Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Organizacja Urzędu
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Statystyki Odwiedzin
Tytuł Liczba odsłon Ostatnio otwarta
Podstawowe dane 62726 2014-04-19
Aktualne oferty przetargowe 51343 2014-04-19
Oferty przetargowe 46689 2014-04-19
Ogłoszenia, informacje, konkursy 46679 2014-04-19
Nabór na stanowiska pracy 39429 2014-04-18
Przetargi odwołane, unieważnione, nierozstrzygnięte z powodu braku ofert 30268 2014-04-19
Rada Miejska 28835 2014-04-19
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa placów zabaw 19123 2014-04-17
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze 17774 2014-04-19
Burmistrz Miasta i Gminy 16972 2014-04-18
Oferty inwestycyjne 16697 2014-04-18
Przetargi rozstrzygnięte 15456 2014-04-19
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze 14809 2014-04-18
Jednostki organizacyjne 13322 2014-04-19
Treść złożonych oświadczeń 12693 2014-04-18
Organizacja urzędu 12497 2014-04-19
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Koźminie Wlkp. 12351 2014-04-12
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę 12178 2014-04-19
Jednostki pomocnicze 11067 2014-04-18
Budżet Gminy 10972 2014-04-18
Uchwały Rady Miejskiej 10317 2014-04-17
Statut Gminy Koźmin Wielkopolski 9592 2014-04-19
Ogłoszenie o zamówieniu- przebudowa ul. Wawrzyńczaka w Koźminie Wlkp. 9198 2014-04-13
Dane osobowe i adresowe 8626 2014-04-18
Podatki i opłaty lokalne 8509 2014-04-17
Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 7899 2014-04-19
Podstawy prawne działania 7862 2014-04-19
ISO w Urzędzie 7636 2014-04-15
Regulamin Organizacyjny 7510 2014-04-15
Wykaz tablic informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy oraz słupów ogłoszeniowych 7368 2014-04-18
Oświadczenia - Radni 7230 2014-04-18
Zarządzenia Burmistrza 7103 2014-04-17
Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 6864 2014-04-19
Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2007r. i 2008r. 6830 2014-04-14
Programy, plany wieloletnie 6821 2014-04-17
Obowiązek i zakres oświadczeń 6529 2014-04-18
Mienie komunalne 6519 2014-04-18
STATUT Szkoły Podstawowej nr 3 6496 2014-04-14
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 6433 2014-04-18
Skład Rady Miejskiej: 6175 2014-04-19
Oświadczenia - Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy 6132 2014-04-19
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 5976 2014-04-18
Informacje o pracy Rady Miejskiej w kadencji 2006 - 2010 5813 2014-04-17
Kontrole w Urzędzie 5674 2014-04-17
Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Koźminie Wlkp. (ulica Bractwa Kurkowego) i Pogorzałkach Wielkich 5518 2014-04-18
Informacje nieudostępnione 5500 2014-04-16
Przewodniczący Rady Miejskiej 5416 2014-04-19
Oświadczenia - Kierownicy jednostek organizacyjnych 5383 2014-04-17
Informacje o stanie realizacji spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 5249 2014-04-16
Wyniki przetargów 5194 2014-04-17
Jednostki pomocnicze - Wykaz sołectw 4872 2014-04-15
Wybory samorządowe 2010 r. 4754 2014-04-13
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej. 4157 2014-04-15
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim 4129 2014-04-19
Podstawowe informacje o budżecie i gospodarce finansowej gminy 3927 2014-04-19
STATUT Publicznego Przedszkola w Borzęciczkach 3918 2014-04-12
STATUT Szkoły Podstawowej i. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach 3908 2014-04-19
Urząd Stanu Cywilnego 3899 2014-04-18
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 3885 2014-04-19
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki szkolnej w SP Stara Obra 3846 2014-04-19
Referat Inwestycji Księgowość Gospodarki Komunalnej 3753 2014-04-19
Informacja o stanie mienia komunalnego z 9.11.2004 r 3654 2014-04-17
Komisje stałe Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. 3640 2014-04-19
Ustawa o samorzadzie gminnym 3532 2014-04-12
Zasady działania jednostek pomocniczych 3522 2014-04-17
Informacja o stanie mienia komunalnego 3413 2014-04-18
Wyniki przetargów - 2009 3395 2014-04-19
Podatek od nieruchomości: 3328 2014-04-16
Referat Podatków i Księgowość 3188 2014-04-17
Protokoły sesji 3058 2014-04-17
Koźmiński Urząd na drodze do certyfikatu ISO 2980 2014-04-18
Informacje o pracy Rady Miejskiej 2002-2006 2912 2014-04-18
Zasady działania Burmistrza 2908 2014-04-15
Atuty gospodarcze miasta i gminy Koźmin Wlkp. 2901 2014-04-18
Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. 2775 2014-04-17
STATUT Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach 2752 2014-04-16
Wykonanie budżetu za 2003 2734 2014-04-14
Jednostki pom. - Osiedla miasta Koźmin Wlkp. 2713 2014-04-18
Procedura uchwalania budżetu. 2687 2014-04-15
STATUT Szkoły Podstawowej w Starej Obrze 2674 2014-04-19
Rada Miejska: 2657 2014-04-19
STATUT Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2633 2014-04-17
2008 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2602 2014-04-18
Referat Oświaty 2601 2014-04-17
Wybory parlamentarne 2011 2587 2014-04-19
Oferta inwestycyjne część 2 2574 2014-04-14
Procedura udzielania absolutorium. 2568 2014-04-16
Gimnazjum im Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 2546 2014-04-16
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Wierzbowej w Koźminie Wlkp. 2541 2014-04-19
Podatek rolny 2499 2014-04-13
Regulamin Rady Miejskiej 2468 2014-04-16
STATUT Gimnazjum 2399 2014-04-18
Podatek od środków transportowych 2396 2014-04-16
Zasady tworzenia Klubów Radnych 2373 2014-04-15
STATUT Szkoły Podstawowej w Mokronosie 2372 2014-04-18
Regulamin Komisji Rewizyjnej 2370 2014-04-15
Wybory 2336 2014-04-09
Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 2273 2014-04-09
Uchwały przyjęte w roku 2005 2232 2014-04-19
Szkoła Podstawowa Nr 1 2215 2014-04-17
Programy działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2214 2014-04-18
Radca prawny 2189 2014-04-14
F-USC-01,02- o 3 akty małżeństwa.pdf 2174 2014-04-19
Nabór na stanowisko sekretarki szkolnej w SP w Starej Obrze 2127 2014-04-13
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych 2123 2014-04-17
Informacje o pracy Rady Miejskiej w kadencji 2010 - 2014 2115 2014-04-17
Opłata targowa 2113 2014-04-13
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach 2102 2014-04-17
Plany i sprawozdania 2101 2014-04-19
Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w 2098 2014-04-19
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. 2095 2014-04-18
Wyniki przetargów - 2008 2081 2014-04-18
Zagospodarowanie przestrzenne 2073 2014-04-18
Uchwały przyjęte w 2006r. 2065 2014-04-19
F-OSO-07,01- wniosek o zaśw. potw. zameldowanie.pdf 2049 2014-04-18
F-USC-01,01 - brak okol. wył. małżeństwo.pdf 2040 2014-04-18
Budżet gminy 2003 2038 2014-04-15
F-PiK-151 - podatek transportowy.pdf 2037 2014-04-18
Przedszkole Publiczne w Koźminie Wlkp. 2013 2014-04-17
Szkoła Podstawowa w Starej Obrze 2007 2014-04-19
F-GK-03,01 - dodatek mieszkaniowy.pdf 2006 2014-04-17
F-USC-11,01 - o wyd.3 odpisów aktu zgonu.pdf 1990 2014-04-19
Komisja Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 1971 2014-04-19
Nabór na stanowisko d/s obsługi kasowej w UMiG Koźmin Wlkp. 1967 2014-04-15
Komisja Spraw Społecznych 1964 2014-04-19
Oferty na kandydata na skarbnika gminy/głównego księgowego 1951 2014-04-19
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 1945 2014-04-18
Szkoła Podstawowa w Mokronosie 1939 2014-04-16
for. informacja publiczna 1899 2014-04-18
Uchwały przyjęte w 2007 r. 1877 2014-04-19
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw promocji i komunikacji społecznej 1863 2014-04-18
Informacja o stanie mienia komunalnego z 31.10.2006 r. 1852 2014-04-14
Nabór na stanowisko księgowego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim 1843 2014-04-16
Nabór na stanowisko d/s promocji i komunikacji społecznej 1842 2014-04-15
Uchwały przyjęte w roku 2010 1842 2014-04-18
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Borzęciczkach 1822 2014-04-18
Wyniki przetargów - 2010 1820 2014-04-18
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2008 - 2020 1809 2014-04-15
Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 1807 2014-04-17
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. księgowości wymiarowej 1800 2014-04-17
Badanie zadowolenia klientów Urzędu Miasta i Gminy 1791 2014-04-14
Komisja Rewizyjna 1776 2014-04-19
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracyjnego w SP Borzęcice 1769 2014-04-17
Uchwały przyjęte w roku 2008 1757 2014-04-14
Plan Rozwoju Lokalnego - tekst 1747 2014-04-19
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. w wymiarze 1 etatu. 1736 2014-04-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa parkingu samochodowego wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w Koźminie Wielkopolskim 1713 2014-04-13
Formularz wymeldowania z pobytu stałego 1689 2014-04-18
Zarządzenia Burmistrza rok 2004 1688 2014-04-15
Uchwały przyjęte w roku 2009 1660 2014-04-18
Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 1652 2014-04-17
2010 orlik 1619 2014-04-14
Listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniach o naborze na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy 1609 2014-04-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach 1591 2014-04-19
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego ponad 2 miesiące 1585 2014-04-19
Odpady komunalne 1581 2014-04-18
Zarządzenia Burmistrza rok 2003 1568 2014-04-19
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds rolnictwa i ochrony środowiska 1566 2014-04-19
Stanowisko ds. audytu wewnętrznego 1564 2014-04-15
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg 2006-2007 1551 2014-04-18
Informacja z X sesji Rady Miejskiej 1544 2014-04-16
Informacja z XVII sesji Rady Miejskiej 1533 2014-04-17
Wyniki ankiety na temat funkcjonowania Punktu Informacyjnego oraz przydatności i dostępności systemu kart informacyjnych i formularzy 1533 2014-04-14
Wyniki badania satysfakcji klientów - październik 2004 1523 2014-04-03
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw księgowości budżetowej: 1509 2014-04-17
form.PiK-07,06 wyd II - informacja o pomocy publicznej 1503 2014-04-19
Nabór na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1500 2014-04-17
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. w wymiarze 1 etatu 1496 2014-04-18
form.PiK-08,01 wyd.I umorzenie zaległ.podatkowej 1494 2014-04-16
Formularz zgłoszenia pobytu stałego 1485 2014-04-14
Informacja z IX sesji Rady Miejskiej 1473 2014-04-18
Informacja z XVI sesji Rady Miejskiej 1473 2014-04-16
Przetarg na wymianę stolarki okiennej 1462 2014-04-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych. 1442 2014-04-17
Nabór na stanowisko d/s księgowości podatkowej 1438 2014-04-18
Zarządzenia Burmistrza - rok 2005 1429 2014-04-14
Informacja z XV sesji Rady Miejskiej 1425 2014-04-19
form.PiK-08,04 - informacja o stanie majątkowym. 1423 2014-04-18
2010 Przetarg nieograniczony remont drogi we wsi Sapieżyn 1421 2014-04-18
2010 oferta obligacje komunalne 1420 2014-04-16
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. informacji europejskiej i sportu 1410 2014-04-18
Informacja z 8.01.2007 o wyniku naboru na stanowisko ds.promocji i komunikacji społecznej 1401 2014-04-14
Informacja z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej 1398 2014-04-17
Informacja z II sesji Rady Miejskiej 1398 2014-04-19
Zarządzenia Burmistrza - rok 2006 1398 2014-04-14
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze - 2006 1396 2014-04-18
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Starej Obrze 1395 2014-04-15
Plan Rozwoju Lokalnego - charakterystyka 1388 2014-04-14
Informacja z XIV sesji Rady Miejskiej 1383 2014-04-14
Informacja z III sesji Rady Miejskiej 1379 2014-04-14
Budżet miasta i gminy na rok 2005 1379 2014-04-19
form. USC-07,01- wniosek o zaś. do małż. zagra 1362 2014-04-14
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej 1350 2014-04-16
Założenia projektu budżetu na rok 2005 1347 2014-04-15
Budżet 2004 uchwała 1345 2014-04-17
Nabór na stanowisko ds rolnictwa i ochrony środowiska - lista kandydatów spełniających wynogi formalne 1328 2014-04-12
Informacja z VIII sesji Rady Miejskiej 1327 2014-04-19
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoh. 1323 2014-04-16
2007 uchwała budzetowa 1323 2014-04-15
Przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego 1314 2014-04-12
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw obsługi kasowej 1311 2014-04-15
Przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości 1309 2014-04-14
Informacja o Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta 1309 2014-04-14
Informacja z VI sesji Rady Miejskiej 1308 2014-04-14
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Goścoejewie i Wrotkowie 1302 2014-04-18
Informacje związane z wyborami samorządowymi - 2006 1299 2014-04-12
Informacja z XIII sesji Rady Miejskiej 1298 2014-04-17
Uchwały przyjęte w roku 2011 1294 2014-04-19
Informacja z V sesji Rady Miejskiej 1293 2014-04-14
Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej 1271 2014-04-14
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1271 2014-04-17
Informacja z XI sesji Rady Miejskiej 1269 2014-04-18
Wyniki badania satysfakcji klientów pazdziernik 2005 1269 2014-04-19
Informacja z IV sesji Rady Miejskiej 1262 2014-04-18
Budżet na rok 2006 1262 2014-04-19
Przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalno-sanitarno-dydaktycznego przy ul.Boreckiej 23 1258 2014-04-17
Informacja z VII sesji Rady Miejskiej 1257 2014-04-15
Informacja z dnia 3.09.2007 o wyniku naboru na stanowisko ds.księgowości budżetowej 1249 2014-04-18
Formularz wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 miesiące 1248 2014-04-18
Nabór na stanowisko d/s obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęciczkach 1244 2014-03-30
Informacja z XII sesji Rady Miejskiej 1236 2014-04-15
GK-03 - Dodatek mieszkaniowy 1236 2014-04-15
Wykonanie budżetu za rok 2004 1233 2014-04-19
OSO-12 - Informacja o przedsiebiorcy. 1231 2014-04-16
Gminny Ośrodek Sportu 1229 2014-04-18
BIP 2006\\Uchwały - luty\\31uch - regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1227 2014-04-17
Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2007r. 1225 2014-04-13
form. RO-02,01 - wniosek o zasiłek szkolny 1220 2014-04-08
2010 nabor na stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego 1209 2014-04-19
GK-01 wyd.IV-Ustalenie warunków zabudowy 1203 2014-04-06
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - lipiec 2006r. 1197 2014-04-11
Wybory samorządowe 2010 1194 2014-04-17
Plan Rozwoju Lokalnego - uchwała 1193 2014-04-19
form.USC-10,01 wyd.III wniosek o odpisy akt stanu 1191 2014-04-19
Informacja o terminie i porządku obrad I sesji 1189 2014-04-18
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Góreczki-Zimnowoda (powyżej 60 tys. euro) 1185 2014-04-11
Założenia projektu budżetu na 2006r. 1185 2014-04-13
2008Nabór na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1184 2014-04-19
Schemat oferty inwestycyjnej 1 1179 2014-04-14
PiK-19,01 - wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1178 2014-04-18
Wyniki przetargów - 2011 1173 2014-04-16
Informacja z 1.12.2005r. o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości wymiarowej 1172 2014-04-16
Informacja z 14.10.2005r. o wynikach naboru na stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i ds. informacji europejskiej i sportu. 1168 2014-04-19
2011 konkurs dyrektor SP borzęcice 1166 2014-04-16
Informacja z 16.08.2005r. o zakończeniu procedur naboru na stanowiska pracy 1164 2014-04-19
Informacja z I sesji Rady Miejskiej 1159 2014-04-19
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w SP Nr 1 w Koźminie Wlkp. 1156 2014-04-18
form. GK-05,01 wyd.III - agresywny pies 1155 2014-04-19
WPI gminy Koźmin Wlkp. na lata 2009 - 2013 1155 2014-04-14
OSO-15 wyd.III-Udostępnianie informacji publicznej 1151 2014-04-17
Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 1146 2014-04-18
tabele do budżetu 2003r..doc 1143 2014-04-19
GK-11 wyd.III-Zaśw.o przeznaczeniu terenu w planie zagosp. 1141 2014-04-19
Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Gościejewie 1137 2014-04-12
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Przyjemskich 20 1136 2014-04-15
tabele do budzetu 2004r.doc 1135 2014-04-13
Informacja o stanie mienia komunalnego z 31.10.2005 1135 2014-04-16
USC-01 wyd.III-Zawarcie małżeństwa przed duchownym 1133 2014-04-14
Raport z prac samorządu 2003-2004 1132 2014-04-15
Informacja z dnia 25.03.2010 o wyniku naboru na stanowisko ds.kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego 1132 2014-04-18
form.GK-01,02 wyd.III wnios.o ustalenie lokaliz.inwest. 1130 2014-04-15
form.PiK-08,03 wyd.I protokoł oceny gosp.rolnego 1128 2014-04-16
Rejestr uchwał - Sesja VII 1125 2014-04-19
USC-10 wyd.III-Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1124 2014-04-18
form.PiK-08,02 wyd.I umorzenie odsetek od zal.podatkowej 1124 2014-04-14
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds.księgowości podatkowej 1124 2014-04-17
Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1119 2014-04-16
PiK 14 wyd.IV - zaświadczenie o gospodarstwie rolnym 1117 2014-04-16
GK-07 wyd.III-Uzgodnienie reklamy 1117 2014-04-17
Rejestr uchwał - Sesja I 1113 2014-04-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wiercenie otworu studziennego - awaryjnego nr 3a w miejscowości Koźmin Wlkp. 1113 2014-04-14
Drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości w Mokronosie i Serafinowie 1110 2014-04-19
form PiK wyd.I-oswiadczenie dla rolnika 1109 2014-04-18
Informacja z 6.09.2006r. o wyniku naboru na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska 1105 2014-04-13
Wykonanie budżetu 2003 - tabele 1104 2014-04-13
Przetargi na zbycie nieruchomości w Orli 1103 2014-04-15
OSO-01 wyd.II -Zameldowanie na pobyt stały 1101 2014-04-16
Nabór na stanowisko d/s ksiegowości budżetowej 1097 2014-04-19
2009 Zarządzenie - regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 1096 2014-04-16
Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Orli 1094 2014-04-19
Wykonanie budżetu I półrocze 2004 - tabele 1093 2014-04-19
Inne oświadczenia 1085 2014-04-19
Rejestr uchwał - Sesja XIV 1084 2014-04-13
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 1083 2014-04-19
F-PiK-14,01 - wniosek o zaśw. o prowadz. gosp..pdf 1081 2014-04-12
OSO-11 - Wykreślenie wpisu z ewidencji dział. gosp. 1081 2014-04-15
Przetarg nieograniczony na przbudowę drogi gminnej (pow. 60 tys. euro) 1081 2014-04-15
Przetargi na sprzedaż nieruchomości w Mokronosie i Serafinowie 1079 2014-04-19
Przetargi nieograniczone na przebudowy dróg gminnych w Borzęciczkach i Gościejewie 1079 2014-04-13
OSO-02 wyd.II-Wymeldowanie z pobytu stałego 1079 2014-04-14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Budowa zbiornika retencyjnego w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Ks. St. Goja 1076 2014-04-18
GK-12 wyd.III-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagosp. 1073 2014-04-14
Organizacja Urzędu - Burmistrz 1072 2014-04-15
GK-02 wyd.IV-Podział nieruchomości 1072 2014-04-13
USC-11 wyd.III-Rejestracja zgonu 1069 2014-04-19
2008 - uchwała budżetowa 1065 2014-04-14
Wykonanie budżetu za rok 2005 1063 2014-04-15
Wszczęcie postępowania - budowa kurników przez Zakład Wylęgu i Fermy Drobiu w Koźminie Wlkp. 1059 2014-04-15
OSO-04 wyd.II-Pobyt czasowy ponad 3 miesiące 1058 2014-04-14
OSO-10 - Zmiana, uzupełnie wpisu o dział. gosp. 1056 2014-04-18
USC-02 wyd.III-Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC 1053 2014-04-14
USC-08 wyd.III-Wpis aktu z zagranicy 1053 2014-04-14
Rejestr uchwał - Sesja X 1052 2014-04-13
Informacja z XXIV sesji 1052 2014-04-18
Rejestr zarządzeń 2007r. 1052 2014-04-14
2012 Informacja Burmistrza ws komunikowania się 1045 2014-04-16
Rejestr uchwał - Sesja IV 1044 2014-04-11
2009przetarg kino 1043 2014-04-17
USC-03 wyd.III-Zezwolenie na skrócenie oczekiwania na małżeństwo 1041 2014-04-15
Przetarg na dostawę artykułów chemicznych - 2005 1039 2014-04-13
Goniec 331 - Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 1039 2014-04-19
Rokowania na zbycie nieruchomości w Mokronosie i Serafinowie 1038 2014-04-15
form.GK-06,01 wyd.III 1038 2014-04-16
Rejestr uchwał - Sesja III 1037 2014-04-12
Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rok 2005 1037 2014-04-18
GK-05 wyd.III-Zezwolenie na agresywnego psa 1034 2014-04-15
USC-05 wyd.III-Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego 1032 2014-04-18
Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji 1032 2014-04-11
OSO-05 wyd.II-Pobyt czasowy poniżej 3 miesięcy 1029 2014-04-15
OSO-07 wyd.III-Zaśw.z akt ewidencji ludnosci 1029 2014-04-15
USC-06 wyd.III-Uzupełnienie aktu stanu 1028 2014-04-18
form USC-05,01 wyd.II sprostowanie błędu pisarskiego 1025 2014-04-13
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych 1025 2014-04-17
2009 przetarg parking II 1025 2014-04-15
Rejestr uchwał - Sesja XI 1021 2014-04-18
form.OSO-14,01 wyd.II wniosek o zezw.na sprzedaż alkoholu 1021 2014-04-12
Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Synoradzkiego 3 1020 2014-04-14
Rejestr uchwał - Sesja XV 1019 2014-04-12
OSO-16 wyd.III-Zaśw.z akt dowodów osob. 1019 2014-04-17
Rejestr uchwał - Sesja VIII 1015 2014-04-14
Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r. - informacja 1015 2014-04-18
GK-06 wyd.VI-Zezwolenie na wycięcie drzew 1015 2014-04-14
USC-07 wyd.III -Zaśw.o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą 1013 2014-04-13
Informacja o terminie i porządu obrad IX sesji 1010 2014-04-13
Przetarg na modernizację stacji wodociągowej 1008 2014-04-17
GK-08 wyd.III-Reklama na gminnym terenie 1008 2014-04-14
USC-04 wyd.III-Powrót po rozwodzie do nazwiska 1002 2014-04-04
Rejestr uchwał - Sesja IX 997 2014-04-14
Informacja o terminie o porządku obrad V sesji 997 2014-04-14
Przetargi na dostawę tuszy i tonerów oraz artykułów biurowych 996 2014-04-13
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic 993 2014-04-15
F-GK-04,01 - wniosek o zezw. na zajęcie drogi.pdf 992 2014-04-13
Przetarg na dostawę tuszy i tonerów - 2005 992 2014-04-11
Informacja o terminie i porządku obrad III sesji 990 2014-04-18
Przetarg na dostawę artykułów biurowo-papierniczych - 2005 989 2014-04-02
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic 2005/2006 987 2014-04-18
Stawki podatku od nieruchomości 986 2014-04-16
Drugi przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Orli 984 2014-04-14
Uchwały przyjęte w roku 2012 984 2014-04-15
Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych 983 2014-04-03
Informacja o terminie i porządku obrad VI sesji 979 2014-04-16
Pisemny przetarg ofertowy na rozbiórkę linii kolejowej 976 2014-04-14
Wykonanie budżetu za I kwartał 2006 975 2014-04-18
Rejestr uchwał - Sesja XII 974 2014-04-13
Rejestr uchwał - Sesja VI 969 2014-04-14
Oświadczenie majątkowe Dariusz Olejnik - 2004 967 2014-04-18
Projekt budżetu na 2007 966 2014-04-18
form.GK-04,01 wyd.III wniosek o zezw.na zajęcie drogi 966 2014-04-13
Pisemny przetarg ofertowy na rozbiórkę torowiska 965 2014-04-19
GK-09 wyd.III Zezwol.na opróżn.zbiorników nieczystosci ciek. 964 2014-04-18
form.OSO-13,01 wyd.II wyd. jednorazowego zezw. na sprzed.alkoholu 964 2014-04-13
Rejestr uchwał - Sesja V 963 2014-04-13
Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r. - tabele 963 2014-04-15
Informacja z dnia 28.10.2008 o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds.obsługi kasowej 963 2014-04-16
planowane zadania 2007 960 2014-04-15
form.GK-13,01wyd.II wn.o zezw.na zamieszcz.urządzeń w pasie drog 960 2014-04-18
PiK 13 wyd.V - zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach 960 2014-04-09
RO-01 stypendium szkolne 956 2014-04-12
Program usuwania azbestu na terenie gminy Koźmin Wlkp. 952 2014-04-08
2008 Program ochrony środowiska 952 2014-04-15
GK-04 wyd.V-Zajęcie pasa drogowego 951 2014-04-16
WYKONANIE BUDŻETU za 2004r.(informacja). 950 2014-04-14
Oświadczenie majątkowe Maciej Bratborski - 2004 950 2014-04-16
form.PiK 15,02 - osw.rolnika o posiadaniu przyczep 949 2014-04-15
Podstawowe informacje o budżecie i gospodarce finansowej gminy 948 2014-04-16
OSO-12 - Informacja o przedsiebiorcy.pdf 945 2014-04-14
Przetarg na wykonanie remontów cząstkowych dróg 945 2014-04-18
GK-10 wyd.III-Zezwol.zbieranie odpadów 945 2014-04-19
RO - 02 zasiłek szkolny 944 2014-04-18
Informacja z XIX sesji Rady Miejskiej 943 2014-04-19
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 942 2014-04-14
Przetarg nieograniczony Gałązki 937 2014-04-05
Rejestr uchwał - Sesja XVIII 936 2014-04-14
Rejestr uchwał - Sesja II 935 2014-04-19
F-USC-10,01 - odpisy akt stanu.pdf 935 2014-04-16
Przetargi na przebudowę dróg gminnych 934 2014-04-13
F-OSO-09,01 - wpis ew.dz. gosp..pdf 933 2014-04-14
Uchwała - procedura budżetowa 931 2014-04-14
Informacje o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2005 927 2014-04-17
Przetarg na przebudowę chodników w Orli 925 2014-04-15
form. PiK-09,03 wyd. II- ulga zakup ziemi 922 2014-04-13
Informacja z XVIII sesji Rady Miejskiej 921 2014-04-18
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Koźminie Wlkp. przy ul. Nowej i Boreckiej 921 2014-04-18
F-PiK-07,05 - ośw. o prow. dział.pdf 920 2014-04-15
F-GK-05,01 - agresywny pies.pdf 920 2014-04-18
Przetarg na dostawę artykułów chemicznych 918 2014-04-13
F-PiK 18 - podatek od posiadania psów.pdf 917 2014-04-05
BUDŻET 2011 917 2014-04-19
u-diety sołtysów 916 2014-04-15
WYKONANIE BUDŻETU za 2004 (tabele). 915 2014-04-07
Rejestr uchwał - Sesja XVI 914 2014-04-13
Informacja z 09.10.2006r. o wyniku naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 913 2014-04-18
Wybory samorządowe 2014 913 2014-04-19
2010p.remont swietlicy mokronos 911 2014-04-13
GK-12 - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagosp..pdf 909 2014-04-15
budżet 2005 - załącznik 2 wydatki 909 2014-04-13
Oświadczenie majątkowe 2005 - Dariusz Olejnik 909 2014-04-14
2009Przetarg nieograniczony na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp. - budowa sali gimnastycznej, sali dydaktycznej, łącznika 908 2014-04-11
Informacja z XX sesji 906 2014-04-17
Certyfikat ISO 904 2014-04-19
budżet 2005 - zał 5 - wydatki na zadania inwestycyjne 902 2014-04-19
form.PiK 11,01 - wniosek o figurowaniu w ewidencji podatników 899 2014-04-13
budżet 2005 - zestawienie dotacji z budżetu państwa 897 2014-04-18
2007 informacja z V sesji Rady Miejskiej 897 2014-04-12
2009 - uchwała budżetowa 897 2014-04-19
Budżet 2005 - objaśnienia 895 2014-04-17
Wykonanie budżetu za 2006 - tabele 895 2014-04-18
budżet 2005 - zał. 1 dochody 894 2014-04-18
GK-13 wyd.II-Zezwol.na umieszczenie urządz.infrastr.techn.w pasie drog 894 2014-04-07
2010 uchwała budżetowa 894 2014-04-18
budżet 2005 - zał 4 Zestawienie dotacji 893 2014-04-14
OSO-09 - Wpis do ewidencji dział. gospodarczej.pdf 892 2014-04-13
Wszczęcie postępowania - budowa hali produkcyjnej (ślusarstwo) 890 2014-04-13
OSO-16 - Zaśw. z akt dowodów osob..pdf 887 2014-04-14
budżet 2005 -zał 3 - przychody i rozchody 887 2014-04-15
Informacja z dnia 18.09.08 o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na stanowisko do spraw księgowości podatkowej 887 2014-04-18
OSO-01 - Zameldowanie na pobyt stały.pdf 885 2014-04-18
budżet 2005 - zał 3a - inf. o zaciągniętych kredytach i pożyczkach 885 2014-04-16
OSO 03 wyd.IV - wymeldowanie decyzją administracyjną 885 2014-04-13
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - porównanie 2005-2006-2007 881 2014-04-15
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gałązkach 880 2014-04-06
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 879 2014-04-17
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wielkopolskim 879 2014-04-18
F-OSO-15,01 - informacja publiczna.pdf 876 2014-04-13
Przetarg na wykonanie usług opiekuńczych 876 2014-04-19
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych, komputerów przenośnych, tablicy multimedialnej oraz mebli szkolnych dla szkół 876 2014-04-15
Rejestr uchwał - XXIII sesja 875 2014-04-19
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wrotkowie 872 2014-04-12
Rejestr uchwał - Sesja XVII 869 2014-04-15
rolny II - zgłoszenie osób fizycznych 868 2014-04-05
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego (powyżej kwoty 60.000 euro) 868 2014-04-19
GK-07 - Uzgodnienie reklamy.pdf 867 2014-04-14
Rejestr uchwał - Sesja XIII 866 2014-04-14
budżet - uchwała 2004.doc 863 2014-04-14
Informacja z XXIX sesji 863 2014-04-13
GK-01 - Ustalenie warunków zabudowy.pdf 862 2014-04-02
Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 r. 860 2014-04-14
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim 859 2014-04-18
sonda- do usuniecia 858 2014-04-17
2008 rejestr zarządzeń Burmistrza 858 2014-04-19
USC-08 - Wpis aktu z zagranicy.pdf 856 2014-04-14
Karta - zawarcie związku małżeńskiego 856 2014-04-11
Informacja o terminie i porządu obrad X sesji 856 2014-04-13
konkurs mgops 856 2014-04-13
Wykonanie budżetu za 2006 - informacja 854 2014-04-18
Uchw - taryfy za wodę i ścieki 853 2014-04-18
USC-07 - Zaśw.pdf 852 2014-04-13
200804osw Olejnik Dariusz 852 2014-04-15
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - 2007 851 2014-04-15
2010 p. nieruchomości pogorzałki 851 2014-04-15
GK-03 - Dodatek mieszkaniowy.pdf 844 2014-04-15
Przetarg na oczyszczanie miasta w latach 2006-2008 844 2014-04-19
2007 informacja z VIII sesji Rady Miejskiej 844 2014-04-19
Uchwały przyjęte w roku 2013 844 2014-04-19
OSO-04 - Pobyt czasowy ponad 2 miesiące.pdf 841 2014-04-13
Statut Gminy 840 2014-04-13
Budżet Gminy 2004 zalacznik 838 2014-04-07
Rejestr uchwał - Sesja XIX 838 2014-04-15
Wszczęcie postępowania - uruchomienie stacji demontażu pojazdów 837 2014-04-18
Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru na stanowisko kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej 837 2014-04-14
Informacja o terminie i porządu obrad VIII sesji 836 2014-04-10
Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w miejscowości Walerianów 835 2014-04-18
GK-08 - Reklama na gminnym terenie.pdf 832 2014-04-13
Wszczęcie postepowania - budowa kurnika w Borzęciczkach 832 2014-04-14
Informacja z XXI sesji (nadzwyczajnej) 830 2014-04-13
Informacja o terminie i porzadku obrad XII sesji 830 2014-04-14
SIWZ budowa boiska wielofunkcyjnego 829 2014-04-15
Budżet 2005 - planowane zadania 826 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe Arkadiusz Zmyślony - 2004 826 2014-04-15
Przetarg na utrzymanie zieleni w latach 2006-2008 826 2014-04-18
tabele do budzetu 2003r..doc 823 2014-04-15
Przetarg na sprzedaż nieruchomości Wrotków - Gałazki 823 2014-04-18
2008 Plan gospodarki odpadami 823 2014-04-14
u-regulamin dodatków nauczycielskich 822 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe 2005 - Maciej Bratborski 821 2014-04-14
USC-05 - Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego.pdf 820 2014-04-14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Dostawa i montaż okien w budynkach administrowanych przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. 819 2014-04-15
kukwynikprzetargu 817 2014-04-15
2009 przetarg osrodek w skalowie 815 2014-04-15
OSO-14 - Zezwol. alkoholowe.pdf 814 2014-04-12
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia 814 2014-04-18
Przetarg na samochód 9 miejscowy 814 2014-04-14
Podstawowe informacje o budżecie i gospodarce finansowej gminy 811 2014-04-19
OSO-15 - Udostępnianie informacji publicznej.pdf 811 2014-04-13
F-OSO-10,02 - uzupełnienie ew. dz.gosp..pdf 811 2014-04-14
F-OSO-01,01 - Zgłoszenie pobytu stałego.pdf 809 2014-04-12
Budżet 2005 - uchwała 808 2014-04-15
BUDŻET NA 2012 ROK 807 2014-04-16
Informacja o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa 806 2014-04-18
Formularz wpisu do ewidencji działąlności gospodarczej 805 2014-04-14
PiK 01 wyd.IV - rolny - zgłoszenie osób fizycznych 803 2014-04-18
form PiK13,01 wyd.I - zasw.o niezaleg. w pod.lub o stanie zaległości 803 2014-04-14
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. 803 2014-04-18
Przetarg na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków do szkół w 2007r. - rozstrzygnięcie 802 2014-04-18
Przetarg na zmianę przeznaczenia budynku hurtowni na Zakład Aktywności Zawodowej 801 2014-04-15
F-OSO-11,01 - wykreślenie z ew.dz.gosp..pdf 800 2014-04-18
Oferta inwestycyjne część 2 800 2014-04-19
uchw - zmiana Programu Gosp. Zasobem Miekszaniowym 2005 800 2014-04-19
Przetarg na dostawę tuszy i tonerów w 2006r. 798 2014-04-13
2008 informacja z XIII sesji Rady Miejskiej 797 2014-04-17
u-dodatek mieszkaniowy nauczycieli 795 2014-04-18
OSO-07 - Zaśw. z akt ewidencji ludności.pdf 793 2014-04-13
GK-04 - Zajęcie pasa drogowego 793 2014-04-18
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim 793 2014-04-19
OSO-03 - Wymeldowanie decyzją adm..pdf 792 2014-04-12
Informacja z XXIII sesji 792 2014-04-14
u-plany pracy Komisji 791 2014-04-12
projekt - wybory rad osiedli 790 2014-04-12
u-opłaty za usługi komunalne 789 2014-04-13
USC-02 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC.pdf 787 2014-04-15
Klub Radnych \"Koźmińskie Forum Samorządowe\" 787 2014-04-18
F-OSO-10,01 - zmiana ew.dz.gosp..pdf 786 2014-04-16
2007 informacja z VI sesji Rady Miejskiej 786 2014-04-15
GK-10 - Zezwol. zbieranie odpadów.pdf 785 2014-04-09
Przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Koźminie Wlkp. 785 2014-04-18
osw.2006 Olejnik Dariusz 783 2014-04-08
Informacja o terminie i porządku obrad XI sesji 781 2014-04-19
budżet 2005 - zał 6 plan przychodów i wydatków GFOŚiGW 780 2014-04-19
OSO-08 - Wydanie dowodu osobistego.pdf 779 2014-04-18
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s obsługi administracyjnej w ZSP w Borzęciczkach 779 2014-04-16
Informacja o terminie i porządku obrad XIII sesji 778 2014-04-17
OSO-13 - Jednorazowe zezwol. alkoholowe.pdf 776 2014-04-14
OSO-11 - Wykreślenie wpisu z ewidencji dział. gosp..pdf 774 2014-04-15
24.uchw-czynsz za najem lokali użytkowych i gruntów 774 2014-04-13
Przetarg nieorganiczony - działka w Gałązkach 774 2014-04-15
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 773 2014-04-16
2007 wykonanie budżetu za I półrocze 2007 - informacja 772 2014-04-16
F-GK-06,01 - wycięcie drzewa.pdf 769 2014-04-14
Instrukcja obsługi 766 2014-04-19
Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 766 2014-04-18
Karta - Zmiana,uzupełnienie wpisu do ewidencji 764 2014-04-16
Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego w miejscowości Staniew 764 2014-04-15
Oświadczenie majątkowe Irena Maroszek - 2004 763 2014-04-15
2007 wykonanie budżetu za I półrocze 2007 - tabele 763 2014-04-13
2008 informacja o terminie i porządku obrad XV sesji 763 2014-04-18
2008 zapytania do przetargu na odwiert studni w Koźminie Wlkp. 762 2014-04-19
Wszczęcie postępowania - budowa zakładu przemysłu drzewnego 758 2014-04-13
uchw. zmiany budżetu, marzec2005 757 2014-04-18
proj. Reg. nagród dla nauczycieli 751 2014-04-14
26.uchw-zmiany budżetu wrzesień 2005 751 2014-04-19
Wyniki przetargów 2013 751 2014-04-16
Informacja z XXVII sesji Rady Miejskiej 750 2014-04-08
2007 informacja z IX sesji Rady Miejskiej 748 2014-04-11
Ogłoszenie o zamówieniu -budowa w stanie surowym otwartym hali sportowej z zapleczem higieniczno - sanitarnym z łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach 748 2014-04-18
Wszczęcie postępowania - zbiornik na płynne odchody zwierzęce i płyta gnojowa 746 2014-04-16
Informacja o terminie i porządku obrad XIV sesji 746 2014-04-18
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2008r. 746 2014-04-19
uchw - nadanie ulicy Wyszyńskich 745 2014-04-15
uchw - reg. pomocy socjalnej dla uczniów 744 2014-04-19
F-OSO-04,01 - Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące.pdf 743 2014-04-10
uchw - zm programu profilaktyki, kwiecień 2005 743 2014-04-15
USC-09 - Uznanie dziecka.pdf 740 2014-04-16
Rejestr uchwał - XX sesja 740 2014-04-14
Uchwały przyjęte w kadencji 2002-2006 739 2014-04-18
Informacja z dnia 05.05.2008r. o wyniku naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 738 2014-04-16
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Szkolnej w Starej Obrze 736 2014-04-18
Informacja z 18.09.08 o wyniku naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 736 2014-04-18
USC-06 - Uzupełnienie aktu stanu.pdf 733 2014-04-18
USC-10 - Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego.pdf 733 2014-04-15
Oświadczenie majątkowe Leszek Ziętkiewicz - 2004 733 2014-04-13
OSO-02 - Wymeldowanie z pobytu stałego.pdf 732 2014-04-15
dane o zwolenieniach w podatku od nieruchomości 732 2014-04-19
u-nagrody nauczycielskie 731 2014-04-15
24.uchw - zm budżetu - czerwiec 2005 731 2014-04-13
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego 731 2014-04-11
uchw. zmiany budżetu, kwiecień 2005. 730 2014-04-15
Informacja z XXII sesji 729 2014-04-15
uchw - zasłużony Garsztka 727 2014-04-19
Przetarg na przebudowę dróg gminnych w Borzęciczkach 727 2014-04-18
F-GK-01,01 - wniosek o ustalenie warunków zabudowy.pdf 726 2014-04-13
Oświadczenie majątkowe Maria Maleszka - 2004 726 2014-04-18
31uch - regulamin utrzmania porządku i czystości 726 2014-04-18
Specyfikacja techniczna, przedmiar robót, dokumentacja projektu 726 2014-04-18
OSO-06 - Udostępnienie danych meldunkowych, PESEL....pdf 725 2014-04-17
Oświadczenie majątkowe Janusz Baszczyński - 2004 725 2014-04-09
Zarządzenie 13z2005 724 2014-04-13
GK-15 wyd.I - dofinansowanie zadan z zakresu ochrony środkowiska 724 2014-04-19
Zarządzenie 4z2005 723 2014-04-15
Budżet 2006 - zał.1,2 - dochody, wydatki 723 2014-04-15
uchw - przyjęcie programu profilaktyki 2005 721 2014-04-13
uchw - wybory rad osiedli 721 2014-04-14
uchw - zm. zatw. planów rozwoju miejscowości 721 2014-04-18
Informacja o terminie i porządku obrad VII sesji 721 2014-04-12
2010 nabor glowny ksiegowy GOS 721 2014-04-18
USC-01 - Zawarcie małżeństwa przed duchownym.pdf 720 2014-04-18
Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości zab.budynkami stacyjnymi w Gałązkach 720 2014-04-18
Karta - Zajęcie pasa drogowego 719 2014-04-19
Rzeźnia Mróz - projekt decyzji 719 2014-04-18
Informacja o terminie i porządku XXVI sesji 718 2014-04-19
Budżet 2005 - uchwała 715 2014-04-18
Informacja z dnia 30.09.2010 r. o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego 715 2014-04-18
uchw - absolutorium za 2004 714 2014-04-19
2008 informacja o terminie i porządku obrad sesji nadzwyczajnej 714 2014-04-17
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - 2008 714 2014-04-13
Rejestr uchwał - XXII sesja 713 2014-04-12
Regulamin przyznawania środków z GFOŚiGW 712 2014-04-19
Wyniki przetargów - 2007 712 2014-04-17
uchw - plan współpracy z organizacjami pozarządowymi 2005 711 2014-04-15
Przetarg na dostawę artykułów biurowo-papierniczych w 2006r. 711 2014-04-12
2010przetarg okna w budynkach gminnych 711 2014-04-11
Przetarg drugi na grunt w Czarnym Sadzie 710 2014-04-19
2008 Opinia RIO o prognozie długu 710 2014-04-15
GK-11 - Zaśw. o przeznaczeniu terenu w planie zagosp..pdf 709 2014-04-16
Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w miejscowości Cegielnia 709 2014-04-18
form GK-15.01wyd.I 709 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe 2005 - Irena Maroszek 708 2014-04-08
Karta - Wymeldowanie decyzją adm 707 2014-04-19
Oświadczenie majątkowe Justyn Zaradniak - 2004 707 2014-04-19
2007 zał.nr 1, 2 dochody i wydatki budżetu MiG 707 2014-04-16
2008 informacja o terminie i porządku obrad XVI sesji 707 2014-04-16
Protokoły sesji 705 2014-04-13
uchw - zm. budżetu -czerwiec 2005 705 2014-04-15
Przetarg na zmianę elwacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych przy SP Nr 1 705 2014-04-13
form.PiK-09,03 wyd.II ulga zakup ziemi 705 2014-04-16
Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 705 2014-04-19
29uch. - stawki podatku od nieruchomości na 2006 704 2014-04-16
OSO-05 - Pobyt czasowy poniżej 2 miesięcy.pdf 703 2014-04-15
budżet 2013r. 701 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe Marian Idkowiak - 2004 700 2014-04-14
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 700 2014-04-14
uchw. - podw. min. kwot zasiłku okresowego 699 2014-04-15
Informacja o terminie i porządku XXV (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej 699 2014-04-18
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego (powyżej kwoty 60.000 euro) 699 2014-04-16
2009 przetarg zaz adaptacja garażu 699 2014-04-15
USC-03 - Zezwolenie na skrócenie oczekiwania na małżeństwo….pdf 698 2014-04-13
Informacja z XXV sesji Rady Miejskiej 698 2014-04-19
Karta - Zezwolenie na opróżnianie zbiorników nieczystości 697 2014-04-09
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych za rok 2005. 697 2014-04-13
Ogłoszenie przetargu na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2006r. 696 2014-04-19
2007 informacja z XI sesji Rady Miejskiej 696 2014-04-19
GK-02 - Podział nieruchomości.pdf 695 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe Irena Jaskółka - 2004 694 2014-04-12
Informacja z XXXV sesji 694 2014-04-19
Informacja o wszczęciu postepowania - warsztat ślusarski 693 2014-04-15
OSO-10 - Zmiana, uzupełnie wpisu o dział. gosp..pdf 692 2014-04-18
_brak tytulu_ 692 2014-04-17
Gmina 10 kalendarz wyborczy 692 2014-04-12
Karta - Wydanie dowodu osobistego 691 2014-04-12
proj.uchw-zmiany budżetu, czeriwec2005 691 2014-04-18
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej 691 2014-04-15
Przetarg na przebudowę drogi w Józefowie 690 2014-04-14
Karta - Zajęcie pasa drogowego 689 2014-04-15
projekt - gminny program profilaktyki 689 2014-04-14
Przetarg na przebudowę ulicy Południowej 689 2014-04-18
budżet 2003r.doc 688 2014-04-19
Zarządzenie 12z2005 688 2014-04-16
Formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy 687 2014-04-02
2007 informacja z X sesji Rady Miejskiej 687 2014-04-18
Oświadczenie Tomczak Konrad 2004 686 2014-04-14
uchw. - zasłużony - Marchwiak 685 2014-04-18
Karta - Ustalenie warunków zabudowy 684 2014-04-13
USC-11 - Rejestracja zgonu.pdf 683 2014-04-12
Karta - Wykreślenie z wpisu do ewidencji 683 2014-04-12
proj.uchw-czynsz za najem lokali użytkowych i gruntów 683 2014-04-14
Oświadczenie Ratajczak Waldemar 2004 683 2014-04-15
Informacja o terminie i porządku XXIV sesji Rady Miejskiej 681 2014-04-18
USC-04 - Powrót po rozwodzie do nazwiska.pdf 680 2014-04-15
Informacja z VII sesji Rady Miejskiej 680 2014-04-18
proj. opłaty za usługi komunalne 680 2014-04-15
2007 informacja z VII sesji Rady Miejskiej 680 2014-04-15
Informacja o terminie i porządku XXII sesji 679 2014-04-18
Rejestr uchwał - sesja XXVI 679 2014-04-15
Informacja o terminie i porządku XX sesji Rady Miejskiej 678 2014-04-13
Porównianie ankiet w latach 2005 - 2008 678 2014-04-18
Informacja z dnia 09.09.09 o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy 678 2014-04-19
Oświadczenie majątkowe 2006 - Jarosław Maleszka 677 2014-04-13
proj.uchw-ustanowienie służebności - Klasztorna 676 2014-04-13
Wszczęcie postępowania - zbiornik na płynne odchody zwierzęce i płyta gnojowa 676 2014-04-16
Treść złożonych oświadczeń 675 2014-04-16
proj.uchw-wydzierżawienie lokalu - Józefów 675 2014-04-16
26.uchw - dofinansowanie grupy realizacyjnej KP Policji 675 2014-04-16
F-GK-01,02 - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji.pdf 673 2014-04-19
Rejestr uchwał - sesja XXIV 673 2014-04-11
Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Kaniewie 673 2014-04-13
nabor na stanowisko dyrektora osrodka sportu 673 2014-04-16
Oświadczenie majątkowe 2005 - Janusz Burdziąg 672 2014-04-13
2008 informacja o terminie i porządku obrad XVII sesji 672 2014-04-14
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 671 2014-04-09
24.uchw - zbycie nieruch. rolnej - Czarny Sad 671 2014-04-18
Przetarg na remonty cząstkowe dróg 2006 671 2014-04-18
Budżet gminy 2004 670 2014-04-19
Gmina 10 MKW obwieszczenie burmistrz 670 2014-04-18
Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Zapłocie w Koźminie Wlkp. 669 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe Adam Grzelak - 2004 669 2014-04-19
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2008 668 2014-04-05
Karta - Pobyt czasowy poniżej 2 miesiące 667 2014-04-14
Informacja o terminie i porządku XXXVIsesji (nadzwyczajnej) 667 2014-04-15
osw.2006 Iwański Jacek 667 2014-04-17
Karta - Wpis do ewidencji działalności gosp. 666 2014-04-16
24.uchw-przejęcie skweru Borecka-JanaPawła 666 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe Jarosław Ratajczak - 2004 666 2014-04-07
SIWZ - przetarg na zimowe utrzymanie dróg 2006-2007 666 2014-04-17
Informacja z XXXVII sesji 665 2014-04-16
Oświadczenie majątkowe 2006 - Adam Grzelak 665 2014-04-13
Budżet 2005 - właściwy 664 2014-04-16
GK-09 - Zezwol. na opróżnianie zbiorników nieczystości .pdf 663 2014-04-14
25.uchw - wyst. do Komisji Rewizyjnej ze skargą P. Kulińskiej 663 2014-04-15
Rejestr uchwał - Sesja XXVII 663 2014-04-12
Wszczęcie postępowania - zbiornik na płynne odchody zwierzęce i płyta gnojowa 662 2014-04-13
ośw.2006 Wieczny Marek 662 2014-04-06
Rejestr uchwał - sesja XXIX 661 2014-04-12
osw.2006 Wybierała Jacek 661 2014-04-12
2009 plan rozwoju osrodka kultury 661 2014-04-18
Karta - Zameldowanie na pobyt stały 660 2014-04-15
Wszczęcie postępowania – budowa hurtowni tłuszczy spożywczych w Nowej Obrze 660 2014-04-19
Informacja o terminie i porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej 659 2014-04-15
Informacja o terminie i porządku XXX sesji 659 2014-04-17
Gmina 2010 rozporządzenie termin wyborów 659 2014-04-18
Gmina 10 MKW obwieszczenie radni 2010 659 2014-04-18
Karta - Podział nieruchomości 658 2014-04-19
projekt - zasłużony - Garsztka 658 2014-04-13
Oświadczenie majątkowe 2006 - Hieronim Gabryelczyk 657 2014-04-13
Przetarg na przygotowanie i dostawę cieplych posiłków do szkół w 2008r. 657 2014-04-17
2008 informacja z XII sesji Rady Miejskiej 657 2014-04-19
2009p.swietlica lipowiec 657 2014-04-18
proj.uchw-plan współpracy z organizacjami 2005 656 2014-04-19
Rejestr uchwał - Sesja XXV 656 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe Roman Goliński - 2004 656 2014-04-15
ssteam 655 2014-04-19
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa chodników na ulicy Przyjemskich i Wałowej w Koźminie Wielkopolskim 655 2014-04-14
Przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej w m.Staniew 655 2014-04-13
F-OSO-04,02 - Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesi….pdf 654 2014-04-14
Informacja z XXVI sesji Rady Miejskiej 654 2014-04-14
Oświadczenie majątkowe Ryszard Paterek - 2004 654 2014-04-18
Informacje nieudostępnione 653 2014-04-18
proj. Reg. dodatków nauczycielskich 653 2014-04-19
Plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych na rok 2006 653 2014-04-19
F-OSO-02,01 - Wymeldowanie z pobytu stałego.pdf 652 2014-04-16
Przetarg na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków do szkół 652 2014-04-15
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej 652 2014-04-15
Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla 651 2014-04-12
projekt - taryfy za wodę i ścieki 650 2014-04-19
Nabór na stanowisko pomocnicze - sekretarki w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy 650 2014-04-18
próba wys. pliku 649 2014-04-14
GK-07 wyd.II - Uzgodnienie reklamy 649 2014-04-19
projekt - reg. pomocy mater. dla uczniów 649 2014-04-13
Wykonanie budżetu za 2005 - tabele 649 2014-04-17
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007r. 649 2014-04-11
Oświadczenie majątkowe Bożena Kulka - 2004 648 2014-04-18
Wykonanie za 2005 - informacja 648 2014-04-14
Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Borzęcicach 648 2014-04-16
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej 648 2014-04-06
Formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 647 2014-04-15
proj.uchw-sprzedaż nieruchomości-czerwiec2005 647 2014-04-14
28uch - zbycie nieruchomości Poznańska 646 2014-04-15
29uch. - obniżenie śr. ceny sprzedazy drewna 646 2014-04-15
Oświadczenie Zaradniak Justyn 2004 645 2014-04-14
26.uchw-rozpatrzenie skargi A.Kulińskiej na Burmistrza 645 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe Waldemar Ratajczyk - 2004 645 2014-04-18
Budżet 2006 - zał. 5 - zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne 645 2014-04-12
GK-10 - Zezwol. zbieranie odpadów.pdf 644 2014-04-12
Formularz - Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 644 2014-04-03
for. zezw. na psa agresywnej rasy 644 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe Hieronim Gabryelczyk - 2004 644 2014-04-14
SIWZ-budynek socjalno-sanitarno-dydaktyczny 644 2014-04-14
SIWZ-remonty cząstkowe dróg gminnych 644 2014-04-18
Karta - Zezwolenie na wycięcie drzew 643 2014-04-11
Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w Czarnym Sadzie 643 2014-04-14
Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze 643 2014-04-19
Karta - Zezwolenie na skrócenie oczekiwania 642 2014-04-15
OSO-14 wyd.V - Zezwolenie alkoholowe 642 2014-04-19
Informacja o terminie i porządku XVIII sesji Rady Miejskiej 641 2014-04-07
Zarządzenie Nr 11/05 - aktualizacja kart usług 641 2014-04-14
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006 641 2014-04-16
Przetarg na boisko wielofunkcyjne - odpowiedź na pytanie oferenta 641 2014-04-14
2009 rejestr zarządzeń Burmistrza 641 2014-04-15
28uch - zbycie nieruchomości Kobylińska,Lipowa 640 2014-04-15
osw.2006 Frąckowiak Jan 640 2014-04-18
OSO-13 wyd.III -Jednorazowe zezwolenie alkoholowe 640 2014-04-14
Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa 639 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe Janusz Burdziąg - 2004 639 2014-04-19
Informacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej 639 2014-04-18
Przetarg na powierzchniowe utrwalenie dróg 639 2014-04-12
Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla (3) 639 2014-04-14
Oświadczenie majątkowe 2006 - Janusz Burdziąg 639 2014-04-12
osw.2006 Maleszka Jarosław 639 2014-04-12
Przetarg budowa targowiska 639 2014-04-15
24.uchw. - zbycie nieruch - ul. Krotoszyńska 638 2014-04-18
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2006 638 2014-04-15
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jarosław Ratajczak 638 2014-04-15
Zarządzenia Burmistrza rok 2002 637 2014-04-18
26.uchw - zbycie nieruchomości (dworzec Wrotków) 637 2014-04-15
Oświadczenie majątkowe Jan Kostka - 2004 637 2014-04-02
PiK 12,01-wniosek o zaświadczeniu o fig w ewidencji podatkowej 637 2014-04-12
GK-07 - Uzgodnienie reklamy.pdf 636 2014-04-14
Rejestr uchwał 2006 - sesja III 636 2014-04-15
proj. diety sołtysów 635 2014-04-13
25.uchw - zgoda na wykorzystanie wizerunku herbu 635 2014-04-19
Informacja z XXVIII sesji 635 2014-04-12
proj29uch. - podatek od psów 635 2014-04-13
29uch. - stawki opłaty targowej na 2006 635 2014-04-17
Oświadczenie majątkowe 2005 - Maria Maleszka 635 2014-04-13
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia (III) 635 2014-04-19
Informacja o terminie i porządku obrad XXXVIII sesji 635 2014-04-19
OSO-13 wyd.II-Jednorazowe zezw.alkoholowe 635 2014-04-18
osw.2006 Dykcik Wojciech1 635 2014-04-14
2008 informacja o terminie i porządku obrad XX sesji 635 2014-04-14
form.GK 14,01 wyd.II 635 2014-04-11
2010 Przetarg na dostawę i montaż kolektorów słonecznych przy SP w Borzęcicach 635 2014-04-12
24.uchw-wydzierżawienie lokalu - Józefów 634 2014-04-18
29uch. - podatek od psów - 2006 634 2014-04-15
2007 zał nr 5 dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi 634 2014-04-07
2008 informacja o terminie i porządku obrad XVIII sesji 634 2014-04-16
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 634 2014-04-17
29uch. - obniżenie śr. ceny skupu żyta 633 2014-04-15
Rejestr uchwał 2006 - sesja 1 633 2014-04-15
Karta - Pobyt czasowy ponad 2 miesiące 632 2014-04-14
Wszczęcie postępowania - budynek inwentarski w Sapieżynie 632 2014-04-15
2007 planowane zadania na 2007 r 632 2014-04-15
osw.2006 Hencel Andrzej 632 2014-04-19
Informacja z 22.12.2008 r. o wyniku naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. 632 2014-04-15
Karta - Zezwolenie alkoholowe 631 2014-04-14
uchw - zatw. planów rozwoju miejscowości 631 2014-04-14
29uch. - stawki podatku od środków transportowych na 2006 630 2014-04-16
Informacja z XXXVIII sesji 630 2014-04-13
Oświadczenie majątkowe 2006 - Michał Pietrowski 630 2014-04-19
Oświadczenie majątkowe 2006 Jarosław Ratajczak 630 2014-04-19
Formularz wniosku o wycięcie drzewa 629 2014-04-15
Przetarg na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków do szkół w 2007r. 629 2014-04-13
osw0407Bratborski Maciej 629 2014-04-06
Oświadczenie majątkowe Michał Pietrowski - korekta 2004 628 2014-04-19
Rejestr uchwał - sesja XXVIII 628 2014-04-12
2007 zał.nr 3 zadania inwestycyjne 628 2014-04-14
Informacja o terminie i porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 627 2014-04-16
Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Kopernika 626 2014-04-19
PiK 14.01 - wniosek o zasw.o prowadz.działalności gospodraczej 626 2014-04-18
29uch. - wzory formularzy podatkowych 625 2014-04-15
Oświadczenie majątkowe 2006 - Waldemar Ratajczyk 625 2014-04-15
Wykonanie budżetu za 2008 r. 625 2014-04-14
Wszczęcie postepowania - instalacja urządzeń na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej. 624 2014-04-18
ośw.2006 Kostka Jan 624 2014-04-14
Wykonanie budzetu za 2007r.- informacja 624 2014-04-15
Karta - Wpis do ewidencji działalności gosp. 623 2014-04-11
24.uchw-ustanowienie służebności - Klasztorna 623 2014-04-15
28uch - zamiana gruntów 623 2014-04-16
Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2008r. 623 2014-04-19
proj. Reg. dodatku mieszkaniowego nauczycieli 622 2014-04-14
Informacja o terminie i porządku XXIX sesji Rady Miejskiej 622 2014-04-18
Budżet 2006 - planowane zadania 622 2014-04-14
osw.2006 Grzelak Adam 622 2014-04-14
Wszczęcie postępowania - budowa stacji bazowowej telefonii komórkowej 621 2014-04-16
Informacja z XXXVI sesji 621 2014-04-19
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia (II) 621 2014-04-19
39uch - regulamin określający wysokość dodatków nauczycielskich 2007 621 2014-04-18
Karta - Zezwolenie na wycięcie drzew 620 2014-04-17
Formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy 620 2014-04-13
26.uchw - zmiana kosztów używania pojazdów przez radnych 619 2014-04-19
pr.28uch - zm. reg. pomocy materialnej dla uczniów 619 2014-04-13
Przetarg na usługi opiekuńcze 2007 - rozstrzygnięcie 619 2014-04-14
projekt - zasłużony - Marchwiak 618 2014-04-19
28uch - zmiany budżetu 618 2014-04-17
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Pogorzałkach Wielkich (powyżej 60 tys. euro) 618 2014-04-13
Oświadczenie majątkowe 2005 - Bożena Kulka 618 2014-04-13
Wszczęcie postępowania – zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Cieszyńskiego na działalność produkcyjno handlową 617 2014-04-16
Oświadczenie majątkowe 2005 - Stefania Ignasiak 617 2014-04-13
Informacja o terminie i porządku XIX sesji Rady Miejskiej 616 2014-04-18
28uch - opinia o cel. remontu dróg 616 2014-04-19
Budżet 2006 - plan finansowy dla zadań adm. rządowej i innych zleconych gminie 616 2014-04-19
Informacja o terminie i porządku XXXVII sesji 616 2014-04-19
SIWZ opał dla szkół 2007 616 2014-04-13
Formularz - Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji 615 2014-04-11
Wszczęcie postępowania – budowa budynku magazynowo-produkcyjno-handlowego przy ul. Cieszyńskiego 615 2014-04-12
2uchw.-nabycie nieruchomości 615 2014-04-12
2009 wniosek o stypendia szkolne 615 2014-04-15
28uch - zm. reg. pomocy materialnej dla uczniów 614 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe 2005 - Justyn Zaradniak 613 2014-04-13
Zapytanie dotyczące przetargu na budowę budynku socjalno-sanitarno-dydaktycznego 613 2014-04-12
Oświadczenie majątkowe 2006 - Konrad Tomczak 612 2014-04-13
2010 POM Borzecicie 612 2014-04-15
Budżet 2006 - objaśnienia 611 2014-04-13
Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych za rok 2005. 611 2014-04-08
Budżet 2006 - zał. 4 - zestawienie udzielanych dotacji 608 2014-04-16
Informacja z XXX sesji Rady Miejskiej 608 2014-04-14
Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 608 2014-04-15
Oświadczenie majątkowe Lidia Kwaśnik - 2004 607 2014-04-16
osw.2006 Maleszka Maria 607 2014-04-18
Informacja z 7.04.08 o wyniku naboru na stanowisko d/s. obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęciczkach 607 2014-04-19
2011przetarg.staraobra 607 2014-04-15
32uch - usanowienie służebności gruntowej - Czarny Sad 606 2014-04-15
Przetarg niograniczony na zmianę sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową 606 2014-04-12
USC -09 wyd.IV - Uznanie ojcostwa 605 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe Felicja Kaczmarek - 2004 603 2014-04-12
Informacja o terminie i porządku obrad XXXI sesji 603 2014-04-13
SIWZ Budowa boiska sportowego w miejscowości Staniew 603 2014-04-13
Oświadczenie majątkowe Jerzy Lizak - 2004 601 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe Jarosław Maleszka - 2004 600 2014-04-13
Wykonanie budzetu za 2007r.- tabele 600 2014-04-13
Gmina10 obwieszczenie o okręgach wyborczych 600 2014-04-14
Karta - Podział nieruchomości 599 2014-04-11
Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla (II) 599 2014-04-19
2010p. zimowe utrzymanie 2012 599 2014-04-18
Zmiany do przetargu na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 598 2014-04-13
Zarządzenie Nr 11/05 (aktualizacja kart usług) 597 2014-04-15
Oświadczenie majątkowe Karol Gaweł - 2004 597 2014-04-13
Oświadczenie majątkowe 2005 - Karol Gaweł 596 2014-04-08
ZAZ - Projekt budowlany 596 2014-04-13
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2007 596 2014-04-19
2010 przebudowa Tysiąclecia w Koźminie Wlkp. 595 2014-04-16
pr.uch - plan agloneracji 594 2014-04-18
Przetarg na przebudowę ulicy św. Wawrzyńca 594 2014-04-16
Oświadczenie majątkowe Michał Pietrowski - 2004 593 2014-04-14
29uch. - zmiany budżetu grudzień 2005 593 2014-04-15
31uch - zmiana programu współpracy z org. pozarządowymi. 592 2014-04-13
2008budżet -wykonanie za I półrocze 592 2014-04-14
28uch - zbycie nieruchomości Bractwa Kurkowego 591 2014-04-15
Zarządzenie 55z2005 591 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jarosław Maleszka 591 2014-04-15
38uch - zbycie nieruchomości (ul.Wawrzyńczaka). 591 2014-04-18
IV uchw.- zbycie nieruchomosci - Jana Pawła II 591 2014-04-12
ogłoszenie o zamówieniu - adaptacja budynku na pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej 591 2014-04-14
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Koźminie Wlkp. 591 2014-04-19
24.uchw - zbycie nieruch. - ul.Murna 590 2014-04-15
30uch. - przyjecie gminy Milicz do Zw.Gmin Zlewni Górnej Baryczy 590 2014-04-15
2uchw.-wynagrodzenie burmistrza 590 2014-04-09
pr.28uch - zmiany budżetu 589 2014-04-14
Budżet 2006 - zał. 6 - plan Gm. Funduszu Ochrony Środowiska 589 2014-04-14
3uchw.-najniższe wynagrodzenie pracowników jednostek 589 2014-04-14
28uch - udzielenie dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu 588 2014-04-19
29uch. - współpraca z Powiatem w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 588 2014-04-15
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2005 588 2014-04-18
24.uchw - zac. kredytu długoterminowego - czerwiec 2005 587 2014-04-15
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa dróg w Walerianowie i Wyrębinie 587 2014-04-16
Rejestr uchwał - XXXIII sesja 585 2014-04-12
SIWZ - remont świetlicy wiejskiej w Kaniewie 585 2014-04-19
Informacja o terminie i porządku XXXII sesji 584 2014-04-04
Oświadczenie majątkowe 2005 - Felicja Kaczmarek 584 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe Gabriela Kasprzak - 2004 583 2014-04-16
proj29uch. - podatek od środków transportowych 583 2014-04-19
36uch - zmiana liczby radnych w okręgach wyborczych 583 2014-04-17
39uch - zm. budżetu gminy (25paździenika 2006r.). 583 2014-04-15
27.uchw - przekazanie wozu strażackiego 582 2014-04-16
pr.28uch - udzielenie dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu 582 2014-04-14
Informacja o terminie i porządku XXVIII sesji 581 2014-04-06
proj29uch. - podatek leśny 581 2014-04-15
29uch. - najniższe wynagrodzenie w jedn organizacyjnych 581 2014-04-15
36uch - zgoda na cofnięcie przez Starostę darowizny częsci likwidowanej linii kolejowej 580 2014-04-14
38uch - zbycie nieruchomości (torowisko) 580 2014-04-16
29uch. - zmiana programu profilaktyki alkoholowej 579 2014-04-15
Oświadczenie majątkowe 2005 - Janusz Baszczyński 579 2014-04-08
SIWZ - remont świetlicy wiejskiej w Borzęcicach 579 2014-04-13
Rejestr uchwał 2006 - sesja II 579 2014-04-15
Osw.2006 maleszka Jarosław 2 579 2014-04-13
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2009r. 579 2014-04-18
proj29uch. - opłata targowa 578 2014-04-14
ssteam 577 2014-04-04
pr.28uch - zamiana gruntów 577 2014-04-15
Oświadczenie majątkowe 2005 - Lidia Kwaśnik 577 2014-04-17
36uch - zaciągnięcia kredytu długoterminowego 577 2014-04-18
Zmiany do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego 577 2014-04-18
2007 zał nr 4 przychody i rozchody budżetu 577 2014-04-13
Ogłoszenie o zamówieniu-wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. 577 2014-04-11
PiK 12, wyd.V - zaświadzcenie o stanie majątkowym 577 2014-04-14
28uch - zm planu zagosp. Orla 575 2014-04-15
Wszczęcie postępowania - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koźmin 575 2014-04-17
GK-14 wyd.III - Dec.o srodowisk.uwarunk.zgody na realizacje 575 2014-04-13
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.(Rejon I i V). 575 2014-04-19
Składy obwodowych komisji wyborczych 574 2014-04-16
3uchw.-ustanowienie hipoteki zwykłej 574 2014-04-08
Oświadczenie majątkowe Barbara Mączka - 2004 573 2014-04-13
36uch - zmiany budżetu (lipiec 2006). 573 2014-04-13
Przetarg na boisko wielofunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (2) 573 2014-04-09
Oświadczenie majątkowe Irena Konarczak-Bojanek - 2004 572 2014-04-13
Budżet 2006 - zał nr 3 - przychody i rozchody zw. z finansowaniem kredytów i pożyczek 572 2014-04-15
proj.uchw-przejęcie skweru Borecka-JanaPawła 571 2014-04-13
31uch - zmiana budżetu - luty 2006. 571 2014-04-15
Oświadczenie majątkowe 2005 - Arkadiusz Zmyślony 571 2014-04-16
2 uchw.-podatek od nieruchomosci 571 2014-04-13
osw.2006 Maleszka Jarosław 1 571 2014-04-14
Wszczęcie postępowania - budowa hali produkcyjnej wraz z malarnią i piaskarnią przy ul.Wierzbowej 571 2014-04-07
28uch - reg. dodatków nauczycielskich na 2006r 570 2014-04-15
29uch. - nabycie nieruchomości od PKP 570 2014-04-16
Budżet 2006 - zał. 3a - informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach 570 2014-04-19
Budżet 2006 - zestawienie dotacji celowych 570 2014-04-14
Wszczęcie postępowania - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Centertel w Koźminie 570 2014-04-11
36uch - zmiana uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wyjkonania budżetu za pierwsze półrocze. 570 2014-04-15
Oświadczenie majątkowe 2006 - Marian Idkowiak 570 2014-04-10
Oświadczenie majątkowe Stefania Ignasiak - 2004 569 2014-04-15
2009 WP zarządzenie burmistrza 569 2014-04-17
Oświadczenie majątkowe 2005 - Konrad Tomczak 568 2014-04-09
SIWZ - remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze 568 2014-04-15
Oświadczenie majątkowe 2006 - Jerzy Lizak 568 2014-04-15
2uchw.- składy komisji RM 568 2014-04-17
2uchw.-podatek od psa 568 2014-04-15
pr28uch - reg. dodatków nauczycielskich na 2006r 567 2014-04-17
32uch - zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki 2006 567 2014-04-13
Informacja z XXXIV sesji Rady Miejskiej 567 2014-04-05
35uch - zmiana Planu Rozwoju Lokalnego (czerwiec 2006). 567 2014-04-18
38uch - zm uch. dot. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego 567 2014-04-14
Oświadczenie majątkowe 2006 - Jan Kostka 567 2014-04-12
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Ochrona ubezpieczeniowa. 567 2014-04-19
2008 zapytanie do przetargu na ochronę ubezpieczeniową 567 2014-04-16
Informacja z dnia 28.06.2013 o wynikach naboru na stanowisko poborcy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 567 2014-04-18
32uch - zbycie nieruchomości - ul. Przyjemskich 566 2014-04-08
Oświadczenie majątkowe 2005 - Gabriela Kasprzak 566 2014-04-19
ZAZ mapy oraz szkice lokalizacyjne 566 2014-04-15
2009 Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości 566 2014-04-13
Oświadczenie Piotrowski Michał 2004 565 2014-04-15
Rejestr uchwał - sesja XXXI 565 2014-04-12
SIWZ Zakład Aktywacji Zawodowej 565 2014-04-19
39uch - zm. programu profilaktyki i rozw. problemów alkoholowych 565 2014-04-12
ogłoszenie o zamówieniu - wymiana okien w SP Stara Obra i budynkach mieszkalnych administrowanych przez UMiG Koźmin 565 2014-04-11
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wrotkowie 565 2014-04-13
_brak tytulu_ 564 2014-04-12
Przetarg nieograniczony na budowę pieszojezdni w Wałkowie 564 2014-04-11
osw.0407 Idkowiak Robert 564 2014-04-16
39uch - pomoc dla Powiatu - budowa windy przy szpitalu 563 2014-04-19
Oświadczenie majątkowe 2006 - Ryszard Perek 563 2014-04-13
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jan Kostka 562 2014-04-08
OSO-09-Działalność gospodarcza 562 2014-04-14
form. OSO 08.01 wniosek o wydanie dowodu osobistego 562 2014-04-14
proj29uch. - nabycie nieruchomości od PKP 561 2014-04-16
36uch - dofinansowanie wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum 561 2014-04-12
3uchw.-ustalenie wydatków, które nie wygadają z koncem 2006 r. 561 2014-04-15
28uch - zbycie nieruchomości Lipowiec 560 2014-04-15
31uch - plany pracy stałych komisji na 2006 560 2014-04-15
Oświadczenie majątkowe 2005 - Leszek Ziętkiewicz 560 2014-04-03
38uch - opinia o celowości modernizacji dróg dojazdowych 560 2014-04-19
2007 spłata kredytów 560 2014-04-19
2010 nabor główny ksiegowy MGOPS 560 2014-03-29
35uch - nadanie statutu Urzędowi MiG. 559 2014-04-18
3uchw.-zmiany w budżecie MiG 559 2014-04-15
3uchw.-wybór sołtysów i członków rad sołeckich i rad osiedli 559 2014-04-15
osw0407Zaradniak Justyn 559 2014-04-13
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej Biały Dwór - Szymanów 559 2014-04-16
pr30uch. - projekt budżetu na 2006r 558 2014-04-19
Informacja z XXXI sesji Rady Miejskiej 558 2014-04-14
Oświadczenie majątkowe 2005 - Adam Grzelak 558 2014-04-15
2007 objaśnienia do budżetu 558 2014-04-11
Ośw.2006 Perek Ryszard 558 2014-04-13
pr.28uch - opinia o cel. remontu dróg 557 2014-04-15
osw.2006 Ratajczak Jarosław 557 2014-04-19
2012 konkurs dyr.gimnazjum 557 2014-04-18
Informacja z XXXII sesji Rady Miejskiej 556 2014-04-18
Informacja o terminie i porządku XXXIII sesji 556 2014-04-09
Informacja o terminie i porządku XXXV sesji 556 2014-04-18
Przetarg na boisko wielufunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (5) 556 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe 2006 - Roman Goliński 556 2014-04-03
4 uchw.- stanowisko w sprawie zamiaru utworzenia Województwa Środkowopolskiego 556 2014-04-09
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego 556 2014-04-13
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 555 2014-04-13
PiK 20 wyd. I - zwolnienie gruntów, zaprzestanie prod.rolnej 555 2014-04-08
2010 POM Stara Obra 555 2014-04-13
2013Nabór na stan. poborcy1 555 2014-04-18
proj29uch. - najniższe wynagrodzenie w jedn organizacyjnych 554 2014-04-17
38uch - zbycie nieruchomości (ul. Borecka - przetarg). 554 2014-04-15
30uch. - zmiany budżetu - grudzień 2005. 553 2014-04-15
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na stanowisko do spraw projektów i inwestycji z udziałem środków europejskich 553 2014-04-18
Przetarg na przebudowę drogi Biały Dwór - Szymanów 552 2014-04-16
2 uchw.-podatek lesny 552 2014-04-19
3uchw.-ustalenie wys.stawekczynszu 552 2014-04-18
proj29uch. - wzory formularzy podatkowych 551 2014-04-13
38uch - zbycie nieruchomosci (Gałązki). 551 2014-04-12
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze - sekretarka w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 551 2014-04-18
38uch - zamiana nieruchomości (Józefów). 550 2014-04-12
SIWZ przebudowa chodnika w Orli 549 2014-04-09
Przetarg na usługi opiekuńcze w 2008r. 549 2014-04-07
pr38uch - zbycie nieruchomości ul. Borecka 548 2014-04-09
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego. 548 2014-04-11
Gmina10 zgłoszenie kandydatów do OKW 548 2014-04-17
proj29uch. - współraca przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 547 2014-04-05
30uch. - określenie wydatków niewygasających w 2005r 547 2014-04-15
Oświadczenie majątkowe 2006 - Karol Gaweł 547 2014-04-04
2007osw.Serek Andrzej 547 2014-04-15
32uch - gminny program profilaktyki alkoholowej i narkotykowej 546 2014-04-14
32uch - zmiana budżetu - marzec 2006 546 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe 2005 - Irena Jaskółka 546 2014-04-13
Przetarg na boisko wielufunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (4). 546 2014-04-09
37uch - zmiana budżetu (wrzesien 2006). 546 2014-04-12
osw.2006 Baszczyński Janusz 546 2014-04-19
Gmina10KWW tworzenie komitetów wyb. wytyczne 546 2014-04-15
proj29uch. - podatek rolny 545 2014-04-19
32uch - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego OSP 545 2014-04-16
Oświadczenie majątkowe 2005 - Marian Idkowiak 545 2014-04-14
39uch - utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej 545 2014-04-15
2007 zał.nr 7 dot.dla instyt. kultury i dot.celowe 545 2014-04-14
uchw - zatw. planów rozwoju miejscowości 544 2014-04-06
Oświadczenie Grzelak Adam 544 2014-04-03
Oświadczenie majątkowe 2005 - Roman Goliński 544 2014-04-14
2uchw.-opłata targowa 544 2014-04-12
2007 prognoza na lata 2006-2012 543 2014-04-08
osw.2006 Kasprzak Gabriela 543 2014-04-16
2010 POM Orla 543 2014-04-16
pr.28uch - zbycia nieruchomości 542 2014-04-01
34uch - zmiana budżetu (maj 2006). 542 2014-04-18
2uchw.-podatek rolny 542 2014-04-08
3uchw.-budżet M i G KOźmin na 2007r. 542 2014-04-18
2007 nr 8 przychody i wydatki GFOŚiGW 542 2014-04-18
200804 oswBratborski Maciej 542 2014-04-14
PiK 09,02 - ulga służba wojskowa 542 2014-04-05
33uch - udzielenie absolutorium za 2005r. 541 2014-04-12
SIWZ kredyt 541 2014-04-13
2uchw.-podatek od śr.transportu 541 2014-04-07
4 uchw.- zespół do stworzenia Strategii Rozwoju MiG Koźmin Wlkp. w latach 2008 - 2020 541 2014-04-08
osw.2006 Kwaśnik Lidia 541 2014-04-18
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa dwóch poprzeczek dróg gminnych we wsi Borzęcice 541 2014-04-19
Infrmacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2010 r. 541 2014-04-15
2010 POM Staniew 540 2014-04-15
proj29uch. - zmiana programu profilaktyki alkoholowej 539 2014-04-11
Oświadczenie majątkowe 2005 - Barbara Mączka 539 2014-04-14
pr38uch - zm uch. dot. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego 539 2014-04-18
38uch - sprzedaż nieruchomosci lokalowych (Wrotków) 539 2014-04-18
2010 POM Cegielnia 539 2014-04-15
Gmina10 Miejska Komisja Wyborcza 539 2014-04-17
33uch - kredyt długoterminowy 538 2014-04-13
osw.2006 Bratborski Maciej 537 2014-04-13
uchw - zatw. planów rozwoju miejscowości 536 2014-04-16
2007 zał.nr 6 536 2014-04-18
2009 zapytanie i odpowiedź sala borzecice 536 2014-04-15
Informacja o terminie i porządku XXXIV sesji (nadzwyczajnej) 535 2014-04-12
SIWZ - przebudowa drogi Gościejew- Suśnia 535 2014-04-13
1uchw.-wybor zastępcy przew.Rady 535 2014-04-15
2uchw.-przewodniczacy komisji RM 535 2014-04-15
2uchw.-zmiany w budzecia 535 2014-04-13
2009 informacja o terminie i porzadku obrad XXX sesji 535 2014-04-19
Oświadczenie majątkowe Leszek Chojnicki - 2004 534 2014-04-13
33uch - zmiana Planu Rozwoju Lokalnego 2004-2007 534 2014-04-08
pr37uch - zm budżetu 534 2014-04-19
38uch - zm. budżetu 534 2014-04-14
2008 zał. nr 2 - wydatki 534 2014-04-15
pr.28uch - zm planu zagosp. Orla 533 2014-04-16
pr38uch - zbycie nieruchomości Gałazki. 533 2014-04-13
IV uchw.- zbycie nieruchomości - Lipowiec 533 2014-04-17
osw.2006 Kulka Bożena 533 2014-04-14
35uch - określ. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonaniua budżetu za I półrocze roku budżetowego 532 2014-04-17
Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Serafinowie 532 2014-04-13
pr38uch - zbycie nieruchomości ul. Wawrzyńczaka 531 2014-04-16
Przetarg Auto - SIWZ 531 2014-04-18
Oświadczenie majątkowe 2005 - Michał Pietrowski 530 2014-04-14
Przetarg na boisko wielofunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (3) 530 2014-04-09
Oświadczenie majątkowe 2006 - Leszek Chojnicki 530 2014-04-17
1uchw.-wybor przewodniczacego Rady 530 2014-04-14
2007 zał.3a 530 2014-04-17
ZAZ - kosztorys ofertowy - elektryczny 529 2014-04-14
2007 zał.4a informacje o kredytach i pożyczkach 528 2014-04-13
osw.2006 Kaczmarek Felicja 528 2014-04-18
pr30uch. - zmiany budżetu - grudzień 2005 527 2014-04-13
Rejestr uchwał 2007 - V sesja 527 2014-04-19
Rejestr uchwał 2007 - VI sesja 527 2014-04-10
Nabor2013odpadykomunalne 527 2014-04-18
pr32uch - zm. uchw. ustalającej stawki za zajęcie pasa drogowego 526 2014-04-03
Oświadczenie majątkowe 2005 - Irena Konarczak Bojanek 526 2014-04-04
pr38uch - zmiana budżetu (październik 2006). 526 2014-04-17
4 uchw.-zbycie nieruchomości -Suśnia 526 2014-04-09
wszczęcie postępowania - budowa kanalizacji przy ul.Wyszyńskich 526 2014-04-08
35uch - konsultacje społeczne 525 2014-04-19
4 uchw. - zmiany w budżecie MiG na 2007 r. 525 2014-04-19
Informacja z 29.07.2009 r. o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęciczkach 525 2014-04-13
32uch - zm. uchw. dot. opłat za zajęcie pasa drogowego 524 2014-04-08
ZAZ specyfikacja techniczna 524 2014-04-13
4 uchw.- gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 r. 524 2014-04-10
Rejestr uchwał - sesja XXX 523 2014-04-12
32uch - przystąpienie do zmiany planu zagosp. - działki przy gimnazjum 523 2014-04-17
Gmina10 MKW skład 523 2014-04-14
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Stawowej oraz odcinków ulic Przyjemskich i Wodnej 522 2014-04-13
pr38uch - zbycie nieruchomości torowisko 522 2014-04-13
4 uchw.- taryfy zbiorowego zaoptrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków 522 2014-04-14
4uchw.- zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 522 2014-04-14
SIWZ przebudowa drogi Gościejew - Suśnia (3) 521 2014-04-19
4 uchw.- plany pracy komisji RM 521 2014-04-12
osw.0407Burdziąg Janusz 521 2014-04-16
proj29uch. - podatek od nieruchomości 520 2014-04-16
32uch - zarządzenie deratyzacji nieruchomości 520 2014-04-18
2009 wyniki ankiet 520 2014-04-19
Oświadczenie majątkowe 2005 - Waldemar Ratajczyk 519 2014-04-10
ZAZ - SSTwykonania i odbioru robót 519 2014-04-18
ZAZ dobudowa.KTS 519 2014-04-11
Wszczęcie postępowania - rozbudowa i modernizacja stacji paliw przy ul.Krotoszyńskiej 519 2014-04-12
ośw.2006 Zmyślony Arkadiusz 519 2014-04-16
5uchw.- zbycie nieruchomości 518 2014-04-18
pr31uch - regulamin utrzmania porządku i czystości 517 2014-04-13
osw.2006 Idkowiak Robert 517 2014-04-15
ZAZ kosztorys ofertowy 517 2014-04-06
4 uchw.- powiadomienie sekretarza i skarbnika o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 517 2014-04-06
4 uchw.- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Orli 516 2014-04-14
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2011 516 2014-04-14
200907nieruchomości do sprzedazy 515 2014-04-18
2010 POM Gościejew 515 2014-04-19
Gmina 10 MKW obwieszcz. o zar.kandydatach na burmistrza 515 2014-04-13
2007 plan finansowy dla zadań zleconych 514 2014-04-02
4 uchw. - wyznaczenie członka do Rady Społecznej przy SPZOZ w Krotoszynie 514 2014-04-09
Przetarg Auto - zal.6 514 2014-04-13
2009przetarg kredyt długoterminowy 514 2014-04-15
2010p.kotlowniasp3 514 2014-04-14
SIWZ przebudowa dróg gminnych w Borzeciczkach 513 2014-04-16
pr38uch - sprzedaż nieruchomości lokalowych 513 2014-04-13
Informacja o terminie i porządku XXIII sesji 512 2014-04-02
Oświadczenie majątkowe 2005 - Hieronim Gabryelczyk 512 2014-04-14
Przetarg na usługi opiekuńcze w 2007r. 512 2014-04-16
5uchw. - wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 512 2014-04-13
proj29uch. - zmiany budżetu grudzień 2005 511 2014-04-08
pr38uch - opinia o celowości modernizacji dróg dojazdowych 511 2014-04-15
8 uchw.zbycie nieruchomosci 511 2014-04-08
SIWZ - zmiana elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych 510 2014-04-15
Przetarg Auto - zal.2 510 2014-04-15
200804osw Serek Andrzej 509 2014-04-14
Uchwały przyjęte podczas XXXV sesji 508 2014-04-15
9 uchw.- procedura uchwalania budzetu 508 2014-04-13
PiK 08 - umorzenie zaległ. pod.gruntowych 508 2014-04-16
2008 zał nr 5 - wydatki majątkowe 507 2014-04-14
2009 przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji przy ul. Cieszyńskiego 507 2014-04-19
pr33uch - zm progr. alkoholowego 506 2014-04-19
SIWZ przebudowa drogi gminnej w Orli (3) 505 2014-04-13
200804osw Ratajczak Jarosław 505 2014-04-19
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulicy Dworcowej nr 5-10 w Koźminie Wlkp. 504 2014-04-11
pr38uch - zamiana nieruchomości w Józefowie 503 2014-04-15
wszczecie postępowania -budowa zbiornika paliw centrol 503 2014-04-18
Przetarg Auto - zal.1 503 2014-04-13
2009 porównianie wyników ankiet 2005 - 2009 503 2014-04-15
30uchw - udzielenia dotacji Powiatowi na zakup podnośnika dla PSP. 502 2014-04-15
5uchw.-świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 502 2014-04-12
Sprostowanie SIZW przetarg na dostawę posiłków w 2008r. 502 2014-04-11
pr35uch - konsultacje społeczne 501 2014-04-16
SIWZ przebudowa drogi w Józefowie 501 2014-04-16
Nabór 2013 ogłoszenie o naborze f.europ 501 2014-04-16
33uch - zm progr. alkoholowego 500 2014-04-16
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jerzy Lizak 500 2014-04-16
35uch - zasady umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności 500 2014-04-12
Uchwały przyjęte podczas XXXIX sesji 500 2014-04-17
Wszczęcie postępowania - budowa kurnika w Czarnym Sadzie 500 2014-04-12
form.PiK 01,01 - inf. w sprawie podatku 499 2014-04-18
35uch - zmiany budżetu (czerwiec 2006). 497 2014-04-14
2uchw.-upoważnienie Przewodn.do wykonyw.czynn. z zakr.prawa.pracy 497 2014-04-03
10 uchw.- podatek rolny 2008 497 2014-04-05
33uch - zmiana budżetu - kwiecień 2006 496 2014-04-06
35uch - program współpracy z organizacjami 2006r. 496 2014-04-18
6uchw.-zmiany w budżecie 496 2014-04-19
pr30uch. - przyjecie gminy Milicz do Zw.Gm.Zlewni Baryczy 495 2014-04-15
Regulamin Organizacyjny Urzędu - treść 495 2014-04-14
SIWZ - przebudowa drogi we wsi Orla 495 2014-04-13
Rejestr uchwał 2007 - sesja IV 494 2014-04-16
osw.2006 Ignasiak Stefania 494 2014-04-19
osw.0407Wybierała Jacek 494 2014-04-13
8 uchw.wyrażenie zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. 494 2014-04-18
studnia - załącznik nr 3 494 2014-04-15
Wyniki przetargów 2012 494 2014-04-08
Przetarg na budowę boiska sportowego w miejscowości Staniew 493 2014-04-12
5uchw.-zmiany w budzecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 493 2014-04-19
Uchwały przyjęte w kadencji 2010 - 2014 493 2014-04-18
Uchwały przyjęte podczas XXXIV sesji 492 2014-04-13
ośw.2006 Jaskółka Irena 492 2014-04-14
2008 zał nr 7 - dotacje celowe 491 2014-04-13
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej we wsi Wyrębin 491 2014-04-13
2010 remont świetlica wiejska szymanow 491 2014-04-13
pr30uch. - określenie wydatków niewygasających w 2005r 490 2014-04-14
200804osw Maroszek Irena 490 2014-04-13
SIWZ - wiercenie otworu studziennego - awaryjnego w Koźminie Wlkp. 1 490 2014-04-19
przetarg place zabaw 490 2014-04-13
studnia - mapka 3 489 2014-04-14
Gmina10 Komunikat komisarza wyborczego1 489 2014-04-18
Przetarg Auto - zal.4 488 2014-04-17
5uchw.- udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 487 2014-04-03
6 uchw. - ustalenia wysokości diet dla przewodniczących zarządów Rad Osiedli 487 2014-04-15
11 uchw. - zbycie nieruchomości 487 2014-04-03
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi 487 2014-04-18
pr33uch - zmiana programu Rozwoju Lokalnego 486 2014-04-16
33uch - nabycie nieruchomosci PKP 486 2014-04-07
studnia - załącznik nr 7 486 2014-04-12
2009 SIWZ - dostawa i montaz okien 486 2014-04-13
SIWZ - usługi opiekuńcze w 2007r. 485 2014-04-13
osw.0407Iwański Jacek 485 2014-04-08
osw.0407Grzelak Adam 485 2014-04-12
studnia - załącznik 1 485 2014-04-15
Wszczęcie postępowania - remont stacji gazowej 484 2014-04-18
13 uchw - plan zagospodarowania 484 2014-04-13
studnia - mapka 1 484 2014-04-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.Dostawa opału dla gminnych placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2009. 483 2014-04-19
Rejestr uchwał - sesja XXXII 482 2014-04-18
ZAZ - kosztorys ofertowy - adaptacja 482 2014-04-13
osw0407 Dykcik Wojciech 482 2014-04-13
11 uchw. - zbycie nieruchomości1 482 2014-04-12
Oświadczenie majątkowe 2005 - Ryszar Perek 481 2014-04-14
ośw.2006 Nowacka Genowefa 481 2014-04-13
Gmina 10 obwody OBWIESZCZENIE 481 2014-04-18
osw.2006 Burdziąg Janusz 480 2014-04-07
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2009r. 480 2014-04-15
Informacja z dnia 30.12.2009 r. o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego 480 2014-04-03
2uchw.-komisja rewizyjna 479 2014-04-13
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 479 2014-04-15
35uch - zbycie nieruchomości w Orli. 478 2014-04-17
OSO-08 wyd.IV - Wyd. dow. osobistego 478 2014-04-13
2010 rejestr zarządzeń Burmistrza 478 2014-04-14
ZAZ - kosztorys ofertowy - sanitarny 477 2014-04-14
osw.0407Wieczny Marek 477 2014-04-19
5uchw.- Statut Zakładu Aktywności Zawodowej 476 2014-04-18
Rejestr uchwał 2007 - VIII sesja 476 2014-04-10
8 uchw.statut borzęciczki 476 2014-04-10
pr32uch - gminny progr. profilaktyki alkoholwej i przecidziałania narkomanii. 475 2014-04-07
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2006 475 2014-04-16
Gmina 10 MKW dyżury 475 2014-04-18
Decyzje środowiskowe 2012 474 2014-04-18
Regulamin organizacyjny - zał. nr 1 Zasady popisywania pism 473 2014-04-11
11 uchw.- określenie zasad nabycia nieruchomosci gruntowych 473 2014-04-19
OSO-06-Udostępn. danych meldunkowych, PESEL 473 2014-04-19
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 4 473 2014-04-15
Gmina 10 OKW skład funkcje 473 2014-04-19
Uchwały przyjęte podczas XXXVII sesji 472 2014-04-19
201001p.sprzedaż kopernika 472 2014-04-11
2010orliksiwz 472 2014-04-14
SIWZ - pieszojezdnia w Wałkowie 471 2014-04-15
8uchw.opinia o modernizacji dróg 471 2014-04-14
osw.2008 Bratborski Maciej 471 2014-04-13
Przetarg Auto - zal.3 470 2014-04-13
osw0408 Wybierała Jacek 470 2014-04-14
Gmina 10 obwieszczenia zarządzenie 470 2014-04-19
Mapa lokalizacyjna 469 2014-04-15
Przetarg Auto - zal.5 469 2014-04-16
Przetarg Auto - zal.7 469 2014-04-13
2009 pytania i dopowiedzi sp3 469 2014-04-11
12 uchw. - zasady korzystania ze stołówek szkolnych 468 2014-04-17
2009 s.borzecice - rysunki, spec.techniczna 468 2014-04-17
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2010 468 2014-04-14
2008 zał.nr 1 - dochody 467 2014-04-18
2007osw.Fornalik Jerzy 467 2014-04-08
osw0408 Iwański Jacek 467 2014-04-02
studnia - załącznik nr 5 467 2014-04-16
2009 zapytanie i odpowiedz na zapytanie do przetargu na budowę parkingu przy Krotoszyńskiej 467 2014-04-14
Uchwały przyjęte podczas XXXVI sesji 466 2014-04-19
Uchwały przyjęte podczas XXXVIII sesji 466 2014-04-16
osw.04.07 Chojnicki Leszek 466 2014-04-15
studnia - załącznik nr 2 466 2014-04-13
2009 budzetowa, zał nr.2 466 2014-04-18
Statut GOS 466 2014-04-13
Gmina 10 MKW nr list obwieszczenie 466 2014-04-12
okna2011 466 2014-04-11
Informacja z dnia 28.06.2013r. o wynikach naboru na stanowisko ds.przyjmowania wpłat opłaty za gosp. odpadami 466 2014-04-18
osw.0407Maleszka Jarosław 465 2014-04-13
2008 zał nr 6 - przychody i rozchody 465 2014-04-16
Oświadczenie majątkowe 2005 - Leszek Chojnicki 464 2014-04-13
pr35uch - zbycie nieruchomości w Orli 464 2014-04-12
6uchw.- zaciagnięcie kredytu długoterminowego 464 2014-04-18
2008 planowane zadania na 2008r. 464 2014-04-15
Oświadczenie majątkowe Konrad Tomczak - 2004 463 2014-04-18
_brak tytulu_ 463 2014-04-19
SIWZ przetargu na gotowanie i transport ciepłych posiłków do szkół 463 2014-04-13
pr31uch - zm. programu współp. z org. pozarzadowymi 462 2014-04-15
2008 zał. nr 3 - administracja rządowa 462 2014-04-17
osw0408 Dykcik Wojciech 462 2014-04-12
form. USC-10,01 wyd.II - odpisy akt stanu 461 2014-04-18
Rejestr uchwał 2007 - VII sesja 461 2014-04-10
studnia - załącznik nr 10 461 2014-04-13
2010 Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu Orla - Cegielnia 461 2014-04-18
SIWZ - budowa ul. Stawowej 460 2014-04-12
pr35uch - zmiana liczby radnych wybieranmych do Rady Miejskiej w okręgach wyborczych 460 2014-04-19
7uchw.zmiany w budzecie 460 2014-04-16
Rysunki- parking 3 460 2014-04-18
pr32uch - zbycie zabudowanej nioeruchomości - ul.Przyjemskich 459 2014-04-06
18 uchw - zmiamy studium uwarunkowan 459 2014-04-13
Rysunki - parking 1 459 2014-04-14
2009 borzecice protest1 459 2014-04-17
10uchw. - podatek leśny 2008 458 2014-04-14
10 uchw. - opłata targowa 2008 458 2014-04-13
12 uchw.- plany pracy komisji RM 458 2014-04-14
2008 zapytanie do przetargu wyrebin 458 2014-04-12
studnia - załącznik nr 6 458 2014-04-15
Gmina 10 MKW komunikat o losowaniu 458 2014-04-17
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 10 458 2014-04-13
studnia - załącznik nr 8 457 2014-04-14
Specyfikacja techniczna - hala w borzeciczkach1 457 2014-04-13
SIWZ - rozbudowa szkoły borzecice 457 2014-04-16
Gmina 10 obwieszczenie radni 457 2014-04-17
pr33uch - kredyt długoterminowy 456 2014-04-19
pr35uch - program współpracy z organizacjami 2006r. 456 2014-04-17
6 uchw. - powowłanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników 456 2014-04-19
Mapa - Tysiąclecia 456 2014-04-16
osw0408 Frąckowiak Jan 456 2014-04-03
2009 przetarg benedykta 456 2014-04-13
PiK 16 - śr. transportowe, odroczenie, rozłożenie 456 2014-04-13
zima 2013 456 2014-04-18
6 uchw. - uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 455 2014-04-11
9 uchw - odwołanie Skarbnika Gminy 455 2014-04-18
Gmina PKW dyżury 455 2014-04-19
Zarządzenie 11 z 2006 454 2014-04-02
SIWZ przebudowa drogi w Orli (II). 454 2014-04-17
6 uchw. - zmiany Gminnego Programu Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 454 2014-04-13
2009 borzecice rozstrzygniecie protestu1 454 2014-04-14
2008 zał nr 4 - drogi powiatowe 453 2014-04-16
10 uchw. - srodki transportu 2008 453 2014-04-13
12uchw.- zbycie nieruchomości 453 2014-04-17
13 uchw - strategia rozwoju gminy 453 2014-04-14
studnia - zalącznik nr 4 popr. 453 2014-04-13
SIWZ-budowa parkingu Krotoszyńska 453 2014-04-09
2010 opinia RIO o budzecie 453 2014-04-15
pr35uch - określ. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 452 2014-04-15
osw.2006 Maroszek Irena 452 2014-04-03
2009 ogłoszenie przetargu nieograniczonego - sprzedaz Stara Obra 452 2014-04-13
2010studiumgminakozmin 452 2014-04-16
6 uchw. - wprowadzenie zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Koźminie Wlkp. 451 2014-04-18
SIZW - dostawa i montaż placów zabaw 450 2014-04-14
12 uchw. - gminny program usuwania azbestu 450 2014-04-07
Zapytanie i odpowiedx - parking i kanalizacja 450 2014-04-18
SIWZ parking2 450 2014-04-17
27.uchw - zm w budżecie - wrzesień 2005 449 2014-04-05
ośw.2006 Bojanek Irena 449 2014-04-18
zdjęcia - place zabaw 449 2014-04-15
Ogłoszenie o zamówieniu - - dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych 449 2014-04-11
kosztorys ofertowy - kanalizacja 449 2014-04-15
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej 449 2014-04-18
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2009 449 2014-04-16
2010p.dach szpital 449 2014-04-15
Remont świetlicy wiejskiej w m. Gościejew 449 2014-04-11
osw.0407 Hencel Andrzej 448 2014-04-13
SIWZ - przebudowa drogi Gościejew - Suśnia (II). 447 2014-04-14
SIWZ - przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków do szkół w 2007r. 447 2014-04-08
SIWZ - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego 447 2014-04-13
Gmina 10 odrębny obwód głosowania. uchwała 447 2014-04-17
form.PIK 07,05 fORMULARZ POMOC DE MINIMIS 447 2014-04-18
Budowa sali wiejskiej w m. Suśnia 447 2014-04-17
Regulamin organizacyjny - zal. 2 Schemat organizacyjny Urzędu 446 2014-04-17
SIZW-utrwalanie dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. 446 2014-04-13
6 uchw.-sprostowanie błędu pisarskiego 446 2014-04-13
8 uchw.hipoteka zwykła 446 2014-04-04
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej 446 2014-04-19
2009 nabor na stanowisko głownego księgowego w Ośrodku Sportu w Koźminie Wlkp. 446 2014-04-18
Gmina 10 OKW powołanie obwodowych komisji wyborczych 446 2014-04-17
osw0407 Frąckowiak Jan 445 2014-04-10
14 uchw. - zbycie nieruchomości1 445 2014-04-11
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 5 445 2014-04-15
pr35uch - nadanie statutu Urzędowi MiG 444 2014-04-15
osw.0407Kostka Jan 444 2014-04-09
Rejestr uchwał 2007 - IX sesja 444 2014-04-13
Rejestr uchwał - X sesja 444 2014-04-16
Rejestr uchwał 2007-XI sesja 444 2014-04-15
12 uchw. - nabycie przez Burmistrza prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r. 444 2014-04-19
studnia - załącznik nr 9 444 2014-04-13
kosztorys ofertowy - parking 444 2014-04-16
PiK17 - śr. transportowe - umorzenie 444 2014-04-13
form.PIK 07,01 odroczenie terminu płatnosci podatku 444 2014-04-18
pr33uch - zmiana budżetu 443 2014-04-17
pr35uch - zasady umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności 443 2014-04-15
wawrzynczaka - sizw 443 2014-04-12
2008 przyjemskich, inwentaryzacja 443 2014-04-14
2009 zal.6 - dostawa i motaz okien 443 2014-04-15
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 6 443 2014-04-19
SIWZ budowa ul. Kopernika 442 2014-04-12
osw.2006 Chojnicki Leszek 442 2014-04-15
osw0407Perek Ryszard 442 2014-04-13
osw0408 Wieczny Marek 442 2014-04-14
200804osw Zmyślony Arkadiusz 442 2014-04-19
5uchw.-przystąpienie do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu 441 2014-04-13
2008 zał.nr 8 - GFOS 441 2014-04-18
10 uchw. - zwolnienie z obow. przetargowego zbycia nieruch. 441 2014-04-07
200804osw Ziętkiewicz Leszek 441 2014-04-18
studia - mapka2 441 2014-04-18
2010pdostawa i montaż okien - siwz 441 2014-04-16
10uchw. - podatek od nieruchomości 2008 440 2014-04-14
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej 440 2014-04-07
pr32uch - zmiany budżetu (marzec 2006). 439 2014-04-14
200804osw Kwaśnik Lidia 439 2014-04-13
Wykonanie budżetu za 2009 r. 439 2014-04-14
2008 zapytanie do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach 438 2014-04-18
SIZW-przygotowanie i dostarczanie posiłków do szkół 2008r. 437 2014-04-16
form.PIK 07,06 formularz pomoc de minimis w rolnictwie 437 2014-04-18
SIWZ-adaptacja budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej 436 2014-04-13
osw0408 Maleszka Jarosław 436 2014-04-15
PiK 09 wyd.V-rolny ulgi osób fizycznych 436 2014-04-13
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Nowej Obrze 436 2014-04-13
2010orlik dokumentacja projektowa 436 2014-04-13
form.PIK 07,02 rozłożenie zapłaty podatku na raty 436 2014-04-18
SIWZ przebudowa drogi Biały Dwór-Szymanów 435 2014-04-13
10 uchw. - zwolnienie od podatku rolnego 435 2014-04-13
13 uchw - stawki opłat za wode 435 2014-04-18
pr33uch - nabycie nieruchomosci PKP 434 2014-04-19
15 uchw - wspolpraca z organizacjami pozarządowymi 434 2014-04-12
6 uchw. - przyjęcia rocznego programu wspólpracy gminy z organizacjami pozarzadowymi 433 2014-04-03
10 uchw.- czynsz za najem lokali użytkowych 433 2014-04-17
12 uchw.-zmiany do opłaty targowej 433 2014-04-18
10 uchw - zmiany w budżecie MiG 432 2014-04-18
6 uchw. -porozumienie w sprawie doskonalenia nauczycieli 432 2014-04-10
Szkic - przedszkole 432 2014-04-09
14 uchw. -absolutorium dla burmistrza 432 2014-04-11
2013Nabór na stan. przyjmowanie wpłat odpady1 432 2014-04-18
pr31uch - regul. dostarczania wody i odprowadzania ścieków 431 2014-04-13
SWIZ - przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego 431 2014-04-09
6 uchw. - wydzierżawienie nieruchomosci gruntowej 431 2014-04-14
8 uchw. wybor ławników 431 2014-04-18
Mapa - przedszkole 431 2014-04-14
Rejestr uchwał 2008 - XII sesja 431 2014-04-10
osw.2008 Maroszek Irena 431 2014-04-18
200911 wykaz nieruchomości do sprzedaży 431 2014-04-17
36uch - zbycie nieruchomości w Orli. 430 2014-04-12
F-Org-43-wniosek o zwrot nadpłaconego podatku 430 2014-04-12
10uchw. - powołanie skarbnika 430 2014-04-13
osw0408 Burdziąg Janusz 430 2014-04-19
14 uchw. - leader 430 2014-04-19
12 uchw.- zmiany w budżecie MiG 429 2014-04-13
Rejestr uchwał 2008 - XV sesja 429 2014-04-10
Zarządzenie wewnetrzne nr 1 - gimnazjum 429 2014-04-18
2009 wykonianie budżetu I półrocze 429 2014-04-18
Plany, programy wieloletnie 428 2014-04-06
10 uchw. - radni - pojazdy do celów służbowych 428 2014-04-13
Kosztorys ofertowy sanitarny 427 2014-04-12
10uchw. - regulamin dod.dla nauczycieli 427 2014-04-13
14 uchw. - zmiany w budżecie 427 2014-04-14
2009 zal.7 zmieniony - dostawa i montaz okien 427 2014-04-19
36uch - zgoda na cofnięcie przez Starostę darowizny częsci likwidowanej linii kolejowej 426 2014-04-12
11 uchw. - wydatki niewygasające z 2007r. 426 2014-04-18
osw0408 Kostka Jan 426 2014-04-16
200804osw Kasprzak Gabriela 426 2014-04-06
pr32uch - ustanowienie służebności gruntowej w Czarnym Sadzie 425 2014-04-14
Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w ZSP w Borzęciczkach 425 2014-04-15
2010p.swietlica wrotkow 425 2014-04-15
6 uchw.- utworzenie Zespołu w Borzęciczkach 424 2014-04-12
pr32uch - przystąpienie do zmiany planu zagosp. przestrz. Koźmin 423 2014-04-19
pr32uch - zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki 2006 423 2014-04-15
8 uchw. nieodpłatne nabycie nieruchomości 423 2014-04-13
200804oswZaradniak Justyn 423 2014-04-19
PiK 18 wyd.III - podatek od posiadania psów 422 2014-04-05
osw.2006 Dykcik Wojciech 422 2014-04-14
osw.2006 Zaradniak Justyn 422 2014-04-13
osw.2006 Ziętkiewicz Leszek 422 2014-04-12
utrwalanie dróg - mapa 422 2014-04-17
SIZW-przebudowa dróg gminnych we wsiach Walerianów i Wyrębin 422 2014-04-13
Przetarg Wawrzyniec - zal.7-1 422 2014-04-18
wawrzynczaka mapka 422 2014-04-17
2008osw.Kaczmarek Felicja 422 2014-04-08
2010pyt.przetarg mokronos 422 2014-04-11
26uchw.deklaracjawzor 422 2014-04-16
Przetarg Auto - zal.8 421 2014-04-13
8 uchw.zmiany w oplacie targowej 421 2014-04-15
11 uchw.-budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 421 2014-04-16
13 uchw - opłata targowa zmiana 421 2014-04-14
200804osw Baszczynski Janusz 421 2014-04-13
Rejesr uchwał 2008 - XVI sesja 421 2014-04-14
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXIX sesji 421 2014-04-14
kosztorys ofertowy swietlica mokronos 421 2014-04-16
6uchw. - nawiązanie wspólpracy z gminą Balatonmariafurdo 420 2014-04-18
13 uchw - wydzierzawienie nieruchomosci gruntowej 420 2014-04-13
2009 borzecice, zapytania2 420 2014-04-18
pr38uch - zamiana nieruchomości w Józefowie 419 2014-04-12
osw0408 Idkowiak Robert 419 2014-04-15
Rysunki - kanalizacja 1 419 2014-04-18
form.PIK 07,07 oświadczenie de minimis 419 2014-04-18
26uchw.sposób i zakres świadcz.usług 419 2014-04-14
wszczęcie postępowania - petrol 418 2014-04-02
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w 2009r. 418 2014-04-18
pr32uch - dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczyczych 417 2014-04-13
200804osw Kulka Bożena 417 2014-04-13
form.PIK 07,04 rozłożenie na raty zapłaty zaległości 417 2014-04-18
11 uchw. - zmiany w budżecie 2007r. 416 2014-04-14
14 uchw.- zbycie nieruchomości3 416 2014-04-13
26uchw. regulaminporzadku 416 2014-04-18
BSkosztorys ofertowy 415 2014-04-13
Rejestr uchwał 2008 - XIV sesja 415 2014-04-15
20 uchw. - podatek od nieruchomości 2009r. 415 2014-04-13
16 uchw.- plan zagospodarowania 414 2014-04-15
2009 szkoła borzęcice - kosztorys ofertowy budowlany 414 2014-04-15
form.PIK 07,03 odroczenie zapłaty 414 2014-04-18
8 uchw.zmiany w budzecie na 2007r. 413 2014-04-18
SIZW - dostawa opału do placówek oświatowych w 2008r. 413 2014-04-17
osw0408 Perek Ryszard 413 2014-04-13
14 uchw. - zbycie nieruchomości2 413 2014-04-08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 413 2014-04-11
osw0408 Hencel Andrzej 412 2014-04-08
Sprawozdanie Rb - NDS 01.01.2010 - 31.03.2010 412 2014-04-16
10uchw. - obowiazek lustracyjny, sekretarz 411 2014-04-14
15 uchw - zbycie nieruchomosci1 411 2014-04-19
2009 budzetowa, zał nr.1 411 2014-04-19
40uchw.granice obwodów do głosowania 411 2014-04-16
wszczęcie postępowania - Ekoinżynieria 410 2014-04-06
2008osw.Ignasiak Stefania 410 2014-04-08
22 uchw. - zmiany studium uwarunkowań 410 2014-04-19
2010przetarg.droga.sapieżyn.opis techniczny 410 2014-04-16
Zarządzenie 19 z 2006 409 2014-04-18
2009 zal.7 - dostawa i montaz okien 409 2014-04-17
2009 budzetowa, zał nr.6c 409 2014-04-03
22 uchw. - burmistrz 13 409 2014-04-14
KOsztorys ofertowy dokończenie borzęciczki budowlany 408 2014-04-15
2009 budzetowa, zał nr.6a 408 2014-04-04
2010p.budowa remizy I etap 408 2014-04-18
Kosztorys oferowy Walerianów 407 2014-04-16
Przetarg Wawrzyniec - zal.8 407 2014-04-19
SIWZremonty czastkowe 407 2014-04-19
Rejestr uchwał 2008 - XIII sesja 407 2014-04-18
osw0408 Grzelak Adam 407 2014-04-02
2011 polityka jakości 407 2014-04-15
osw.2006 Gabryelczyk Hieronim 406 2014-04-08
Przetarg Wawrzyniec - zal.1 406 2014-04-13
15 uchw - hipoteka 406 2014-04-13
Opis techniczny - parking 406 2014-04-17
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.2 406 2014-04-14
form. PiK 20,01 wniosek zaprzestanie prod. rolnej 405 2014-04-17
pr35uch - zmiany budżetu (czerwiec 2006) 404 2014-04-18
Przetarg Wawrzyniec - zal.3 404 2014-04-18
7 uchw. - bład rachunkowy 404 2014-04-10
200804osw Bojanek Irena 404 2014-04-14
SIWZ - wymiana okien w SP w Starej Obrze i budynkach administrowanych przez UMiG 404 2014-04-15
2007osw.Fornalik Jerzy - korekta 404 2014-04-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. 404 2014-04-11
osw2008Serek Andrzej 404 2014-04-14
2009 zmiana w studium 404 2014-04-17
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.3 404 2014-04-19
wszczęcie postępowania - wiatraki staniew 403 2014-04-12
2009pretencyjnygojakosztorysofertowy 403 2014-04-18
_brak tytulu_ 402 2014-04-15
12 uchw - stawki dla pracownikow 402 2014-04-19
15 uchw - zmiany w programie profilaktyki 402 2014-04-14
Rejesr uchwał 2008 - XVII sesja 402 2014-04-15
201001 nieruchomości do sprzedaży 402 2014-04-15
2010przetarg.droga.sapieżyn.kosztorys 402 2014-04-18
232012uchw.podateknieruchomosci2013 402 2014-04-19
13 uchw - program profilaktyki alkoholowej 401 2014-04-15
osw.2006 Wybierała Jacek 400 2014-04-13
SIWZ - dokończenie budowy hali sportowej w Borzęciczkach 400 2014-04-06
2009przetargsalaborzecice zapyt. i odpowiedzi3 400 2014-04-19
SIWZ remont swietlicy mokronos 400 2014-04-16
Specyfikacja techniczna 399 2014-04-15
Przetarg Wawrzyniec - SIWZ 399 2014-04-13
200804osw Ignasiak Stefania 399 2014-04-15
Rysunki - parking 2 399 2014-04-13
wawrzynczaka-kosztorys ofertowy 398 2014-04-19
12 uchw.- zw.udziałow w Samorzadowym Funduszu Poręczeń Kredytowych 398 2014-04-12
20 uchw.- podatek rolny 2009 398 2014-04-05
2010przetarg.droga.sapieżyn.siwz 398 2014-04-14
Gmina 10 informacja o sposobie głosowania 398 2014-04-16
planowane zadania 2007 397 2014-04-14
osw0408 Chojnicki Leszek 397 2014-04-16
16 uchw. - zmiany w budzecie 397 2014-04-13
2009 budżetowa, zał. nr 3 397 2014-04-14
2010p.droga gminna biały dwór 397 2014-04-15
38uch - zm uch. dot. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego 396 2014-04-12
200804osw Kaczmarek Felicja 396 2014-04-08
2009kosztorys ofertowy - parking II 396 2014-04-18
Mapy i szkice lokalizacyjne 395 2014-04-19
2009 borzecice rozstrzygniecie protestu 395 2014-04-13
formPiK19,2 zestawienie faktur 395 2014-04-17
Podatki 2006\\form.PiK 02,01 wyd.III - deklaracja na podatek rolny 394 2014-04-08
Przetarg Wawrzyniec - zal.4 394 2014-04-13
osw0408 Gabryelczyk Hieronim 394 2014-04-16
200804osw Jaskółka Irena 394 2014-04-10
2008osw.Szkudlarek Arleta 394 2014-04-15
20 uchw. - podatek od środków trasportu 2009 394 2014-04-16
form.OSO-06,01 wyd.III-wniosek o udostępnienie danych 394 2014-04-15
KOsztorys ofertowy elektryczny 393 2014-04-13
Rysunki - kanalizacja 2 393 2014-04-13
Rysunek 9- dokonczenie hala borzeciczki 393 2014-04-14
Przetarg kanalizacja słoneczna 393 2014-04-16
15 uchw - zbycie nieruchomości 392 2014-04-14
18 uchw -opinia o celowosci modernizacji drog 392 2014-04-05
2009 budżetowa, zał nr 4 392 2014-04-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 392 2014-04-18
2010plan elektrownie galazki, staniew 392 2014-04-13
2011studiumGminaKoźminWlkp.wiatraki 392 2014-04-15
Zapytanie i odpowiedź - hala borzęciczki 391 2014-04-13
2009 borzecice, zapytania4 391 2014-04-14
Zarządzenie 18 z 2006 390 2014-04-13
2008osw.Białek Loretta 390 2014-04-19
20uchw. - stawki czynszu za najem lokali 2009 390 2014-04-13
20 uchw. - opłaty za usługi komunalne 390 2014-04-16
200804osw Fornalik Jerzy 389 2014-04-06
16 uchw. - zbycie nieruchomosci2 389 2014-04-19
21 uchw. - wpi 389 2014-04-13
2010 usługi opiekuncze mgops 389 2014-04-17
16 uchw. - zbycie nueruchomosci1 388 2014-04-12
wszczęcie postępowania - budowa obwodnicy Koźmina Wlkp. 387 2014-04-07
2008 przyjemskich SIWZ 387 2014-04-16
20uchw. - regulamin przyznawania dodatkow dla nauczycieli w 2009r. 387 2014-04-12
Gmina 10 informacja dla meżów zaufania 387 2014-04-18
15 uchw - zmiany w budzecie 386 2014-04-13
16 uchw.- zamiana nieruchomosci 386 2014-04-15
21 uchw. - budzet 2009 386 2014-04-18
22 uchw. - porozumienie z powiatem krotoszyńskim 386 2014-04-11
2009przetargnieruchomościStara Obra 386 2014-04-11
2010 wybory prezydenckie obwody 386 2014-04-17
7 uchw.- zamierzenia inwestycyjne na lata 2007-2013 385 2014-04-14
Rysunki -przetarg hala borzeciczki 385 2014-04-13
SIWZ - budowa hali w borzeciczkach1 385 2014-04-13
2008 zapytanie1 do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach 385 2014-04-11
2007osw.Bojanek Irena - korekta 385 2014-04-14
2010 budżetowa wydatki 385 2014-04-19
Kosztorys ofertowy budowlany 384 2014-04-13
Rejestr uchwał 2008 - XVIII sesja 384 2014-04-10
2009 zapytanie i odpowiedz na zapytanie do przetargu na dostawę i montaz okien w budynkach administrowanych przez UMiG 384 2014-04-14
Zapytanie i odpowiedź - hala borzeciczki3 384 2014-04-12
2009 szkoła borzęcice - kosztorys ofertowy sanitarny 384 2014-04-07
22 uchw. - strategia mgops 384 2014-04-17
Gmina 10 wyborca niepełnosprawny 384 2014-04-18
PiK 10 wyd. VI - rolny - ulgi osoby prawne 384 2014-03-21
BSSIWZ 383 2014-04-19
16 uchw.- pomoc finansowa 383 2014-04-06
Rysunek 4- dokonczenie hala borzeciczki 383 2014-04-13
22.uchw. - realizacja projektu z powiatem 383 2014-04-15
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.1 383 2014-04-14
ostaraobra 383 2014-04-13
zał.nr 6 Borzęcice specyfikacja techniczna 382 2014-04-18
21 uchw. - wydatki niewygasające 382 2014-04-08
osw.2008 Ratajczak Jarosław 382 2014-04-07
osw.2009Bratborski Maciej 382 2014-04-19
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.4 382 2014-04-14
2010 wyniki ankiet 382 2014-04-11
sstaraobra 382 2014-04-12
Przetarg Wawrzyniec - zał.2 381 2014-04-15
2010 porównianie wyników ankiet 2005 - 2010 381 2014-04-13
Wymiana pokryć dachowych na budynkach szkół 381 2014-04-15
Opis techniczny - dokończenie borzeciczki 380 2014-04-15
Rysunek 1 - dokonczenie hala borzeciczki 380 2014-04-13
17 uchw. - zbycie nieruchomości 380 2014-04-14
architektura rysunki nr6 380 2014-04-13
ZAZ - kosztorys ofertowy - adaptacja 379 2014-04-13
Rok - 2007 379 2014-04-13
2008wyrebin - siwz 379 2014-04-16
wszczęcie postępowania - budowa hali wraz ze spawalnią przy ul.Floriańskiej 35 379 2014-04-08
20 uchw. - podatek lesny 2009 379 2014-04-19
zał. nr 6 - zestawienie i wymiary okien 378 2014-04-17
2008 zapytanie2 do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach 378 2014-04-19
20 uchw. - zbycie nieruchomości 378 2014-04-08
2009p.parking II - pytanie i odpowiedź 378 2014-04-14
SIWZ - zmiana elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych 377 2014-04-14
Rysunki - kanalizacja 4 377 2014-04-14
Rysunek 2 - dokonczenie hala borzeciczki 377 2014-04-14
17 uchw. - użytek ekologiczny 377 2014-04-14
2009przetargsalaborzecice zapyt. i odpowiedzi2 377 2014-04-19
Regulamin Organizacyjny- tekst jednolity - 2010 377 2014-04-06
KOsztorys ofertowy Wyrębin 376 2014-04-13
2008 wyrebin kosztorys ofertowy 376 2014-04-13
SIWZ - ochrona ubezpieczeniowa 376 2014-04-13
20 uchw. - opłata targowa 376 2014-04-07
Gmina 10 MKW obw. o glosowaniu na 1 kandydata 376 2014-04-18
Rysunek 12 - dokonczenie hala borzeciczki 375 2014-04-13
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Wierzbowej w Koźminie Wielkopolskim - Etap I 375 2014-04-15
Przetarg Wawrzyniec - zal.7-2 374 2014-04-16
BSspecyfikacja techniczna, zał.4 374 2014-04-18
2008 przyjemskich - kosztorys ofertowy 374 2014-04-14
2007osw.Ignasiak Stefania - korekta 374 2014-04-08
18 uchw-zmiany w statucie MGOP 374 2014-04-14
opis techniczny borzęciczki - częsć sanitarna 374 2014-04-06
2007osw.Kaczmarek Felicja - korekta 372 2014-04-08
18 uchw - gminny program ochrony srodowiska 372 2014-04-14
Opis techniczny - kanalizacja 372 2014-04-12
2009 szkoła borzęcice - kosztorys ofertowy elektyczny 372 2014-04-14
Dokończenie budowy budynku kulturalno-rekreacyjnego w m.Stara Obra 372 2014-04-12
BSspecyfikacjatechniczna, zał.5 371 2014-04-13
Rysunek 11 - dokonczenie hala borzeciczki 371 2014-04-14
2009 borzecice, zmiany SIWZ 371 2014-04-16
Przetarg Wawrzyniec - zal.6 370 2014-04-13
przetarg na ochronę ubezpieczeniowa.załacznik 1 370 2014-04-15
2009 budzetowa, zał nr.6b 370 2014-04-14
2009 przetarg przebudowa drogi wew. szkoła Borzęciczki 370 2014-04-13
2010p.mieszkanie krotoszynska 370 2014-04-11
20 uchw. - zmiany w statucie ZGZGB 369 2014-04-11
Rysunek 15- dokonczenie hala borzeciczki 369 2014-04-15
SIWZ - świetlica lipowiec 369 2014-04-19
2010wynikorlik 369 2014-04-15
bsmapka 368 2014-04-13
wszczęcie postępowania - budowa elektrowni wiatrowej w Gościejewie 368 2014-04-12
Opis techniczny borzęciczki - część elektryczna 368 2014-04-17
Gmina 10 głosowanie przez pełnomocnika 368 2014-04-15
Aktualny przetarg 368 2014-04-15
BSspecyfikacja techniczna, zał.3 367 2014-04-18
kosztorys ofertowy Dworcowa 367 2014-04-15
16 uchw.- zasłuzony 367 2014-04-13
20 uchw. - zmiany regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli 367 2014-04-14
Rysunek 6- dokonczenie hala borzeciczki 367 2014-04-06
Zapytanie i odpowiedź - hala borzęciczki 2 367 2014-04-11
22 uchw.- gminny program alkoholowy 367 2014-04-14
2009 borzecice , zmiana ogłoszenia 367 2014-03-30
BSspecyfikacja techniczna zał.1 366 2014-04-19
BSspecyfikacja techniczna, zał.2 366 2014-04-19
Odpowiedź na zapytanie - place zabaw 366 2014-04-13
SIWZ - przebudowa ul.Dworcowej nr 5-10 w Koźmienie Wlkp. 366 2014-04-13
SIWZ - przetarg samochod 366 2014-04-13
architektura rysunki nr5 366 2014-04-16
Borzęcice odcinek 1 365 2014-04-14
20 uchw. - zmiany w budzecie na 2008r. 365 2014-04-14
Rejestr uchwał 2009 - XXII sesja 365 2014-04-18
22uchw. - rezygnacja z odszkodowania za utratę prawa własności działek 365 2014-04-15
2010p.ubezpieczenia1 365 2014-04-18
Rysunek 3- dokonczenie hala borzeciczki 364 2014-04-12
osw.2008 Idkowiak Robert 364 2014-04-10
18 uchw - zmiany w budzecie 363 2014-04-15
20 uchw. - zmiana gminnego rpogramu profilaktyki alkoholowej 363 2014-04-13
architektura rysunki nr3 363 2014-04-13
17 uchw.- diety dla przewdoniczących zarządów rad osiedli 363 2014-04-07
Zmiana ogłoszenia - przetarg hala borzeciczki 363 2014-04-18
Rysunek 5- dokonczenie hala borzeciczki 362 2014-04-15
Rysunek 7- dokonczenie hala borzeciczki 362 2014-04-17
Rysunki - kanalizacja 3 361 2014-04-12
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego 361 2014-04-18
Uchwały przyjęte w kadencji 2006 - 2010 361 2014-04-15
SIWZ - przebudowa dwóch poprzeczek dróg gminnych we wsi Borzęcice 360 2014-04-15
SIWZ - usługi opiekuńcze 2009r. 360 2014-04-17
kosztorys ofertowy borzeciczki sanitarny 360 2014-04-14
kosztorys ofertowy - przykanaliki 360 2014-04-13
2009 borzecice protest 360 2014-04-16
Informacja o zmianie do przetargu nieograniczonego na adaptację budynku garażowego na pracownię 360 2014-04-18
SIWZprzetarg kino 360 2014-04-14
2009pkino dokumentacja projektowa 360 2014-04-19
2008 przyjemskich-mapa 359 2014-04-18
zał nr 6 - przetarg samochod 359 2014-04-15
opis techniczny borzęciczki - część budowlana 359 2014-04-19
architektura rysunki nr1 359 2014-04-05
zmiany siwz - hala borzeciczki 359 2014-04-18
20009 przetarg opał 359 2014-04-17
wszczęcie postępowania - biogazownia Borzęciczki 359 2014-04-19
Statut GZiK 359 2014-04-18
SIWZ garaze zaz 358 2014-04-19
2010 wynik parking II etap 357 2014-04-16
Borzęcice odcinek 2 356 2014-04-13
osw.2008 Olejnik Dariusz 356 2014-04-05
Zarządzenie 20 z 2006 355 2014-04-18
Rysunek 8- dokonczenie hala borzeciczki 355 2014-04-13
2009 zmiany siwz - parking krotoszynska 355 2014-04-16
Przetarg Wawrzyniec - zal.5 354 2014-04-15
zał nr 7 - przetarg na samochod 354 2014-04-13
architektura rysunki nr2 354 2014-04-14
Regulamin Organizacyjny- tekst jednolity - 2011 354 2014-03-15
Rysunek 13 - dokonczenie hala borzeciczki 353 2014-04-19
22 uchw. - plany pracy komisji 353 2014-04-06
2009 borzecice budowlany 353 2014-04-13
2009 przetargzbiornikgojaspecyfikacja techniczna 353 2014-04-17
25uchw. - platny parking 353 2014-04-19
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031 353 2014-04-15
21 uchw. - zmiany w statucie MRM 352 2014-04-18
SIWZ - kanalizacja Cieszyńskiego 352 2014-04-13
2009 przetarg kino zapytanie 1 352 2014-04-11
2010 budżetowa dochody 352 2014-04-16
2010przetarg pogorzałki wielkie 352 2014-04-19
przetarg przebudowa chodników 352 2014-04-15
osw.0407 Gabryelczyk Hieronim 351 2014-04-15
KOsztorys ofertowy Borzęcice 1 351 2014-04-18
17 uchw.-pomoc finansowa dla miasta Krotoszyn 351 2014-04-08
2010p.remont Stara Obra 351 2014-04-13
OSO-17 wyd.I - Zgł. o wznowieniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej 350 2014-04-14
2009 borzecice elektryczny 350 2014-04-16
kstaraobra 350 2014-04-13
2008wyrebin -mapa lokalizacyjna 349 2014-04-19
hala borzeciczki - kosztorys ofertowy 349 2014-04-13
Kosztorys ofertowy hala borzeciczki 1 349 2014-04-14
2009 budżetowa zał. nr 5 349 2014-04-18
22 uchw. - zmiany w budżecie na 2009 349 2014-04-19
osw.2009Serek Andrzej 349 2014-04-18
Kosztorys ofertowy uzupełnienie - hala borzeciczki 348 2014-04-15
zestawienie stolarki drzwiowej - hala w borzeciczkach 348 2014-04-15
osw.2008 Zmyślony Arkadiusz 348 2014-04-17
certyfikat 348 2014-04-13
Przebudowa nawierzchni wokół budynku kulturalno - oświatowego w Koźminie Wlkp. 348 2014-04-16
26 uchw.metoda i stawka nowa 348 2014-04-16
wszczęcie postępowania - Mokronos 347 2014-04-15
Rejestr uchwał 2008 - XX sesja 347 2014-04-13
Kosztorys ofertowy Borzęcice 2 346 2014-04-14
26uchw.zbycie nieruchomosci 346 2014-04-17
PIK 07 wyd.VII odroczenie, rozłożenie 346 2014-04-06
2011p.ubezpieczenia1 346 2014-04-15
Rysunek 10 - dokonczenie hala borzeciczki 344 2014-04-16
17 uchw.zmiany w budżecie MiG 344 2014-04-13
PiK 01 wyd. VIII - rolny - zgłosz. osób fizycznych 344 2014-04-18
BSspecyfikacja technicza, zał 6 343 2014-04-13
17 uchw. - nabycie nieruchomości 343 2014-04-16
architektura rysunki nr8 343 2014-04-08
Zmiana SIWZ2 - przetarg hala borzeciczki 343 2014-04-18
21 uchw. - zmiany w budzecie na 2008r. 343 2014-04-15
2009 borzecice kosztorys uzupełniający 342 2014-04-05
Funkcje automatyki centrali nawiewno- wywiewnej 341 2014-04-18
osw.2008 Iwański Jacek 341 2014-04-19
osw.2008 Wieczny Marek1 340 2014-04-12
kosztorys ofertowy 1 - benedykta 339 2014-04-18
Komunikat 339 2014-04-13
Rejestr uchwał 2008 - XXI sesja 338 2014-04-15
osw.2008 Kwaśnik Lidia 338 2014-04-14
architektura rysunki nr9 337 2014-04-15
2009 SIWZ - powierzchniowe utrwalenie 337 2014-04-15
Kosztorys ofertowy budowlany - zaz garaze 337 2014-04-19
2010p.okna rysunek2 337 2014-04-19
osw.2009Maroszek Irena 337 2014-04-13
Opis techniczny - goja1 336 2014-04-13
osw.2008 Wybierała Jacek 336 2014-04-15
osw.2008 Zaradniak Justyn 336 2014-04-17
2009 SIWZ opał 336 2014-04-15
34uchw.plan zagospodarowania staniew 336 2014-04-15
kosztorys oferowy borzeciczki elektryczny 335 2014-04-11
osw.2008Fornalik Jerzy 335 2014-04-16
2009 borzecice, zmiana projektu umowy 334 2014-04-05
rysunki - goja1 334 2014-04-04
2010pzmianaogloszeniakotlowniasp3 334 2014-04-15
rysunki - goja13 333 2014-04-14
osw.2008 Ziętkiewicz Leszek 333 2014-04-14
Wybory 2011 zarządzenie ws plakatów wyborczych 333 2014-04-17
rejestr zarządzeń 2011 333 2014-04-17
SIWZ - remonty cząstkowe dróg 2009 332 2014-04-16
architektura rysunki nr10 332 2014-04-15
2009 rokowania na zbycie nieruchomości 332 2014-04-13
decyzje 2013 332 2014-04-17
PE obwody głosowania 331 2014-04-14
26uchw. termin i częstotliwość 331 2014-04-13
2008 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 330 2014-04-16
osw.2008 Baszczyński Janusz 330 2014-04-14
2010 orlik kosztorys budowlany 330 2014-04-09
34 uchw.obligacje komunalne 330 2014-04-13
2010p.okna rysunek1 330 2014-04-18
23uchw. - stawki opłat za wodę i ścieki 329 2014-04-15
2010 pdach szpital1 329 2014-04-13
Przebudowa drogi powiatowej 329 2014-04-11
osw.2008 Kasprzak Gabriela 328 2014-04-12
osw.2008 Szkudlarek Arleta 328 2014-04-17
architektura rysunki nr7 327 2014-04-18
2009 kino kogertowy budowlany 327 2014-04-15
2010orlikkosztoryselektryczny1 327 2014-04-18
Postanowienia 327 2014-04-17
2009 borzecice kosztorys uzupełniający 1 326 2014-04-19
26uchw.fundusz sołecki 326 2014-04-18
23 uchw. - diety dla sołtysów i przew. rad osiedli 325 2014-04-13
kosztorys ofertowy - kanalizacja Cieszyńskiego 324 2014-04-13
26uchw.nabycie nieruchomości 324 2014-04-18
osw.2009Ratajczak Jarosław 324 2014-04-15
rysunki - goja5 323 2014-04-07
KOsztorys ofertowy elektryczny - zaz garaze 323 2014-04-19
rysunki - goja4 322 2014-04-19
Spec tech oraz rysunki SP3 322 2014-04-06
Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r. 322 2014-04-19
wyciąg PKW 2011 322 2014-04-14
Opis techniczny - goja7 321 2014-04-14
2009 pkredytzmogłoszenia1 321 2014-04-13
17 uchw. - zamiana nieruchomości gruntowych 320 2014-04-13
2010 budżetowa, zał 3 320 2014-04-18
2010p.rysunek4 320 2014-04-17
przetarg na ochronę ubezpieczeniowa.załacznik 2 319 2014-04-13
Oświadczenie majątkowe 2005 - Maciej Bratborski 318 2014-04-04
6 uchw.- Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem MIG 318 2014-04-04
architektura rysunki nr4 318 2014-04-16
2009 mapa-powierzchniowe utrwalenie 318 2014-04-13
25 uchw. - ekwiwalent dla osp 318 2014-04-05
Opis techniczny - goja6 317 2014-04-17
2010orlik kosztorys sanitarny 317 2014-04-15
2010planbialudworwiatraki 317 2014-04-03
Kosztorys ofertowy budowlany SP3 316 2014-04-15
SIWZ Benedykta 316 2014-04-15
Rys. 1 przetarg parking2 316 2014-04-16
34 uchw. uchwalenie programu rewitalizacji 316 2014-04-12
postanowienie prezydenta 316 2014-04-15
Przetarg nieograniczony 2013 316 2014-04-17
2009 przetarg na przebudowę drogi w Pogorzałkach Wielkich 315 2014-04-12
SIWZ SP3 315 2014-04-12
Rejestr uchwał 2010 r. - XXXIV sesja 315 2014-04-16
24 uchw. - zmiana leader 314 2014-04-14
osw.2008 Białek Loretta 314 2014-04-13
osw.2008 Burdziąg Janusz 314 2014-04-14
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - 2014r. 313 2014-04-17
SIWZ - dostawa opału do szkól 2009r. 312 2014-04-11
Opis techniczny - goja2 312 2014-04-12
Rejestr uchwał 2009 - XXV sesja 312 2014-04-15
26uchw.nabycie nieruchomosci1 312 2014-04-17
2009 kino k ofertowy sanitarny 312 2014-04-15
2010 kosztorys ofertowy tysiąclecia 312 2014-04-14
Przetarg ul. Kopernika 312 2014-03-28
wyboryparlamentarne-obwody2011 312 2014-04-18
23uchw.-pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego 311 2014-04-18
osw.2008 Kulka Bożena 311 2014-04-18
KOsztorys budowlany ośrodek skałow 311 2014-04-14
SIWZ - usługi opiekuńcze 2008r. 310 2014-04-07
Rysunki - kanalizacja cieszynskiego 310 2014-04-15
osw.2008 Jaskółka Irena 309 2014-04-07
2009 opis techniczny parking II 309 2014-04-15
2010 budżetowa, zał. 4 309 2014-04-15
2010wyniktysiaclecia 309 2014-04-02
rstara 309 2014-04-16
skarbnik2010 309 2014-04-14
Infrmacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2011 r. 309 2014-04-08
rysunki - goja3 308 2014-04-13
osw.2008 Konarczak - Bojanek Irena 308 2014-04-14
RBsprawozdanie16 308 2014-04-15
2011 zał. nr 2 2011 uchwała budżetowa 308 2014-04-19
działki2011 308 2014-04-13
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 2014-2015 308 2014-04-16
Mapa rejonów - odśnieżanie 2009 307 2014-04-15
burmistrz2010 307 2014-04-18
2009 PE Zarządzenie Burmistrza w sprawie OKW 306 2014-04-16
Specyfikacja techniczna - kanalizacja Cieszyńskiego 306 2014-04-18
form.PiK - 06,01 wyd. VI - deklaracja na podatek od nieruc… 306 2014-03-28
Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu 306 2014-04-18
Opis techniczny - goja4 305 2014-04-16
SIWZ - droga Nowa Obra 305 2014-04-14
25uchw.-zmiany w budzecie 2009 305 2014-04-08
2009 przetarg sprzedaż koparko - ładowarki 305 2014-04-19
PIK 09 wyd.VI ulgi osoby fizyczne 305 2014-04-04
wykaz jednostek 305 2014-04-14
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 - 2031 305 2014-04-19
2008 przyjemskich - inwentaryzacja stanu obecnego 304 2014-04-18
rysunki - goja2 304 2014-04-09
23uchw.-zmiany w budżecie 2009 304 2014-04-13
2009pkredytzapytanie i odpowiedź1 304 2014-04-11
stechnicznastaraobra 304 2014-04-13
2009pkredytzmianaSIWZ 303 2014-04-17
Rys. nr 7 ośrodek skałów 303 2014-04-13
osw.2008 Grzelak Adam 302 2014-04-15
osw.2008 Kostka Jan 302 2014-04-15
KOsztorys ofertowy - droga wewnętrzna Borzęciczki 1 302 2014-04-14
28 uchw.zmiany gminnego programu profilaktyki 302 2014-04-15
2009 borzecice sanitarny 2 301 2014-04-14
Rejestr uchwał 2009 - XXIII sesja 301 2014-04-10
Opis techniczny - goja5 300 2014-04-13
2010 przetarg remonty czastkowe 300 2014-04-19
Rejestr uchwał 2009 - XXVII sesja 299 2014-04-15
kosztorys ofertowy benedykta 299 2014-04-15
Rejestr uchwał 2009 - XXXI sesja 299 2014-04-16
29 uchw.zbycie nieruchomości 299 2014-04-16
2010 budzetowa zał 6A 299 2014-04-19
2010 budzetowa zał 7 299 2014-04-12
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2019 299 2014-04-13
Opis techniczny - goja8 298 2014-04-17
28uchw.kredyt 298 2014-04-13
RBsprawozdanie14 298 2014-04-16
2009pkredytzmogłoszenie2 298 2014-04-11
2010orlik zapytanie i odpowiedz 298 2014-04-15
2010p.okna - rysunek 5 298 2014-04-18
Opis techniczny - goja3 297 2014-04-16
Rys2. przetarg parking2 297 2014-04-18
2010pytprzetargmokronos1 297 2014-04-13
2010orlikkosztorys sanitarny1 297 2014-04-12
2010p.utrwalenie drog 297 2014-04-11
osw.2008 Hencel Andrzej 296 2014-04-18
2009 pytania i odpowiedzi - przetarg lipowiec 296 2014-04-19
Uchwala XXI_138_2012 296 2014-04-19
PE informacja o warunkach udziału w głosowaniu 295 2014-04-04
Opis techniczny - goja10 295 2014-04-19
rysunki - goja12 295 2014-04-15
Kosztorys ofertowy1 droga Nowa Obra 295 2014-04-14
26uchw. odznaka zasłuzony1 295 2014-04-08
27uchw.zabezpieczenie remonty świetlic 295 2014-04-15
SIWZ - ośrodek skałów 295 2014-04-13
obwieszczenia 295 2014-04-17
Rejestr uchwał 2009 - XXVI sesja 294 2014-04-10
26uchw. n.imieniaZSPBorzeciczki 294 2014-04-19
osw.2008 Frąckowiak Jan 294 2014-04-08
2009pkredytzapytanieiodpowiedź3 294 2014-04-12
osw.2009 Iwański Jacek 294 2014-04-08
Uchwała odrębny obwód 294 2014-04-19
23uchw. - plany odnowy miejscowości 293 2014-04-13
osw.2008 Maleszka Jarosław1 293 2014-04-14
Rejestr uchwał 2009 - XXIX sesja 293 2014-04-14
osw.2009Płóciennik Katarzyna 293 2014-04-10
2011 uchwała budżetowa 293 2014-04-14
27uchw.zmiany POM 292 2014-04-18
Rysunek nr 2 ośrodek skałów 292 2014-04-14
31uchw. maksymalne stawki opłat za usługi komunalne 292 2014-04-13
2010p.okna rysunek6 292 2014-04-18
2010pobligacje prognoza dlugu 292 2014-04-13
SIWZ - zbiornik goja 291 2014-04-14
2009przetarg działki orla 291 2014-04-15
2009 kosztorys slepy - przetarg lipowiec 291 2014-04-19
29 uchw. parking zmiana 291 2014-04-15
osw.2009Marciniak Katarzyna 291 2014-04-14
składy i funkcje OKW 291 2014-04-13
studnia - mapka 290 2014-04-14
Opis techniczny - goja9 290 2014-04-14
25uchw. - zmiana uchw. o pomocy dla powiatu krotoszynskiego 290 2014-04-15
2010p.zimowe utrzymanie dla rejonu nr 1 w roku 2011 290 2014-04-17
25uchw. - zmiany w statucie 289 2014-04-19
Rys.5 przetarg parking2 289 2014-04-19
2009p.parking miejsca parkingowe krotoszynska 289 2014-04-07
2010wynik swietlica mokronos 289 2014-04-03
Opis techniczny - droga Nowa Obra 288 2014-04-13
2010 budzetowa zał 6c 288 2014-04-13
2010p. wynik okrezna stara obra 288 2014-04-16
26 uchw. - zmiany w budzecie 287 2014-04-07
Opis techniczny , budowlany ośrodek skałów 287 2014-04-18
2010siwztysiąclecia 287 2014-04-13
2010p.obligacje RB - NDS 2009 287 2014-04-10
2010p.II przetarg nieograniczony 287 2014-04-15
PiK 01 286 2014-04-13
zał.6D do uchwaly 286 2014-04-18
2009 zmiany siwz - przetarg lipowiec 286 2014-04-19
2009 p.kino pytania i odpowiedź 286 2014-04-18
2010p.usługa ubezpieczenia mienia 286 2014-04-15
kalendarz wyborczy 2011 286 2014-04-13
Formularz GK 06 286 2014-04-18
osw.2008 Perek Ryszard 285 2014-04-14
RBsprawozdanie12 285 2014-04-14
30 uchw. zmiana GZIK 285 2014-04-15
osw.2008 Wybierala Jacek, korekta 285 2014-04-15
2010orlikkosztorysbudowlany1 285 2014-04-12
Rejestr uchwał 2009 - XXIV sesja 284 2014-04-13
SIWZ - przetarg kredyt długoterminowy 284 2014-04-15
osw.2009GruchałaSławomir 284 2014-04-16
Zdjęcia 283 2014-04-08
2008 przyjemskich - inwentaryzacja obecnego stanu 283 2014-04-11
Rys. nr 5 ośrodek skałów 283 2014-04-16
Rejestr uchwał 2009 r. - XXXII sesja 283 2014-04-14
34uchw.plany odnowy miejscowości 283 2014-04-15
osw.2009Zmyślony Arkadiusz 283 2014-04-06
osw.2009Kasprzak Gabriela 283 2014-04-15
zaświadczenie o prawie do głosowania 283 2014-04-15
BUDŻET MIASTA I GMINY W LATACH 2003-2010 283 2014-04-13
Rysunki Nowa Obra 282 2014-04-19
23 uchw. - regulamin dodatków 2009 282 2014-04-16
2010p.okna zapytanie i odpowiedź1 282 2014-04-13
Głosowanie przez pełnomocnika 282 2014-04-03
powołanie okw 282 2014-04-14
Kosztorys ofertowy2 droga Nowa Obra 281 2014-04-14
2010orlik kosztorys elektryczny 281 2014-04-15
SIWZ szymanow swietlica 281 2014-04-14
2010p.szymanow kosztorys 281 2014-04-16
osw.2009 Idkowiak Robert 281 2014-04-15
2010.Przetarg.dostawa.i.montaż.SPBorzęcice.siwz 281 2014-04-19
rysunki - goja8 280 2014-04-13
Specyfikacja budowlana ośrodek skałów 280 2014-04-16
Rys. nr 3 ośrodek skałów 280 2014-04-17
Kosztorys ofertowy sanitarny - zaz garaze 280 2014-04-19
2010wszczeciezgzgb 280 2014-04-18
BUDZET 2011 p.Projekt uchwały WPF 280 2014-04-02
25uchw. - absolutorium burmistrza 279 2014-04-15
14 uchw. - zbycie nieruchomości2 278 2014-04-18
osw.2008 Gabryelczyk Hieronim 278 2014-04-07
wszczęcie postępowania 2009 - odchowalnia kur Koźmin Wlkp 278 2014-04-07
KOsztorys ofertowy - pogorzałki wielkie - strona tytułowa 278 2014-04-19
Kosztorys ofertowy sanitarny SP3 278 2014-04-13
28uchw.dotacja dla straży 278 2014-04-14
2009wynik p. usługi opiekuncze 2010 278 2014-04-14
2010obligacje oświadczenie oferenta 278 2014-04-14
2010p.obligacjeopiniao możliwosci sfinansowania deficytu 2010 (1) 278 2014-04-13
39 uchw. studium uwarunkowań 278 2014-04-13
rysunki - goja6 277 2014-04-08
Kosztorys sanitarny ośrodek skałów 277 2014-04-15
2010p.kotlowniasp3siwz 277 2014-04-14
2011wynikubezpieczenia 277 2014-04-18
F-PiK - 19,02 wyd. III - zestawienie faktur VAT 277 2014-04-18
26uchw.zasluzony2 276 2014-04-13
Kosztorys ofertowy elektryczny SP3 276 2014-04-15
34uchw. zbycie 276 2014-04-17
2010wynikszymanow 276 2014-04-16
osw.2008 Dykcik Wojciech 275 2014-04-15
RIOopinia4 275 2014-04-14
30 uchw. wynagrodzenie burmistrza, zmiana 275 2014-04-15
28 uchw. zasady wynajmu lokali, zmiana 275 2014-04-15
2010 wynik sala wrotkow 275 2014-04-07
wiceburmistrz2010 275 2014-04-09
rysunki - goja9 274 2014-04-12
Pogorzałki Wielkie - rys. 1 274 2014-04-12
Rejestr uchwał 2009 - XXX sesja 274 2014-04-17
2009 kino k.ofertowy elektryczny 274 2014-04-15
form.PiK - 01,01 wyd. V - informacja w sprawie podatku od … 274 2014-03-30
SIWZ - droga wewnętrzna Borzęciczki 273 2014-04-12
form.PiK - 09,03 wyd. IV - ulga zakup ziemi 273 2014-04-13
SIWZ przebudowa drogi pogorzałki 272 2014-04-13
Rys. nr 6 ośrodek skałów 272 2014-04-13
2010pobligacjesprawozdanieRB-N2009 272 2014-04-02
2010wynik utrwalenie dróg 272 2014-04-19
rysunki - goja7 271 2014-04-15
27 uchw. zabezpieczenie skałów 271 2014-04-15
Rysunek 1 osodek skałów 271 2014-04-14
2010 z maleszka jarosław 271 2014-04-17
2011 zał. nr 4 2011 uchwała budżetowa 271 2014-04-14
_brak tytulu_ 270 2014-04-18
rysunki - goja10 270 2014-04-14
RBsprawozdanie13 270 2014-04-13
Kosztorys elektryczny ośrodek skałów 270 2014-04-14
Specyfikacja elektryczna ośrodek skałów 270 2014-04-13
2010z iwański jacek 270 2014-04-14
wynikstaraobra 270 2014-04-03
KatarzynaPłóciennnik2010 270 2014-04-18
rolny 2012 270 2014-04-14
26uchw.nadanieimieniaprzedszkolu 269 2014-04-18
Rysunek 1 - przebudowa drogi wew. Borzęciczki 269 2014-04-12
RBsprawozdanie15 269 2014-04-13
2010obligacje formularz ofertowy 269 2014-04-13
RB - 28 za 2008 (3) 269 2014-04-15
osw.2009Fornalik Jerzy 269 2014-04-16
PiK 06 wyd. X - nieruch - zgłosz. osób prawnych 269 2014-04-15
ogloszenie targowisko 269 2014-04-18
SIWZ budynek kulturalno oświatowy 269 2014-04-19
Kosztorys ofertowy - pogorzałki wielkie 268 2014-04-12
Kosztorys ofertowy - droga wewnętrzna Borzęciczki 268 2014-04-12
PiK 04 wyd. VIII - leśny - zgłosz.osób prawnych 268 2014-04-13
ustawa samorzad gminny 268 2014-04-15
rysunki - goja11 267 2014-04-16
Rys.3 - przebudowa drogi wew. Borzeciczki 267 2014-04-13
Rejestr uchwał 2009 - XXVIII sesja 267 2014-04-13
28 uchw. zmiany w budzecie 267 2014-04-04
osw.2009Ziętkiewicz Leszek 267 2014-04-15
BUDZET 2011 p. Zarządzenie WPF 267 2014-04-14
mienie 2011 267 2014-04-18
Pogorzałki Wielkie - rys.2 266 2014-04-18
RIOopinia5 266 2014-04-15
27 uchw.zmiany w budzecie 2009 266 2014-04-16
osw.2008 Burdziąg Janusz, korekta 266 2014-04-18
2010z burdziag janusz 266 2014-04-15
2010z idkowiak robert 266 2014-04-12
sekretarz2010 266 2014-04-13
Mapa - Tysiąclecia 265 2014-04-13
Opis techniczny - pogorzałki 265 2014-04-12
PiK 02 wyd. VIII - rolny -zgłosz. osób prawnych 265 2014-04-13
karta drzewa 265 2014-04-13
osw.2008 Chojnicki Leszek 264 2014-04-15
28 uchw.pomoc dla powiatu 264 2014-04-15
31uchw.zmianaregulaminu utrzymania porzadku 264 2014-04-13
2010p.obligacjebilans 2008 264 2014-04-12
osw.poczatek Gruchala Slawomir 264 2014-04-14
Specyfikacja techniczna - hala w borzeciczkach 263 2014-04-16
Rys. nr 4 osrodek skałów 263 2014-04-15
RB-28S za 2009 (1) 263 2014-04-14
2010pobligacjesprawozdanieRB-N2008 263 2014-04-13
39 uchw. wiatraki 263 2014-04-19
2010p.wynik wodociąg cegielnia 263 2014-04-15
2010 p. odsniezanie rejony 263 2014-04-12
PiK 05 wyd. IX - nieruch - zgłosz. osób fizycznych 263 2014-04-15
Opis techniczny - goja11 262 2014-04-19
zał.nr 2 zmiana planu wydatków 262 2014-04-13
RBsprawozdanie10 262 2014-04-13
SIWZ - odśnieżanie 2009 262 2014-04-15
2010orlikzapytanie i odpowiedź 3 262 2014-04-13
osw.2009 Frąckowiak Jan 262 2014-04-13
40 uchw. tryb pracy nad budzetem 262 2014-04-16
Rys. 2 - przebudowa drogi wew.Borzeciczki 261 2014-04-18
RIOopinia7 261 2014-04-13
32uchw.budzet na 2010 261 2014-04-05
28 uchw.zmiany w budzecie 260 2014-04-13
PiK 15 sr. transportowe - zgłoszenie 260 2014-04-08
Rejestr uchwał 2009 r. - XXXIII sesja 260 2014-04-14
34 uchw.nabycie 260 2014-04-19
2010 wszczęcie zespol elektrowni wiatrowych 260 2014-04-13
osw.2009 Maleszka Jarosław 260 2014-04-16
form.PiK - 02,01 wyd. VI - deklaracja na podatek rolny 260 2014-04-16
Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2014r. 260 2014-04-19
28uchw.zbycie nieruchomości lokalowej1 259 2014-04-15
2010p.obligacjeopiniao molziwości sfinansowaniadeficytu2010 (2) 259 2014-04-13
SIWZ swietlica wiejska we Wrotkowie 259 2014-04-14
osw.2009 Grzelak Adam 259 2014-04-18
2010wynikp.zima2011 259 2014-04-14
2011 zał. nr 1 2011 uchwała budżetowa 259 2014-04-19
Opis techniczny - droga wewnętrzna Borzęciczki 258 2014-04-13
zał.nr 1 zmiana planu dochodów 258 2014-04-15
31uchw. podatek od nieruchomości 2010 258 2014-04-18
2010p.wrotkowkosztorys slepy 258 2014-04-15
2010p.wynik droga Biały Dwór 258 2014-04-13
pytaniastraobra 258 2014-04-14
dokumentacja projektowa targowisko 258 2014-04-13
2012 osw.Maciej Bratborski 258 2014-04-15
28 uchw.kredyt 257 2014-04-06
2010remonty cząstkowe siwz 257 2014-04-13
SIWZ okreżna stara obra 257 2014-04-15
osw.2009Szkudlarek Arleta 257 2014-04-14
2011decyzjasrodowiskowawiatrakagena 257 2014-04-13
232012uchw.podatekrolny2013 257 2014-04-12
31uchw.zmiany w budzecie 256 2014-04-14
2010p.obligacjeopiniaomożliwości sfinansowania deficytu2009 256 2014-04-14
2010p.obligacjeprognza dochodow 256 2014-04-18
osw.2009 Dykcik Wojciech 256 2014-04-13
2010wynikremiza 256 2014-04-08
siwz targowisko 256 2014-04-13
29 uchw. zwiększenie udziałów SFPK w Gostyniu 255 2014-04-18
2010 budzetowa zał 6B 255 2014-04-14
2010p.obligacjeopiniaoprawidłowości prognozydługu2009 255 2014-04-13
2010wynikprzetargu kotlowniasp3 255 2014-04-16
2011 zał. nr 6 2011 uchwała budżetowa 255 2014-04-19
wyborca niepełnosprawny 255 2014-04-15
karta decyzja środowiskowa 255 2014-04-18
150213pdzierzawawiatrolika 255 2014-04-13
Specyfikacja techniczna - dokończenie budowy hali w borzęciczkach 254 2014-04-14
Specyfikacja sanitarna ośrodek skałów 254 2014-04-15
2010budzetowa zał 5 254 2014-04-14
RB-28S za 2009 (2) 254 2014-04-14
RB - 27S za 2008 rok (1) 254 2014-04-13
2010wynik okna 254 2014-04-19
osw.2009 Burdziag Janusz 254 2014-04-16
2010z wieczny marek 254 2014-04-15
Załacznik do Uchwały XXI/138/2012 254 2014-04-15
2009pkredytzapytanie i odpowiedz2 253 2014-04-13
28 uchw. pożyczka w WFOS 253 2014-04-19
2010orlikzapytanie i odpowiedź 2 253 2014-04-16
osw.2009Kwaśnik Lidia 253 2014-04-18
30 uchw.zmiany w budzecie 252 2014-04-14
PIK 19 wyd.V - zwrot pod. akcyz.zawarty w cenie ON 252 2014-04-14
2010przetargorlik zmiana siwz 252 2014-04-13
2010p.obligacjeopiniao wykonaniubudzetuza2008 252 2014-04-13
RB - 28S za 2009 (4) 252 2014-04-14
2010wynik remonty czastkowe 252 2014-04-05
osw.2009Konarczak - Bojanek Irena 252 2014-04-19
Informacja dla przebywających tymczasowo 252 2014-04-12
Rejestr zarzadzeń 2013 252 2014-04-14
osw.2008 Perek Ryszard, korekta 251 2014-04-15
31uchw.zmiana pomoc dla powiatu 251 2014-04-15
RB-27S za 2009 (2) 251 2014-04-13
RB - 27S za 2008 (2) 251 2014-04-13
osw.2009 Perek Ryszard 251 2014-04-13
Rys.2 - rzut dachu 250 2014-04-15
PiK 19 - zwrot pod. akcyz.zawarta w cenie ON 250 2014-04-19
2010p.obligacje rio o prognozie dlugu 250 2014-04-18
39 uchw. miejsowy plan zagospodarowania 250 2014-04-18
Ogłoszenie budynek kulturalno oświatowy 250 2014-04-17
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej 249 2014-04-04
RIOopinia6 249 2014-04-13
Opis techniczny elektryczny ośrodek skałów 249 2014-04-13
Opis techniczny sanitarny ośrodek skałów 249 2014-04-18
osw.2008 Maleszka Jarosław, korekta 249 2014-04-15
32uch. zmiany w budzecie MiG 249 2014-04-17
2010pkotlowniasp3opistechniczny 249 2014-04-14
2010pkotlowniasp3przedmiarrobot 249 2014-04-13
2010wszczeciezgzbudziałspoleczenstwa 249 2014-04-18
osw.2009Zaradniak Justyn 249 2014-04-13
2010p.posiłki 2011 249 2014-04-15
RBsprawozdanie17 248 2014-04-13
osw.2009 Wybierała Jacek 248 2014-04-13
2010 zapytanie i odpowiedź solary 248 2014-04-19
RB-27S za 2009 (1) 247 2014-04-17
2010zapytaniei odpowiedź dach szpital2 247 2014-04-15
osw.2009Baszczyński Janusz 247 2014-04-16
PiK 03 wyd. VIII - leśny - zgłosz. osób fizycznych 247 2014-04-15
28 uchw.zamiana nieruchomości 246 2014-04-16
dokumentacja projektowa budynek kulturalno oświatowy 246 2014-04-13
F-PiK - 19,01 - wniosek o zwrot podatku akcyzowego 246 2014-04-03
Pogorzałki Wielkie - rys. 3 245 2014-04-14
30 uchw. utworzenie GOS - u 245 2014-04-15
28 uchw. przyjecie programu współpracy z ngo 245 2014-04-17
31 uchw.spoleczny komitet odnowy zamku 245 2014-04-16
32 uchw. nabycie nieruchomości 245 2014-04-13
2010p.obligacje NIP 245 2014-04-14
RB - 28 S za 2008 (4) 245 2014-04-13
2010p.obligacje RB-Z 2009 245 2014-04-19
osw.2009 Wieczny Marek 245 2014-04-15
Informacja o stanie mienia komunalnego z 31.12.2010 r. 245 2014-04-15
2012 przetarg ustny na sprzedaż spycharki gąsienicowej 245 2014-04-16
2010 tysiaclecia rysunki 244 2014-04-13
2010p.obligacje opinia o projekcie budzetu 2009 244 2014-04-14
osw.2009Kulka Bożena 244 2014-04-14
PiK 19 wyd. VI - zwrot pod.akcyzowego zawartego wcenie ON-… 244 2014-04-04
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2012 244 2014-04-11
informacja podatki rln 2012 244 2014-04-16
RBsprawozdanie11 243 2014-04-13
kosztorys elewacja - przetarg zaz 243 2014-04-19
senatorowie okreg 95 243 2014-04-16
Przetarg Cegielnia 243 2014-04-19
102012bwody głosowania 243 2014-04-14
CEIDG 242 2014-04-17
zawiadomienia stron o zebranych dokumentach 242 2014-04-14
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 241 2014-04-16