 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe Roman Goliński - 2004 882 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe Jarosław Ratajczak - 2004 882 2016-08-22
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Pogorzałkach Wielkich (powyżej 60 tys. euro) 882 2016-08-25
2010 POM Staniew 882 2016-08-26
2010 POM Orla 882 2016-08-26
USC-11 - Rejestracja zgonu.pdf 881 2016-08-17
Karta - Wydanie dowodu osobistego 880 2016-08-25
Karta - Wpis do ewidencji działalności gosp. 880 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe 2006 - Adam Grzelak 880 2016-08-17
ośw.2006 Wieczny Marek 880 2016-08-23
Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2008r. 880 2016-08-22
proj. opłaty za usługi komunalne 879 2016-08-17
proj29uch. - podatek od psów 879 2016-08-26
Informacja o terminie i porządku XXII sesji 878 2016-08-17
29uch. - najniższe wynagrodzenie w jedn organizacyjnych 878 2016-08-17
2010 Przetarg na dostawę i montaż kolektorów słonecznych przy SP w Borzęcicach 878 2016-08-25
pr.28uch - zm. reg. pomocy materialnej dla uczniów 877 2016-08-26
Rejestr uchwał - sesja XXVIII 877 2016-08-25
Oświadczenie majątkowe 2006 - Jarosław Maleszka 877 2016-08-17
Przetarg na przebudowę ulicy św. Wawrzyńca 877 2016-08-22
Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych za rok 2005. 876 2016-08-26
Gmina 10 MKW obwieszcz. o zar.kandydatach na burmistrza 876 2016-08-26
Informacja o terminie i porządku XXVIII sesji 875 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe Bożena Kulka - 2004 875 2016-08-25
Budżet 2006 - objaśnienia 875 2016-08-25
Wykonanie budzetu za 2007r.- tabele 875 2016-08-22
2uchw.-nabycie nieruchomości 873 2016-08-25
Budżet 2006 - planowane zadania 872 2016-08-22
Informacja o terminie i porządku XX sesji Rady Miejskiej 871 2016-08-17
osw.2006 Wybierała Jacek 871 2016-08-23
SIWZ opał dla szkół 2007 870 2016-08-17
2011przetarg.staraobra 870 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe Adam Grzelak - 2004 869 2016-08-17
32uch - usanowienie służebności gruntowej - Czarny Sad 869 2016-08-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Janusz Burdziąg 869 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jarosław Ratajczak 867 2016-08-17
Uchwały przyjęte w kadencji 2010 - 2014 867 2016-08-22
F-GK-01,02 - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji.pdf 866 2016-08-24
ssteam 866 2016-08-26
Zmiany do przetargu na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 866 2016-08-23
Informacja z dnia 28.06.2013r. o wynikach naboru na stanowisko ds.przyjmowania wpłat opłaty za gosp. odpadami 866 2016-08-22
F-OSO-04,02 - Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesi….pdf 864 2016-08-25
27.uchw - przekazanie wozu strażackiego 864 2016-08-25
Informacja o terminie i porządku XXXII sesji 864 2016-08-25
2010 rejestr zarządzeń Burmistrza 863 2016-08-26
24.uchw - zbycie nieruch. - ul.Murna 862 2016-08-26
28uch - zbycie nieruchomości Bractwa Kurkowego 862 2016-08-26
36uch - zmiana uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wyjkonania budżetu za pierwsze półrocze. 862 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe 2006 Jarosław Ratajczak 860 2016-08-24
ogłoszenie o zamówieniu - wymiana okien w SP Stara Obra i budynkach mieszkalnych administrowanych przez UMiG Koźmin 860 2016-08-17
proj. Reg. dodatków nauczycielskich 859 2016-08-17
Karta - Zezwolenie na wycięcie drzew 858 2016-08-17
29uch. - zmiany budżetu grudzień 2005 858 2016-08-25
Karta - Pobyt czasowy poniżej 2 miesiące 857 2016-08-22
Karta - Podział nieruchomości 857 2016-08-26
Informacja o terminie i porządku XVIII sesji Rady Miejskiej 857 2016-08-26
proj. diety sołtysów 857 2016-08-22
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 857 2016-08-21
Oświadczenie majątkowe 2006 - Michał Pietrowski 857 2016-08-26
31uch - zmiana programu współpracy z org. pozarządowymi. 856 2016-08-25
Ogłoszenie o zamówieniu-wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. 856 2016-08-24
GK-09 - Zezwol. na opróżnianie zbiorników nieczystości .pdf 855 2016-08-17
projekt - zasłużony - Garsztka 855 2016-08-17
2uchw.-wynagrodzenie burmistrza 855 2016-08-25
2010p. zimowe utrzymanie 2012 855 2016-08-26
form.PIK 07,06 formularz pomoc de minimis w rolnictwie 854 2016-08-26
Zarządzenia Burmistrza rok 2002 853 2016-08-25
Budżet 2005 - właściwy 853 2016-08-25
30uch. - przyjecie gminy Milicz do Zw.Gmin Zlewni Górnej Baryczy 853 2016-08-25
SIWZ - remont świetlicy wiejskiej w Borzęcicach 853 2016-08-26
SIWZ - remont świetlicy wiejskiej w Kaniewie 853 2016-08-17
ośw.2006 Kostka Jan 853 2016-08-25
for. zezw. na psa agresywnej rasy 852 2016-08-20
24.uchw - zac. kredytu długoterminowego - czerwiec 2005 852 2016-08-21
36uch - zmiana liczby radnych w okręgach wyborczych 852 2016-08-25
38uch - zbycie nieruchomości (ul.Wawrzyńczaka). 852 2016-08-25
ogłoszenie o zamówieniu - adaptacja budynku na pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej 852 2016-08-22
Przetarg niograniczony na zmianę sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową 852 2016-08-23
Oświadczenie majątkowe Hieronim Gabryelczyk - 2004 851 2016-08-17
Zarządzenie 55z2005 851 2016-08-23
osw.2006 Maleszka Jarosław 850 2016-08-19
Karta - Zameldowanie na pobyt stały 849 2016-08-24
projekt - reg. pomocy mater. dla uczniów 849 2016-08-23
39uch - zm. budżetu gminy (25paździenika 2006r.). 849 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe 2006 - Hieronim Gabryelczyk 849 2016-08-22
Rejestr uchwał 2006 - sesja II 849 2016-08-25
26uchw. regulaminporzadku 849 2016-08-26
F-OSO-02,01 - Wymeldowanie z pobytu stałego.pdf 848 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe 2005 - Bożena Kulka 848 2016-08-17
ZAZ - Projekt budowlany 848 2016-08-26
osw.2006 Hencel Andrzej 848 2016-08-25
Informacja o terminie i porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej 847 2016-08-17
Formularz - Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 846 2016-08-26
Karta - Zezwolenie na wycięcie drzew 846 2016-08-24
projekt - taryfy za wodę i ścieki 846 2016-08-22
form.PIK 07,02 rozłożenie zapłaty podatku na raty 846 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe Waldemar Ratajczyk - 2004 845 2016-08-23
32uch - zarządzenie deratyzacji nieruchomości 845 2016-08-26
36uch - zgoda na cofnięcie przez Starostę darowizny częsci likwidowanej linii kolejowej 845 2016-08-25
IV uchw.- zbycie nieruchomosci - Jana Pawła II 845 2016-08-25
2010 POM Gościejew 845 2016-08-26
form.PIK 07,01 odroczenie terminu płatnosci podatku 845 2016-08-26
Informacje nieudostępnione 844 2016-08-24
Formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 844 2016-08-24
Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla 844 2016-08-25
pr.28uch - zmiany budżetu 843 2016-08-24
30uch. - określenie wydatków niewygasających w 2005r 842 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe 2005 - Maria Maleszka 842 2016-08-26
3uchw.-ustanowienie hipoteki zwykłej 842 2016-08-25
PiK 12,01-wniosek o zaświadczeniu o fig w ewidencji podatkowej 842 2016-08-26
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Koźminie Wlkp. 841 2016-08-26
GK-07 wyd.II - Uzgodnienie reklamy 840 2016-08-17
28uch - udzielenie dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu 840 2016-08-23
29uch. - współpraca z Powiatem w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 840 2016-08-25
38uch - zbycie nieruchomości (torowisko) 840 2016-08-23
próba wys. pliku 839 2016-08-17
Zarządzenie Nr 11/05 - aktualizacja kart usług 839 2016-08-25
33uch - udzielenie absolutorium za 2005r. 839 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe 2005 - Justyn Zaradniak 839 2016-08-26
Zmiany do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego 839 2016-08-25
2008budżet -wykonanie za I półrocze 839 2016-08-23
form.GK 14,01 wyd.II 839 2016-08-23
Rejestr uchwał - XXXIII sesja 838 2016-08-17
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Ochrona ubezpieczeniowa. 838 2016-08-17
Informacja z XXXIV sesji Rady Miejskiej 837 2016-08-24
Informacja o terminie i porządku XXXV sesji 837 2016-08-22
Oświadczenie majątkowe 2006 - Waldemar Ratajczyk 837 2016-08-25
2 uchw.-podatek od nieruchomosci 837 2016-08-17
3uchw.-najniższe wynagrodzenie pracowników jednostek 837 2016-08-23
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa dróg w Walerianowie i Wyrębinie 837 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe 2005 - Stefania Ignasiak 836 2016-08-17
36uch - zmiany budżetu (lipiec 2006). 836 2016-08-25
Składy obwodowych komisji wyborczych 836 2016-08-17
2010 nabor główny ksiegowy MGOPS 836 2016-08-25
Karta - Pobyt czasowy ponad 2 miesiące 835 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe 2006 - Janusz Burdziąg 835 2016-08-17
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi 835 2016-08-22
Karta - Zezwolenie na skrócenie oczekiwania 834 2016-08-25
Wszczęcie postępowania - budowa hali produkcyjnej wraz z malarnią i piaskarnią przy ul.Wierzbowej 834 2016-08-26
Oświadczenie Zaradniak Justyn 2004 833 2016-08-23
Oświadczenie majątkowe Janusz Burdziąg - 2004 833 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe Jarosław Maleszka - 2004 833 2016-08-24
Informacja o terminie i porządku XXXIII sesji 833 2016-08-25
35uch - określ. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonaniua budżetu za I półrocze roku budżetowego 833 2016-08-24
osw.2006 Grzelak Adam 833 2016-08-17
OSO-13 wyd.III -Jednorazowe zezwolenie alkoholowe 833 2016-08-23
projekt - zasłużony - Marchwiak 832 2016-08-17
pr.28uch - udzielenie dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu 832 2016-08-23
2010 przebudowa Tysiąclecia w Koźminie Wlkp. 832 2016-08-24
Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa 831 2016-08-17
PiK 14.01 - wniosek o zasw.o prowadz.działalności gospodraczej 831 2016-08-24
Zagospodarowanie przestrzenne -2015 831 2016-08-26
GK-10 - Zezwol. zbieranie odpadów.pdf 830 2016-08-17
pr.uch - plan agloneracji 830 2016-08-26
ZAZ mapy oraz szkice lokalizacyjne 830 2016-08-17
Przetarg Auto - SIWZ 830 2016-08-25
2009 wniosek o stypendia szkolne 830 2016-08-22
GK-07 - Uzgodnienie reklamy.pdf 829 2016-08-25
28uch - reg. dodatków nauczycielskich na 2006r 829 2016-08-21
Wszczęcie postępowania - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Centertel w Koźminie 829 2016-08-17
SIWZ - remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze 829 2016-08-25
Przetarg na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków do szkół w 2007r. 829 2016-08-25
2007 zał nr 4 przychody i rozchody budżetu 828 2016-08-26
Gmina10 Komunikat komisarza wyborczego1 828 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe Felicja Kaczmarek - 2004 827 2016-08-21
29uch. - zmiana programu profilaktyki alkoholowej 827 2016-08-17
Informacja z XXXI sesji Rady Miejskiej 827 2016-08-24
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 827 2016-08-17
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze - sekretarka w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 827 2016-08-26
26uchw.deklaracjawzor 827 2016-08-26
36uch - zaciągnięcia kredytu długoterminowego 826 2016-08-24
Przetarg na boisko wielofunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (2) 826 2016-08-17
39uch - pomoc dla Powiatu - budowa windy przy szpitalu 826 2016-08-22
Budżet 2006 - zał. 6 - plan Gm. Funduszu Ochrony ¦rodowiska 825 2016-08-24
32uch - zbycie nieruchomości - ul. Przyjemskich 825 2016-08-17
2uchw.- składy komisji RM 825 2016-08-23
28uch - zbycie nieruchomości Lipowiec 824 2016-08-24
Infrmacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2010 r. 824 2016-08-26
Gmina 10 OKW skład funkcje 824 2016-08-26
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2005 823 2016-08-23
35uch - zmiana Planu Rozwoju Lokalnego (czerwiec 2006). 823 2016-08-17
2 uchw.-podatek lesny 823 2016-08-25
2uchw.-podatek od psa 823 2016-08-23
Informacja z XXXII sesji Rady Miejskiej 822 2016-08-17
39uch - zm. programu profilaktyki i rozw. problemów alkoholowych 822 2016-08-25
Gmina 10 MKW dyżury 822 2016-08-26
Gmina 10 MKW nr list obwieszczenie 822 2016-08-26
Karta - Zezwolenie alkoholowe 821 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe Michał Pietrowski - korekta 2004 821 2016-08-24
2008 zapytanie do przetargu na ochronę ubezpieczeniową 821 2016-08-25
28uch - zm planu zagosp. Orla 820 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe 2005 - Arkadiusz Zmyślony 820 2016-08-17
26uchw.sposób i zakres świadcz.usług 820 2016-08-26
4 uchw.- stanowisko w sprawie zamiaru utworzenia Województwa ¦rodkowopolskiego 819 2016-08-17
Gmina 10 obwieszczenia zarządzenie 819 2016-08-26
form.PIK 07,04 rozłożenie na raty zapłaty zaległości 819 2016-08-26
Przetarg na boisko wielufunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (5) 818 2016-08-25
Gmina 10 obwody OBWIESZCZENIE 818 2016-08-26
Formularz - Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji 817 2016-08-25
31uch - zmiana budżetu - luty 2006. 817 2016-08-23
31uch - plany pracy stałych komisji na 2006 817 2016-08-22
3uchw.-wybór sołtysów i członków rad sołeckich i rad osiedli 817 2016-08-23
2007 spłata kredytów 817 2016-08-22
2007osw.Serek Andrzej 817 2016-08-25
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 4 817 2016-08-26
zima 2013 817 2016-08-23
29uch. - nabycie nieruchomości od PKP 816 2016-08-22
35uch - nadanie statutu Urzędowi MiG. 816 2016-08-17
36uch - dofinansowanie wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum 816 2016-08-24
38uch - zm uch. dot. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego 816 2016-08-23
2009 porównianie wyników ankiet 2005 - 2009 816 2016-08-26
form.PIK 07,03 odroczenie zapłaty 816 2016-08-26
38uch - zbycie nieruchomosci (Gałązki). 815 2016-08-25
Karta - Podział nieruchomości 814 2016-08-22
pr.28uch - zamiana gruntów 814 2016-08-23
proj29uch. - opłata targowa 814 2016-08-25
3uchw.-ustalenie wydatków, które nie wygadają z koncem 2006 r. 814 2016-08-26
Gmina 10 MKW komunikat o losowaniu 814 2016-08-26
32uch - zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki 2006 812 2016-08-20
37uch - zmiana budżetu (wrzesien 2006). 812 2016-08-17
38uch - zbycie nieruchomości (ul. Borecka - przetarg). 812 2016-08-22
Osw.2006 maleszka Jarosław 2 812 2016-08-24
Gmina PKW dyżury 812 2016-08-26
Informacja o terminie i porządku XIX sesji Rady Miejskiej 811 2016-08-20
38uch - opinia o celowości modernizacji dróg dojazdowych 811 2016-08-25
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego. 811 2016-08-23
Karta - Wpis do ewidencji działalności gosp. 810 2016-08-17
3uchw.-zmiany w budżecie MiG 810 2016-08-17
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wrotkowie 810 2016-08-24
Przetarg na boisko wielufunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (4). 809 2016-08-23
2uchw.-zmiany w budzecia 809 2016-08-24
Nabor2013odpadykomunalne 809 2016-08-24
5uchw.- Statut Zakładu Aktywności Zawodowej 808 2016-08-26
proj29uch. - podatek leśny 807 2016-08-24
30uch. - zmiany budżetu - grudzień 2005. 807 2016-08-23
Przetarg na przebudowę drogi Biały Dwór - Szymanów 807 2016-08-23
Gmina 10 OKW powołanie obwodowych komisji wyborczych 807 2016-08-26
proj. Reg. dodatku mieszkaniowego nauczycieli 806 2016-08-26
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego 806 2016-08-26
proj.uchw-przejęcie skweru Borecka-JanaPawła 805 2016-08-25
Budżet 2006 - zestawienie dotacji celowych 805 2016-08-25
SIWZ przebudowa chodnika w Orli 805 2016-08-26
pr37uch - zm budżetu 805 2016-08-25
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej Biały Dwór - Szymanów 805 2016-08-17
38uch - sprzedaż nieruchomosci lokalowych (Wrotków) 804 2016-08-22
2007 nr 8 przychody i wydatki GFO¦iGW 804 2016-08-23
2007 objaśnienia do budżetu 804 2016-08-24
ROK 2015 804 2016-08-26
Rejestr uchwał - sesja XXXI 803 2016-08-24
Informacja o terminie i porządku XXXIV sesji (nadzwyczajnej) 803 2016-08-25
34uch - zmiana budżetu (maj 2006). 803 2016-08-25
Przetarg nieograniczony na budowę pieszojezdni w Wałkowie 803 2016-08-17
pr38uch - zbycie nieruchomości ul. Borecka 803 2016-08-25
SIWZ Zakład Aktywacji Zawodowej 803 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe 2006 - Konrad Tomczak 803 2016-08-24
osw.2006 Maleszka Jarosław 1 803 2016-08-22
Gmina 10 obwieszczenie radni 803 2016-08-26
2uchw.-opłata targowa 802 2016-08-17
2007 prognoza na lata 2006-2012 802 2016-08-24
2009 WP zarządzenie burmistrza 802 2016-08-18
Nabór 2013 ogłoszenie o naborze f.europ 802 2016-08-25
38uch - zamiana nieruchomości (Józefów). 800 2016-08-24
2uchw.-podatek rolny 800 2016-08-23
IV uchw.- zbycie nieruchomości - Lipowiec 800 2016-08-26
Gmina 10 odrębny obwód głosowania. uchwała 800 2016-08-26
pr28uch - reg. dodatków nauczycielskich na 2006r 799 2016-08-17
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia (II) 799 2016-08-17
pr30uch. - przyjecie gminy Milicz do Zw.Gm.Zlewni Baryczy 798 2016-08-25
2009 zapytanie i odpowiedź sala borzecice 798 2016-08-23
Budżet 2006 - zał nr 3 - przychody i rozchody zw. z finansowaniem kredytów i pożyczek 797 2016-08-25
2007 zał.nr 7 dot.dla instyt. kultury i dot.celowe 797 2016-08-24
osw.2006 Maleszka Maria 797 2016-08-26
Informacja z 29.07.2009 r. o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęciczkach 797 2016-08-18
32uch - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego OSP 796 2016-08-23
2uchw.-podatek od śr.transportu 796 2016-08-25
3uchw.-ustalenie wys.stawekczynszu 796 2016-08-17
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa dwóch poprzeczek dróg gminnych we wsi Borzęcice 796 2016-08-26
33uch - kredyt długoterminowy 795 2016-08-17
39uch - utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej 795 2016-08-24
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 10 795 2016-08-26
Budżet 2006 - zał. 3a - informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach 794 2016-08-25
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2011 794 2016-08-25
proj29uch. - nabycie nieruchomości od PKP 793 2016-08-17
32uch - gminny program profilaktyki alkoholowej i narkotykowej 793 2016-08-24
4 uchw.- taryfy zbiorowego zaoptrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków 793 2016-08-21
osw.2006 Kasprzak Gabriela 792 2016-08-21
SIWZ kredyt 791 2016-08-17
pr.28uch - opinia o cel. remontu dróg 790 2016-08-17
3uchw.-budżet M i G KOźmin na 2007r. 790 2016-08-24
32uch - zmiana budżetu - marzec 2006 789 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe 2005 - Karol Gaweł 789 2016-08-25
1uchw.-wybor zastępcy przew.Rady 789 2016-08-17
2009 Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości 789 2016-08-25
proj29uch. - najniższe wynagrodzenie w jedn organizacyjnych 788 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe Lidia Kwaśnik - 2004 787 2016-08-25
38uch - zm. budżetu 787 2016-08-23
200804osw Serek Andrzej 787 2016-08-26
2009 informacja o terminie i porzadku obrad XXX sesji 786 2016-08-23
1uchw.-wybor przewodniczacego Rady 785 2016-08-17
32uch - zm. uchw. dot. opłat za zajęcie pasa drogowego 784 2016-08-25
Oświadczenie majątkowe 2006 - Ryszard Perek 784 2016-08-20
4uchw.- zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 784 2016-08-17
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 6 784 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe 2005 - Gabriela Kasprzak 783 2016-08-25
Formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy 782 2016-08-17
wszczęcie postępowania - wiatraki staniew 782 2016-08-22
Oświadczenie Piotrowski Michał 2004 781 2016-08-17
proj29uch. - wzory formularzy podatkowych 781 2016-08-26
osw0407Zaradniak Justyn 781 2016-08-25
2010p.kotlowniasp3 781 2016-08-23
2010studiumgminakozmin 780 2016-08-26
2007 zał.3a 779 2016-08-24
Wszczęcie postępowania - budowa kurnika w Czarnym Sadzie 779 2016-08-21
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jarosław Maleszka 778 2016-08-17
pr38uch - zm uch. dot. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego 778 2016-08-25
2007 zał.nr 6 778 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe Jerzy Lizak - 2004 777 2016-08-26
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2010 777 2016-08-24
proj29uch. - zmiana programu profilaktyki alkoholowej 776 2016-08-24
ZAZ specyfikacja techniczna 776 2016-08-25
studnia - mapka 1 775 2016-08-26
33uch - zmiana Planu Rozwoju Lokalnego 2004-2007 774 2016-08-25
SIWZ - wiercenie otworu studziennego - awaryjnego w Koźminie Wlkp. 1 774 2016-08-22
Oświadczenie majątkowe Michał Pietrowski - 2004 773 2016-08-22
proj29uch. - współraca przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 773 2016-08-22
35uch - konsultacje społeczne 773 2016-08-17
Uchwały przyjęte podczas XXXV sesji 773 2016-08-25
2007 zał.4a informacje o kredytach i pożyczkach 773 2016-08-25
4 uchw.- zespół do stworzenia Strategii Rozwoju MiG Koźmin Wlkp. w latach 2008 - 2020 773 2016-08-17
pr30uch. - projekt budżetu na 2006r 772 2016-08-23
Oświadczenie majątkowe Karol Gaweł - 2004 771 2016-08-17
Uchwały przyjęte podczas XXXIX sesji 771 2016-08-25
2uchw.-przewodniczacy komisji RM 771 2016-08-17
Gmina 10 informacja o sposobie głosowania 771 2016-08-26
232012uchw.podateknieruchomosci2013 771 2016-08-26
26 uchw.metoda i stawka nowa 770 2016-08-26
Rejestr uchwał 2007 - VI sesja 770 2016-08-17
Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Serafinowie 769 2016-08-22
pr38uch - sprzedaż nieruchomości lokalowych 768 2016-08-25
pr38uch - zbycie nieruchomości Gałazki. 768 2016-08-26
proj29uch. - podatek rolny 767 2016-08-23
ZAZ dobudowa.KTS 767 2016-08-22
2007 plan finansowy dla zadań zleconych 765 2016-08-26
33uch - nabycie nieruchomosci PKP 764 2016-08-25
SIWZ przebudowa drogi Gościejew - Suśnia (3) 764 2016-08-17
5uchw. - wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 764 2016-08-25
ZAZ kosztorys ofertowy 763 2016-08-25
26uchw. termin i częstotliwość 763 2016-08-26
4 uchw. - zmiany w budżecie MiG na 2007 r. 762 2016-08-25
4 uchw.-zbycie nieruchomości -Suśnia 762 2016-08-23
pr.28uch - zbycia nieruchomości 761 2016-08-24
Przetarg na boisko wielofunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (3) 761 2016-08-21
pr38uch - zbycie nieruchomości torowisko 761 2016-08-26
2009 zapytanie i odpowiedz na zapytanie do przetargu na budowę parkingu przy Krotoszyńskiej 761 2016-08-17
pr38uch - zbycie nieruchomości ul. Wawrzyńczaka 760 2016-08-25
pr38uch - zmiana budżetu (październik 2006). 759 2016-08-22
4 uchw.- gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 r. 759 2016-08-25
8 uchw.zbycie nieruchomosci 759 2016-08-17
2008 zał. nr 2 - wydatki 759 2016-08-23
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2009 759 2016-08-19
ZAZ - SSTwykonania i odbioru robót 758 2016-08-25
4 uchw.- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Orli 758 2016-08-17
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulicy Dworcowej nr 5-10 w Koźminie Wlkp. 758 2016-08-26
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2006 758 2016-08-25
Wyniki przetargów 2012 758 2016-08-25
30uchw - udzielenia dotacji Powiatowi na zakup podnośnika dla PSP. 757 2016-08-26
Wszczęcie postępowania - rozbudowa i modernizacja stacji paliw przy ul.Krotoszyńskiej 757 2016-08-26
8 uchw. nieodpłatne nabycie nieruchomości 757 2016-08-25
Zarządzenie Nr 11/05 (aktualizacja kart usług) 756 2016-08-17
Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla (II) 756 2016-08-17
ZAZ - kosztorys ofertowy - elektryczny 756 2016-08-17
Rejestr uchwał - sesja XXX 755 2016-08-23
4 uchw.- powiadomienie sekretarza i skarbnika o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 755 2016-08-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Felicja Kaczmarek 754 2016-08-17
SIWZ przebudowa dróg gminnych w Borzeciczkach 754 2016-08-17
OSO-08 wyd.VI- Wyd.dow.osob. 754 2016-08-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Lidia Kwaśnik 753 2016-08-17
5uchw.- zbycie nieruchomości 753 2016-08-23
ZAZ - kosztorys ofertowy - adaptacja 752 2016-08-17
Rejestr uchwał 2007 - V sesja 752 2016-08-21
32uch - przystąpienie do zmiany planu zagosp. - działki przy gimnazjum 751 2016-08-17
osw.2006 Kwaśnik Lidia 751 2016-08-25
2009 budzetowa, zał nr.2 751 2016-08-24
wszczęcie postępowania - budowa kanalizacji przy ul.Wyszyńskich 750 2016-08-23
Oświadczenie majątkowe 2006 - Jerzy Lizak 749 2016-08-17
pr38uch - opinia o celowości modernizacji dróg dojazdowych 748 2016-08-26
studnia - mapka 3 748 2016-08-22
F-PiK - 11,01 wyd. III - wniosek o zaśw. o figurowaniu w ewid.pod. 748 2016-08-26
4 uchw.- plany pracy komisji RM 747 2016-08-25
8 uchw.statut borzęciczki 747 2016-08-23
pr32uch - zm. uchw. ustalającej stawki za zajęcie pasa drogowego 746 2016-08-26
35uch - program współpracy z organizacjami 2006r. 746 2016-08-25
35uch - zasady umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności 746 2016-08-24
pr38uch - zamiana nieruchomości w Józefowie 746 2016-08-19
9 uchw.- procedura uchwalania budzetu 746 2016-08-26
2013Nabór na stan. przyjmowanie wpłat odpady1 746 2016-08-19
ssteam 745 2016-08-22
pr30uch. - zmiany budżetu - grudzień 2005 745 2016-08-17
33uch - zm progr. alkoholowego 744 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe 2005 - Janusz Baszczyński 744 2016-08-17
Sprostowanie SIZW przetarg na dostawę posiłków w 2008r. 744 2016-08-24
BUDZET MIASTA I GMINY KO¬MIN WIELKOPOLSKI NA 2015r. 744 2016-08-26
Przetarg na budowę boiska sportowego w miejscowości Staniew 743 2016-08-25
200907nieruchomości do sprzedazy 743 2016-08-17
35uch - zmiany budżetu (czerwiec 2006). 742 2016-08-22
Rejestr uchwał 2007 - sesja IV 742 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe Barbara Mączka - 2004 741 2016-08-17
2008 zał nr 5 - wydatki majątkowe 741 2016-08-19
form.OSO-06,01 wyd.III-wniosek o udostępnienie danych 741 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe 2005 - Konrad Tomczak 739 2016-08-19
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Stawowej oraz odcinków ulic Przyjemskich i Wodnej 739 2016-08-17
SIWZ przebudowa drogi gminnej w Orli (3) 739 2016-08-23
Oświadczenie majątkowe 2006 - Jan Kostka 739 2016-08-25
4 uchw. - wyznaczenie członka do Rady Społecznej przy SPZOZ w Krotoszynie 739 2016-08-17
6uchw.-zmiany w budżecie 739 2016-08-24
Statut GOS 739 2016-08-25
certyfikat 739 2016-08-26
Uchwały przyjęte podczas XXXIV sesji 738 2016-08-22
5uchw.-świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 738 2016-08-22
osw.2008 Bratborski Maciej 738 2016-08-17
SIWZ - zmiana elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych 737 2016-08-23
Oświadczenie majątkowe Gabriela Kasprzak - 2004 736 2016-08-23
SIWZ przebudowa drogi w Józefowie 736 2016-08-24
8 uchw.wyrażenie zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. 736 2016-08-24
2009 przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji przy ul. Cieszyńskiego 736 2016-08-20
2010 Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu Orla - Cegielnia 736 2016-08-25
33uch - zmiana budżetu - kwiecień 2006 735 2016-08-17
2008 zał nr 7 - dotacje celowe 735 2016-08-23
studnia - załącznik nr 10 735 2016-08-23
proj29uch. - zmiany budżetu grudzień 2005 734 2016-08-21
Uchwały przyjęte podczas XXXVIII sesji 734 2016-08-24
Ośw.2006 Perek Ryszard 734 2016-08-22
studnia - załącznik 1 734 2016-08-25
PiK 12, wyd.V - zaświadzcenie o stanie majątkowym 734 2016-08-17
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031 734 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe 2005 - Roman Goliński 733 2016-08-25
2uchw.-upoważnienie Przewodn.do wykonyw.czynn. z zakr.prawa.pracy 733 2016-08-24
osw.0407 Idkowiak Robert 733 2016-08-22
studnia - załącznik nr 7 733 2016-08-23
2009przetarg kredyt długoterminowy 733 2016-08-17
2011 polityka jakości 733 2016-08-25
pr.28uch - zm planu zagosp. Orla 732 2016-08-22
studnia - załącznik nr 6 732 2016-08-24
pr31uch - regulamin utrzmania porządku i czystości 731 2016-08-26
Uchwały przyjęte podczas XXXVI sesji 731 2016-08-23
5uchw.-zmiany w budzecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 731 2016-08-23
10 uchw.- podatek rolny 2008 731 2016-08-24
9 uchw - odwołanie Skarbnika Gminy 730 2016-08-24
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 - 2031 730 2016-08-26
GK-14 wyd.III - Dec.o srodowisk.uwarunk.zgody na realizacje 729 2016-08-17
2009 s.borzecice - rysunki, spec.techniczna 729 2016-08-17
pr33uch - zm progr. alkoholowego 728 2016-08-23
Oświadczenie majątkowe 2005 - Adam Grzelak 728 2016-08-21
11 uchw. - zbycie nieruchomości 728 2016-08-26
studnia - załącznik nr 3 728 2016-08-17
studnia - załącznik nr 5 728 2016-08-26
Uchwały przyjęte podczas XXXVII sesji 727 2016-08-24
wszczecie postępowania -budowa zbiornika paliw centrol 727 2016-08-17
5uchw.- udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 726 2016-08-17
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 726 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe 2006 - Roman Goliński 725 2016-08-23
6 uchw. - ustalenia wysokości diet dla przewodniczących zarządów Rad Osiedli 725 2016-08-25
13 uchw - plan zagospodarowania 725 2016-08-24
Przetarg Auto - zal.1 724 2016-08-21
Gmina 10 wyborca niepełnosprawny 724 2016-08-26
proj29uch. - podatek od nieruchomości 723 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe 2005 - Leszek Ziętkiewicz 723 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe 2005 - Marian Idkowiak 722 2016-08-26
Przetarg Auto - zal.6 722 2016-08-23
studnia - załącznik nr 2 722 2016-08-23
12uchw.- zbycie nieruchomości 721 2016-08-22
PiK 20 wyd. I - zwolnienie gruntów, zaprzestanie prod.rolnej 721 2016-08-25
Zagospodarowanie przestrzenne -2014r. 721 2016-08-26
10 uchw. - radni - pojazdy do celów służbowych 720 2016-08-24
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej we wsi Wyrębin 720 2016-08-17
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2009r. 720 2016-08-17
Informacja z dnia 30.12.2009 r. o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego 720 2016-08-25
Wykonanie budżetu za 2009 r. 720 2016-08-24
Gmina 10 MKW obw. o glosowaniu na 1 kandydata 720 2016-08-26
pr35uch - konsultacje społeczne 719 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe 2006 - Leszek Chojnicki 719 2016-08-24
2008 planowane zadania na 2008r. 719 2016-08-25
Specyfikacja techniczna - hala w borzeciczkach1 719 2016-08-23
Oświadczenie majątkowe Irena Konarczak-Bojanek - 2004 718 2016-08-23
pr33uch - zmiana programu Rozwoju Lokalnego 718 2016-08-24
Przetarg Auto - zal.2 718 2016-08-21
Formularz GK 06 718 2016-08-19
Gmina 10 informacja dla meżów zaufania 717 2016-08-26
11 uchw. - zbycie nieruchomości1 714 2016-08-17
18 uchw - zmiamy studium uwarunkowan 714 2016-08-24
35uch - zbycie nieruchomości w Orli. 713 2016-08-17
13 uchw - stawki opłat za wode 713 2016-08-26
20 uchw.- podatek rolny 2009 713 2016-08-21
2010plan elektrownie galazki, staniew 713 2016-08-26
102012bwody głosowania 713 2016-08-17
GK-01 wyd.V-Ustalenie war.zabudowy 713 2016-08-25
pr30uch. - określenie wydatków niewygasających w 2005r 712 2016-08-24
osw2008Serek Andrzej 712 2016-08-23
2010 porównianie wyników ankiet 2005 - 2010 711 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe Stefania Ignasiak - 2004 710 2016-08-22
Rejestr uchwał - sesja XXXII 710 2016-08-17
pr33uch - zmiana budżetu 710 2016-08-23
8uchw.opinia o modernizacji dróg 710 2016-08-17
Wszczęcie postępowania - remont stacji gazowej 709 2016-08-23
osw.2006 Ratajczak Jarosław 709 2016-08-17
studnia - załącznik nr 8 709 2016-08-24
studia - mapka2 709 2016-08-25
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.Dostawa opału dla gminnych placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2009. 709 2016-08-24
2010 remont świetlica wiejska szymanow 709 2016-08-25
2010 wyniki ankiet 709 2016-08-26
przetarg place zabaw 709 2016-08-25
rejestr zarządzeń 2011 709 2016-08-26
10uchw. - podatek leśny 2008 708 2016-08-26
studnia - załącznik nr 9 708 2016-08-24
OSO-09-Działalność gospodarcza 708 2016-08-17
Gmina 10 głosowanie przez pełnomocnika 708 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jan Kostka 707 2016-08-17
2uchw.-komisja rewizyjna 707 2016-08-26
osw.2006 Baszczyński Janusz 707 2016-08-17
7uchw.zmiany w budzecie 707 2016-08-25
10 uchw. - srodki transportu 2008 707 2016-08-17
2010 opinia RIO o budzecie 706 2016-08-25
11 uchw.- określenie zasad nabycia nieruchomosci gruntowych 705 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe 2006 - Marian Idkowiak 704 2016-08-17
6uchw.- zaciagnięcie kredytu długoterminowego 704 2016-08-17
8 uchw.hipoteka zwykła 704 2016-08-25
BSkosztorys ofertowy 704 2016-08-26
16 uchw. - zmiany w budzecie 704 2016-08-25
201001p.sprzedaż kopernika 704 2016-08-25
Uchwala XXI_138_2012 704 2016-08-25
6 uchw. - powowłanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników 703 2016-08-21
200804osw Maroszek Irena 703 2016-08-25
2011studiumGminaKoźminWlkp.wiatraki 703 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe 2005 - Irena Jaskółka 702 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe 2005 - Hieronim Gabryelczyk 702 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe 2006 - Karol Gaweł 702 2016-08-25
16 uchw.- plan zagospodarowania 702 2016-08-26
Rejestr uchwał 2007 - VIII sesja 701 2016-08-17
200804 oswBratborski Maciej 701 2016-08-23
F-PiK - 19,02 wyd. III - zestawienie faktur VAT 701 2016-08-26
karta drzewa 700 2016-08-26
SIWZ - przebudowa drogi Gościejew- Suśnia 700 2016-08-24
Przetarg Auto - zal.4 700 2016-08-22
12 uchw.- plany pracy komisji RM 700 2016-08-19
12 uchw. - zasady korzystania ze stołówek szkolnych 700 2016-08-17
studnia - zalącznik nr 4 popr. 700 2016-08-17
osw.2008 Maroszek Irena 700 2016-08-26
10uchw. - podatek od nieruchomości 2008 699 2016-08-26
2009 pytania i dopowiedzi sp3 699 2016-08-25
zgoda właściciela 699 2016-08-25
osw0408 Wybierała Jacek 697 2016-08-20
Rejesr uchwał 2008 - XVI sesja 697 2016-08-17
2009 borzecice rozstrzygniecie protestu1 697 2016-08-17
200804osw Ratajczak Jarosław 696 2016-08-24
PiK 17 wyd. VII - sr. transp. - umorzenie 696 2016-08-26
Budowa sali wiejskiej w m. Suśnia 695 2016-08-17
pr32uch - zbycie zabudowanej nioeruchomości - ul.Przyjemskich 695 2016-08-26
Rejestr uchwał 2007 - VII sesja 695 2016-08-17
2008 zał.nr 1 - dochody 695 2016-08-18
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w 2009r. 695 2016-08-17
2009 borzecice protest1 694 2016-08-26
pr32uch - gminny progr. profilaktyki alkoholwej i przecidziałania narkomanii. 692 2016-08-25
2008 zał. nr 3 - administracja rządowa 692 2016-08-26
2008 zał nr 6 - przychody i rozchody 692 2016-08-22
10 uchw. - opłata targowa 2008 692 2016-08-17
13 uchw - strategia rozwoju gminy 692 2016-08-18
Zapytanie i odpowiedx - parking i kanalizacja 692 2016-08-25
ZAZ - kosztorys ofertowy - sanitarny 691 2016-08-24
BUD¯ET MIASTA I GMINY W LATACH 2003-2010 690 2016-08-26
2015 nabór płace oświata 690 2016-08-24
SIWZ - przebudowa drogi we wsi Orla 689 2016-08-17
Przetarg Auto - zal.3 689 2016-08-23
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej 689 2016-08-24
2010orliksiwz 689 2016-08-23
2008 zał nr 4 - drogi powiatowe 688 2016-08-24
2009 nabor na stanowisko głownego księgowego w Ośrodku Sportu w Koźminie Wlkp. 688 2016-08-17
wykaz jednostek 688 2016-08-24
12 uchw.-zmiany do opłaty targowej 687 2016-08-25
osw0408 Frąckowiak Jan 687 2016-08-25
osw.2006 Kulka Bożena 686 2016-08-17
osw.0407Grzelak Adam 686 2016-08-17
SIZW - dostawa i montaż placów zabaw 686 2016-08-25
2009 zmiana w studium 686 2016-08-26
_brak tytulu_ 685 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe Leszek Chojnicki - 2004 685 2016-08-25
SIZW-utrwalanie dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. 685 2016-08-17
6 uchw. - zmiany Gminnego Programu Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 685 2016-08-22
wawrzynczaka - sizw 685 2016-08-26
6 uchw. - wprowadzenie zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Koźminie Wlkp. 684 2016-08-22
10uchw. - powołanie skarbnika 684 2016-08-17
2008 zapytanie do przetargu wyrebin 684 2016-08-25
osw0408 Iwański Jacek 684 2016-08-26
2009 SIWZ - dostawa i montaz okien 684 2016-08-17
2009 zal.6 - dostawa i motaz okien 684 2016-08-25
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej 684 2016-08-25
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2019 684 2016-08-26
F-PiK - 14,01 wyd. IV - wniosek o zaśw. do kancelarii notarialnej 683 2016-08-26
uchw - zatw. planów rozwoju miejscowości 683 2016-08-24
Mapa lokalizacyjna 683 2016-08-17
Przetarg na usługi opiekuńcze w 2008r. 683 2016-08-19
10 uchw - zmiany w budżecie MiG 683 2016-08-22
12 uchw. - gminny program usuwania azbestu 682 2016-08-24
okna2011 682 2016-08-24
SIWZ-adaptacja budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej 681 2016-08-21
14 uchw. - zbycie nieruchomości1 681 2016-08-23
kosztorys ofertowy - kanalizacja 681 2016-08-17
Rysunki - parking 1 681 2016-08-25
SIWZ przetargu na gotowanie i transport ciepłych posiłków do szkół 680 2016-08-17
5uchw.-przystąpienie do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu 680 2016-08-25
6 uchw. -porozumienie w sprawie doskonalenia nauczycieli 680 2016-08-17
Ogłoszenie o zamówieniu - - dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych 680 2016-08-26
SIWZ-budowa parkingu Krotoszyńska 680 2016-08-23
Rysunki- parking 3 680 2016-08-25
osw.0407Burdziąg Janusz 679 2016-08-22
12 uchw. - nabycie przez Burmistrza prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r. 679 2016-08-24
2008 zapytanie do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach 679 2016-08-25
CEIDG 679 2016-08-25
OSO-07 wyd.IV zasw z ewid. lud 679 2016-08-25
SIWZ - pieszojezdnia w Wałkowie 678 2016-08-22
6 uchw. - uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 678 2016-08-17
Przetarg Auto - zal.7 678 2016-08-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Waldemar Ratajczyk 677 2016-08-17
SIWZ - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego 677 2016-08-22
Oświadczenie Grzelak Adam 676 2016-08-17
ośw.2006 Zmyślony Arkadiusz 676 2016-08-26
Mapa - Tysiąclecia 676 2016-08-26
zdjęcia - place zabaw 676 2016-08-17
SIWZ - rozbudowa szkoły borzecice 676 2016-08-25
SIWZ parking2 676 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe 2005 - Barbara Mączka 675 2016-08-18
pr35uch - zbycie nieruchomości w Orli 675 2016-08-23
10 uchw. - zwolnienie z obow. przetargowego zbycia nieruch. 675 2016-08-24
2008 przyjemskich, inwentaryzacja 675 2016-08-20
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 2014-2015 675 2016-08-24
GK-15,01 wyd.1 -Wniosek o ustalenie num.porz. 674 2016-08-25
pr31uch - zm. programu współp. z org. pozarzadowymi 674 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe 2005 - Michał Pietrowski 674 2016-08-26
osw.0407Wybierała Jacek 674 2016-08-25
Przetarg Auto - zal.5 674 2016-08-17
8 uchw. wybor ławników 674 2016-08-23
10 uchw. - zwolnienie od podatku rolnego 674 2016-08-17
13 uchw - wydzierzawienie nieruchomosci gruntowej 674 2016-08-17
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej 674 2016-08-24
Oświadczenie majątkowe 2005 - Irena Konarczak Bojanek 673 2016-08-25
200911 wykaz nieruchomości do sprzedaży 673 2016-08-17
Uchwały przyjęte w kadencji 2006 - 2010 673 2016-08-26
osw.2006 Kaczmarek Felicja 672 2016-08-26
F-Org-43-wniosek o zwrot nadpłaconego podatku 672 2016-08-25
osw0408 Dykcik Wojciech 672 2016-08-19
Rejestr uchwał 2008 - XII sesja 671 2016-08-26
15 uchw - wspolpraca z organizacjami pozarządowymi 671 2016-08-17
2009 budzetowa, zał nr.6c 671 2016-08-25
uchw - zatw. planów rozwoju miejscowości 670 2016-08-26
Rejestr uchwał 2007 - IX sesja 670 2016-08-25
SIWZ budowa ul. Kopernika 669 2016-08-21
pr35uch - program współpracy z organizacjami 2006r. 669 2016-08-24
6 uchw.- utworzenie Zespołu w Borzęciczkach 669 2016-08-17
6 uchw.-sprostowanie błędu pisarskiego 669 2016-08-23
SIZW-przygotowanie i dostarczanie posiłków do szkół 2008r. 669 2016-08-17
PiK 09,02 - ulga służba wojskowa 669 2016-08-22
2009 budzetowa, zał nr.1 669 2016-08-24
uwarunkowania-rysunek 669 2016-08-26
6 uchw. - przyjęcia rocznego programu wspólpracy gminy z organizacjami pozarzadowymi 668 2016-08-25
Zarządzenie wewnetrzne nr 1 - gimnazjum 668 2016-08-24
SIWZ - budowa ul. Stawowej 667 2016-08-17
osw.2006 Bratborski Maciej 667 2016-08-25
10uchw. - obowiazek lustracyjny, sekretarz 667 2016-08-22
10 uchw.- czynsz za najem lokali użytkowych 667 2016-08-23
34uchw.podateknieruchomość 2014 667 2016-08-26
Komunikat 666 2016-08-26
karta decyzja środowiskowa 666 2016-08-24
pr33uch - kredyt długoterminowy 666 2016-08-17
ośw.2006 Nowacka Genowefa 666 2016-08-17
2009 wykonianie budżetu I półrocze 666 2016-08-17
2010pyt.przetarg mokronos 666 2016-08-25
osw.2006 Idkowiak Robert 665 2016-08-23
12 uchw.- zmiany w budżecie MiG 665 2016-08-25
Uchwała odrębny obwód 665 2016-08-26
decyzje 2013 665 2016-08-22
Rejestr uchwał 2007-XI sesja 664 2016-08-17
Rejestr uchwał 2008 - XIV sesja 664 2016-08-23
13 uchw - opłata targowa zmiana 663 2016-08-24
14 uchw. - leader 663 2016-08-23
pr35uch - nadanie statutu Urzędowi MiG 662 2016-08-26
pr35uch - zmiana liczby radnych wybieranmych do Rady Miejskiej w okręgach wyborczych 662 2016-08-21
14 uchw. -absolutorium dla burmistrza 662 2016-08-17
20 uchw. - podatek od nieruchomości 2009r. 662 2016-08-26
pr32uch - zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki 2006 661 2016-08-22
201001 nieruchomości do sprzedaży 661 2016-08-24
pr32uch - zmiany budżetu (marzec 2006). 660 2016-08-26
osw0408 Wieczny Marek 660 2016-08-24
Rejestr uchwał - X sesja 659 2016-08-23
2008 zał.nr 8 - GFOS 659 2016-08-24
11 uchw. - wydatki niewygasające z 2007r. 659 2016-08-17
Rejestr uchwał 2008 - XV sesja 659 2016-08-17
kosztorys ofertowy - parking 659 2016-08-25
decyzje 2015 659 2016-08-26
osw.2006 Ignasiak Stefania 658 2016-08-22
2008osw.Szkudlarek Arleta 658 2016-08-25
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Nowej Obrze 658 2016-08-22
2010 budżetowa wydatki 658 2016-08-26
Kosztorys ofertowy sanitarny 657 2016-08-25
Remont świetlicy wiejskiej w m. Gościejew 657 2016-08-25
utrwalanie dróg - mapa 656 2016-08-22
14 uchw. - zmiany w budżecie 656 2016-08-23
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXIX sesji 656 2016-08-23
2009 przetarg benedykta 656 2016-08-26
Wybory 2011 zarządzenie ws plakatów wyborczych 656 2016-08-26
6 uchw. - wydzierżawienie nieruchomosci gruntowej 655 2016-08-24
osw0408 Burdziąg Janusz 655 2016-08-17
22 uchw. - burmistrz 13 655 2016-08-23
form.PIK 07,05 fORMULARZ POMOC DE MINIMIS 655 2016-08-25
pr35uch - określ. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 654 2016-08-24
11 uchw.-budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 654 2016-08-25
Szkic - przedszkole 654 2016-08-26
22 uchw. - zmiany studium uwarunkowań 654 2016-08-17
8 uchw.zmiany w budzecie na 2007r. 653 2016-08-25
22.uchw. - realizacja projektu z powiatem 653 2016-08-26
Przetarg Wawrzyniec - zal.7-1 652 2016-08-26
10uchw. - regulamin dod.dla nauczycieli 652 2016-08-24
2007osw.Fornalik Jerzy 652 2016-08-26
pr35uch - zasady umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności 651 2016-08-23
Przetarg na usługi opiekuńcze w 2007r. 651 2016-08-25
ośw.2006 Jaskółka Irena 651 2016-08-23
SIZW-przebudowa dróg gminnych we wsiach Walerianów i Wyrębin 651 2016-08-26
wszczęcie postępowania - petrol 651 2016-08-23
PiK 08 - umorzenie zaległ. pod.gruntowych 651 2016-08-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jerzy Lizak 650 2016-08-17
SIWZ przebudowa drogi Biały Dwór-Szymanów 650 2016-08-23
2009 borzecice, zapytania2 650 2016-08-17
2010orlik dokumentacja projektowa 650 2016-08-25
pr31uch - regul. dostarczania wody i odprowadzania ścieków 649 2016-08-26
Przetarg Auto - zal.8 649 2016-08-23
15 uchw - hipoteka 649 2016-08-25
kosztorys ofertowy swietlica mokronos 649 2016-08-24
wyboryparlamentarne-obwody2011 649 2016-08-26
pr33uch - nabycie nieruchomosci PKP 648 2016-08-25
6uchw. - nawiązanie wspólpracy z gminą Balatonmariafurdo 648 2016-08-25
8 uchw.zmiany w oplacie targowej 648 2016-08-24
15 uchw - zmiany w programie profilaktyki 648 2016-08-17
Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w ZSP w Borzęciczkach 648 2016-08-25
SIZW - dostawa opału do placówek oświatowych w 2008r. 647 2016-08-17
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 647 2016-08-25
2009 budżetowa, zał nr 4 647 2016-08-26
2010pdostawa i montaż okien - siwz 647 2016-08-25
Sprawozdanie Rb - NDS 01.01.2010 - 31.03.2010 647 2016-08-24
kierunki-rysunek 647 2016-08-26
osw.2006 Burdziąg Janusz 646 2016-08-26
7 uchw. - bład rachunkowy 646 2016-08-26
20 uchw. - zmiany w budzecie na 2008r. 646 2016-08-17
pr32uch - ustanowienie służebności gruntowej w Czarnym Sadzie 645 2016-08-23
Opis techniczny borzęciczki - część elektryczna 645 2016-08-26
2009 zmiany siwz - parking krotoszynska 645 2016-08-25
osw.2008 Ratajczak Jarosław 645 2016-08-26
11 uchw. - zmiany w budżecie 2007r. 644 2016-08-25
14 uchw.- zbycie nieruchomości3 644 2016-08-24
20uchw. - regulamin przyznawania dodatkow dla nauczycieli w 2009r. 644 2016-08-25
2010przetarg.droga.sapieżyn.siwz 644 2016-08-26
form.PIK 07,07 oświadczenie de minimis 644 2016-08-17
wyciąg PKW 2011 644 2016-08-26
karta zbiorniki bezodpływowe 644 2016-08-25
osw0408 Idkowiak Robert 643 2016-08-26
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.3 643 2016-08-24
osw.0407Iwański Jacek 642 2016-08-23
wawrzynczaka mapka 642 2016-08-26
20 uchw. - opłaty za usługi komunalne 642 2016-08-21
13 uchw - program profilaktyki alkoholowej 641 2016-08-23
12 uchw - stawki dla pracownikow 641 2016-08-25
Rysunki - kanalizacja 1 641 2016-08-25
2009 budzetowa, zał nr.6a 641 2016-08-25
21 uchw. - zmiany w budzecie na 2008r. 641 2016-08-25
osw0407 Dykcik Wojciech 640 2016-08-17
osw0408 Kostka Jan 640 2016-08-23
2008osw.Kaczmarek Felicja 640 2016-08-26
20uchw. - stawki czynszu za najem lokali 2009 640 2016-08-17
form.PiK 01,01 - inf. w sprawie podatku 640 2016-08-24
F-PiK - 09,01wyd.IV - ulga inwestycyjna 640 2016-08-26
15 uchw - zbycie nieruchomości 639 2016-08-23
Kosztorys oferowy Walerianów 638 2016-08-25
15 uchw - zbycie nieruchomosci1 638 2016-08-26
2009 budżetowa, zał. nr 3 638 2016-08-21
21 uchw. - wydatki niewygasające 638 2016-08-17
2010przetarg.droga.sapieżyn.kosztorys 638 2016-08-17
wyniki przetargów 2014 638 2016-08-17
postanowienie prezydenta 637 2016-08-26
Dokończenie budowy budynku kulturalno-rekreacyjnego w m.Stara Obra 637 2016-08-24
pr32uch - dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczyczych 637 2016-08-17
pr32uch - przystąpienie do zmiany planu zagosp. przestrz. Koźmin 637 2016-08-25
14 uchw. - zbycie nieruchomości2 637 2016-08-17
Statut GZiK 637 2016-08-23
Informacja o terminie i porządku XXIII sesji 636 2016-08-25
SIWZ - usługi opiekuńcze w 2007r. 636 2016-08-26
osw.0407Wieczny Marek 636 2016-08-23
Przetarg Wawrzyniec - SIWZ 636 2016-08-24
osw0408 Maleszka Jarosław 636 2016-08-21
2009 borzecice rozstrzygniecie protestu 636 2016-08-24
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.2 636 2016-08-17
Mapy i szkice lokalizacyjne 635 2016-08-20
2009 zapytanie i odpowiedz na zapytanie do przetargu na dostawę i montaz okien w budynkach administrowanych przez UMiG 635 2016-08-26
22 uchw. - porozumienie z powiatem krotoszyńskim 635 2016-08-26
Mapa - przedszkole 634 2016-08-26
Zapytanie i odpowiedź - hala borzęciczki 634 2016-08-17
SIWZ - przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków do szkół w 2007r. 633 2016-08-17
Przetarg Wawrzyniec - zal.8 633 2016-08-26
200804osw Kasprzak Gabriela 633 2016-08-23
Rysunki - parking 2 633 2016-08-26
21 uchw. - wpi 633 2016-08-22
Specyfikacja techniczna 632 2016-08-24
16 uchw. - zbycie nieruchomosci2 632 2016-08-24
20 uchw. - podatek lesny 2009 632 2016-08-17
Opis techniczny - parking 632 2016-08-25
SIWZ - przebudowa drogi Gościejew - Suśnia (II). 631 2016-08-25
17 uchw. - użytek ekologiczny 631 2016-08-25
Przedszkole Koźmin 631 2016-08-22
Oświadczenie majątkowe 2005 - Leszek Chojnicki 630 2016-08-17
SIWZ - wymiana okien w SP w Starej Obrze i budynkach administrowanych przez UMiG 630 2016-08-26
Przetarg Wawrzyniec - zal.1 629 2016-08-17
osw0408 Perek Ryszard 629 2016-08-17
20 uchw. - podatek od środków trasportu 2009 629 2016-08-25
2009 szkoła borzęcice - kosztorys ofertowy budowlany 629 2016-08-26
22 uchw. - strategia mgops 629 2016-08-25
osw.2009Bratborski Maciej 629 2016-08-17
12 uchw.- zw.udziałow w Samorzadowym Funduszu Poręczeń Kredytowych 628 2016-08-24
16 uchw.- pomoc finansowa 628 2016-08-22
Rysunek 9- dokonczenie hala borzeciczki 628 2016-08-23
2009 zal.7 zmieniony - dostawa i montaz okien 628 2016-08-22
2010p.swietlica wrotkow 628 2016-08-22
Załacznik do Uchwały XXI/138/2012 628 2016-08-24
Przetarg Wawrzyniec - zal.3 627 2016-08-25
Zapytanie i odpowiedź - hala borzeciczki3 627 2016-08-26
SIWZ remont swietlicy mokronos 627 2016-08-22
2010p.droga gminna biały dwór 627 2016-08-17
wszczęcie postępowania - Ekoinżynieria 626 2016-08-23
wawrzynczaka-kosztorys ofertowy 626 2016-08-26
wszczęcie postępowania - biogazownia Borzęciczki 626 2016-08-22
2010przetarg.droga.sapieżyn.opis techniczny 626 2016-08-24
GK-14 wyd.III wniosek o wyd.dec.środowisk 626 2016-08-22
Przetarg kanalizacja słoneczna 625 2016-08-24
Regulamin Organizacyjny Urzędu - treść 625 2016-08-17
2009przetargsalaborzecice zapyt. i odpowiedzi3 625 2016-08-25
2009 borzecice, zapytania4 625 2016-08-24
Przetarg Wawrzyniec - zal.4 624 2016-08-25
15 uchw - zmiany w budzecie 624 2016-08-21
20 uchw. - zmiany w statucie ZGZGB 624 2016-08-17
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.1 624 2016-08-24
SIWZ przebudowa drogi w Orli (II). 623 2016-08-17
KOsztorys ofertowy elektryczny 623 2016-08-24
18 uchw -opinia o celowosci modernizacji drog 623 2016-08-18
Zagospodarowanie przestrzenne - 2013 r. 623 2016-08-26
Obwieszczenie - Burmistrz 2014 623 2016-08-25
Rejestr insytucji kultury 622 2016-08-23
Rejestr uchwał 2008 - XIII sesja 622 2016-08-17
wszczęcie postępowania - budowa hali wraz ze spawalnią przy ul.Floriańskiej 35 622 2016-08-17
SIWZ - dokończenie budowy hali sportowej w Borzęciczkach 622 2016-08-26
2010 usługi opiekuncze mgops 622 2016-08-23
2010planbialudworwiatraki 622 2016-08-26
Oświadczenie majątkowe Konrad Tomczak - 2004 621 2016-08-17
Kosztorys ofertowy budowlany 621 2016-08-20
osw.04.07 Chojnicki Leszek 621 2016-08-17
osw0408 Grzelak Adam 621 2016-08-17
Rejesr uchwał 2008 - XVII sesja 621 2016-08-26
Rejestr uchwał 2008 - XVIII sesja 621 2016-08-19
Opis techniczny - dokończenie borzeciczki 621 2016-08-24
formPiK19,2 zestawienie faktur 621 2016-08-22
2010p.budowa remizy I etap 621 2016-08-17
zaświadczenie o prawie do głosowania 621 2016-08-26
F-PiK - 09,01wyd.IV - ulga inwestycyjna 620 2016-08-26
wszczęcie postępowania - budowa obwodnicy Koźmina Wlkp. 620 2016-08-21
Odpowiedź na zapytanie - place zabaw 620 2016-08-26
16 uchw.- zamiana nieruchomosci 620 2016-08-17
OSO-08 wyd.IV - Wyd. dow. osobistego 620 2016-08-17
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.4 620 2016-08-22
2009 zal.7 - dostawa i montaz okien 619 2016-08-23
Oświadczenie majątkowe 2005 - Ryszar Perek 618 2016-08-17
7 uchw.- zamierzenia inwestycyjne na lata 2007-2013 618 2016-08-17
osw0408 Chojnicki Leszek 618 2016-08-25
osw.2008 Zmyślony Arkadiusz 618 2016-08-25
osw0408 Hencel Andrzej 617 2016-08-25
16 uchw. - zbycie nueruchomosci1 617 2016-08-24
Rysunek 1 - dokonczenie hala borzeciczki 617 2016-08-24
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. 617 2016-08-17
osw.0407Maleszka Jarosław 616 2016-08-17
18 uchw - gminny program ochrony srodowiska 616 2016-08-17
Rysunki - kanalizacja 2 616 2016-08-17
Rysunek 2 - dokonczenie hala borzeciczki 616 2016-08-23
2009pretencyjnygojakosztorysofertowy 616 2016-08-26
PiK 16 - śr. transportowe, odroczenie, rozłożenie 616 2016-08-25
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego 616 2016-08-26
232012uchw.podatekrolny2013 616 2016-08-26
2009 szkoła borzęcice - kosztorys ofertowy sanitarny 615 2016-08-22
34uchw.plan zagospodarowania staniew 615 2016-08-24
osw0407Perek Ryszard 614 2016-08-18
Wymiana pokryć dachowych na budynkach szkół 614 2016-08-26
F-PiK - 20,01 wyd. II - wniosek - zaprzestanie prod.rolnej 613 2016-08-25
zał.nr 6 Borzęcice specyfikacja techniczna 613 2016-08-26
17 uchw.- diety dla przewdoniczących zarządów rad osiedli 613 2016-08-17
21 uchw. - budzet 2009 613 2016-08-25
OSO-06-Udostępn. danych meldunkowych, PESEL 613 2016-08-25
18 uchw-zmiany w statucie MGOP 612 2016-08-26
18 uchw - zmiany w budzecie 612 2016-08-25
20 uchw. - zbycie nieruchomości 612 2016-08-24
KOsztorys ofertowy dokończenie borzęciczki budowlany 612 2016-08-17
osw0407 Frąckowiak Jan 610 2016-08-24
200804osw Ziętkiewicz Leszek 610 2016-08-23
2008 zapytanie1 do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach 610 2016-08-26
20 uchw. - zmiany regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli 610 2016-08-22
2009przetargsalaborzecice zapyt. i odpowiedzi2 610 2016-08-25
pr35uch - zmiany budżetu (czerwiec 2006) 609 2016-08-17
17 uchw. - zbycie nieruchomości 609 2016-08-23
osw.2009Serek Andrzej 609 2016-08-24
kalendarz wyborczy 2011 609 2016-08-26
składy i funkcje OKW 608 2016-08-26
ośw.2006 Bojanek Irena 608 2016-08-17
Przetarg Wawrzyniec - zal.7-2 608 2016-08-23
Zapytanie i odpowiedź - hala borzęciczki 2 608 2016-08-17
22 uchw.- gminny program alkoholowy 608 2016-08-26
osw.0407Kostka Jan 607 2016-08-17
Rysunek 11 - dokonczenie hala borzeciczki 607 2016-08-17
22uchw. - rezygnacja z odszkodowania za utratę prawa własności działek 607 2016-08-23
działki2011 607 2016-08-25
Głosowanie przez pełnomocnika 607 2016-08-26
podateksrtransp.Zał nr 1 607 2016-08-26
powołanie okw 606 2016-08-26
Zmiana ogłoszenia - przetarg hala borzeciczki 606 2016-08-17
200804osw Zmyślony Arkadiusz 605 2016-08-17
kosztorys ofertowy - przykanaliki 605 2016-08-24
17 uchw.-pomoc finansowa dla miasta Krotoszyn 605 2016-08-17
40uchw.granice obwodów do głosowania 605 2016-08-25
osw.2006 Maroszek Irena 604 2016-08-17
2009 budżetowa zał. nr 5 604 2016-08-17
osw.2008 Kulka Bożena 604 2016-08-17
2009kosztorys ofertowy - parking II 604 2016-08-24
osw0408 Gabryelczyk Hieronim 603 2016-08-17
wszczęcie postępowania - budowa elektrowni wiatrowej w Gościejewie 603 2016-08-25
16 uchw.- zasłuzony 603 2016-08-25
Rysunki - kanalizacja 4 603 2016-08-23
Rysunek 4- dokonczenie hala borzeciczki 603 2016-08-17
architektura rysunki nr6 603 2016-08-22
Przetarg Wawrzyniec - zał.2 602 2016-08-26
20 uchw. - opłata targowa 602 2016-08-17
2009 budzetowa, zał nr.6b 602 2016-08-17
22 uchw. - plany pracy komisji 602 2016-08-22
2010p.mieszkanie krotoszynska 602 2016-08-26
Przetarg Wawrzyniec - zal.6 601 2016-08-23
2008 zapytanie2 do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach 601 2016-08-17
osw.2008 Olejnik Dariusz 601 2016-08-26
Borzęcice odcinek 1 600 2016-08-26
2009 borzecice protest 600 2016-08-26
form. USC-10,01 wyd.II - odpisy akt stanu 599 2016-08-26
20 uchw. - zmiana gminnego rpogramu profilaktyki alkoholowej 599 2016-08-17
Rysunek 6- dokonczenie hala borzeciczki 599 2016-08-25
_brak tytulu_ 598 2016-08-25
Borzęcice odcinek 2 598 2016-08-26
przetarg na ochronę ubezpieczeniowa.załacznik 1 598 2016-08-22
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Wierzbowej w Koźminie Wielkopolskim - Etap I 598 2016-08-24
F-GK-16,01 wyd.III wniosek o jednorazowe zezw. alkoholowe 598 2016-08-25
osw.0407 Hencel Andrzej 597 2016-08-17
200804osw Kwaśnik Lidia 597 2016-08-22
25uchw. - platny parking 597 2016-08-17
ostaraobra 597 2016-08-21
zał. nr 6 - zestawienie i wymiary okien 596 2016-08-24
SIWZ - przebudowa ul.Dworcowej nr 5-10 w Koźmienie Wlkp. 596 2016-08-26
2009p.parking II - pytanie i odpowiedź 596 2016-08-25
GK-12 wyd.IV- Wypis lub wyrys z miejsc.planu zag. 596 2016-08-26
OSO - 18,01 - ponowne wykorzystanie informacji publicznej 595 2016-08-25
Rysunek 12 - dokonczenie hala borzeciczki 595 2016-08-25
2009 borzecice , zmiana ogłoszenia 595 2016-08-26
osw.2009Ratajczak Jarosław 595 2016-08-26
SIWZremonty czastkowe 594 2016-08-25
2008wyrebin - siwz 594 2016-08-17
SIWZ - budowa hali w borzeciczkach1 594 2016-08-23
SIWZ - ochrona ubezpieczeniowa 594 2016-08-24
opis techniczny borzęciczki - częsć sanitarna 594 2016-08-17
2009 borzecice, zmiany SIWZ 594 2016-08-22
osw.2008 Ziętkiewicz Leszek 594 2016-08-23
2009 przetarg przebudowa drogi wew. szkoła Borzęciczki 594 2016-08-25
2009pkino dokumentacja projektowa 594 2016-08-18
2011p.ubezpieczenia1 594 2016-08-23
mienie 2011 594 2016-08-26
F-GK-18,01 wyd.I - zgłosz. do ewid. in. obiekt. świad. usł.… 594 2016-08-25
posłowie okręg 36 593 2016-08-26
F-PiK - 12,01 wyd. II - wniosek o zaśw. do ARR i ARiMR 593 2016-08-26
Zarządzenie 11 z 2006 593 2016-08-22
architektura rysunki nr5 593 2016-08-26
2009 ogłoszenie przetargu nieograniczonego - sprzedaz Stara Obra 593 2016-08-17
osw.2008 Baszczyński Janusz 593 2016-08-25
2010wynikorlik 593 2016-08-21
KOsztorys ofertowy Wyrębin 592 2016-08-23
SIWZ - przebudowa dwóch poprzeczek dróg gminnych we wsi Borzęcice 592 2016-08-26
Rysunek 7- dokonczenie hala borzeciczki 591 2016-08-26
Rysunek 8- dokonczenie hala borzeciczki 591 2016-08-23
21 uchw. - zmiany w statucie MRM 591 2016-08-24
opis techniczny borzęciczki - część budowlana 590 2016-08-25
Rysunek 5- dokonczenie hala borzeciczki 590 2016-08-17
zmiany siwz - hala borzeciczki 590 2016-08-21
KUK informacja o przetargu- zakup energii 590 2016-08-26
Regulamin organizacyjny - zał. nr 1 Zasady popisywania pism 589 2016-08-17
2008 przyjemskich SIWZ 589 2016-08-25
Rysunki - kanalizacja 3 589 2016-08-21
Rysunek 15- dokonczenie hala borzeciczki 589 2016-08-26
2009 szkoła borzęcice - kosztorys ofertowy elektyczny 589 2016-08-24
2010 wybory prezydenckie obwody 589 2016-08-17
2008osw.Białek Loretta 588 2016-08-18
architektura rysunki nr3 588 2016-08-17
2009przetargnieruchomościStara Obra 588 2016-08-22
Opis techniczny - kanalizacja 587 2016-08-24
PiK17 - śr. transportowe - umorzenie 587 2016-08-17
pod.srtransp.Zał nr 2 587 2016-08-26
Aktualny przetarg 586 2016-08-25
OSO-01 wyd.III - Zameld.na pobyt staly 586 2016-08-26
90114ogloszeniepozytekpriorytet1-4 586 2016-08-22
BSspecyfikacjatechniczna, zał.5 586 2016-08-24
kosztorys ofertowy Dworcowa 586 2016-08-26
2008 wyrebin kosztorys ofertowy 585 2016-08-24
kosztorys ofertowy borzeciczki sanitarny 585 2016-08-17
Rysunek 3- dokonczenie hala borzeciczki 585 2016-08-23
KOsztorys ofertowy Borzęcice 1 584 2016-08-26
Funkcje automatyki centrali nawiewno- wywiewnej 584 2016-08-24
architektura rysunki nr4 584 2016-08-17
Rejestr uchwał 2010 r. - XXXIV sesja 584 2016-08-26
F-PiK-01,01 wyd. VI - informacja w sprawie podatku od nier… 584 2016-08-25
F-GK-17.01 wyd.III wniosek o zezwolenie alkoholowe 584 2016-08-25
osw.2008 Kwaśnik Lidia 583 2016-08-23
osw.2009Maroszek Irena 583 2016-08-26
2010p.ubezpieczenia1 583 2016-08-25
200804osw Bojanek Irena 582 2016-08-26
Rejestr uchwał 2009 - XXII sesja 582 2016-08-26
osw.2008 Szkudlarek Arleta 582 2016-08-24
skarbnik2010 582 2016-08-24
wyborca niepełnosprawny 582 2016-08-26
BSSIWZ 581 2016-08-22
Rysunek 13 - dokonczenie hala borzeciczki 581 2016-08-24
kosztorys ofertowy - kanalizacja Cieszyńskiego 581 2016-08-17
2009 pytania i odpowiedzi - przetarg lipowiec 581 2016-08-26
BSspecyfikacja techniczna, zał.4 580 2016-08-17
22 uchw. - zmiany w budżecie na 2009 580 2016-08-22
2009 borzecice budowlany 580 2016-08-26
OSO - 18 wyd.I - ponowne wykorzystanie inf.publ. 580 2016-08-25
F-RO-03,03 wyd. I - Oswiadcz.de minimis 580 2016-08-25
uwarunkowania-tekst 579 2016-08-26
przetarg przebudowa chodników 579 2016-08-26
SIWZ - przetarg samochod 579 2016-08-17
architektura rysunki nr8 579 2016-08-24
osw.2006 Chojnicki Leszek 578 2016-08-24
SIWZprzetarg kino 578 2016-08-17
34 uchw. uchwalenie programu rewitalizacji 578 2016-08-26
GK-15 wyd.I-Zaw.o nadaniu numeru porz. 578 2016-08-25
Informacja o pracy Rady w kadencji 2014-2018 578 2016-08-26
Przebudowa drogi powiatowej 577 2016-08-26
36uch - zgoda na cofnięcie przez Starostę darowizny częsci likwidowanej linii kolejowej 577 2016-08-22
osw.2008Fornalik Jerzy 577 2016-08-24
Rysunki -przetarg hala borzeciczki 576 2016-08-25
Rysunek 10 - dokonczenie hala borzeciczki 576 2016-08-24
17 uchw. - nabycie nieruchomości 576 2016-08-17
17 uchw.zmiany w budżecie MiG 576 2016-08-23
osw.2008 Konarczak - Bojanek Irena 576 2016-08-17
2010p.remont Stara Obra 576 2016-08-23
Zał. Nr 1 576 2016-08-26
bsmapka 575 2016-08-25
200804osw Kulka Bożena 575 2016-08-26
17 uchw. - zamiana nieruchomości gruntowych 575 2016-08-17
architektura rysunki nr1 575 2016-08-17
architektura rysunki nr2 575 2016-08-17
Informacja o zmianie do przetargu nieograniczonego na adaptację budynku garażowego na pracownię 575 2016-08-17
SIWZ - świetlica lipowiec 575 2016-08-24
34 uchw.obligacje komunalne 575 2016-08-17
200804osw Fornalik Jerzy 574 2016-08-24
wszczęcie postępowania - Mokronos 574 2016-08-19
2010p.dach szpital 574 2016-08-25
sstaraobra 574 2016-08-17
burmistrz2010 574 2016-08-25
BSspecyfikacja techniczna zał.1 573 2016-08-25
200804osw Baszczynski Janusz 573 2016-08-17
Kosztorys ofertowy Borzęcice 2 573 2016-08-26
SIWZ - usługi opiekuńcze 2009r. 573 2016-08-23
F-PiK - 09,02 wyd. III - ulga żołnierska 573 2016-08-26
Regulamin organizacyjny 572 2016-08-26
BSspecyfikacja techniczna, zał.3 572 2016-08-24
2009 pkredytzmogłoszenia1 572 2016-08-26
2008 przyjemskich - kosztorys ofertowy 571 2016-08-25
zał nr 6 - przetarg samochod 571 2016-08-24
26uchw.zbycie nieruchomosci 571 2016-08-17
36uch - zbycie nieruchomości w Orli. 570 2016-08-17
Kosztorys ofertowy uzupełnienie - hala borzeciczki 570 2016-08-17
Przebudowa nawierzchni wokół budynku kulturalno - oświatowego w Koźminie Wlkp. 570 2016-08-17
form.OSO - 17,01 - wniosek o udzielenie licencji 569 2016-08-25
OSO-06 wyd.V-Udostępn.danych meldunk.PESEL 569 2016-08-21
Przetarg Wawrzyniec - zal.5 569 2016-08-25
architektura rysunki nr9 569 2016-08-17
2009 przetarg kino zapytanie 1 569 2016-08-22
BSspecyfikacja techniczna, zał.2 568 2016-08-23
zestawienie stolarki drzwiowej - hala w borzeciczkach 568 2016-08-24
26uchw.fundusz sołecki 568 2016-08-17
2010 budżetowa dochody 568 2016-08-22
F-GK-17,02 wyd.III oświadczenie o sprzedazy 568 2016-08-25
osw.2006 Zaradniak Justyn 567 2016-08-24
2009 borzecice kosztorys uzupełniający 567 2016-08-23
2010p.okna rysunek2 567 2016-08-23
2010 pdach szpital1 567 2016-08-25
27.uchw - zm w budżecie - wrzesień 2005 566 2016-08-17
Rejestr uchwał 2008 - XX sesja 566 2016-08-22
SIWZ garaze zaz 566 2016-08-24
Informacja dla przebywających tymczasowo 566 2016-08-26
2009 borzecice elektryczny 565 2016-08-25
2009 przetargzbiornikgojaspecyfikacja techniczna 565 2016-08-22
200804osw Kaczmarek Felicja 564 2016-08-26
200804osw Ignasiak Stefania 564 2016-08-24
2009pkredytzmianaSIWZ 564 2016-08-25
Mapa rejonów - odśnieżanie 2009 564 2016-08-21
2010przetarg pogorzałki wielkie 564 2016-08-18
kierunki-tekst 564 2016-08-26
osw.2006 Ziętkiewicz Leszek 563 2016-08-25
Kosztorys ofertowy hala borzeciczki 1 563 2016-08-25
Rejestr uchwał 2008 - XXI sesja 563 2016-08-23
2010 wynik parking II etap 563 2016-08-23
Regulamin organizacyjny - zal. 2 Schemat organizacyjny Urzędu 562 2016-08-17
planowane zadania 2007 562 2016-08-26
hala borzeciczki - kosztorys ofertowy 562 2016-08-26
2009 SIWZ opał 562 2016-08-24
2010orlik zapytanie i odpowiedz 561 2016-08-26
2010p.utrwalenie drog 561 2016-08-25
senatorowie okreg 95 561 2016-08-26
form.OSO - 17,03 - oświadczenie o zamiarze zatrudnienie ki… 561 2016-08-25
zmianastudiumszymanów 560 2016-08-26
zał nr 7 - przetarg na samochod 560 2016-08-25
2008osw.Ignasiak Stefania 560 2016-08-17
Zmiana SIWZ2 - przetarg hala borzeciczki 560 2016-08-17
SIWZ - kanalizacja Cieszyńskiego 560 2016-08-25
pr38uch - zamiana nieruchomości w Józefowie 559 2016-08-21
PiK 09 wyd.V-rolny ulgi osób fizycznych 559 2016-08-17
23 uchw. - diety dla sołtysów i przew. rad osiedli 559 2016-08-25
Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r. 559 2016-08-17
2011 zał. nr 2 2011 uchwała budżetowa 559 2016-08-25
SWIZ - przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego 558 2016-08-25
200804oswZaradniak Justyn 558 2016-08-17
2009 borzecice, zmiana projektu umowy 558 2016-08-22
Informacja z dnia 18.03.2015 o wynikach naboru na stanowisko do spraw płac w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 558 2016-08-19
Infrmacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2011 r. 557 2016-08-24
senatorowie okręg 94 557 2016-08-26
Zarządzenie 24/2011 557 2016-08-26
29 uchw.uchwała wpi 2014-2018 557 2016-08-26
architektura rysunki nr10 557 2016-08-17
wiceburmistrz2010 557 2016-08-24
2008 przyjemskich-mapa 555 2016-08-17
200804osw Jaskółka Irena 555 2016-08-25
Opis techniczny - goja1 555 2016-08-17
osw.2008 Jaskółka Irena 555 2016-08-25
26uchw.nabycie nieruchomości 555 2016-08-25
osw.2008 Idkowiak Robert 555 2016-08-22
osw.2008 Zaradniak Justyn 554 2016-08-25
Przetarg nieograniczony 2013 554 2016-08-26
OSO-03 wyd. V - Wymeldow. decyzja adm 553 2016-08-23
Rejestr zarządzeń 2013r 553 2016-08-26
kosztorys oferowy borzeciczki elektryczny 553 2016-08-26
rysunki - goja1 553 2016-08-17
34uchw.plany odnowy miejscowości 553 2016-08-17
Plany, programy wieloletnie 552 2016-08-17
2009 rokowania na zbycie nieruchomości 552 2016-08-25
2010 orlik kosztorys budowlany 552 2016-08-25
osw.2006 Dykcik Wojciech 551 2016-08-23
architektura rysunki nr7 551 2016-08-17
osw.2009Kasprzak Gabriela 551 2016-08-17
F-PiK-19,01 wyd. IV - wniosek akcyza 551 2016-08-26
Sala wiejska Serafinów 550 2016-08-25
23uchw. - stawki opłat za wodę i ścieki 550 2016-08-21
kstaraobra 550 2016-08-23
PiK 18 wyd.III - podatek od posiadania psów 549 2016-08-23
2009 borzecice kosztorys uzupełniający 1 549 2016-08-26
osw.2008 Iwański Jacek 549 2016-08-25
2010pzmianaogloszeniakotlowniasp3 549 2016-08-25
2011 uchwała budżetowa 549 2016-08-24
senatorowie okreg 96 549 2016-08-26
Porównanie ankiet 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 549 2016-08-26
F-PiK-13,01 wyd. II-zaświadczenie o niezaleganiu w podatka 549 2016-08-26
OSO-04 wyd III-Pobyt czas. ponad 3 m 549 2016-08-21
F-PiK - 09,03 wyd. V - ulga zakup ziemi 548 2016-08-25
2012 osw.Maciej Bratborski 548 2016-08-23
232012 uchw.podatekśrodki transportu2013 548 2016-08-26
31uchw. podatek od nieruchomości 2010 548 2016-08-17
_brak tytulu_ 547 2016-08-26
KOsztorys budowlany ośrodek skałow 547 2016-08-26
F-RO-03,05 wyd.I - Zawiadomienie o umowie 547 2016-08-25
F-RO-03,01, wyd.I-dofinansowanie kształcenia młodocianych 546 2016-08-22
BSspecyfikacja technicza, zał 6 546 2016-08-17
2008wyrebin -mapa lokalizacyjna 546 2016-08-17
23uchw.-pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego 546 2016-08-17
2010orlikkosztoryselektryczny1 546 2016-08-17
Kosztorys ofertowy budowlany - zaz garaze 545 2016-08-23
2009 przetarg sprzedaż koparko - ładowarki 545 2016-08-17
34 uchw.nabycie 545 2016-08-17
Podatki 2006\\form.PiK 02,01 wyd.III - deklaracja na podatek rolny 544 2016-08-26
osw.2006 Gabryelczyk Hieronim 544 2016-08-23
2007osw.Fornalik Jerzy - korekta 544 2016-08-24
Opis techniczny - goja6 544 2016-08-26
25 uchw. - ekwiwalent dla osp 544 2016-08-23
osw.2009Zmyślony Arkadiusz 544 2016-08-25
150213pdzierzawawiatrolika 544 2016-08-23
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014 - 2031 544 2016-08-26
XLVI.281.2014 podaek od nieruchomości 543 2016-08-26
osw.2009Płóciennik Katarzyna 543 2016-08-23
osw.2006 Wybierała Jacek 542 2016-08-17
SIWZ Benedykta 542 2016-08-25
2009 kino kogertowy budowlany 542 2016-08-17
form. PiK 20,01 wniosek zaprzestanie prod. rolnej 542 2016-08-17
2010 budżetowa, zał. 4 540 2016-08-26
zawiadomienia stron o zebranych dokumentach 540 2016-08-25
24 uchw. - zmiana leader 539 2016-08-23
osw.2008 Wybierała Jacek 539 2016-08-24
KOsztorys ofertowy elektryczny - zaz garaze 539 2016-08-24
2010orlik kosztorys elektryczny 539 2016-08-24
przetarg na ochronę ubezpieczeniowa.załacznik 2 538 2016-08-17
SIWZ - remonty cząstkowe dróg 2009 538 2016-08-25
rysunki - goja2 538 2016-08-26
23uchw.-zmiany w budżecie 2009 538 2016-08-17
osw.2008 Wieczny Marek1 538 2016-08-17
kosztorys ofertowy 1 - benedykta 538 2016-08-22
2010p.okna rysunek1 538 2016-08-24
2010wszczeciezgzgb 538 2016-08-24
GK-13 wyd. IV- Zezwol. na umieszczenie urzadz. infrastrukt…. 538 2016-08-25
30 uchw. zmiana GZIK 537 2016-08-26
28 uchw.zmiany gminnego programu profilaktyki 537 2016-08-25
2010orlik kosztorys sanitarny 537 2016-08-24
2010 przetarg remonty czastkowe 537 2016-08-23
2007osw.Bojanek Irena - korekta 536 2016-08-23
2007osw.Ignasiak Stefania - korekta 536 2016-08-17
Rys. nr 6 ośrodek skałów 536 2016-08-22
osw.2009Marciniak Katarzyna 536 2016-08-22
PiK 10 wyd. VI - rolny - ulgi osoby prawne 536 2016-08-25
38uch - zm uch. dot. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego 535 2016-08-25
rysunki - goja4 535 2016-08-24
2009 przetarg na przebudowę drogi w Pogorzałkach Wielkich 535 2016-08-23
Rys. 1 przetarg parking2 535 2016-08-25
2010 budzetowa zał 7 535 2016-08-24
30 uchw. utworzenie GOS - u 534 2016-08-26
2010 budżetowa, zał 3 534 2016-08-25
uzgodnienia 534 2016-08-25
GK-04 wyd. VII - Zajecie pasa drog 534 2016-08-25
sprawozdanie list wyborców 533 2016-08-26
Rejestr uchwał 2009 - XXVII sesja 533 2016-08-26
Rys. nr 7 ośrodek skałów 533 2016-08-17
osw.2009Fornalik Jerzy 533 2016-08-24
Opis techniczny - goja7 532 2016-08-17
sekretarz2010 532 2016-08-24
2008 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 531 2016-08-26
2009 SIWZ - powierzchniowe utrwalenie 531 2016-08-25
osw.2008 Kasprzak Gabriela 531 2016-08-23
27uchw.zabezpieczenie remonty świetlic 531 2016-08-17
39 uchw. wiatraki 531 2016-08-17
2011 zał. nr 1 2011 uchwała budżetowa 531 2016-08-24
Zarządzenie 19 z 2006 530 2016-08-17
Specyfikacja techniczna - kanalizacja Cieszyńskiego 530 2016-08-17
2010p. wynik okrezna stara obra 530 2016-08-17
wynik gzik nagłośnienie 530 2016-08-24
Gmina 14 inf.o warunk.ważności głosu 530 2016-08-24
GK-02 wyd.V - Podział nieruchomości 529 2016-08-25
26uchw.nabycie nieruchomosci1 529 2016-08-23
27uchw.zmiany POM 529 2016-08-24
Kosztorys ofertowy budowlany SP3 529 2016-08-25
osw.2009GruchałaSławomir 529 2016-08-26
KatarzynaPłóciennnik2010 529 2016-08-24
Rok - 2007 528 2016-08-25
rysunki - goja3 528 2016-08-17
2010 kosztorys ofertowy tysiąclecia 528 2016-08-17
2010p.rysunek4 528 2016-08-21
SIWZ - zmiana elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych 527 2016-08-25
rstara 527 2016-08-17
Informacja z I sesji Rady Miejskiej 2010 527 2016-08-24
rysunki - goja13 526 2016-08-17
Rys. nr 5 ośrodek skałów 526 2016-08-18
40 uchw. tryb pracy nad budzetem 526 2016-08-25
2007osw.Kaczmarek Felicja - korekta 525 2016-08-17
2010pytprzetargmokronos1 525 2016-08-23
Wyniki ankiety zadowolenie klientów 2011r. 525 2016-08-26
podateksr transp. Zał nr 3 524 2016-08-26
Opis techniczny - goja11 524 2016-08-25
rysunki - goja5 524 2016-08-18
25uchw.-zmiany w budzecie 2009 524 2016-08-17
2009pkredytzapytanieiodpowiedź3 524 2016-08-24
Spec tech oraz rysunki SP3 524 2016-08-17
29 uchw.zbycie nieruchomości 524 2016-08-23
2010 budzetowa zał 6c 524 2016-08-22
osw.2009 Iwański Jacek 524 2016-08-17
39 uchw. studium uwarunkowań 524 2016-08-17
23uchw. - plany odnowy miejscowości 523 2016-08-17
2009pkredytzapytanie i odpowiedź1 523 2016-08-25
2010orlikkosztorys sanitarny1 523 2016-08-24
Opis techniczny - goja2 522 2016-08-25
Rejestr uchwał 2009 - XXV sesja 522 2016-08-17
osw.2008 Burdziąg Janusz 522 2016-08-17
osw.2008 Grzelak Adam 522 2016-08-26
Rysunek nr 2 ośrodek skałów 522 2016-08-23
Wyłożenie 522 2016-08-26
form.OSO - 17,02 - oświadczenie kierowcy 522 2016-08-25
GK-03 wyd.V - Dodatek mieszkaniowy 522 2016-08-25
34uchw.sr.transport.zal2 522 2016-08-26
2009 borzecice sanitarny 2 521 2016-08-26
Rejestr uchwał 2009 - XXVI sesja 521 2016-08-17
23 uchw. - regulamin dodatków 2009 521 2016-08-25
2009 opis techniczny parking II 521 2016-08-23
Opis techniczny - goja4 520 2016-08-17
27 uchw. zabezpieczenie skałów 520 2016-08-25
2009przetarg działki orla 520 2016-08-17
ogloszenie wydana decyzja debowiec 520 2016-08-24
2011mieniekomunalne 520 2016-08-26
Rejestr zarzadzen B. 2012 519 2016-08-26
USC-02 wyd.IV - Zawarcie małzeństwa przed kierownikiem USC 519 2016-08-26
34uchw. zbycie 519 2016-08-23
osw.2009Szkudlarek Arleta 519 2016-08-25
27 uchw.zmiany w budzecie 2009 518 2016-08-25
GK-09,01 wyd.I - wniosek zbiorniki bezodpł 518 2016-08-25
232012uchw.opłatatargowa 2013 517 2016-08-26
2012mieniekomunalne 517 2016-08-26
2009 mapa-powierzchniowe utrwalenie 517 2016-08-25
25uchw. - zmiana uchw. o pomocy dla powiatu krotoszynskiego 517 2016-08-17
26 uchw. - zmiany w budzecie 517 2016-08-25
2009pkredytzmogłoszenie2 517 2016-08-24
Rejestr uchwał 2009 - XXXI sesja 517 2016-08-25
29 uchw. parking zmiana 517 2016-08-25
28uchw.dotacja dla straży 517 2016-08-24
2009 kino k.ofertowy elektryczny 517 2016-08-17
2010p.okna zapytanie i odpowiedź1 517 2016-08-26
osw.2009 Burdziag Janusz 517 2016-08-25
Rejestr uchwał 2010 r. - XXXVII sesja 517 2016-08-26
Opis techniczny - goja3 516 2016-08-17
25uchw. - zmiany w statucie 516 2016-08-25
Rysunki - kanalizacja cieszynskiego 516 2016-08-25
KOsztorys ofertowy - droga wewnętrzna Borzęciczki 1 516 2016-08-26
31uchw. maksymalne stawki opłat za usługi komunalne 516 2016-08-22
Ogłoszenie budynek kulturalno oświatowy 516 2016-08-17
Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu 516 2016-08-23
34uchw. rolny 2014 515 2016-08-26
ZAZ - kosztorys ofertowy - adaptacja 515 2016-08-26
Rejestr uchwał 2009 - XXIII sesja 515 2016-08-22
26uchw. n.imieniaZSPBorzeciczki 515 2016-08-23
wszczęcie postępowania 2009 - odchowalnia kur Koźmin Wlkp 515 2016-08-26
SIWZ - ośrodek skałów 515 2016-08-22
2010p.II przetarg nieograniczony 515 2016-08-22
Zarządzenie 18 z 2006 514 2016-08-24
Opis techniczny - goja5 514 2016-08-17
osw.2008 Białek Loretta 514 2016-08-17
26uchw. odznaka zasłuzony1 514 2016-08-22
osw.2009 Maleszka Jarosław 514 2016-08-26
28 uchw. zasady wynajmu lokali, zmiana 513 2016-08-23
2009 kino k ofertowy sanitarny 513 2016-08-17
2010wyniktysiaclecia 513 2016-08-23
2010p.okna rysunek6 513 2016-08-25
SIWZ SP3 512 2016-08-18
Gmina 14 OKW powołanie uchwała 4 MKW 512 2016-08-22
rolny 2012 511 2016-08-17
GK-04,01 wyd. V - wniosek o zezw. na zajęcie drogi 511 2016-08-25
osw.2008 Kostka Jan 511 2016-08-23
2010 budzetowa zał 6A 511 2016-08-25
2009p.parking miejsca parkingowe krotoszynska 511 2016-08-24
2010z burdziag janusz 511 2016-08-21
SIWZ - dostawa opału do szkól 2009r. 510 2016-08-23
2010p.obligacjebilans 2008 510 2016-08-17
SIWZ dożywianie 2011 509 2016-08-17
wyłozenie plan 509 2016-08-26
GK-12,01 wyd.I wniosek wypis, wyrys 509 2016-08-25
2010 wynik sala wrotkow 508 2016-08-24
prezesZUK-2010 508 2016-08-17
Opis techniczny - droga Nowa Obra 507 2016-08-17
Rejestr uchwał 2009 - XXIV sesja 507 2016-08-25
Rys2. przetarg parking2 507 2016-08-26
Regulamin Organizacyjny- tekst jednolity - 2010 507 2016-08-17
SIWZ szymanow swietlica 507 2016-08-17
Opis techniczny - goja9 506 2016-08-23
Kosztorys ofertowy sanitarny SP3 506 2016-08-26
2009 p.kino pytania i odpowiedź 506 2016-08-22
2010p.usługa ubezpieczenia mienia 506 2016-08-24
2010o zaradniak justyn 506 2016-08-26
Zał. Nr 2 506 2016-08-26
Opis techniczny - goja8 505 2016-08-23
Opis techniczny - goja10 505 2016-08-24
SIWZ - zbiornik goja 505 2016-08-26
SIWZ - droga Nowa Obra 505 2016-08-23
RBsprawozdanie13 505 2016-08-23
rysunki - goja6 504 2016-08-23
Kosztorys ofertowy1 droga Nowa Obra 504 2016-08-24
Specyfikacja elektryczna ośrodek skałów 504 2016-08-26
Rejestr uchwał 2009 - XXX sesja 504 2016-08-17
Informacja o terminie i porządku obrad I sesji 504 2016-08-24
34uchw.śrtransportowe2014zal1 504 2016-08-26
Kosztorys elektryczny ośrodek skałów 503 2016-08-23
Specyfikacja budowlana ośrodek skałów 503 2016-08-17
Rys. nr 3 ośrodek skałów 503 2016-08-17
osw.2009Konarczak - Bojanek Irena 503 2016-08-26
2011 zał. nr 4 2011 uchwała budżetowa 503 2016-08-22
32uchw.budzet na 2010 502 2016-08-17
2010p.szymanow kosztorys 502 2016-08-26
osw.poczatek Gruchala Slawomir 502 2016-08-22
2010wynikszymanow 502 2016-08-22
2010 p. odsniezanie rejony 502 2016-08-25
PiK 01 wyd. VIII - rolny - zgłosz. osób fizycznych 502 2016-08-22
stechnicznastaraobra 502 2016-08-26
POM Wrotkow 502 2016-08-26
2012 wylozenie plan kopernika 501 2016-08-26
25uchw. - absolutorium burmistrza 501 2016-08-24
Opis techniczny , budowlany ośrodek skałów 501 2016-08-25
28 uchw. zmiany w budzecie 501 2016-08-17
osw.2009Ziętkiewicz Leszek 501 2016-08-17
Oświadczenie majątkowe 2005 - Maciej Bratborski 500 2016-08-17
29 uchw. zwiększenie udziałów SFPK w Gostyniu 500 2016-08-25
2010p.okna - rysunek 5 500 2016-08-23
osw.2009Kulka Bożena 500 2016-08-23
2010z idkowiak robert 500 2016-08-17
2011decyzjasrodowiskowawiatrakagena 500 2016-08-24
rysunki - goja8 499 2016-08-17
Rejestr uchwał 2009 - XXIX sesja 499 2016-08-17
Rejestr uchwał 2009 r. - XXXIII sesja 499 2016-08-17
2010z iwański jacek 498 2016-08-25
2010p.zimowe utrzymanie dla rejonu nr 1 w roku 2011 498 2016-08-26
2012 ISO badanie satysfakcji 498 2016-08-26
2009pkredytzapytanie i odpowiedz2 497 2016-08-23
2009wynik p. usługi opiekuncze 2010 497 2016-08-17
2010pobligacje prognoza dlugu 497 2016-08-17
osw.2008 Frąckowiak Jan 496 2016-08-24
osw.2008 Perek Ryszard 496 2016-08-17
Rysunek 1 osodek skałów 496 2016-08-23
2009 zmiany siwz - przetarg lipowiec 496 2016-08-23
osw.2008 Wybierala Jacek, korekta 496 2016-08-17
Rys.5 przetarg parking2 496 2016-08-25
2010wynik swietlica mokronos 496 2016-08-24
osw.2009Kwaśnik Lidia 496 2016-08-18
Gmina 14 obwieszcz nr. i siedz. obw. głos 496 2016-08-24
26uchw.zasluzony2 495 2016-08-17
osw.2008 Hencel Andrzej 495 2016-08-24
SIWZ - odśnieżanie 2009 495 2016-08-26
osw.2009Baszczyński Janusz 495 2016-08-26
2010orlikzapytanie i odpowiedź 2 494 2016-08-23
Kosztorys sanitarny ośrodek skałów 493 2016-08-25
2010 z maleszka jarosław 493 2016-08-17
Zarządzenie 20 z 2006 492 2016-08-17
Rys. nr 4 osrodek skałów 492 2016-08-17
30 uchw. wynagrodzenie burmistrza, zmiana 492 2016-08-26
28 uchw.zamiana nieruchomości 492 2016-08-20
Rejestr uchwał 2009 r. - XXXII sesja 492 2016-08-26
2010siwztysiąclecia 492 2016-08-26
2010orlikkosztorysbudowlany1 492 2016-08-17
PIK 07 wyd.VII odroczenie, rozłożenie 492 2016-08-22
26uchw.nadanieimieniaprzedszkolu 491 2016-08-26
SIWZ przebudowa drogi pogorzałki 491 2016-08-17
32 uchw. nabycie nieruchomości 491 2016-08-17
osw.2009 Idkowiak Robert 491 2016-08-26
PiK 20 wyd. II - rolny - zwolnienie od podatku - zaprzestanie dz. 491 2016-08-25
osw.2008 Maleszka Jarosław1 490 2016-08-19
28 uchw.kredyt 490 2016-08-17
2010wynik okna 490 2016-08-17
2010 wszczęcie zespol elektrowni wiatrowych 490 2016-08-25
2010.Przetarg.dostawa.i.montaż.SPBorzęcice.siwz 490 2016-08-24
osw.0407 Gabryelczyk Hieronim 489 2016-08-17
kosztorys ofertowy benedykta 489 2016-08-17
2010p.obligacje RB - NDS 2009 489 2016-08-17
SIWZ budynek kulturalno oświatowy 489 2016-08-25
GK-13,01 wyd. IV - wniosek o zezw. na umieszczenie urządze… 488 2016-08-25
28uchw.kredyt 488 2016-08-26
28 uchw. pożyczka w WFOS 488 2016-08-24
2010orlikzapytanie i odpowiedź 3 488 2016-08-17
2011wynikubezpieczenia 488 2016-08-26
2011 zał. nr 6 2011 uchwała budżetowa 488 2016-08-26
osw.2008 Dykcik Wojciech 487 2016-08-17
30 uchw.zmiany w budzecie 487 2016-08-23
2010wynik utrwalenie dróg 487 2016-08-17
unieważnienie odpady 487 2016-08-24
Przetarg odpady 2015 487 2016-08-24
rysunki - goja12 486 2016-08-26
Regulamin Organizacyjny- tekst jednolity - 2011 486 2016-08-25
ogłoszennie 2011 486 2016-08-26
GK-18 wyd.III - Usługi hotelarskie 485 2016-08-25
rysunki - goja7 484 2016-08-24
31uchw.zmianaregulaminu utrzymania porzadku 483 2016-08-24
2010p.kotlowniasp3siwz 483 2016-08-24
osw.2009 Wieczny Marek 483 2016-08-17
STATUT Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 483 2016-08-24
KatarzynaMarciniak-2010 483 2016-08-26
studiumwalkow2011 483 2016-08-26
cegielnia rys4 482 2016-08-26
Rysunki Nowa Obra 482 2016-08-19
Kosztorys ofertowy elektryczny SP3 482 2016-08-25
2009 kosztorys slepy - przetarg lipowiec 482 2016-08-24
Kosztorys ofertowy - pogorzałki wielkie 481 2016-08-23
2010pkotlowniasp3opistechniczny 481 2016-08-22
osw.2009 Perek Ryszard 481 2016-08-17
pytaniastraobra 481 2016-08-22
ogloszenie targowisko 481 2016-08-23
2013 gminny program profilaktyki alkoholowej 481 2016-08-26
RBsprawozdanie16 480 2016-08-22
Kosztorys ofertowy sanitarny - zaz garaze 480 2016-08-22
32uch. zmiany w budzecie MiG 480 2016-08-17
RB-28S za 2009 (1) 479 2016-08-23
2010wynikremiza 479 2016-08-21
2010z wieczny marek 479 2016-08-17