Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Aktualne oferty przetargowe 77778 2016-04-29
Podstawowe dane 77573 2016-04-29
Ogłoszenia, informacje, konkursy 58342 2016-04-29
Oferty przetargowe 52583 2016-04-29
Nabór na stanowiska pracy 47443 2016-04-29
Przetargi odwołane, unieważnione, nierozstrzygnięte z powodu braku ofert 45382 2016-04-29
Rada Miejska 37389 2016-04-29
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze 25481 2016-04-29
Burmistrz Miasta i Gminy 21168 2016-04-29
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa placów zabaw 19830 2016-04-29
Oferty inwestycyjne 18656 2016-04-29
Przetargi rozstrzygnięte 17635 2016-04-29
Jednostki organizacyjne 15938 2016-04-29
Treść złożonych oświadczeń 15727 2016-04-29
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze 15646 2016-04-28
Budżet Gminy 13413 2016-04-29
Jednostki pomocnicze 13370 2016-04-29
Uchwały Rady Miejskiej 13190 2016-04-29
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę 13116 2016-04-29
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Koźminie Wlkp. 12652 2016-04-28
Statut Gminy Koźmin Wielkopolski 11771 2016-04-29
Dane osobowe i adresowe 10710 2016-04-29
Podatki i opłaty lokalne 10661 2016-04-29
Podstawy prawne działania 9533 2016-04-29
Ogłoszenie o zamówieniu- przebudowa ul. Wawrzyńczaka w Koźminie Wlkp. 9478 2016-04-28
Wykaz tablic informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy oraz słupów ogłoszeniowych 9190 2016-04-29
Wybory samorządowe 2014 9162 2016-04-29
Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 9066 2016-04-29
Oświadczenia - Radni 9047 2016-04-29
ISO w Urzędzie 8971 2016-04-29
Programy, plany wieloletnie 8734 2016-04-29
Zarządzenia Burmistrza 8723 2016-04-29
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 8507 2016-04-29
Obowiązek i zakres oświadczeń 8302 2016-04-29
Mienie komunalne 8216 2016-04-29
Skład Rady Miejskiej: 7741 2016-04-29
Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 7569 2016-04-29
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 7539 2016-04-29
Oświadczenia - Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy 7424 2016-04-28
Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2007r. i 2008r. 7137 2016-04-28
Kontrole w Urzędzie 7075 2016-04-29
Oświadczenia - Kierownicy jednostek organizacyjnych 6821 2016-04-29
STATUT Szkoły Podstawowej nr 3 6798 2016-04-29
Informacje nieudostępnione 6746 2016-04-29
Informacje o stanie realizacji spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 6603 2016-04-28
Przewodniczący Rady Miejskiej 6546 2016-04-29
Informacje o pracy Rady Miejskiej w kadencji 2006 - 2010 6388 2016-04-29
Jednostki pomocnicze - Wykaz sołectw 6351 2016-04-29
Wyniki przetargów 6333 2016-04-29
Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Koźminie Wlkp. (ulica Bractwa Kurkowego) i Pogorzałkach Wielkich 5816 2016-04-29
Urząd Stanu Cywilnego 5474 2016-04-29
Zagospodarowanie przestrzenne 5372 2016-04-29
Wybory samorządowe 2010 r. 5154 2016-04-29
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim 5086 2016-04-29
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej. 5082 2016-04-29
Procedura udzielania absolutorium. 4932 2016-04-29
Podstawowe informacje o budżecie i gospodarce finansowej gminy 4895 2016-04-29
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 4894 2016-04-29
Referat Inwestycji Księgowość Gospodarki Komunalnej 4714 2016-04-29
Wyniki przetargów - 2009 4563 2016-04-28
Komisje stałe Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. 4530 2016-04-29
Zasady działania jednostek pomocniczych 4488 2016-04-28
STATUT Szkoły Podstawowej i. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach 4424 2016-04-29
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4401 2016-04-29
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki szkolnej w SP Stara Obra 4310 2016-04-29
Informacja o stanie mienia komunalnego 4221 2016-04-29
STATUT Publicznego Przedszkola w Borzęciczkach 4218 2016-04-29
Informacja o stanie mienia komunalnego z 9.11.2004 r 4113 2016-04-29
Referat Podatków i Księgowość 4034 2016-04-29
Ustawa o samorzadzie gminnym 4033 2016-04-28
Protokoły sesji 3833 2016-04-29
Podatek od nieruchomości: 3644 2016-04-28
Zasady działania Burmistrza 3636 2016-04-29
Wybory parlamentarne 2011 3601 2016-04-29
Jednostki pom. - Osiedla miasta Koźmin Wlkp. 3599 2016-04-29
Informacje o pracy Rady Miejskiej 2002-2006 3551 2016-04-29
Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. 3486 2016-04-29
Atuty gospodarcze miasta i gminy Koźmin Wlkp. 3409 2016-04-29
Koźmiński Urząd na drodze do certyfikatu ISO 3376 2016-04-29
Gimnazjum im Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 3360 2016-04-29
Odpady komunalne 3337 2016-04-29
Referat Oświaty 3330 2016-04-29
Rada Miejska: 3326 2016-04-29
Procedura uchwalania budżetu. 3242 2016-04-28
Regulamin Rady Miejskiej 3198 2016-04-28
Regulamin Komisji Rewizyjnej 3198 2016-04-28
Wykonanie budżetu za 2003 3085 2016-04-29
STATUT Szkoły Podstawowej w Starej Obrze 3070 2016-04-29
STATUT Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach 3069 2016-04-29
Oferta inwestycyjne część 2 3040 2016-04-29
Zasady tworzenia Klubów Radnych 3021 2016-04-29
STATUT Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3001 2016-04-29
Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w 2888 2016-04-29
2008 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2855 2016-04-28
Wybory prezydenckie 2015 2848 2016-04-29
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Wierzbowej w Koźminie Wlkp. 2836 2016-04-29
Szkoła Podstawowa Nr 1 2826 2016-04-29
F-USC-01,02- o 3 akty małżeństwa.pdf 2820 2016-04-29
STATUT Gimnazjum 2782 2016-04-29
Podatek rolny 2778 2016-04-28
Informacje o pracy Rady Miejskiej w kadencji 2010 - 2014 2777 2016-04-29
Radca prawny 2752 2016-04-29
STATUT Szkoły Podstawowej w Mokronosie 2727 2016-04-29
Wybory samorządowe 2010 2705 2016-04-29
Podatek od środków transportowych 2703 2016-04-28
F-OSO-07,01- wniosek o zaśw. potw. zameldowanie.pdf 2700 2016-04-29
Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 2671 2016-04-29
Uchwały przyjęte w roku 2005 2655 2016-04-29
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. 2629 2016-04-29
F-USC-01,01 - brak okol. wył. małżeństwo.pdf 2621 2016-04-29
Uchwały przyjęte w roku 2010 2619 2016-04-28
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych 2611 2016-04-29
F-GK-03,01 - dodatek mieszkaniowy.pdf 2610 2016-04-29
F-USC-11,01 - o wyd.3 odpisów aktu zgonu.pdf 2583 2016-04-29
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach 2583 2016-04-29
Wybory 2580 2016-04-28
Programy działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2556 2016-04-29
Plany i sprawozdania 2537 2016-04-29
Wyniki przetargów - 2008 2537 2016-04-29
Szkoła Podstawowa w Starej Obrze 2510 2016-04-29
Przedszkole Publiczne w Koźminie Wlkp. 2495 2016-04-29
Komisja Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2473 2016-04-29
Nabór na stanowisko sekretarki szkolnej w SP w Starej Obrze 2460 2016-04-28
Uchwały przyjęte w 2006r. 2454 2016-04-29
Budżet gminy 2003 2449 2016-04-29
Komisja Spraw Społecznych 2446 2016-04-28
F-PiK-151 - podatek transportowy.pdf 2425 2016-04-29
Szkoła Podstawowa w Mokronosie 2419 2016-04-29
for. informacja publiczna 2415 2016-04-29
Opłata targowa 2395 2016-04-29
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 2337 2016-04-29
Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 2329 2016-04-29
Nabór na stanowisko d/s obsługi kasowej w UMiG Koźmin Wlkp. 2317 2016-04-28
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2008 - 2020 2304 2016-04-29
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Borzęciczkach 2298 2016-04-29
Informacja Burmistrza ws komunikowania się 2297 2016-04-29
Oferty na kandydata na skarbnika gminy/głównego księgowego 2294 2016-04-28
Uchwały przyjęte w 2007 r. 2268 2016-04-28
Komisja Rewizyjna 2259 2016-04-28
Informacja o stanie mienia komunalnego z 31.10.2006 r. 2253 2016-04-28
Wyniki przetargów - 2010 2241 2016-04-28
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw promocji i komunikacji społecznej 2232 2016-04-28
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. księgowości wymiarowej 2210 2016-04-29
Uchwały przyjęte w roku 2008 2197 2016-04-29
Nabór na stanowisko księgowego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim 2158 2016-04-28
Uchwały przyjęte w roku 2009 2155 2016-04-28
Nabór na stanowisko d/s promocji i komunikacji społecznej 2147 2016-04-28
Badanie zadowolenia klientów Urzędu Miasta i Gminy 2141 2016-04-29
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracyjnego w SP Borzęcice 2076 2016-04-29
Zarządzenia Burmistrza rok 2004 2073 2016-04-29
Informacja z X sesji Rady Miejskiej 2069 2016-04-28
Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 2057 2016-04-28
Stanowisko ds. audytu wewnętrznego 2056 2016-04-28
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. w wymiarze 1 etatu. 2052 2016-04-29
Plan Rozwoju Lokalnego - tekst 2036 2016-04-29
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa parkingu samochodowego wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w Koźminie Wielkopolskim 1982 2016-04-29
Listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniach o naborze na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy 1973 2016-04-29
Formularz wymeldowania z pobytu stałego 1964 2016-04-29
Informacja z XVII sesji Rady Miejskiej 1955 2016-04-29
Zarządzenia Burmistrza rok 2003 1943 2016-04-29
Informacja z XV sesji Rady Miejskiej 1939 2016-04-28
Informacja z XIV sesji Rady Miejskiej 1930 2016-04-28
2010 orlik 1908 2016-04-28
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Starej Obrze 1898 2016-04-29
Wyniki ankiety na temat funkcjonowania Punktu Informacyjnego oraz przydatności i dostępności systemu kart informacyjnych i formularzy 1896 2016-04-29
form.PiK-07,06 wyd II - informacja o pomocy publicznej 1893 2016-04-29
Informacja z IX sesji Rady Miejskiej 1888 2016-04-28
Wyniki badania satysfakcji klientów - październik 2004 1884 2016-04-29
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach 1884 2016-04-28
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw księgowości budżetowej: 1882 2016-04-29
Gminny Ośrodek Sportu 1877 2016-04-28
form.PiK-08,04 - informacja o stanie majątkowym. 1867 2016-04-28
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego ponad 2 miesiące 1863 2016-04-29
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds rolnictwa i ochrony środowiska 1851 2016-04-29
Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 1845 2016-04-29
Informacja z II sesji Rady Miejskiej 1837 2016-04-28
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg 2006-2007 1830 2016-04-28
Informacja z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej 1828 2016-04-28
form.PiK-08,01 wyd.I umorzenie zaległ.podatkowej 1823 2016-04-28
Nabór na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1801 2016-04-28
Przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości 1795 2016-04-29
Zarządzenia Burmistrza - rok 2005 1794 2016-04-29
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. w wymiarze 1 etatu 1787 2016-04-28
Informacja z III sesji Rady Miejskiej 1786 2016-04-28
Uchwały przyjęte w roku 2011 1779 2016-04-29
Informacja z XVI sesji Rady Miejskiej 1777 2016-04-29
Inne oświadczenia 1777 2016-04-28
Formularz zgłoszenia pobytu stałego 1768 2016-04-29
form. USC-07,01- wniosek o zaś. do małż. zagra 1763 2016-04-29
Przetarg na wymianę stolarki okiennej 1761 2016-04-29
Informacja z VIII sesji Rady Miejskiej 1758 2016-04-28
Zarządzenia Burmistrza - rok 2006 1757 2016-04-29
Nabór na stanowisko d/s księgowości podatkowej 1756 2016-04-28
2010 Przetarg nieograniczony remont drogi we wsi Sapieżyn 1753 2016-04-29
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw obsługi kasowej 1745 2016-04-29
Uchwały przyjęte w roku 2012 1732 2016-04-29
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze - 2006 1723 2016-04-29
Uchwały przyjęte w roku 2013 1722 2016-04-29
form.USC-10,01 wyd.III wniosek o odpisy akt stanu 1716 2016-04-29
Informacja z V sesji Rady Miejskiej 1715 2016-04-28
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. informacji europejskiej i sportu 1714 2016-04-29
Informacja z 8.01.2007 o wyniku naboru na stanowisko ds.promocji i komunikacji społecznej 1713 2016-04-28
Plan Rozwoju Lokalnego - charakterystyka 1709 2016-04-29
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych. 1708 2016-04-28
Informacja z VI sesji Rady Miejskiej 1706 2016-04-28
Informacja o Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta 1706 2016-04-29
Budżet miasta i gminy na rok 2005 1698 2016-04-29
Informacja z IV sesji Rady Miejskiej 1696 2016-04-28
Informacja z XIII sesji Rady Miejskiej 1694 2016-04-28
Informacja z XI sesji Rady Miejskiej 1686 2016-04-28
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej 1674 2016-04-29
2010 oferta obligacje komunalne 1672 2016-04-28
form. RO-02,01 - wniosek o zasiłek szkolny 1665 2016-04-29
BIP 2006\\Uchwały - luty\\31uch - regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1663 2016-04-29
Informacja z VII sesji Rady Miejskiej 1661 2016-04-28
Nabór na stanowisko ds rolnictwa i ochrony środowiska - lista kandydatów spełniających wynogi formalne 1661 2016-04-28
Budżet 2004 uchwała 1654 2016-04-29
Założenia projektu budżetu na rok 2005 1641 2016-04-29
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - wiercenie otworu studziennego - awaryjnego nr 3a w miejscowości Koźmin Wlkp. 1635 2016-04-29
Wyniki badania satysfakcji klientów pazdziernik 2005 1632 2016-04-29
Informacja z XII sesji Rady Miejskiej 1629 2016-04-28
GK-11 wyd.III-Zaśw.o przeznaczeniu terenu w planie zagosp. 1610 2016-04-29
Przetargi na zbycie nieruchomości w Orli 1609 2016-04-29
Wykonanie budżetu za rok 2004 1604 2016-04-29
Informacje związane z wyborami samorządowymi - 2006 1602 2016-04-28
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoh. 1600 2016-04-29
Przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego 1600 2016-04-28
2007 uchwała budzetowa 1599 2016-04-29
Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej 1589 2016-04-29
Akty Prawa Miejscowego 1583 2016-04-29
Informacja z dnia 3.09.2007 o wyniku naboru na stanowisko ds.księgowości budżetowej 1571 2016-04-28
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Goścoejewie i Wrotkowie 1567 2016-04-29
Budżet na rok 2006 1564 2016-04-29
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - lipiec 2006r. 1556 2016-04-28
USC-05 wyd.III-Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego 1551 2016-04-29
Przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalno-sanitarno-dydaktycznego przy ul.Boreckiej 23 1550 2016-04-28
OSO-15 wyd.III-Udostępnianie informacji publicznej 1541 2016-04-29
2010 nabor na stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego 1538 2016-04-28
OSO-16 wyd.III-Zaśw.z akt dowodów osob. 1537 2016-04-29
Nabór na stanowisko d/s obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęciczkach 1535 2016-04-28
WPI gminy Koźmin Wlkp. na lata 2009 - 2013 1530 2016-04-28
Formularz wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 miesiące 1527 2016-04-29
Rokowania na zbycie nieruchomości w Mokronosie i Serafinowie 1517 2016-04-29
Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2007r. 1512 2016-04-29
GK-03 - Dodatek mieszkaniowy 1510 2016-04-29
Informacja z 16.08.2005r. o zakończeniu procedur naboru na stanowiska pracy 1509 2016-04-29
GK-01 wyd.IV-Ustalenie warunków zabudowy 1505 2016-04-28
Informacja z 1.12.2005r. o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości wymiarowej 1504 2016-04-29
OSO-12 - Informacja o przedsiebiorcy. 1499 2016-04-29
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Góreczki-Zimnowoda (powyżej 60 tys. euro) 1499 2016-04-29
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 1499 2016-04-29
Założenia projektu budżetu na 2006r. 1491 2016-04-29
Plan Rozwoju Lokalnego - uchwała 1490 2016-04-29
Informacja z dnia 25.03.2010 o wyniku naboru na stanowisko ds.kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego 1490 2016-04-28
Wyniki przetargów - 2011 1489 2016-04-29
2008Nabór na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1488 2016-04-29
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds.księgowości podatkowej 1483 2016-04-29
Informacja o terminie i porządku obrad I sesji 1476 2016-04-28
2011 konkurs dyrektor SP borzęcice 1476 2016-04-29
Informacja z 14.10.2005r. o wynikach naboru na stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i ds. informacji europejskiej i sportu. 1466 2016-04-29
tabele do budżetu 2003r..doc 1465 2016-04-28
form.GK-01,02 wyd.III wnios.o ustalenie lokaliz.inwest. 1454 2016-04-28
Informacja o stanie mienia komunalnego z 31.10.2005 1453 2016-04-28
PiK-19,01 - wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1450 2016-04-29
form USC-05,01 wyd.II sprostowanie błędu pisarskiego 1450 2016-04-29
Schemat oferty inwestycyjnej 1 1449 2016-04-29
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w SP Nr 1 w Koźminie Wlkp. 1448 2016-04-28
Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1444 2016-04-28
Informacja z I sesji Rady Miejskiej 1443 2016-04-28
form. GK-05,01 wyd.III - agresywny pies 1440 2016-04-29
Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Gościejewie 1438 2016-04-29
form.PiK-08,02 wyd.I umorzenie odsetek od zal.podatkowej 1432 2016-04-29
tabele do budzetu 2004r.doc 1429 2016-04-28
Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 1428 2016-04-28
Rejestr uchwał - Sesja VII 1427 2016-04-28
Raport z prac samorządu 2003-2004 1427 2016-04-29
form PiK wyd.I-oswiadczenie dla rolnika 1427 2016-04-28
form.PiK-08,03 wyd.I protokoł oceny gosp.rolnego 1426 2016-04-28
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Przyjemskich 20 1425 2016-04-29
Rejestr zarządzeń 2007r. 1424 2016-04-28
Organizacja Urzędu - Burmistrz 1420 2016-04-28
Rejestr uchwał - Sesja XIV 1414 2016-04-28
Rejestr uchwał - Sesja I 1413 2016-04-28
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. 1412 2016-04-29
Informacja z 6.09.2006r. o wyniku naboru na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska 1407 2016-04-28
Wykonanie budżetu 2003 - tabele 1398 2016-04-29
USC-01 wyd.III-Zawarcie małżeństwa przed duchownym 1393 2016-04-28
Przetarg nieograniczony na przbudowę drogi gminnej (pow. 60 tys. euro) 1392 2016-04-29
PiK 14 wyd.IV - zaświadczenie o gospodarstwie rolnym 1391 2016-04-29
Przetargi nieograniczone na przebudowy dróg gminnych w Borzęciczkach i Gościejewie 1386 2016-04-29
GK-07 wyd.III-Uzgodnienie reklamy 1384 2016-04-28
Wszczęcie postępowania - budowa kurników przez Zakład Wylęgu i Fermy Drobiu w Koźminie Wlkp. 1383 2016-04-29
Wykonanie budżetu I półrocze 2004 - tabele 1380 2016-04-29
USC-10 wyd.III-Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1378 2016-04-28
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 1376 2016-04-28
Informacja z XXIV sesji 1373 2016-04-29
Przetargi na sprzedaż nieruchomości w Mokronosie i Serafinowie 1371 2016-04-29
2008 Program ochrony środowiska 1368 2016-04-28
Drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości w Mokronosie i Serafinowie 1367 2016-04-29
OSO-11 - Wykreślenie wpisu z ewidencji dział. gosp. 1367 2016-04-29
Nabór na stanowisko d/s ksiegowości budżetowej 1366 2016-04-28
Wykonanie budżetu za rok 2005 1364 2016-04-29
GK-12 wyd.III-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagosp. 1364 2016-04-28
OSO-01 wyd.II -Zameldowanie na pobyt stały 1363 2016-04-28
Rejestr uchwał - Sesja X 1359 2016-04-28
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych 1359 2016-04-29
Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Orli 1356 2016-04-29
BUD¯ET 2011 1354 2016-04-29
Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rok 2005 1352 2016-04-29
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Budowa zbiornika retencyjnego w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Ks. St. Goja 1351 2016-04-28
2009 Zarządzenie - regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 1351 2016-04-28
Rejestr uchwał - Sesja IV 1350 2016-04-28
GK-02 wyd.IV-Podział nieruchomości 1346 2016-04-28
Rejestr uchwał - Sesja III 1343 2016-04-29
F-PiK-14,01 - wniosek o zaśw. o prowadz. gosp..pdf 1342 2016-04-29
2008 - uchwała budżetowa 1341 2016-04-29
Goniec 331 - Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 1338 2016-04-29
Przetarg na modernizację stacji wodociągowej 1336 2016-04-29
Przetarg na dostawę artykułów chemicznych - 2005 1336 2016-04-29
Rejestr uchwał - Sesja XI 1335 2016-04-28
OSO-02 wyd.II-Wymeldowanie z pobytu stałego 1333 2016-04-29
OSO-10 - Zmiana, uzupełnie wpisu o dział. gosp. 1332 2016-04-29
Program usuwania azbestu na terenie gminy Koźmin Wlkp. 1328 2016-04-28
Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Synoradzkiego 3 1326 2016-04-29
OSO-04 wyd.II-Pobyt czasowy ponad 3 miesiące 1324 2016-04-29
Rejestr uchwał - Sesja XV 1319 2016-04-29
USC-11 wyd.III-Rejestracja zgonu 1319 2016-04-29
USC-08 wyd.III-Wpis aktu z zagranicy 1318 2016-04-28
Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji 1317 2016-04-28
Rejestr uchwał - Sesja VIII 1314 2016-04-28
2007 informacja z IX sesji Rady Miejskiej 1314 2016-04-29
OSO-07 wyd.III-Zaśw.z akt ewidencji ludnosci 1313 2016-04-28
USC-02 wyd.III-Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC 1310 2016-04-29
Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r. - informacja 1308 2016-04-28
GK-05 wyd.III-Zezwolenie na agresywnego psa 1306 2016-04-28
USC-06 wyd.III-Uzupełnienie aktu stanu 1305 2016-04-29
Informacja o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa 1304 2016-04-29
2009przetarg kino 1303 2016-04-29
Rejestr uchwał - Sesja IX 1297 2016-04-28
Informacja o terminie i porządu obrad IX sesji 1296 2016-04-29
2009 przetarg parking II 1296 2016-04-28
Przetarg na dostawę artykułów biurowo-papierniczych - 2005 1295 2016-04-29
USC-03 wyd.III-Zezwolenie na skrócenie oczekiwania na małżeństwo 1295 2016-04-28
Przetargi na dostawę tuszy i tonerów oraz artykułów biurowych 1294 2016-04-29
Informacja z dnia 28.10.2008 o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds.obsługi kasowej 1293 2016-04-28
OSO-05 wyd.II-Pobyt czasowy poniżej 3 miesięcy 1292 2016-04-28
form.GK-06,01 wyd.III 1292 2016-04-28
GK-06 wyd.VI-Zezwolenie na wycięcie drzew 1291 2016-04-28
form.OSO-14,01 wyd.II wniosek o zezw.na sprzedaż alkoholu 1291 2016-04-28
budżet 2013r. 1291 2016-04-29
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic 1290 2016-04-29
USC-07 wyd.III -Zaśw.o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą 1287 2016-04-28
Rejestr uchwał - Sesja XII 1286 2016-04-28
Informacja o terminie o porządku obrad V sesji 1285 2016-04-28
Rejestr uchwał - Sesja VI 1284 2016-04-28
Informacja z XIX sesji Rady Miejskiej 1283 2016-04-29
GK-08 wyd.III-Reklama na gminnym terenie 1282 2016-04-29
Drugi przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Orli 1280 2016-04-29
Przetarg na dostawę tuszy i tonerów - 2005 1278 2016-04-29
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic 2005/2006 1278 2016-04-29
Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych 1276 2016-04-29
USC-04 wyd.III-Powrót po rozwodzie do nazwiska 1276 2016-04-28
Wykonanie budżetu za I kwartał 2006 1275 2016-04-29
Informacja o terminie i porządku obrad III sesji 1270 2016-04-28
Rejestr uchwał - Sesja V 1267 2016-04-29
Stawki podatku od nieruchomości 1264 2016-04-28
Pisemny przetarg ofertowy na rozbiórkę torowiska 1264 2016-04-29
Projekt budżetu na 2007 1264 2016-04-28
planowane zadania 2007 1258 2016-04-28
Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r. - tabele 1257 2016-04-28
form.PiK 15,02 - osw.rolnika o posiadaniu przyczep 1257 2016-04-28
F-GK-04,01 - wniosek o zezw. na zajęcie drogi.pdf 1255 2016-04-28
Informacja o terminie i porządku obrad VI sesji 1254 2016-04-28
Pisemny przetarg ofertowy na rozbiórkę linii kolejowej 1253 2016-04-29
Rejestr uchwał - Sesja XIX 1252 2016-04-29
u-diety sołtysów 1248 2016-04-29
WYKONANIE BUD¯ETU za 2004r.(informacja). 1248 2016-04-29
Certyfikat ISO 1248 2016-04-28
Wybory parlamentarne 2015 1248 2016-04-29
Rejestr uchwał - Sesja II 1247 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe Dariusz Olejnik - 2004 1247 2016-04-29
Przetargi na przebudowę dróg gminnych 1238 2016-04-29
Rejestr uchwał - Sesja XVIII 1236 2016-04-29
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 1236 2016-04-28
BUD¯ET NA 2012 ROK 1236 2016-04-29
Informacja z XX sesji 1234 2016-04-29
Przetarg na dostawę artykułów chemicznych 1232 2016-04-29
form.GK-04,01 wyd.III wniosek o zezw.na zajęcie drogi 1232 2016-04-28
form.GK-13,01wyd.II wn.o zezw.na zamieszcz.urządzeń w pasie drog 1231 2016-04-29
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - porównanie 2005-2006-2007 1231 2016-04-29
2008 rejestr zarządzeń Burmistrza 1229 2016-04-28
Podstawowe informacje o budżecie i gospodarce finansowej gminy 1225 2016-04-29
Informacja z XVIII sesji Rady Miejskiej 1224 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe Maciej Bratborski - 2004 1224 2016-04-29
GK-09 wyd.III Zezwol.na opróżn.zbiorników nieczystosci ciek. 1224 2016-04-28
Informacje o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2005 1223 2016-04-29
Przetarg na wykonanie remontów cząstkowych dróg 1222 2016-04-29
form.OSO-13,01 wyd.II wyd. jednorazowego zezw. na sprzed.alkoholu 1222 2016-04-28
PiK 13 wyd.V - zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach 1220 2016-04-28
RO - 02 zasiłek szkolny 1215 2016-04-28
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 1214 2016-04-28
GK-04 wyd.V-Zajęcie pasa drogowego 1214 2016-04-28
RO-01 stypendium szkolne 1213 2016-04-28
Postanowienia 1213 2016-04-29
Przetarg na przebudowę chodników w Orli 1212 2016-04-28
OSO-12 - Informacja o przedsiebiorcy.pdf 1211 2016-04-29
Wszczęcie postępowania - budowa hali produkcyjnej (ślusarstwo) 1211 2016-04-28
F-USC-10,01 - odpisy akt stanu.pdf 1210 2016-04-28
WYKONANIE BUD¯ETU za 2004 (tabele). 1209 2016-04-29
Wszczęcie postępowania - uruchomienie stacji demontażu pojazdów 1205 2016-04-28
form. PiK-09,03 wyd. II- ulga zakup ziemi 1204 2016-04-29
Rejestr uchwał - Sesja XVI 1199 2016-04-29
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - 2007 1199 2016-04-28
Informacja z dnia 18.09.08 o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na stanowisko do spraw księgowości podatkowej 1199 2016-04-28
kukwynikprzetargu 1198 2016-04-29
GK-10 wyd.III-Zezwol.zbieranie odpadów 1196 2016-04-28
budżet 2005 - zestawienie dotacji z budżetu państwa 1195 2016-04-29
F-OSO-09,01 - wpis ew.dz. gosp..pdf 1193 2016-04-28
budżet 2005 - załącznik 2 wydatki 1192 2016-04-29
2007 informacja z V sesji Rady Miejskiej 1192 2016-04-28
Wyniki przetargów 2013 1187 2016-04-29
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Koźminie Wlkp. przy ul. Nowej i Boreckiej 1186 2016-04-28
F-PiK-07,05 - ośw. o prow. dział.pdf 1185 2016-04-29
Informacja z 09.10.2006r. o wyniku naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1182 2016-04-28
budżet 2005 - zał 5 - wydatki na zadania inwestycyjne 1180 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe 2005 - Dariusz Olejnik 1180 2016-04-29
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wielkopolskim 1180 2016-04-29
budżet 2005 - zał 4 Zestawienie dotacji 1178 2016-04-29
Wykonanie budżetu za 2006 - tabele 1177 2016-04-29
2009 - uchwała budżetowa 1177 2016-04-29
2010 uchwała budżetowa 1175 2016-04-29
Budżet 2005 - objaśnienia 1172 2016-04-29
Uchwały przyjęte w 2015r. 1172 2016-04-29
GK-12 - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagosp..pdf 1169 2016-04-29
F-GK-05,01 - agresywny pies.pdf 1168 2016-04-28
Przetarg nieograniczony Gałązki 1168 2016-04-28
Uchwała - procedura budżetowa 1167 2016-04-29
F-PiK 18 - podatek od posiadania psów.pdf 1166 2016-04-29
budżet 2005 - zał 3a - inf. o zaciągniętych kredytach i pożyczkach 1166 2016-04-26
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim 1165 2016-04-29
Rejestr uchwał - Sesja XVII 1164 2016-04-29
Przetarg na wykonanie usług opiekuńczych 1163 2016-04-26
budżet 2005 -zał 3 - przychody i rozchody 1163 2016-04-26
budżet 2005 - zał. 1 dochody 1162 2016-04-26
2010p.remont swietlicy mokronos 1162 2016-04-25
konkurs mgops 1161 2016-04-28
Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 1160 2016-04-29
Rejestr uchwał - Sesja XIII 1158 2016-04-25
Informacja o terminie i porzadku obrad XII sesji 1157 2016-04-29
GK-13 wyd.II-Zezwol.na umieszczenie urządz.infrastr.techn.w pasie drog 1154 2016-04-29
Informacja z XXIX sesji 1153 2016-04-29
Wykonanie budżetu za 2006 - informacja 1153 2016-04-25
obwieszczenia 1152 2016-04-29
Rejestr uchwał - XXIII sesja 1148 2016-04-25
2009Przetarg nieograniczony na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp. - budowa sali gimnastycznej, sali dydaktycznej, łącznika 1145 2016-04-25
OSO 03 wyd.IV - wymeldowanie decyzją administracyjną 1144 2016-04-25
Informacja z XXI sesji (nadzwyczajnej) 1142 2016-04-29
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wrotkowie 1138 2016-04-25
form.PiK 11,01 - wniosek o figurowaniu w ewidencji podatników 1137 2016-04-25
Informacja o terminie i porządu obrad X sesji 1137 2016-04-28
Uchw - taryfy za wodę i ścieki 1136 2016-04-25
Wyniki przetargów - 2007 1134 2016-04-28
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1133 2016-04-28
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych, komputerów przenośnych, tablicy multimedialnej oraz mebli szkolnych dla szkół 1130 2016-04-28
OSO-16 - Zaśw. z akt dowodów osob..pdf 1129 2016-04-27
2007 informacja z VIII sesji Rady Miejskiej 1129 2016-04-28
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego (powyżej kwoty 60.000 euro) 1125 2016-04-26
2008 zapytania do przetargu na odwiert studni w Koźminie Wlkp. 1121 2016-04-28
Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 r. 1120 2016-04-29
OSO-01 - Zameldowanie na pobyt stały.pdf 1119 2016-04-25
OSO-09 - Wpis do ewidencji dział. gospodarczej.pdf 1119 2016-04-25
u-regulamin dodatków nauczycielskich 1119 2016-04-29
Wszczęcie postepowania - budowa kurnika w Borzęciczkach 1119 2016-04-27
F-OSO-15,01 - informacja publiczna.pdf 1114 2016-04-27
Przetarg na sprzedaż nieruchomości Wrotków - Gałazki 1112 2016-04-27
2010 p. nieruchomości pogorzałki 1111 2016-04-28
GK-07 - Uzgodnienie reklamy.pdf 1109 2016-04-29
Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru na stanowisko kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej 1108 2016-04-25
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. 1106 2016-04-29
Przetarg na oczyszczanie miasta w latach 2006-2008 1105 2016-04-28
Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w miejscowości Walerianów 1104 2016-04-27
Informacja o terminie i porządu obrad VIII sesji 1104 2016-04-28
200804osw Olejnik Dariusz 1104 2016-04-25
Budżet 2005 - planowane zadania 1102 2016-04-28
Przetarg na utrzymanie zieleni w latach 2006-2008 1102 2016-04-27
USC-08 - Wpis aktu z zagranicy.pdf 1101 2016-04-28
Informacja z XXIII sesji 1100 2016-04-29
SIWZ budowa boiska wielofunkcyjnego 1100 2016-04-28
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim 1100 2016-04-29
Uchwały przyjęte w roku 2014 1100 2016-04-29
u-opłaty za usługi komunalne 1099 2016-04-28
rolny II - zgłoszenie osób fizycznych 1098 2016-04-27
2008 informacja z XIII sesji Rady Miejskiej 1098 2016-04-28
GK-01 - Ustalenie warunków zabudowy.pdf 1097 2016-04-26
GK-03 - Dodatek mieszkaniowy.pdf 1097 2016-04-29
sonda- do usuniecia 1096 2016-04-25
budżet - uchwała 2004.doc 1096 2016-04-25
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gałązkach 1095 2016-04-25
Przetarg na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków do szkół w 2007r. - rozstrzygnięcie 1094 2016-04-25
uchw - zmiana Programu Gosp. Zasobem Miekszaniowym 2005 1093 2016-04-26
u-dodatek mieszkaniowy nauczycieli 1089 2016-04-28
OSO-04 - Pobyt czasowy ponad 2 miesiące.pdf 1087 2016-04-29
Przetarg na zmianę przeznaczenia budynku hurtowni na Zakład Aktywności Zawodowej 1086 2016-04-28
u-plany pracy Komisji 1085 2016-04-25
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s obsługi administracyjnej w ZSP w Borzęciczkach 1084 2016-04-28
USC-07 - Zaśw.pdf 1083 2016-04-26
Karta - zawarcie związku małżeńskiego 1079 2016-04-28
24.uchw-czynsz za najem lokali użytkowych i gruntów 1079 2016-04-28
2007 informacja z VI sesji Rady Miejskiej 1072 2016-04-28
Budżet Gminy 2004 zalacznik 1070 2016-04-25
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Dostawa i montaż okien w budynkach administrowanych przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. 1070 2016-04-29
OSO-14 - Zezwol. alkoholowe.pdf 1068 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe 2005 - Maciej Bratborski 1068 2016-04-29
Statut Gminy 1066 2016-04-28
Informacja z dnia 28.06.2013 o wynikach naboru na stanowisko poborcy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 1065 2016-04-28
PiK 01 wyd.IV - rolny - zgłoszenie osób fizycznych 1062 2016-04-28
GK-08 - Reklama na gminnym terenie.pdf 1061 2016-04-25
Przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Koźminie Wlkp. 1061 2016-04-29
form PiK13,01 wyd.I - zasw.o niezaleg. w pod.lub o stanie zaległości 1061 2016-04-25
Przetarg na dostawę tuszy i tonerów w 2006r. 1058 2016-04-28
Przetarg na samochód 9 miejscowy 1055 2016-04-27
Informacja o terminie i porządku obrad XIII sesji 1053 2016-04-28
Podstawowe informacje o budżecie i gospodarce finansowej gminy 1048 2016-04-25
USC-05 - Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego.pdf 1048 2016-04-29
2009 przetarg osrodek w skalowie 1048 2016-04-25
F-OSO-10,02 - uzupełnienie ew. dz.gosp..pdf 1047 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe Arkadiusz Zmyślony - 2004 1047 2016-04-25
Informacja o terminie i porządku obrad XI sesji 1046 2016-04-29
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2008r. 1045 2016-04-29
tabele do budzetu 2003r..doc 1042 2016-04-26
budżet 2005 - zał 6 plan przychodów i wydatków GFO¦iGW 1041 2016-04-25
2008 Plan gospodarki odpadami 1040 2016-04-29
F-OSO-01,01 - Zgłoszenie pobytu stałego.pdf 1039 2016-04-25
2007 wykonanie budżetu za I półrocze 2007 - informacja 1039 2016-04-26
Formularz wpisu do ewidencji działąlności gospodarczej 1035 2016-04-28
Klub Radnych \"Koźmińskie Forum Samorządowe\" 1032 2016-04-25
OSO-15 - Udostępnianie informacji publicznej.pdf 1029 2016-04-28
Uchwały przyjęte w kadencji 2002-2006 1026 2016-04-28
F-OSO-11,01 - wykreślenie z ew.dz.gosp..pdf 1024 2016-04-25
Budżet 2005 - uchwała 1024 2016-04-25
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia 1020 2016-04-26
29uch. - stawki podatku od nieruchomości na 2006 1019 2016-04-25
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - 2008 1019 2016-04-29
Przetarg nieorganiczony - działka w Gałązkach 1018 2016-04-28
OSO-03 - Wymeldowanie decyzją adm..pdf 1008 2016-04-26
Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 1008 2016-04-25
OSO-07 - Zaśw. z akt ewidencji ludności.pdf 1006 2016-04-25
Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego w miejscowości Staniew 1006 2016-04-25
2008 informacja o terminie i porządku obrad XV sesji 1006 2016-04-28
F-OSO-10,01 - zmiana ew.dz.gosp..pdf 1005 2016-04-25
2007 wykonanie budżetu za I półrocze 2007 - tabele 1004 2016-04-25
Gmina 10 kalendarz wyborczy 1004 2016-04-29
Oferta inwestycyjne część 2 1001 2016-04-26
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 1001 2016-04-29
OSO-08 - Wydanie dowodu osobistego.pdf 1000 2016-04-29
Wszczęcie postępowania - budowa zakładu przemysłu drzewnego 999 2016-04-25
Wszczęcie postępowania - zbiornik na płynne odchody zwierzęce i płyta gnojowa 998 2016-04-25
2009 rejestr zarządzeń Burmistrza 998 2016-04-28
Referendum ogólnokrajowe - 2015 998 2016-04-29
GK-04 - Zajęcie pasa drogowego 997 2016-04-28
24.uchw - zm budżetu - czerwiec 2005 996 2016-04-28
Gmina 2010 rozporządzenie termin wyborów 996 2016-04-28
26.uchw-zmiany budżetu wrzesień 2005 995 2016-04-29
Informacja o terminie i porządku obrad XIV sesji 994 2016-04-28
Gmina 10 MKW obwieszczenie burmistrz 994 2016-04-29
uchw. zmiany budżetu, marzec2005 992 2016-04-25
projekt - wybory rad osiedli 991 2016-04-25
Informacja z XXVII sesji Rady Miejskiej 990 2016-04-29
2009 plan rozwoju osrodka kultury 990 2016-04-28
Decyzje środowiskowe 2012 990 2016-04-29
osw.2006 Olejnik Dariusz 989 2016-04-25
USC-02 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC.pdf 988 2016-04-25
Informacja z XXII sesji 988 2016-04-29
Gmina 10 MKW obwieszczenie radni 2010 988 2016-04-29
uchw - zm programu profilaktyki, kwiecień 2005 987 2016-04-29
Porównianie ankiet w latach 2005 - 2008 987 2016-04-28
Ogłoszenie o zamówieniu -budowa w stanie surowym otwartym hali sportowej z zapleczem higieniczno - sanitarnym z łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach 986 2016-04-27
USC -09 wyd.IV - Uznanie ojcostwa 986 2016-04-29
Informacja z dnia 30.09.2010 r. o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego 984 2016-04-28
u-nagrody nauczycielskie 982 2016-04-28
uchw - reg. pomocy socjalnej dla uczniów 982 2016-04-28
uchw - nadanie ulicy Wyszyńskich 982 2016-04-25
Informacja z dnia 05.05.2008r. o wyniku naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 981 2016-04-25
Informacja z 18.09.08 o wyniku naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 981 2016-04-25
2010przetarg okna w budynkach gminnych 980 2016-04-25
Zarządzenie 4z2005 977 2016-04-28
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego 977 2016-04-26
uchw - wybory rad osiedli 976 2016-04-25
OBWIESZCZENIE Radni 975 2016-04-29
OSO-13 - Jednorazowe zezwol. alkoholowe.pdf 974 2016-04-29
GK-10 - Zezwol. zbieranie odpadów.pdf 974 2016-04-28
Przetarg na przebudowę dróg gminnych w Borzęciczkach 974 2016-04-29
Rejestr uchwał - XX sesja 973 2016-04-25
form. OSO 08.01 wniosek o wydanie dowodu osobistego 972 2016-04-29
uchw - zasłużony Garsztka 971 2016-04-28
uchw. zmiany budżetu, kwiecień 2005. 970 2016-04-25
OSO-11 - Wykreślenie wpisu z ewidencji dział. gosp..pdf 969 2016-04-25
Nabór na stanowisko pomocnicze - sekretarki w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy 969 2016-04-29
uchw - absolutorium za 2004 968 2016-04-25
Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2014r. 967 2016-04-29
Informacja o terminie i porządku XXVI sesji 966 2016-04-29
Rzeźnia Mróz - projekt decyzji 965 2016-04-29
Informacja z XXV sesji Rady Miejskiej 964 2016-04-29
Zarządzenie 13z2005 964 2016-04-25
Informacja z XXXV sesji 964 2016-04-29
2010 nabor glowny ksiegowy GOS 964 2016-04-25
F-OSO-04,01 - Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące.pdf 963 2016-04-28
Specyfikacja techniczna, przedmiar robót, dokumentacja projektu 963 2016-04-29
Budżet 2006 - zał.1,2 - dochody, wydatki 962 2016-04-28
2008 informacja o terminie i porządku obrad XVI sesji 962 2016-04-28
uchw - zm. zatw. planów rozwoju miejscowości 960 2016-04-25
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007r. 960 2016-04-28
31uch - regulamin utrzmania porządku i czystości 959 2016-04-29
proj. Reg. nagród dla nauczycieli 958 2016-04-27
2008 informacja o terminie i porządku obrad sesji nadzwyczajnej 958 2016-04-28
Informacja o terminie i porządku obrad VII sesji 957 2016-04-28
proj.uchw-czynsz za najem lokali użytkowych i gruntów 956 2016-04-28
Gmina10 obwieszczenie o okręgach wyborczych 955 2016-04-28
24.uchw - zbycie nieruch. rolnej - Czarny Sad 953 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe Irena Maroszek - 2004 953 2016-04-26
F-GK-06,01 - wycięcie drzewa.pdf 952 2016-04-29
uchw - zm. budżetu -czerwiec 2005 952 2016-04-25
Informacja o terminie i porządku XXV (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej 951 2016-04-29
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Szkolnej w Starej Obrze 951 2016-04-27
Instrukcja obsługi 950 2016-04-25
Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości zab.budynkami stacyjnymi w Gałązkach 950 2016-04-25
2008 Opinia RIO o prognozie długu 947 2016-04-27
uchw - przyjęcie programu profilaktyki 2005 946 2016-04-29
uchw - plan współpracy z organizacjami pozarządowymi 2005 945 2016-04-26
26.uchw - dofinansowanie grupy realizacyjnej KP Policji 945 2016-04-28
Informacja o wszczęciu postepowania - warsztat ślusarski 944 2016-04-25
Przetarg na zmianę elwacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych przy SP Nr 1 944 2016-04-29
form.PiK-09,03 wyd.II ulga zakup ziemi 943 2016-04-25
Rejestr uchwał - XXII sesja 942 2016-04-29
2010 POM Borzecicie 942 2016-04-28
Karta - Zmiana,uzupełnienie wpisu do ewidencji 941 2016-04-27
Informacja o terminie i porządku XXIV sesji Rady Miejskiej 940 2016-04-29
2007 informacja z XI sesji Rady Miejskiej 940 2016-04-28
2007 zał.nr 1, 2 dochody i wydatki budżetu MiG 939 2016-04-25
2007 informacja z VII sesji Rady Miejskiej 938 2016-04-28
Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w miejscowości Cegielnia 936 2016-04-25
Przetarg na przebudowę drogi w Józefowie 933 2016-04-28
uchw. - zasłużony - Marchwiak 932 2016-04-29
uchw. - podw. min. kwot zasiłku okresowego 930 2016-04-29
Informacja z 22.12.2008 r. o wyniku naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. 930 2016-04-25
24.uchw-ustanowienie służebności - Klasztorna 929 2016-04-28
26.uchw - zmiana kosztów używania pojazdów przez radnych 929 2016-04-28
USC-09 - Uznanie dziecka.pdf 927 2016-04-25
Budżet 2005 - uchwała 927 2016-04-25
Ogłoszenie przetargu na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2006r. 927 2016-04-25
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego (powyżej kwoty 60.000 euro) 927 2016-04-26
dane o zwolenieniach w podatku od nieruchomości 926 2016-04-25
Przetarg na dostawę artykułów biurowo-papierniczych w 2006r. 926 2016-04-25
Przetarg drugi na grunt w Czarnym Sadzie 926 2016-04-26
Rejestr uchwał - sesja XXVI 925 2016-04-28
Rejestr uchwał 2006 - sesja III 925 2016-04-29
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2008 925 2016-04-28
2008 informacja o terminie i porządku obrad XVII sesji 925 2016-04-28
Zarządzenie 12z2005 924 2016-04-26
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej 923 2016-04-25
Informacja z dnia 09.09.09 o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy 923 2016-04-29
USC-06 - Uzupełnienie aktu stanu.pdf 920 2016-04-27
Oświadczenie majątkowe Leszek Ziętkiewicz - 2004 920 2016-04-25
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych za rok 2005. 919 2016-04-29
2007 informacja z X sesji Rady Miejskiej 919 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe 2005 - Irena Maroszek 918 2016-04-25
Karta - Wymeldowanie decyzją adm 917 2016-04-28
26.uchw-rozpatrzenie skargi A.Kulińskiej na Burmistrza 917 2016-04-28
25.uchw - wyst. do Komisji Rewizyjnej ze skargą P. Kulińskiej 915 2016-04-29
Wszczęcie postępowania - zbiornik na płynne odchody zwierzęce i płyta gnojowa 915 2016-04-28
proj.uchw-zmiany budżetu, czeriwec2005 914 2016-04-26
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej 913 2016-04-28
F-GK-01,01 - wniosek o ustalenie warunków zabudowy.pdf 912 2016-04-25
24.uchw-przejęcie skweru Borecka-JanaPawła 912 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe Janusz Baszczyński - 2004 912 2016-04-26
Informacja z XXXVII sesji 912 2016-04-28
USC-10 - Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego.pdf 911 2016-04-29
Wszczęcie postępowania – budowa hurtowni tłuszczy spożywczych w Nowej Obrze 911 2016-04-25
Informacja o terminie i porządku XXXVIsesji (nadzwyczajnej) 911 2016-04-28
2013Nabór na stan. poborcy1 910 2016-04-29
OSO-02 - Wymeldowanie z pobytu stałego.pdf 908 2016-04-25
2009 przetarg zaz adaptacja garażu 908 2016-04-25
Przetarg na przebudowę ulicy Południowej 906 2016-04-26
Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Kaniewie 906 2016-04-25
USC-01 - Zawarcie małżeństwa przed duchownym.pdf 905 2016-04-25
Regulamin przyznawania środków z GFO¦iGW 905 2016-04-26
SIWZ - przetarg na zimowe utrzymanie dróg 2006-2007 904 2016-04-29
proj.uchw-wydzierżawienie lokalu - Józefów 903 2016-04-28
GK-15 wyd.I - dofinansowanie zadan z zakresu ochrony środkowiska 903 2016-04-27
OSO-06 - Udostępnienie danych meldunkowych, PESEL....pdf 901 2016-04-26
Przetarg na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków do szkół 901 2016-04-26
nabor na stanowisko dyrektora osrodka sportu 901 2016-04-27
Oświadczenie majątkowe Maria Maleszka - 2004 900 2016-04-28
Informacja z XXVI sesji Rady Miejskiej 899 2016-04-29
2008 informacja z XII sesji Rady Miejskiej 899 2016-04-28
2009p.swietlica lipowiec 899 2016-04-25
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 899 2016-04-29
Karta - Zajęcie pasa drogowego 898 2016-04-27
Informacja o terminie i porządku XXX sesji 898 2016-04-29
proj.uchw-ustanowienie służebności - Klasztorna 896 2016-04-28
Rejestr uchwał - sesja XXIV 896 2016-04-25
zawiadomienia 896 2016-04-29
28uch - zbycie nieruchomości Poznańska 895 2016-04-25
SIWZ-remonty cząstkowe dróg gminnych 895 2016-04-26
Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Borzęcicach 893 2016-04-28
Budżet gminy 2004 892 2016-04-25
Rejestr uchwał - Sesja XXV 892 2016-04-28
Informacja z XXVIII sesji 892 2016-04-29
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej 892 2016-04-28
Plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych na rok 2006 891 2016-04-29
GK-02 - Podział nieruchomości.pdf 890 2016-04-28
GK-11 - Zaśw. o przeznaczeniu terenu w planie zagosp..pdf 889 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe Irena Jaskółka - 2004 889 2016-04-25
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa chodników na ulicy Przyjemskich i Wałowej w Koźminie Wielkopolskim 889 2016-04-29
OSO-05 - Pobyt czasowy poniżej 2 miesięcy.pdf 888 2016-04-29
Protokoły sesji 888 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe Marian Idkowiak - 2004 888 2016-04-26
proj.uchw-plan współpracy z organizacjami 2005 887 2016-04-25
Rejestr uchwał - Sesja XXVII 887 2016-04-29
Wszczęcie postępowania - zbiornik na płynne odchody zwierzęce i płyta gnojowa 887 2016-04-29
29uch. - obniżenie śr. ceny sprzedazy drewna 886 2016-04-26
Karta - Zajęcie pasa drogowego 885 2016-04-25
Przetarg na przygotowanie i dostawę cieplych posiłków do szkół w 2008r. 885 2016-04-25
Rejestr uchwał - sesja XXIX 884 2016-04-25
Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze 884 2016-04-25
form GK-15.01wyd.I 884 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe Justyn Zaradniak - 2004 883 2016-04-28
Przetarg na remonty cząstkowe dróg 2006 883 2016-04-26
Informacja o terminie i porządku obrad XXXVIII sesji 883 2016-04-28
25.uchw - zgoda na wykorzystanie wizerunku herbu 882 2016-04-28
Wykonanie budżetu za 2005 - tabele 882 2016-04-26
Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla (3) 882 2016-04-27
Budżet 2006 - zał. 4 - zestawienie udzielanych dotacji 881 2016-04-29
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 881 2016-04-29
USC-03 - Zezwolenie na skrócenie oczekiwania na małżeństwo….pdf 880 2016-04-26
28uch - zbycie nieruchomości Kobylińska,Lipowa 880 2016-04-25
24.uchw. - zbycie nieruch - ul. Krotoszyńska 879 2016-04-29
Wykonanie za 2005 - informacja 879 2016-04-26
Informacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej 879 2016-04-29
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia (III) 879 2016-04-27
_brak tytulu_ 878 2016-04-25
Informacja o terminie i porządku XXIX sesji Rady Miejskiej 878 2016-04-29
2008 informacja o terminie i porządku obrad XX sesji 878 2016-04-28
Formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy 877 2016-04-25
Oświadczenie Ratajczak Waldemar 2004 877 2016-04-25
OSO-14 wyd.V - Zezwolenie alkoholowe 876 2016-04-25
Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Zapłocie w Koźminie Wlkp. 875 2016-04-25
24.uchw-wydzierżawienie lokalu - Józefów 875 2016-04-29
26.uchw - zbycie nieruchomości (dworzec Wrotków) 875 2016-04-26
Informacja o terminie i porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 875 2016-04-28
SIWZ-budynek socjalno-sanitarno-dydaktyczny 875 2016-04-26
29uch. - podatek od psów - 2006 874 2016-04-27
2007 zał.nr 3 zadania inwestycyjne 874 2016-04-28
osw.2006 Iwański Jacek 874 2016-04-25
Wykonanie budżetu za 2008 r. 874 2016-04-28
Informacja z VII sesji Rady Miejskiej 872 2016-04-29
Oświadczenie Tomczak Konrad 2004 872 2016-04-25
29uch. - stawki opłaty targowej na 2006 872 2016-04-25
Przetarg na boisko wielofunkcyjne - odpowiedź na pytanie oferenta 872 2016-04-27
proj.uchw-sprzedaż nieruchomości-czerwiec2005 871 2016-04-25
Rejestr uchwał 2006 - sesja 1 871 2016-04-27
2008 informacja o terminie i porządku obrad XVIII sesji 871 2016-04-29
Wykonanie budzetu za 2007r.- informacja 871 2016-04-27
USC-04 - Powrót po rozwodzie do nazwiska.pdf 870 2016-04-26
budżet 2003r.doc 870 2016-04-29
Informacja z XXXVI sesji 870 2016-04-28
uchw - zatw. planów rozwoju miejscowości 869 2016-04-28
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2006 869 2016-04-29
osw0407Bratborski Maciej 869 2016-04-26
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na stanowisko do spraw projektów i inwestycji z udziałem środków europejskich 869 2016-04-29
29uch. - stawki podatku od środków transportowych na 2006 868 2016-04-25
Wszczęcie postępowania - Aktualizacja Programu Ochrony ¦rodowiska dla Miasta i Gminy Koźmin 868 2016-04-28
Karta - Wykreślenie z wpisu do ewidencji 867 2016-04-29
projekt - gminny program profilaktyki 867 2016-04-27
29uch. - obniżenie śr. ceny skupu żyta 867 2016-04-25
Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w Czarnym Sadzie 867 2016-04-28
OSO-10 - Zmiana, uzupełnie wpisu o dział. gosp..pdf 866 2016-04-28
Informacja z XXXVIII sesji 866 2016-04-28
Przetarg na usługi opiekuńcze 2007 - rozstrzygnięcie 866 2016-04-26
2007 zał nr 5 dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi 866 2016-04-28
Karta - Zezwolenie na opróżnianie zbiorników nieczystości 865 2016-04-25
28uch - zmiany budżetu 865 2016-04-28
Informacja o terminie i porządku XXXVII sesji 865 2016-04-29
OSO-13 wyd.II-Jednorazowe zezw.alkoholowe 865 2016-04-25
Przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej w m.Staniew 865 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe Ryszard Paterek - 2004 864 2016-04-25
29uch. - wzory formularzy podatkowych 864 2016-04-28
Wszczęcie postepowania - instalacja urządzeń na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej. 864 2016-04-25
2007 planowane zadania na 2007 r 864 2016-04-29
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2009r. 864 2016-04-28
Wszczęcie postępowania – zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Cieszyńskiego na działalność produkcyjno handlową 863 2016-04-25
osw.2006 Frąckowiak Jan 863 2016-04-28
USC-11 - Rejestracja zgonu.pdf 862 2016-04-29
Treść złożonych oświadczeń 862 2016-04-25
Karta - Ustalenie warunków zabudowy 861 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe Jarosław Ratajczak - 2004 861 2016-04-28
osw.2006 Dykcik Wojciech1 861 2016-04-26
28uch - zm. reg. pomocy materialnej dla uczniów 859 2016-04-25
Wszczęcie postępowania - budowa stacji bazowowej telefonii komórkowej 858 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe 2006 - Adam Grzelak 858 2016-04-25
ośw.2006 Wieczny Marek 858 2016-04-29
Karta - Wpis do ewidencji działalności gosp. 857 2016-04-26
Oświadczenie majątkowe Jan Kostka - 2004 857 2016-04-25
28uch - zamiana gruntów 857 2016-04-25
Budżet 2006 - zał. 5 - zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne 857 2016-04-25
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006 856 2016-04-29
39uch - regulamin określający wysokość dodatków nauczycielskich 2007 856 2016-04-28
Informacja z 7.04.08 o wyniku naboru na stanowisko d/s. obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęciczkach 856 2016-04-29
Informacja z XXX sesji Rady Miejskiej 855 2016-04-29
Karta - Wydanie dowodu osobistego 854 2016-04-25
proj. opłaty za usługi komunalne 854 2016-04-25
28uch - opinia o cel. remontu dróg 854 2016-04-25
Przetarg na powierzchniowe utrwalenie dróg 854 2016-04-26
Oświadczenie majątkowe 2006 - Jarosław Maleszka 854 2016-04-25
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2007 854 2016-04-29
2009 wyniki ankiet 854 2016-04-28
Informacja o terminie i porządku XXII sesji 853 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe Bożena Kulka - 2004 852 2016-04-28
Informacja o terminie i porządku XX sesji Rady Miejskiej 851 2016-04-26
osw.2006 Wybierała Jacek 851 2016-04-25
2010 POM Stara Obra 851 2016-04-29
Przetarg budowa targowiska 851 2016-04-25
Zapytanie dotyczące przetargu na budowę budynku socjalno-sanitarno-dydaktycznego 850 2016-04-28
Gmina10 zgłoszenie kandydatów do OKW 850 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe Roman Goliński - 2004 849 2016-04-28
Wszczęcie postępowania - budynek inwentarski w Sapieżynie 849 2016-04-25
Budżet 2006 - plan finansowy dla zadań adm. rządowej i innych zleconych gminie 849 2016-04-28
SIWZ Budowa boiska sportowego w miejscowości Staniew 849 2016-04-29
F-GK-01,02 - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji.pdf 848 2016-04-26
Wszczęcie postępowania – budowa budynku magazynowo-produkcyjno-handlowego przy ul. Cieszyńskiego 848 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Janusz Burdziąg 848 2016-04-26
Oświadczenie majątkowe Adam Grzelak - 2004 847 2016-04-25
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Pogorzałkach Wielkich (powyżej 60 tys. euro) 847 2016-04-29
proj29uch. - podatek od psów 846 2016-04-25
Informacja o terminie i porządku obrad XXXI sesji 846 2016-04-29
Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Kopernika 846 2016-04-26
2010 Przetarg na dostawę i montaż kolektorów słonecznych przy SP w Borzęcicach 845 2016-04-28
pr.28uch - zm. reg. pomocy materialnej dla uczniów 843 2016-04-27
Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych za rok 2005. 843 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jarosław Ratajczak 843 2016-04-25
2012 konkurs dyr.gimnazjum 843 2016-04-29
ssteam 842 2016-04-25
Rejestr uchwał - sesja XXVIII 842 2016-04-25
Budżet 2006 - objaśnienia 841 2016-04-28
F-OSO-04,02 - Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesi….pdf 840 2016-04-25
Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2008r. 840 2016-04-25
29uch. - najniższe wynagrodzenie w jedn organizacyjnych 839 2016-04-27
2010 POM Orla 839 2016-04-29
2010 POM Staniew 838 2016-04-28
GK-09 - Zezwol. na opróżnianie zbiorników nieczystości .pdf 837 2016-04-25
Karta - Pobyt czasowy poniżej 2 miesiące 837 2016-04-28
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 837 2016-04-25
Gmina10 Miejska Komisja Wyborcza 837 2016-04-29
proj. Reg. dodatków nauczycielskich 836 2016-04-25
Budżet 2006 - planowane zadania 836 2016-04-26
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.(Rejon I i V). 836 2016-04-29
proj. diety sołtysów 835 2016-04-28
2uchw.-nabycie nieruchomości 835 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2006 Jarosław Ratajczak 835 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe 2006 - Michał Pietrowski 834 2016-04-25
Karta - Podział nieruchomości 833 2016-04-25
Budżet 2005 - właściwy 833 2016-04-25
projekt - zasłużony - Garsztka 833 2016-04-25
ośw.2006 Kostka Jan 833 2016-04-25
Wykonanie budzetu za 2007r.- tabele 833 2016-04-28
Gmina10KWW tworzenie komitetów wyb. wytyczne 833 2016-04-28
Informacja o terminie i porządku XVIII sesji Rady Miejskiej 832 2016-04-25
for. zezw. na psa agresywnej rasy 832 2016-04-29
32uch - usanowienie służebności gruntowej - Czarny Sad 832 2016-04-25
SIWZ opał dla szkół 2007 832 2016-04-27
Gmina10 MKW skład 830 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe 2006 - Hieronim Gabryelczyk 829 2016-04-25
Przetarg na przebudowę ulicy św. Wawrzyńca 829 2016-04-25
2010 POM Cegielnia 829 2016-04-28
2011przetarg.staraobra 829 2016-04-26
Oświadczenie majątkowe Hieronim Gabryelczyk - 2004 828 2016-04-26
osw.2006 Maleszka Jarosław 828 2016-04-25
Formularz wniosku o wycięcie drzewa 827 2016-04-29
Karta - Zezwolenie na wycięcie drzew 827 2016-04-26
Karta - Zameldowanie na pobyt stały 827 2016-04-25
Informacja o terminie i porządku XXVIII sesji 827 2016-04-29
Informacja o terminie i porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej 826 2016-04-27
osw.2006 Hencel Andrzej 825 2016-04-25
Zmiany do przetargu na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 825 2016-04-25
Gmina 10 MKW obwieszcz. o zar.kandydatach na burmistrza 825 2016-04-29
Formularz - Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 824 2016-04-25
projekt - reg. pomocy mater. dla uczniów 824 2016-04-25
Zarządzenia Burmistrza rok 2002 823 2016-04-25
28uch - zbycie nieruchomości Bractwa Kurkowego 823 2016-04-25
Formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 822 2016-04-25
GK-07 wyd.II - Uzgodnienie reklamy 822 2016-04-29
projekt - taryfy za wodę i ścieki 822 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe Waldemar Ratajczyk - 2004 821 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe 2005 - Bożena Kulka 821 2016-04-28
Uchwały przyjęte w kadencji 2010 - 2014 821 2016-04-29
F-OSO-02,01 - Wymeldowanie z pobytu stałego.pdf 820 2016-04-28
Informacja o terminie i porządku XXXII sesji 820 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe 2005 - Maria Maleszka 820 2016-04-26
Informacja z dnia 28.06.2013r. o wynikach naboru na stanowisko ds.przyjmowania wpłat opłaty za gosp. odpadami 820 2016-04-28
Informacje nieudostępnione 819 2016-04-25
Karta - Zezwolenie na wycięcie drzew 819 2016-04-25
24.uchw - zbycie nieruch. - ul.Murna 819 2016-04-28
27.uchw - przekazanie wozu strażackiego 819 2016-04-28
Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla 818 2016-04-28
36uch - zmiana uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wyjkonania budżetu za pierwsze półrocze. 818 2016-04-25
SIWZ - remont świetlicy wiejskiej w Kaniewie 818 2016-04-25
PiK 12,01-wniosek o zaświadczeniu o fig w ewidencji podatkowej 818 2016-04-25
2010p. zimowe utrzymanie 2012 818 2016-04-28
2uchw.-wynagrodzenie burmistrza 817 2016-04-29
Przetarg niograniczony na zmianę sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową 817 2016-04-25
próba wys. pliku 816 2016-04-25
Zarządzenie Nr 11/05 - aktualizacja kart usług 816 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe 2006 - Janusz Burdziąg 816 2016-04-26
31uch - zmiana programu współpracy z org. pozarządowymi. 815 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe 2006 - Waldemar Ratajczyk 815 2016-04-26
ogłoszenie o zamówieniu - adaptacja budynku na pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej 815 2016-04-28
2010 rejestr zarządzeń Burmistrza 815 2016-04-29
29uch. - zmiany budżetu grudzień 2005 814 2016-04-29
Zarządzenie 55z2005 814 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Stefania Ignasiak 814 2016-04-25
38uch - zbycie nieruchomości (ul.Wawrzyńczaka). 814 2016-04-26
ZAZ - Projekt budowlany 813 2016-04-29
osw.2006 Grzelak Adam 812 2016-04-25
Ogłoszenie o zamówieniu-wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. 812 2016-04-25
OSO-13 wyd.III -Jednorazowe zezwolenie alkoholowe 812 2016-04-25
form.GK 14,01 wyd.II 812 2016-04-25
GK-10 - Zezwol. zbieranie odpadów.pdf 811 2016-04-25
Karta - Pobyt czasowy ponad 2 miesiące 811 2016-04-25
Oświadczenie Zaradniak Justyn 2004 811 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Justyn Zaradniak 811 2016-04-25
Karta - Zezwolenie na skrócenie oczekiwania 810 2016-04-25
ogłoszenie o zamówieniu - wymiana okien w SP Stara Obra i budynkach mieszkalnych administrowanych przez UMiG Koźmin 810 2016-04-28
2009 wniosek o stypendia szkolne 810 2016-04-29
Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa 809 2016-04-28
24.uchw - zac. kredytu długoterminowego - czerwiec 2005 809 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe Janusz Burdziąg - 2004 809 2016-04-25
30uch. - przyjecie gminy Milicz do Zw.Gmin Zlewni Górnej Baryczy 809 2016-04-25
SIWZ - remont świetlicy wiejskiej w Borzęcicach 808 2016-04-25
39uch - zm. budżetu gminy (25paździenika 2006r.). 808 2016-04-28
2010 POM Gościejew 808 2016-04-29
pr.28uch - zmiany budżetu 807 2016-04-28
GK-07 - Uzgodnienie reklamy.pdf 806 2016-04-25
3uchw.-ustanowienie hipoteki zwykłej 806 2016-04-25
IV uchw.- zbycie nieruchomosci - Jana Pawła II 806 2016-04-25
PiK 14.01 - wniosek o zasw.o prowadz.działalności gospodraczej 806 2016-04-29
projekt - zasłużony - Marchwiak 805 2016-04-26
36uch - zgoda na cofnięcie przez Starostę darowizny częsci likwidowanej linii kolejowej 805 2016-04-25
36uch - zmiana liczby radnych w okręgach wyborczych 805 2016-04-26
29uch. - współpraca z Powiatem w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 804 2016-04-29
Rejestr uchwał - XXXIII sesja 804 2016-04-27
3uchw.-najniższe wynagrodzenie pracowników jednostek 804 2016-04-27
2010 przebudowa Tysiąclecia w Koźminie Wlkp. 803 2016-04-25
Składy obwodowych komisji wyborczych 802 2016-04-25
38uch - zbycie nieruchomości (torowisko) 802 2016-04-25
Karta - Zezwolenie alkoholowe 801 2016-04-25
Wszczęcie postępowania - budowa hali produkcyjnej wraz z malarnią i piaskarnią przy ul.Wierzbowej 801 2016-04-27
2008budżet -wykonanie za I półrocze 801 2016-04-26
35uch - określ. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonaniua budżetu za I półrocze roku budżetowego 800 2016-04-29
Przetarg na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków do szkół w 2007r. 800 2016-04-29
Rejestr uchwał 2006 - sesja II 800 2016-04-29
28uch - udzielenie dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu 799 2016-04-25
proj29uch. - podatek od środków transportowych 799 2016-04-25
Informacja z XXXIV sesji Rady Miejskiej 799 2016-04-29
2 uchw.-podatek od nieruchomosci 799 2016-04-27
Formularz - Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji 798 2016-04-25
pr.uch - plan agloneracji 798 2016-04-27
36uch - zmiany budżetu (lipiec 2006). 798 2016-04-25
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Koźminie Wlkp. 798 2016-04-25
Zmiany do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego 797 2016-04-26
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Ochrona ubezpieczeniowa. 797 2016-04-25
pr.28uch - udzielenie dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu 796 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe Michał Pietrowski - korekta 2004 795 2016-04-25
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2005 795 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe Jarosław Maleszka - 2004 794 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe Felicja Kaczmarek - 2004 794 2016-04-28
Informacja o terminie i porządku XXXV sesji 794 2016-04-29
28uch - reg. dodatków nauczycielskich na 2006r 793 2016-04-28
SIWZ - remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze 793 2016-04-25
36uch - zaciągnięcia kredytu długoterminowego 792 2016-04-25
ZAZ mapy oraz szkice lokalizacyjne 791 2016-04-28
Informacja o terminie i porządku XIX sesji Rady Miejskiej 790 2016-04-25
30uch. - określenie wydatków niewygasających w 2005r 790 2016-04-26
39uch - pomoc dla Powiatu - budowa windy przy szpitalu 790 2016-04-26
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa dróg w Walerianowie i Wyrębinie 790 2016-04-25
Karta - Wpis do ewidencji działalności gosp. 789 2016-04-29
2uchw.- składy komisji RM 789 2016-04-25
29uch. - zmiana programu profilaktyki alkoholowej 788 2016-04-25
Przetarg na boisko wielofunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (2) 788 2016-04-25
39uch - zm. programu profilaktyki i rozw. problemów alkoholowych 788 2016-04-29
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi 788 2016-04-29
Informacja z XXXI sesji Rady Miejskiej 787 2016-04-29
Informacja o terminie i porządku XXXIII sesji 787 2016-04-29
Wszczęcie postępowania - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Centertel w Koźminie 787 2016-04-25
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 5 787 2016-04-29
proj. Reg. dodatku mieszkaniowego nauczycieli 785 2016-04-28
Budżet 2006 - zał. 6 - plan Gm. Funduszu Ochrony ¦rodowiska 785 2016-04-25
32uch - zbycie nieruchomości - ul. Przyjemskich 785 2016-04-27
Oświadczenie majątkowe 2006 - Konrad Tomczak 785 2016-04-27
2uchw.-podatek od psa 785 2016-04-29
Osw.2006 maleszka Jarosław 2 785 2016-04-29
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze - sekretarka w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 785 2016-04-29
26uchw. regulaminporzadku 785 2016-04-29
2007 zał nr 4 przychody i rozchody budżetu 784 2016-04-29
28uch - zbycie nieruchomości Lipowiec 783 2016-04-25
Informacja z XXXII sesji Rady Miejskiej 783 2016-04-29
36uch - dofinansowanie wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum 783 2016-04-29
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze 783 2016-04-25
form.PIK 07,06 formularz pomoc de minimis w rolnictwie 783 2016-04-29
28uch - zm planu zagosp. Orla 782 2016-04-27
35uch - zmiana Planu Rozwoju Lokalnego (czerwiec 2006). 782 2016-04-25
4 uchw.- stanowisko w sprawie zamiaru utworzenia Województwa ¦rodkowopolskiego 780 2016-04-27
osw.2006 Maleszka Maria 780 2016-04-29
proj29uch. - opłata targowa 779 2016-04-26
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia (II) 779 2016-04-25
Infrmacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2010 r. 779 2016-04-29
pr.28uch - zamiana gruntów 778 2016-04-25
35uch - nadanie statutu Urzędowi MiG. 778 2016-04-25
29uch. - nabycie nieruchomości od PKP 777 2016-04-27
31uch - plany pracy stałych komisji na 2006 777 2016-04-28
32uch - zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki 2006 777 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Arkadiusz Zmyślony 777 2016-04-27
38uch - opinia o celowości modernizacji dróg dojazdowych 777 2016-04-26
3uchw.-wybór sołtysów i członków rad sołeckich i rad osiedli 777 2016-04-29
Gmina10 Komunikat komisarza wyborczego1 777 2016-04-28
Rejestr uchwał - sesja XXXI 776 2016-04-28
Przetarg na boisko wielufunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (5) 776 2016-04-28
3uchw.-ustalenie wydatków, które nie wygadają z koncem 2006 r. 776 2016-04-27
2007 spłata kredytów 776 2016-04-29
osw.2006 Maleszka Jarosław 1 776 2016-04-25
2007osw.Serek Andrzej 776 2016-04-27
Karta - Podział nieruchomości 775 2016-04-28
proj29uch. - podatek leśny 775 2016-04-25
38uch - zbycie nieruchomosci (Gałązki). 775 2016-04-26
3uchw.-zmiany w budżecie MiG 775 2016-04-25
2008 zapytanie do przetargu na ochronę ubezpieczeniową 775 2016-04-25
31uch - zmiana budżetu - luty 2006. 774 2016-04-25
Gmina 10 MKW dyżury 774 2016-04-29
38uch - zbycie nieruchomości (ul. Borecka - przetarg). 773 2016-04-25
38uch - zm uch. dot. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego 773 2016-04-27
2009 WP zarządzenie burmistrza 773 2016-04-26
form.PIK 07,02 rozłożenie zapłaty podatku na raty 773 2016-04-29
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 4 773 2016-04-29
Budżet 2006 - zestawienie dotacji celowych 772 2016-04-26
2009 porównianie wyników ankiet 2005 - 2009 772 2016-04-28
2010 nabor główny ksiegowy MGOPS 772 2016-04-28
form.PIK 07,01 odroczenie terminu płatnosci podatku 772 2016-04-29
proj.uchw-przejęcie skweru Borecka-JanaPawła 770 2016-04-28
30uch. - zmiany budżetu - grudzień 2005. 770 2016-04-28
37uch - zmiana budżetu (wrzesien 2006). 770 2016-04-29
Gmina 10 obwody OBWIESZCZENIE 770 2016-04-29
Przetarg na boisko wielufunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (4). 769 2016-04-26
SIWZ Zakład Aktywacji Zawodowej 769 2016-04-27
38uch - sprzedaż nieruchomosci lokalowych (Wrotków) 769 2016-04-29
pr37uch - zm budżetu 768 2016-04-28
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego. 768 2016-04-25
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej Biały Dwór - Szymanów 768 2016-04-25
Gmina 10 obwieszczenia zarządzenie 768 2016-04-28
Gmina 10 MKW nr list obwieszczenie 768 2016-04-29
Nabór 2013 ogłoszenie o naborze f.europ 768 2016-04-27
Nabor2013odpadykomunalne 768 2016-04-26
2 uchw.-podatek lesny 767 2016-04-29
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wrotkowie 767 2016-04-29
SIWZ przebudowa chodnika w Orli 766 2016-04-27
pr.28uch - opinia o cel. remontu dróg 765 2016-04-26
Oświadczenie majątkowe 2005 - Karol Gaweł 765 2016-04-26
38uch - zamiana nieruchomości (Józefów). 765 2016-04-29
Gmina 10 OKW skład funkcje 765 2016-04-29
26uchw.deklaracjawzor 765 2016-04-29
Budżet 2006 - zał nr 3 - przychody i rozchody zw. z finansowaniem kredytów i pożyczek 764 2016-04-27
Budżet 2006 - zał. 3a - informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach 764 2016-04-26
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego 764 2016-04-25
Formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy 763 2016-04-25
pr28uch - reg. dodatków nauczycielskich na 2006r 763 2016-04-25
33uch - udzielenie absolutorium za 2005r. 763 2016-04-25
2uchw.-zmiany w budzecia 763 2016-04-25
2007 prognoza na lata 2006-2012 763 2016-04-29
34uch - zmiana budżetu (maj 2006). 762 2016-04-28
Przetarg nieograniczony na budowę pieszojezdni w Wałkowie 762 2016-04-26
2007 objaśnienia do budżetu 762 2016-04-28
Gmina PKW dyżury 762 2016-04-29
Gmina 10 MKW komunikat o losowaniu 762 2016-04-29
Przetarg na przebudowę drogi Biały Dwór - Szymanów 761 2016-04-26
Stan Wody 761 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe Lidia Kwaśnik - 2004 760 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2006 - Ryszard Perek 760 2016-04-25
3uchw.-ustalenie wys.stawekczynszu 760 2016-04-25
osw.2006 Kasprzak Gabriela 760 2016-04-25
32uch - zarządzenie deratyzacji nieruchomości 759 2016-04-28
Informacja o terminie i porządku XXXIV sesji (nadzwyczajnej) 759 2016-04-29
pr38uch - zbycie nieruchomości ul. Borecka 759 2016-04-28
2uchw.-podatek od śr.transportu 759 2016-04-27
32uch - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego OSP 758 2016-04-26
33uch - kredyt długoterminowy 758 2016-04-29
2uchw.-opłata targowa 758 2016-04-29
IV uchw.- zbycie nieruchomości - Lipowiec 758 2016-04-25
osw0407Zaradniak Justyn 758 2016-04-26
Informacja z 29.07.2009 r. o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęciczkach 758 2016-04-26
zima 2013 758 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe 2005 - Gabriela Kasprzak 757 2016-04-25
SIWZ kredyt 757 2016-04-26
2uchw.-podatek rolny 757 2016-04-25
2007 nr 8 przychody i wydatki GFO¦iGW 756 2016-04-29
4 uchw.- taryfy zbiorowego zaoptrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków 756 2016-04-29
Gmina 10 obwieszczenie radni 756 2016-04-29
proj29uch. - nabycie nieruchomości od PKP 754 2016-04-25
39uch - utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej 754 2016-04-28
2007 zał.nr 7 dot.dla instyt. kultury i dot.celowe 754 2016-04-28
Oświadczenie Piotrowski Michał 2004 753 2016-04-26
32uch - gminny program profilaktyki alkoholowej i narkotykowej 753 2016-04-25
3uchw.-budżet M i G KOźmin na 2007r. 753 2016-04-25
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa dwóch poprzeczek dróg gminnych we wsi Borzęcice 753 2016-04-25
2009 zapytanie i odpowiedź sala borzecice 753 2016-04-25
2009 Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości 753 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe Karol Gaweł - 2004 752 2016-04-29
1uchw.-wybor zastępcy przew.Rady 752 2016-04-25
26uchw.sposób i zakres świadcz.usług 752 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe Jerzy Lizak - 2004 751 2016-04-25
38uch - zm. budżetu 751 2016-04-26
form.PIK 07,04 rozłożenie na raty zapłaty zaległości 751 2016-04-29
Gmina 10 OKW powołanie obwodowych komisji wyborczych 751 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe Michał Pietrowski - 2004 750 2016-04-26
32uch - zmiana budżetu - marzec 2006 750 2016-04-25
1uchw.-wybor przewodniczacego Rady 750 2016-04-27
2009 informacja o terminie i porzadku obrad XXX sesji 750 2016-04-28
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2011 750 2016-04-27
proj29uch. - najniższe wynagrodzenie w jedn organizacyjnych 749 2016-04-28
32uch - zm. uchw. dot. opłat za zajęcie pasa drogowego 749 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jarosław Maleszka 747 2016-04-25
form.PIK 07,03 odroczenie zapłaty 745 2016-04-29
4uchw.- zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 744 2016-04-29
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 10 744 2016-04-29
proj29uch. - zmiana programu profilaktyki alkoholowej 743 2016-04-25
5uchw.- Statut Zakładu Aktywności Zawodowej 743 2016-04-28
pr30uch. - projekt budżetu na 2006r 742 2016-04-28
Gmina 10 odrębny obwód głosowania. uchwała 742 2016-04-29
2007 zał.nr 6 741 2016-04-25
2010p.kotlowniasp3 741 2016-04-25
33uch - zmiana Planu Rozwoju Lokalnego 2004-2007 740 2016-04-25
200804osw Serek Andrzej 740 2016-04-25
35uch - konsultacje społeczne 739 2016-04-26
proj29uch. - wzory formularzy podatkowych 738 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Felicja Kaczmarek 738 2016-04-25
Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla (II) 737 2016-04-25
2007 zał.3a 737 2016-04-26
Zarządzenie Nr 11/05 (aktualizacja kart usług) 736 2016-04-25
pr38uch - zm uch. dot. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego 736 2016-04-25
ZAZ specyfikacja techniczna 736 2016-04-28
4 uchw.- zespół do stworzenia Strategii Rozwoju MiG Koźmin Wlkp. w latach 2008 - 2020 736 2016-04-25
SIWZ - wiercenie otworu studziennego - awaryjnego w Koźminie Wlkp. 1 736 2016-04-29
Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 6 735 2016-04-29
2uchw.-przewodniczacy komisji RM 734 2016-04-29
2007 zał.4a informacje o kredytach i pożyczkach 734 2016-04-25
studnia - mapka 1 734 2016-04-25
proj29uch. - współraca przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 733 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe 2005 - Janusz Baszczyński 733 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Lidia Kwaśnik 733 2016-04-25
Rejestr uchwał 2007 - VI sesja 733 2016-04-28
pr30uch. - przyjecie gminy Milicz do Zw.Gm.Zlewni Baryczy 732 2016-04-25
Wszczęcie postępowania - budowa kurnika w Czarnym Sadzie 732 2016-04-27
Uchwały przyjęte podczas XXXV sesji 730 2016-04-25
osw.2006 Kwaśnik Lidia 730 2016-04-26
proj29uch. - podatek rolny 729 2016-04-29
pr38uch - zbycie nieruchomości Gałazki. 729 2016-04-25
5uchw. - wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 729 2016-04-27
Oświadczenie majątkowe 2006 - Jerzy Lizak 728 2016-04-25
Uchwały przyjęte podczas XXXIX sesji 728 2016-04-25
4 uchw.-zbycie nieruchomości -Suśnia 727 2016-04-29
Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Serafinowie 727 2016-04-25
Zagospodarowanie przestrzenne -2015 727 2016-04-29
SIWZ przebudowa drogi Gościejew - Suśnia (3) 726 2016-04-25
ZAZ - kosztorys ofertowy - elektryczny 726 2016-04-25
ZAZ kosztorys ofertowy 726 2016-04-28
2009 zapytanie i odpowiedz na zapytanie do przetargu na budowę parkingu przy Krotoszyńskiej 726 2016-04-25
Przetarg na boisko wielofunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (3) 725 2016-04-25
ZAZ dobudowa.KTS 725 2016-04-25
pr.28uch - zbycia nieruchomości 724 2016-04-25
4 uchw. - zmiany w budżecie MiG na 2007 r. 724 2016-04-25
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2010 724 2016-04-28
232012uchw.podateknieruchomosci2013 724 2016-04-29
pr38uch - zmiana budżetu (październik 2006). 723 2016-04-28
4 uchw.- gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 r. 723 2016-04-26
Rejestr uchwał - sesja XXX 721 2016-04-26
2007 plan finansowy dla zadań zleconych 721 2016-04-27
2010studiumgminakozmin 721 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe Barbara Mączka - 2004 720 2016-04-25
pr38uch - zbycie nieruchomości ul. Wawrzyńczaka 720 2016-04-25
ZAZ - SSTwykonania i odbioru robót 720 2016-04-29
2008 zał. nr 2 - wydatki 720 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2006 - Jan Kostka 719 2016-04-26
Rejestr uchwał 2007 - V sesja 719 2016-04-28
8 uchw.zbycie nieruchomosci 719 2016-04-29
30uchw - udzielenia dotacji Powiatowi na zakup podnośnika dla PSP. 718 2016-04-26
4 uchw.- powiadomienie sekretarza i skarbnika o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 718 2016-04-25
5uchw.- zbycie nieruchomości 718 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe Gabriela Kasprzak - 2004 717 2016-04-26
32uch - przystąpienie do zmiany planu zagosp. - działki przy gimnazjum 717 2016-04-26
4 uchw.- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Orli 717 2016-04-29
Wszczęcie postępowania - rozbudowa i modernizacja stacji paliw przy ul.Krotoszyńskiej 717 2016-04-26
Ośw.2006 Perek Ryszard 716 2016-04-26
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2006 716 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe 2005 - Konrad Tomczak 715 2016-04-28
SIWZ przebudowa dróg gminnych w Borzeciczkach 715 2016-04-25
pr38uch - zbycie nieruchomości torowisko 715 2016-04-25
4 uchw.- plany pracy komisji RM 715 2016-04-28
wszczęcie postępowania - budowa kanalizacji przy ul.Wyszyńskich 715 2016-04-27
osw.0407 Idkowiak Robert 715 2016-04-25
Przetarg Auto - SIWZ 715 2016-04-25
ssteam 714 2016-04-25
pr30uch. - zmiany budżetu - grudzień 2005 714 2016-04-29
35uch - zasady umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności 714 2016-04-27
200907nieruchomości do sprzedazy 713 2016-04-28
pr38uch - sprzedaż nieruchomości lokalowych 712 2016-04-27
35uch - zmiany budżetu (czerwiec 2006). 711 2016-04-27
pr38uch - opinia o celowości modernizacji dróg dojazdowych 711 2016-04-28
8 uchw.statut borzęciczki 711 2016-04-28
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulicy Dworcowej nr 5-10 w Koźminie Wlkp. 711 2016-04-25
GK-14 wyd.III - Dec.o srodowisk.uwarunk.zgody na realizacje 711 2016-04-25
Gmina 10 informacja o sposobie głosowania 710 2016-04-29
Wyniki przetargów 2012 710 2016-04-25
pr32uch - zm. uchw. ustalającej stawki za zajęcie pasa drogowego 709 2016-04-25
33uch - nabycie nieruchomosci PKP 709 2016-04-27
35uch - program współpracy z organizacjami 2006r. 709 2016-04-28
SIWZ przebudowa drogi gminnej w Orli (3) 709 2016-04-28
pr38uch - zamiana nieruchomości w Józefowie 709 2016-04-25
PiK 12, wyd.V - zaświadzcenie o stanie majątkowym 709 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Adam Grzelak 708 2016-04-25
9 uchw.- procedura uchwalania budzetu 708 2016-04-29
form.OSO-06,01 wyd.III-wniosek o udostępnienie danych 708 2016-04-29
studnia - mapka 3 707 2016-04-25
33uch - zm progr. alkoholowego 706 2016-04-28
Sprostowanie SIZW przetarg na dostawę posiłków w 2008r. 706 2016-04-25
2009 budzetowa, zał nr.2 706 2016-04-25
SIWZ - zmiana elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych 705 2016-04-25
4 uchw. - wyznaczenie członka do Rady Społecznej przy SPZOZ w Krotoszynie 704 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Leszek Ziętkiewicz 703 2016-04-25
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Stawowej oraz odcinków ulic Przyjemskich i Wodnej 703 2016-04-27
Rejestr uchwał 2007 - sesja IV 703 2016-04-26
5uchw.-świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 703 2016-04-25
8 uchw.wyrażenie zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. 703 2016-04-25
proj29uch. - zmiany budżetu grudzień 2005 702 2016-04-25
SIWZ przebudowa drogi w Józefowie 702 2016-04-26
2uchw.-upoważnienie Przewodn.do wykonyw.czynn. z zakr.prawa.pracy 702 2016-04-26
pr.28uch - zm planu zagosp. Orla 701 2016-04-25
33uch - zmiana budżetu - kwiecień 2006 701 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Roman Goliński 701 2016-04-28
Przetarg na budowę boiska sportowego w miejscowości Staniew 701 2016-04-25
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2009 701 2016-04-26
PiK 20 wyd. I - zwolnienie gruntów, zaprzestanie prod.rolnej 701 2016-04-25
pr31uch - regulamin utrzmania porządku i czystości 700 2016-04-25
Uchwały przyjęte podczas XXXIV sesji 700 2016-04-25
osw.2008 Bratborski Maciej 700 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2006 - Roman Goliński 699 2016-04-29
Przetarg Auto - zal.1 699 2016-04-26
studnia - załącznik nr 7 699 2016-04-29
Statut GOS 699 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe Irena Konarczak-Bojanek - 2004 698 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe 2006 - Leszek Chojnicki 698 2016-04-25
Przetarg Auto - zal.6 698 2016-04-29
2008 zał nr 5 - wydatki majątkowe 698 2016-04-25
26 uchw.metoda i stawka nowa 698 2016-04-29
2013Nabór na stan. przyjmowanie wpłat odpady1 698 2016-04-25
5uchw.-zmiany w budzecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 697 2016-04-28
2008 zał nr 7 - dotacje celowe 697 2016-04-29
studnia - załącznik nr 10 696 2016-04-29
wszczęcie postępowania - wiatraki staniew 696 2016-04-29
9 uchw - odwołanie Skarbnika Gminy 695 2016-04-25
studnia - załącznik nr 6 695 2016-04-29
2009 przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji przy ul. Cieszyńskiego 695 2016-04-25
2011 polityka jakości 695 2016-04-29
10 uchw.- podatek rolny 2008 694 2016-04-29
studnia - załącznik nr 3 694 2016-04-25
5uchw.- udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 693 2016-04-28
2009przetarg kredyt długoterminowy 693 2016-04-28
proj29uch. - podatek od nieruchomości 692 2016-04-26
ZAZ - kosztorys ofertowy - adaptacja 692 2016-04-26
Uchwały przyjęte podczas XXXVII sesji 692 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe Stefania Ignasiak - 2004 691 2016-04-25
6uchw.-zmiany w budżecie 691 2016-04-29
Przetarg Auto - zal.2 691 2016-04-26
studnia - załącznik 1 691 2016-04-25
studnia - załącznik nr 5 691 2016-04-25
OSO-09-Działalność gospodarcza 691 2016-04-28
26uchw. termin i częstotliwość 691 2016-04-29
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031 690 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe 2005 - Marian Idkowiak 690 2016-04-28
wszczecie postępowania -budowa zbiornika paliw centrol 690 2016-04-25
8 uchw. nieodpłatne nabycie nieruchomości 690 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jan Kostka 689 2016-04-25
pr33uch - zm progr. alkoholowego 688 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe 2006 - Marian Idkowiak 688 2016-04-25
2009 s.borzecice - rysunki, spec.techniczna 688 2016-04-27
2010 Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu Orla - Cegielnia 688 2016-04-25
pr35uch - konsultacje społeczne 687 2016-04-25
osw.2006 Baszczyński Janusz 687 2016-04-25
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 687 2016-04-27
11 uchw. - zbycie nieruchomości 686 2016-04-25
studnia - załącznik nr 2 686 2016-04-27
Oświadczenie majątkowe 2006 - Karol Gaweł 684 2016-04-25
Uchwały przyjęte podczas XXXVIII sesji 684 2016-04-25
6 uchw. - ustalenia wysokości diet dla przewodniczących zarządów Rad Osiedli 684 2016-04-25
13 uchw - plan zagospodarowania 684 2016-04-29
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej we wsi Wyrębin 684 2016-04-27
Informacja z dnia 30.12.2009 r. o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego 684 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe 2005 - Irena Jaskółka 683 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe 2005 - Hieronim Gabryelczyk 683 2016-04-25
Uchwały przyjęte podczas XXXVI sesji 683 2016-04-29
osw.2006 Ratajczak Jarosław 683 2016-04-29
200804osw Maroszek Irena 683 2016-04-25
200804 oswBratborski Maciej 683 2016-04-28
12uchw.- zbycie nieruchomości 681 2016-04-29
Wykonanie budżetu za 2009 r. 681 2016-04-25
F-PiK - 19,02 wyd. III - zestawienie faktur VAT 681 2016-04-29
Specyfikacja techniczna - hala w borzeciczkach1 680 2016-04-25
35uch - zbycie nieruchomości w Orli. 679 2016-04-25
Formularz GK 06 679 2016-04-29
11 uchw. - zbycie nieruchomości1 678 2016-04-26
Gmina 10 wyborca niepełnosprawny 678 2016-04-29
SIWZ - przebudowa drogi Gościejew- Suśnia 677 2016-04-25
8uchw.opinia o modernizacji dróg 677 2016-04-28
13 uchw - stawki opłat za wode 677 2016-04-25
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2009r. 677 2016-04-28
pr30uch. - określenie wydatków niewygasających w 2005r 675 2016-04-28
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.Dostawa opału dla gminnych placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2009. 675 2016-04-25
2010 remont świetlica wiejska szymanow 675 2016-04-25
18 uchw - zmiamy studium uwarunkowan 674 2016-04-29
osw2008Serek Andrzej 674 2016-04-26
przetarg place zabaw 674 2016-04-25
F-PiK - 11,01 wyd. III - wniosek o zaśw. o figurowaniu w ewid.pod. 674 2016-04-29
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 - 2031 674 2016-04-29
pr33uch - zmiana programu Rozwoju Lokalnego 673 2016-04-27
Przetarg Auto - zal.4 673 2016-04-25
10uchw. - podatek leśny 2008 673 2016-04-28
studia - mapka2 673 2016-04-25
Wszczęcie postępowania - remont stacji gazowej 672 2016-04-28
Rejestr uchwał - sesja XXXII 672 2016-04-28
studnia - załącznik nr 8 672 2016-04-25
_brak tytulu_ 671 2016-04-27
11 uchw.- określenie zasad nabycia nieruchomosci gruntowych 671 2016-04-25
2010 opinia RIO o budzecie 671 2016-04-25
Gmina 10 informacja dla meżów zaufania 671 2016-04-29
Gmina 10 MKW obw. o glosowaniu na 1 kandydata 671 2016-04-29
osw.0407Grzelak Adam 670 2016-04-26
osw0408 Wybierała Jacek 670 2016-04-25
6 uchw. - powowłanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników 669 2016-04-25
7uchw.zmiany w budzecie 669 2016-04-25
osw.2006 Kulka Bożena 668 2016-04-25
10 uchw. - srodki transportu 2008 668 2016-04-26
ROK 2015 668 2016-04-29
6uchw.- zaciagnięcie kredytu długoterminowego 667 2016-04-25
2008 planowane zadania na 2008r. 667 2016-04-29
200804osw Ratajczak Jarosław 666 2016-04-25
studnia - załącznik nr 9 666 2016-04-25
studnia - zalącznik nr 4 popr. 666 2016-04-25
2009 pytania i dopowiedzi sp3 666 2016-04-28
Uchwala XXI_138_2012 666 2016-04-29
2uchw.-komisja rewizyjna 665 2016-04-25
Rejestr uchwał 2007 - VIII sesja 665 2016-04-25
8 uchw.hipoteka zwykła 665 2016-04-26
12 uchw. - zasady korzystania ze stołówek szkolnych 664 2016-04-29
OSO-08 wyd.VI- Wyd.dow.osob. 664 2016-04-29
ZAZ - kosztorys ofertowy - sanitarny 663 2016-04-28
10uchw. - podatek od nieruchomości 2008 663 2016-04-26
Rejestr uchwał 2007 - VII sesja 662 2016-04-26
osw0408 Frąckowiak Jan 662 2016-04-25
2010orliksiwz 662 2016-04-28
Gmina 10 głosowanie przez pełnomocnika 662 2016-04-29
rejestr zarządzeń 2011 662 2016-04-29
osw.0407Burdziąg Janusz 661 2016-04-25
12 uchw.- plany pracy komisji RM 661 2016-04-29
2010plan elektrownie galazki, staniew 661 2016-04-29
2010 porównianie wyników ankiet 2005 - 2010 661 2016-04-29
SIWZ - przebudowa drogi we wsi Orla 660 2016-04-25
2009 borzecice rozstrzygniecie protestu1 660 2016-04-25
karta drzewa 660 2016-04-29
Budowa sali wiejskiej w m. Suśnia 660 2016-04-25
2008 zał.nr 1 - dochody 659 2016-04-29
10 uchw. - radni - pojazdy do celów służbowych 659 2016-04-25
2009 SIWZ - dostawa i montaz okien 659 2016-04-25
Oświadczenie Grzelak Adam 658 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Waldemar Ratajczyk 658 2016-04-28
13 uchw - strategia rozwoju gminy 658 2016-04-29
20 uchw.- podatek rolny 2009 658 2016-04-29
2009 zal.6 - dostawa i motaz okien 658 2016-04-25
pr32uch - gminny progr. profilaktyki alkoholwej i przecidziałania narkomanii. 657 2016-04-27
Rejesr uchwał 2008 - XVI sesja 657 2016-04-25
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej 657 2016-04-28
2010 wyniki ankiet 657 2016-04-29
uchw - zatw. planów rozwoju miejscowości 656 2016-04-25
pr32uch - zbycie zabudowanej nioeruchomości - ul.Przyjemskich 656 2016-04-26
2008 zał. nr 3 - administracja rządowa 656 2016-04-29
osw0408 Iwański Jacek 656 2016-04-29
201001p.sprzedaż kopernika 656 2016-04-26
Oświadczenie majątkowe 2005 - Irena Konarczak Bojanek 655 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe 2005 - Barbara Mączka 655 2016-04-25
Przetarg Auto - zal.3 655 2016-04-28
Przetarg na usługi opiekuńcze w 2008r. 655 2016-04-25
2009 borzecice protest1 655 2016-04-28
10 uchw. - opłata targowa 2008 654 2016-04-25
PiK 09,02 - ulga służba wojskowa 654 2016-04-25
Zapytanie i odpowiedx - parking i kanalizacja 654 2016-04-25
certyfikat 654 2016-04-29
osw.2006 Kaczmarek Felicja 653 2016-04-25
osw.0407Wybierała Jacek 652 2016-04-25
6 uchw. - zmiany Gminnego Programu Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 652 2016-04-25
Zagospodarowanie przestrzenne -2014r. 652 2016-04-29
2015 nabór płace oświata 652 2016-04-28
102012bwody głosowania 651 2016-04-29
wykaz jednostek 651 2016-04-29
uchw - zatw. planów rozwoju miejscowości 651 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe 2005 - Michał Pietrowski 651 2016-04-25
12 uchw.-zmiany do opłaty targowej 651 2016-04-25
osw.2008 Maroszek Irena 651 2016-04-29
okna2011 651 2016-04-29
SIWZ - pieszojezdnia w Wałkowie 650 2016-04-29
2008 zał nr 4 - drogi powiatowe 650 2016-04-29
2008 zał nr 6 - przychody i rozchody 650 2016-04-27
SIZW - dostawa i montaż placów zabaw 650 2016-04-25
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej 650 2016-04-28
Oświadczenie majątkowe Leszek Chojnicki - 2004 649 2016-04-28
ośw.2006 Zmyślony Arkadiusz 649 2016-04-28
SIZW-utrwalanie dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. 649 2016-04-29
Mapa lokalizacyjna 649 2016-04-29
14 uchw. - zbycie nieruchomości1 649 2016-04-26
SIWZ-budowa parkingu Krotoszyńska 649 2016-04-25
osw.2006 Idkowiak Robert 648 2016-04-25
osw.2006 Bratborski Maciej 648 2016-04-27
Rysunki - parking 1 648 2016-04-25
2009 zmiana w studium 648 2016-04-28
SIWZ przetargu na gotowanie i transport ciepłych posiłków do szkół 647 2016-04-28
SIWZ - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego 647 2016-04-27
6 uchw. - wprowadzenie zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Koźminie Wlkp. 647 2016-04-27
Przetarg Auto - zal.7 647 2016-04-26
2008 zapytanie do przetargu wyrebin 647 2016-04-25
kosztorys ofertowy - kanalizacja 647 2016-04-25
Rysunki- parking 3 647 2016-04-27
ośw.2006 Nowacka Genowefa 646 2016-04-28
Przetarg Auto - zal.5 646 2016-04-25
12 uchw. - gminny program usuwania azbestu 646 2016-04-25
osw0408 Dykcik Wojciech 646 2016-04-26
16 uchw.- plan zagospodarowania 645 2016-04-26
pr31uch - zm. programu współp. z org. pozarzadowymi 644 2016-04-25
10uchw. - powołanie skarbnika 644 2016-04-25
5uchw.-przystąpienie do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu 643 2016-04-28
6 uchw. - uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 643 2016-04-25
6 uchw. -porozumienie w sprawie doskonalenia nauczycieli 643 2016-04-28
12 uchw. - nabycie przez Burmistrza prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r. 643 2016-04-25
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej 643 2016-04-29
SIWZ-adaptacja budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej 642 2016-04-25
10 uchw - zmiany w budżecie MiG 642 2016-04-27
10 uchw. - zwolnienie z obow. przetargowego zbycia nieruch. 642 2016-04-25
Ogłoszenie o zamówieniu - - dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych 642 2016-04-25
2011studiumGminaKoźminWlkp.wiatraki 642 2016-04-29
SIWZ - rozbudowa szkoły borzecice 641 2016-04-26
pr33uch - zmiana budżetu 640 2016-04-27
zdjęcia - place zabaw 640 2016-04-29
2009 nabor na stanowisko głownego księgowego w Ośrodku Sportu w Koźminie Wlkp. 640 2016-04-25
2008 przyjemskich, inwentaryzacja 639 2016-04-25
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w 2009r. 639 2016-04-29
BUD¯ET MIASTA I GMINY W LATACH 2003-2010 639 2016-04-29
SIWZ - budowa ul. Stawowej 638 2016-04-27
SIWZ budowa ul. Kopernika 638 2016-04-25
osw.2006 Ignasiak Stefania 638 2016-04-26
8 uchw. wybor ławników 638 2016-04-26
10 uchw. - zwolnienie od podatku rolnego 638 2016-04-25
pr35uch - zbycie nieruchomości w Orli 637 2016-04-29
Mapa - Tysiąclecia 637 2016-04-29
form.PIK 07,05 fORMULARZ POMOC DE MINIMIS 637 2016-04-29
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2019 637 2016-04-29
SIZW-przygotowanie i dostarczanie posiłków do szkół 2008r. 636 2016-04-27
2008 zapytanie do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach 636 2016-04-25
Zarządzenie wewnetrzne nr 1 - gimnazjum 636 2016-04-25
osw0408 Wieczny Marek 635 2016-04-25
PiK 17 wyd. VII - sr. transp. - umorzenie 635 2016-04-29
karta decyzja środowiskowa 634 2016-04-29
wawrzynczaka - sizw 634 2016-04-28
Rejestr uchwał 2008 - XII sesja 634 2016-04-26
2009 budzetowa, zał nr.6c 634 2016-04-25
SIWZ parking2 634 2016-04-25
pr33uch - kredyt długoterminowy 633 2016-04-25
6 uchw. - przyjęcia rocznego programu wspólpracy gminy z organizacjami pozarzadowymi 633 2016-04-25
13 uchw - wydzierzawienie nieruchomosci gruntowej 633 2016-04-25
200911 wykaz nieruchomości do sprzedaży 633 2016-04-26
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jerzy Lizak 632 2016-04-25
6 uchw.- utworzenie Zespołu w Borzęciczkach 632 2016-04-26
F-Org-43-wniosek o zwrot nadpłaconego podatku 631 2016-04-28
Rejestr uchwał 2007 - IX sesja 631 2016-04-28
10 uchw.- czynsz za najem lokali użytkowych 631 2016-04-25
PiK 08 - umorzenie zaległ. pod.gruntowych 631 2016-04-25
pr32uch - zmiany budżetu (marzec 2006). 630 2016-04-27
pr35uch - zmiana liczby radnych wybieranmych do Rady Miejskiej w okręgach wyborczych 630 2016-04-29
15 uchw - wspolpraca z organizacjami pozarządowymi 630 2016-04-25
pr35uch - nadanie statutu Urzędowi MiG 629 2016-04-25
2010pyt.przetarg mokronos 629 2016-04-26
Przetarg na usługi opiekuńcze w 2007r. 628 2016-04-29
6 uchw.-sprostowanie błędu pisarskiego 628 2016-04-25
12 uchw.- zmiany w budżecie MiG 628 2016-04-25
13 uchw - opłata targowa zmiana 628 2016-04-27
14 uchw. -absolutorium dla burmistrza 628 2016-04-26
decyzje 2013 628 2016-04-27
pr35uch - program współpracy z organizacjami 2006r. 627 2016-04-27
ośw.2006 Jaskółka Irena 627 2016-04-25
Rejestr uchwał 2007-XI sesja 627 2016-04-25
Rejestr uchwał 2008 - XV sesja 627 2016-04-25
Uchwały przyjęte w kadencji 2006 - 2010 627 2016-04-29
pr35uch - określ. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 626 2016-04-25
kosztorys ofertowy - parking 626 2016-04-25
2009 budzetowa, zał nr.1 626 2016-04-25
2009 wykonianie budżetu I półrocze 626 2016-04-29
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 2014-2015 626 2016-04-29
Kosztorys ofertowy sanitarny 625 2016-04-28
Rejestr uchwał - X sesja 625 2016-04-28
BSkosztorys ofertowy 625 2016-04-28
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXIX sesji 625 2016-04-28
2009 przetarg benedykta 625 2016-04-29
osw.0407Iwański Jacek 624 2016-04-25
10uchw. - obowiazek lustracyjny, sekretarz 624 2016-04-26
osw0408 Burdziąg Janusz 624 2016-04-29
201001 nieruchomości do sprzedaży 624 2016-04-28
2008 zał.nr 8 - GFOS 623 2016-04-29
2007osw.Fornalik Jerzy 623 2016-04-25
Rejestr uchwał 2008 - XIV sesja 623 2016-04-25
16 uchw. - zmiany w budzecie 623 2016-04-27
2008osw.Szkudlarek Arleta 623 2016-04-25
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Nowej Obrze 623 2016-04-25
form.PIK 07,07 oświadczenie de minimis 623 2016-04-28
11 uchw.-budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 622 2016-04-29
14 uchw. - leader 622 2016-04-25
Remont świetlicy wiejskiej w m. Gościejew 622 2016-04-25
osw.0407Wieczny Marek 621 2016-04-25
14 uchw. - zmiany w budżecie 621 2016-04-25
22 uchw. - zmiany studium uwarunkowań 621 2016-04-25
Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w ZSP w Borzęciczkach 621 2016-04-28
form.PiK 01,01 - inf. w sprawie podatku 621 2016-04-25
2010orlik dokumentacja projektowa 621 2016-04-28
zgoda właściciela 621 2016-04-29
GK-01 wyd.V-Ustalenie war.zabudowy 621 2016-04-29
BUDZET MIASTA I GMINY KO¬MIN WIELKOPOLSKI NA 2015r. 621 2016-04-29
pr35uch - zasady umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności 620 2016-04-25
Przetarg Wawrzyniec - zal.7-1 620 2016-04-29
8 uchw.zmiany w budzecie na 2007r. 620 2016-04-29
11 uchw. - wydatki niewygasające z 2007r. 620 2016-04-25
osw0408 Idkowiak Robert 620 2016-04-27
20 uchw. - podatek od nieruchomości 2009r. 620 2016-04-25
2010pdostawa i montaż okien - siwz 620 2016-04-25
Informacja o terminie i porządku XXIII sesji 619 2016-04-25
osw.2006 Burdziąg Janusz 619 2016-04-25
utrwalanie dróg - mapa 619 2016-04-25
6 uchw. - wydzierżawienie nieruchomosci gruntowej 618 2016-04-25
10uchw. - regulamin dod.dla nauczycieli 618 2016-04-28
osw0408 Maleszka Jarosław 618 2016-04-25
SIZW-przebudowa dróg gminnych we wsiach Walerianów i Wyrębin 617 2016-04-25
22.uchw. - realizacja projektu z powiatem 617 2016-04-27
kosztorys ofertowy swietlica mokronos 617 2016-04-27
pr31uch - regul. dostarczania wody i odprowadzania ścieków 616 2016-04-28
pr32uch - ustanowienie służebności gruntowej w Czarnym Sadzie 616 2016-04-25
SIWZ przebudowa drogi Biały Dwór-Szymanów 616 2016-04-25
Komunikat 616 2016-04-29
34uchw.podateknieruchomość 2014 616 2016-04-29
pr32uch - zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki 2006 615 2016-04-29
15 uchw - zmiany w programie profilaktyki 615 2016-04-25
osw0407 Dykcik Wojciech 614 2016-04-25
Szkic - przedszkole 614 2016-04-28
Przetarg Auto - zal.8 613 2016-04-28
8 uchw.zmiany w oplacie targowej 613 2016-04-26
osw0408 Kostka Jan 613 2016-04-27
2008osw.Kaczmarek Felicja 613 2016-04-29
6uchw. - nawiązanie wspólpracy z gminą Balatonmariafurdo 612 2016-04-25
15 uchw - hipoteka 612 2016-04-29
pr33uch - nabycie nieruchomosci PKP 611 2016-04-28
SIWZ - usługi opiekuńcze w 2007r. 611 2016-04-29
22 uchw. - burmistrz 13 611 2016-04-25
F-PiK - 14,01 wyd. IV - wniosek o zaśw. do kancelarii notarialnej 611 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe 2005 - Leszek Chojnicki 610 2016-04-27
7 uchw. - bład rachunkowy 610 2016-04-25
14 uchw.- zbycie nieruchomości3 610 2016-04-25
Opis techniczny borzęciczki - część elektryczna 610 2016-04-27
2009 budżetowa, zał nr 4 610 2016-04-26
2009 borzecice, zapytania2 610 2016-04-26
11 uchw. - zmiany w budżecie 2007r. 609 2016-04-25
OSO-07 wyd.IV zasw z ewid. lud 609 2016-04-29
Regulamin Organizacyjny Urzędu - treść 607 2016-04-25
wszczęcie postępowania - petrol 607 2016-04-25
SIZW - dostawa opału do placówek oświatowych w 2008r. 607 2016-04-25
osw0408 Perek Ryszard 607 2016-04-27
200804osw Kasprzak Gabriela 607 2016-04-25
Rysunki - kanalizacja 1 607 2016-04-27
pr32uch - przystąpienie do zmiany planu zagosp. przestrz. Koźmin 606 2016-04-28
12 uchw - stawki dla pracownikow 606 2016-04-25
20uchw. - regulamin przyznawania dodatkow dla nauczycieli w 2009r. 606 2016-04-28
2009 budzetowa, zał nr.6a 606 2016-04-25
SIWZ - przebudowa drogi Gościejew - Suśnia (II). 605 2016-04-29
Kosztorys oferowy Walerianów 605 2016-04-25
osw.04.07 Chojnicki Leszek 605 2016-04-25
15 uchw - zbycie nieruchomosci1 605 2016-04-25
Sprawozdanie Rb - NDS 01.01.2010 - 31.03.2010 605 2016-04-25
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.3 605 2016-04-25
CEIDG 605 2016-04-29
Przetarg Wawrzyniec - SIWZ 604 2016-04-25
14 uchw. - zbycie nieruchomości2 604 2016-04-25
2009 budżetowa, zał. nr 3 604 2016-04-25
osw.2008 Ratajczak Jarosław 604 2016-04-25
Oświadczenie majątkowe Konrad Tomczak - 2004 603 2016-04-25
2010przetarg.droga.sapieżyn.siwz 603 2016-04-26
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 602 2016-04-25
2009 borzecice rozstrzygniecie protestu 602 2016-04-25
2010 budżetowa wydatki 602 2016-04-25
OSO-08 wyd.IV - Wyd. dow. osobistego 602 2016-04-25
decyzje 2015 602 2016-04-29
GK-15,01 wyd.1 -Wniosek o ustalenie num.porz. 601 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe 2005 - Ryszar Perek 601 2016-04-25
SIWZ - przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków do szkół w 2007r. 601 2016-04-29
Mapy i szkice lokalizacyjne 601 2016-04-28
wawrzynczaka mapka 601 2016-04-29
2009 zal.7 zmieniony - dostawa i montaz okien 601 2016-04-25
pr32uch - dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczyczych 600 2016-04-25
Specyfikacja techniczna 600 2016-04-27
Mapa - przedszkole 600 2016-04-26
15 uchw - zbycie nieruchomości 600 2016-04-27
20 uchw. - podatek lesny 2009 600 2016-04-25
Rysunek 9- dokonczenie hala borzeciczki 600 2016-04-28
SIWZ przebudowa drogi w Orli (II). 599 2016-04-28
osw.0407Maleszka Jarosław 599 2016-04-25
13 uchw - program profilaktyki alkoholowej 599 2016-04-29
osw0408 Grzelak Adam 599 2016-04-25
20uchw. - stawki czynszu za najem lokali 2009 599 2016-04-26
Wybory 2011 zarządzenie ws plakatów wyborczych 599 2016-04-29
osw0407Perek Ryszard 598 2016-04-27
Przetarg Wawrzyniec - zal.3 598 2016-04-28
20 uchw. - opłaty za usługi komunalne 598 2016-04-29
Opis techniczny - parking 598 2016-04-26
16 uchw. - zbycie nieruchomosci2 597 2016-04-26
21 uchw. - wpi 597 2016-04-25
2009 szkoła borzęcice - kosztorys ofertowy budowlany 597 2016-04-25
22 uchw. - porozumienie z powiatem krotoszyńskim 597 2016-04-25
Dokończenie budowy budynku kulturalno-rekreacyjnego w m.Stara Obra 597 2016-04-25
wyniki przetargów 2014 597 2016-04-28
Przetarg Wawrzyniec - zal.8 596 2016-04-28
21 uchw. - wydatki niewygasające 596 2016-04-26
2010przetarg.droga.sapieżyn.kosztorys 596 2016-04-28
Przetarg Wawrzyniec - zal.1 595 2016-04-27
osw0408 Chojnicki Leszek 595 2016-04-25
SIWZ - wymiana okien w SP w Starej Obrze i budynkach administrowanych przez UMiG 595 2016-04-25
2010p.swietlica wrotkow 595 2016-04-25
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.2 595 2016-04-25
20 uchw. - podatek od środków trasportu 2009 594 2016-04-29
2009 zapytanie i odpowiedz na zapytanie do przetargu na dostawę i montaz okien w budynkach administrowanych przez UMiG 594 2016-04-26
Zapytanie i odpowiedź - hala borzęciczki 594 2016-04-25
SIWZ remont swietlicy mokronos 594 2016-04-26
wyciąg PKW 2011 594 2016-04-29
Uchwała odrębny obwód 594 2016-04-29
wszczęcie postępowania - Ekoinżynieria 593 2016-04-28
osw.2009Bratborski Maciej 593 2016-04-25
osw0408 Hencel Andrzej 592 2016-04-27
Rysunki - parking 2 592 2016-04-25
22 uchw. - strategia mgops 592 2016-04-29
2010przetarg.droga.sapieżyn.opis techniczny 592 2016-04-26
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.1 592 2016-04-25
wyboryparlamentarne-obwody2011 592 2016-04-29
postanowienie prezydenta 591 2016-04-29
GK-14 wyd.III wniosek o wyd.dec.środowisk 591 2016-04-29
ośw.2006 Bojanek Irena 591 2016-04-27
Przetarg Wawrzyniec - zal.4 591 2016-04-25
17 uchw. - użytek ekologiczny 591 2016-04-27
Zapytanie i odpowiedź - hala borzeciczki3 591 2016-04-25
OSO-06-Udostępn. danych meldunkowych, PESEL 591 2016-04-29
osw0407 Frąckowiak Jan 590 2016-04-25
12 uchw.- zw.udziałow w Samorzadowym Funduszu Poręczeń Kredytowych 590 2016-04-25
SIWZ - dokończenie budowy hali sportowej w Borzęciczkach 590 2016-04-25
2009 borzecice, zapytania4 590 2016-04-25
Statut GZiK 590 2016-04-26
2010p.budowa remizy I etap 590 2016-04-25
Załacznik do Uchwały XXI/138/2012 590 2016-04-29
Przetarg kanalizacja słoneczna 590 2016-04-25
Obwieszczenie - Burmistrz 2014 589 2016-04-29
Rejestr uchwał 2008 - XIII sesja 589 2016-04-25
200804osw Ziętkiewicz Leszek 589 2016-04-28
2009 zal.7 - dostawa i montaz okien 589 2016-04-25
Rejesr uchwał 2008 - XVII sesja 588 2016-04-25
2009przetargsalaborzecice zapyt. i odpowiedzi3 588 2016-04-25
uwarunkowania-rysunek 588 2016-04-29
KOsztorys ofertowy elektryczny 587 2016-04-25
20 uchw. - zmiany w statucie ZGZGB 587 2016-04-29
KOsztorys ofertowy dokończenie borzęciczki budowlany 587 2016-04-27
Rysunek 1 - dokonczenie hala borzeciczki 587 2016-04-29
2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.4 587 2016-04-25
2010p.droga gminna biały dwór 587 2016-04-29
osw.2006 Maroszek Irena 586 2016-04-28
7 uchw.- zamierzenia inwestycyjne na lata 2007-2013 586 2016-04-25
wawrzynczaka-kosztorys ofertowy 586 2016-04-28
Przedszkole Koźmin 586 2016-04-25
wszczęcie postępowania - budowa obwodnicy Koźmina Wlkp. 585 2016-04-28
wszczęcie postępowania - budowa hali wraz ze spawalnią przy ul.Floriańskiej 35 585 2016-04-27
15 uchw - zmiany w budzecie 585 2016-04-25
20 uchw. - zmiany w budzecie na 2008r. 585 2016-04-28
Rysunki - kanalizacja 2 585 2016-04-29
osw.0407Kostka Jan 584 2016-04-26
200804osw Zmyślony Arkadiusz 584 2016-04-25
16 uchw.- zamiana nieruchomosci 584 2016-04-27
18 uchw -opinia o celowosci modernizacji drog 584 2016-04-25
Kosztorys ofertowy budowlany 583 2016-04-26
osw0408 Gabryelczyk Hieronim 583 2016-04-27
16 uchw. - zbycie nueruchomosci1 583 2016-04-29
Rejestr uchwał 2008 - XVIII sesja 583 2016-04-25
Opis techniczny - dokończenie borzeciczki 583 2016-04-25
osw.0407 Hencel Andrzej 582 2016-04-27
16 uchw.- pomoc finansowa 582 2016-04-25
Rysunek 2 - dokonczenie hala borzeciczki 582 2016-04-29
Przetarg Wawrzyniec - zal.7-2 581 2016-04-25
20 uchw. - zbycie nieruchomości 581 2016-04-25
_brak tytulu_ 580 2016-04-25
2009 szkoła borzęcice - kosztorys ofertowy sanitarny 580 2016-04-25
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. 580 2016-04-25
PiK 16 - śr. transportowe, odroczenie, rozłożenie 580 2016-04-25
2009pretencyjnygojakosztorysofertowy 579 2016-04-29
wszczęcie postępowania - biogazownia Borzęciczki 579 2016-04-25
zał.nr 6 Borzęcice specyfikacja techniczna 577 2016-04-26
form. USC-10,01 wyd.II - odpisy akt stanu 576 2016-04-26
Odpowiedź na zapytanie - place zabaw 576 2016-04-25
18 uchw - gminny program ochrony srodowiska 576 2016-04-25
20 uchw. - zmiany regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli 576 2016-04-28
2009kosztorys ofertowy - parking II 576 2016-04-29
40uchw.granice obwodów do głosowania 576 2016-04-26
21 uchw. - budzet 2009 575 2016-04-25
2009 ogłoszenie przetargu nieograniczonego - sprzedaz Stara Obra 575 2016-04-25
osw.2008 Zmyślony Arkadiusz 575 2016-04-25
pr35uch - zmiany budżetu (czerwiec 2006) 574 2016-04-25
18 uchw-zmiany w statucie MGOP 574 2016-04-28
18 uchw - zmiany w budzecie 574 2016-04-27
osw.2009Serek Andrzej 574 2016-04-25
Wymiana pokryć dachowych na budynkach szkół 574 2016-04-29
Regulamin organizacyjny - zał. nr 1 Zasady popisywania pism 573 2016-04-25
Rysunek 4- dokonczenie hala borzeciczki 573 2016-04-25
architektura rysunki nr6 573 2016-04-25
22uchw. - rezygnacja z odszkodowania za utratę prawa własności działek 573 2016-04-26
2010 usługi opiekuncze mgops 573 2016-04-28
2008 zapytanie1 do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach 572 2016-04-25
20 uchw. - opłata targowa 572 2016-04-28
kosztorys ofertowy - przykanaliki 572 2016-04-28
17 uchw. - zbycie nieruchomości 572 2016-04-27
Zapytanie i odpowiedź - hala borzęciczki 2 572 2016-04-27
osw.2008 Kulka Bożena 572 2016-04-25
zaświadczenie o prawie do głosowania 572 2016-04-29
działki2011 571 2016-04-25
Rysunki - kanalizacja 4 571 2016-04-25
17 uchw.- diety dla przewdoniczących zarządów rad osiedli 571 2016-04-27
Zarządzenie 11 z 2006 570 2016-04-25
wszczęcie postępowania - budowa elektrowni wiatrowej w Gościejewie 570 2016-04-25
Zmiana ogłoszenia - przetarg hala borzeciczki 570 2016-04-25
22 uchw. - plany pracy komisji 569 2016-04-28
22 uchw.- gminny program alkoholowy 569 2016-04-28
2009przetargsalaborzecice zapyt. i odpowiedzi2 569 2016-04-25
Rysunek 11 - dokonczenie hala borzeciczki 568 2016-04-29
232012uchw.podatekrolny2013 568 2016-04-29
kierunki-rysunek 567 2016-04-29
SIWZremonty czastkowe 567 2016-04-25
200804osw Kwaśnik Lidia 567 2016-04-25
16 uchw.- zasłuzony 567 2016-04-28
2008osw.Białek Loretta 567 2016-04-28
2009 budzetowa, zał nr.6b 567 2016-04-25
osw.2008 Olejnik Dariusz 567 2016-04-25
PiK17 - śr. transportowe - umorzenie 567 2016-04-27
2010planbialudworwiatraki 567 2016-04-29
SIWZ - ochrona ubezpieczeniowa 566 2016-04-28
20 uchw. - zmiana gminnego rpogramu profilaktyki alkoholowej 566 2016-04-25
Przetarg Wawrzyniec - zał.2 565 2016-04-29
34uchw.plan zagospodarowania staniew 565 2016-04-25
Borzęcice odcinek 2 564 2016-04-26
2008 zapytanie2 do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach 564 2016-04-25
opis techniczny borzęciczki - częsć sanitarna 564 2016-04-25
2009 budżetowa zał. nr 5 564 2016-04-26
25uchw. - platny parking 564 2016-04-28
2009p.parking II - pytanie i odpowiedź 564 2016-04-25
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego 564 2016-04-25
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Wierzbowej w Koźminie Wielkopolskim - Etap I 564 2016-04-26
Rejestr insytucji kultury 563 2016-04-29
17 uchw.-pomoc finansowa dla miasta Krotoszyn 563 2016-04-25
formPiK19,2 zestawienie faktur 563 2016-04-25
ostaraobra 563 2016-04-26
Przetarg Wawrzyniec - zal.6 562 2016-04-29
przetarg na ochronę ubezpieczeniowa.załacznik 1 562 2016-04-25
architektura rysunki nr5 562 2016-04-25
2009 zmiany siwz - parking krotoszynska 562 2016-04-25
karta zbiorniki bezodpływowe 562 2016-04-29
osw.2006 Chojnicki Leszek 561 2016-04-25
KOsztorys ofertowy Wyrębin 561 2016-04-25
zał. nr 6 - zestawienie i wymiary okien 561 2016-04-25
Rysunek 8- dokonczenie hala borzeciczki 561 2016-04-25
Rysunek 12 - dokonczenie hala borzeciczki 561 2016-04-25
2009 przetarg przebudowa drogi wew. szkoła Borzęciczki 561 2016-04-29
2011p.ubezpieczenia1 561 2016-04-25
2008wyrebin - siwz 560 2016-04-25
Rysunek 5- dokonczenie hala borzeciczki 560 2016-04-29
2009 borzecice protest 560 2016-04-26
2010wynikorlik 560 2016-04-27
2010p.dach szpital 560 2016-04-25
BSspecyfikacjatechniczna, zał.5 559 2016-04-29
SIWZ - budowa hali w borzeciczkach1 559 2016-04-25
opis techniczny borzęciczki - część budowlana 559 2016-04-28
21 uchw. - zmiany w budzecie na 2008r. 559 2016-04-25
składy i funkcje OKW 559 2016-04-29
Zagospodarowanie przestrzenne - 2013 r. 559 2016-04-29
2008 przyjemskich SIWZ 558 2016-04-25
Borzęcice odcinek 1 558 2016-04-29
SIWZ - przebudowa ul.Dworcowej nr 5-10 w Koźmienie Wlkp. 558 2016-04-25
Rysunek 6- dokonczenie hala borzeciczki 558 2016-04-25
architektura rysunki nr3 558 2016-04-25
2009 borzecice, zmiany SIWZ 558 2016-04-28
2009pkino dokumentacja projektowa 558 2016-04-25
2010 wybory prezydenckie obwody 558 2016-04-26
2010p.mieszkanie krotoszynska 558 2016-04-29
2008 wyrebin kosztorys ofertowy 557 2016-04-26
200804osw Bojanek Irena 557 2016-04-25
osw.2009Ratajczak Jarosław 557 2016-04-26
powołanie okw 557 2016-04-29
F-PiK - 09,01wyd.IV - ulga inwestycyjna 557 2016-04-26
27.uchw - zm w budżecie - wrzesień 2005 556 2016-04-25
200804osw Baszczynski Janusz 556 2016-04-25
Opis techniczny - kanalizacja 556 2016-04-25
kosztorys ofertowy borzeciczki sanitarny 556 2016-04-28
Funkcje automatyki centrali nawiewno- wywiewnej 556 2016-04-28
Rysunek 15- dokonczenie hala borzeciczki 556 2016-04-25
2009 szkoła borzęcice - kosztorys ofertowy elektyczny 556 2016-04-28
osw.2008 Ziętkiewicz Leszek 556 2016-04-25
zmiany siwz - hala borzeciczki 555 2016-04-27
21 uchw. - zmiany w statucie MRM 555 2016-04-28
2009przetargnieruchomościStara Obra 555 2016-04-28
kalendarz wyborczy 2011 555 2016-04-29
F-PiK-01,01 wyd. VI - informacja w sprawie podatku od nier… 555 2016-04-29
OSO-01 wyd.III - Zameld.na pobyt staly 554 2016-04-29
BSSIWZ 554 2016-04-27
KOsztorys ofertowy Borzęcice 1 554 2016-04-29
Rysunek 3- dokonczenie hala borzeciczki 554 2016-04-26
2009 borzecice , zmiana ogłoszenia 554 2016-04-25
osw.2008 Baszczyński Janusz 554 2016-04-25
36uch - zgoda na cofnięcie przez Starostę darowizny częsci likwidowanej linii kolejowej 553 2016-04-29
200804osw Kulka Bożena 552 2016-04-25
Rysunek 7- dokonczenie hala borzeciczki 552 2016-04-28
osw.2009Maroszek Irena 552 2016-04-25
Głosowanie przez pełnomocnika 552 2016-04-29
Aktualny przetarg 551 2016-04-28
36uch - zbycie nieruchomości w Orli. 551 2016-04-25
SIWZ - przebudowa dwóch poprzeczek dróg gminnych we wsi Borzęcice 551 2016-04-25
Rysunki - kanalizacja 3 551 2016-04-25
Rejestr uchwał 2009 - XXII sesja 551 2016-04-25
BSspecyfikacja techniczna, zał.4 550 2016-04-25
kosztorys ofertowy Dworcowa 550 2016-04-25
Rysunki -przetarg hala borzeciczki 550 2016-04-25
kosztorys ofertowy - kanalizacja Cieszyńskiego 550 2016-04-27
SIWZ - świetlica lipowiec 550 2016-04-27
przetarg przebudowa chodników 550 2016-04-25
osw.2008 Kwaśnik Lidia 549 2016-04-29
2008 przyjemskich - kosztorys ofertowy 548 2016-04-25
200804osw Fornalik Jerzy 548 2016-04-25
Rysunek 13 - dokonczenie hala borzeciczki 548 2016-04-29
osw.2008 Szkudlarek Arleta 548 2016-04-25
posłowie okręg 36 548 2016-04-29
F-PiK - 09,01wyd.IV - ulga inwestycyjna 548 2016-04-29
BSspecyfikacja techniczna, zał.3 547 2016-04-27
sstaraobra 547 2016-04-29
Regulamin organizacyjny - zal. 2 Schemat organizacyjny Urzędu 546 2016-04-25
osw.2006 Ziętkiewicz Leszek 546 2016-04-28
architektura rysunki nr1 546 2016-04-25
podateksrtransp.Zał nr 1 546 2016-04-29
Informacja o pracy Rady w kadencji 2014-2018 546 2016-04-29
F-PiK - 20,01 wyd. II - wniosek - zaprzestanie prod.rolnej 545 2016-04-29
SIWZ - usługi opiekuńcze 2009r. 545 2016-04-25
22 uchw. - zmiany w budżecie na 2009 545 2016-04-25
Informacja o zmianie do przetargu nieograniczonego na adaptację budynku garażowego na pracownię 545 2016-04-25
SIWZprzetarg kino 545 2016-04-25
2010p.remont Stara Obra 545 2016-04-25
2008osw.Ignasiak Stefania 544 2016-04-25
architektura rysunki nr8 544 2016-04-25
BSspecyfikacja techniczna, zał.2 543 2016-04-25
200804oswZaradniak Justyn 543 2016-04-28
SIWZ - przetarg samochod 543 2016-04-29
architektura rysunki nr2 543 2016-04-25
2009 borzecice budowlany 543 2016-04-26
skarbnik2010 543 2016-04-28
osw.2006 Zaradniak Justyn 542 2016-04-25
bsmapka 542 2016-04-28
200804osw Kaczmarek Felicja 542 2016-04-25
200804osw Ignasiak Stefania 542 2016-04-25
zał nr 6 - przetarg samochod 542 2016-04-26
PiK 09 wyd.V-rolny ulgi osób fizycznych 542 2016-04-25
17 uchw. - nabycie nieruchomości 542 2016-04-26
2009 pkredytzmogłoszenia1 542 2016-04-25
SIWZ garaze zaz 542 2016-04-29
Rejestr uchwał 2010 r. - XXXIV sesja 542 2016-04-29
osw.2008 Konarczak - Bojanek Irena 541 2016-04-25
planowane zadania 2007 540 2016-04-26
BSspecyfikacja techniczna zał.1 540 2016-04-25
wszczęcie postępowania - Mokronos 540 2016-04-25
Kosztorys ofertowy uzupełnienie - hala borzeciczki 540 2016-04-25
osw.2008Fornalik Jerzy 540 2016-04-25
26uchw.zbycie nieruchomosci 540 2016-04-25
2010p.ubezpieczenia1 540 2016-04-29
pr38uch - zamiana nieruchomości w Józefowie 539 2016-04-25
SWIZ - przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego 539 2016-04-25
17 uchw. - zamiana nieruchomości gruntowych 539 2016-04-26
17 uchw.zmiany w budżecie MiG 539 2016-04-29
Przetarg Wawrzyniec - zal.5 538 2016-04-25
Kosztorys ofertowy Borzęcice 2 538 2016-04-27
Rysunek 10 - dokonczenie hala borzeciczki 538 2016-04-25
34 uchw.obligacje komunalne 538 2016-04-26
mienie 2011 538 2016-04-29
Przebudowa nawierzchni wokół budynku kulturalno - oświatowego w Koźminie Wlkp. 537 2016-04-28
Przebudowa drogi powiatowej 537 2016-04-26
2009 przetarg kino zapytanie 1 537 2016-04-25
2010 budżetowa dochody 537 2016-04-26
hala borzeciczki - kosztorys ofertowy 536 2016-04-25
2009 borzecice kosztorys uzupełniający 536 2016-04-25
osw.2008 Idkowiak Robert 536 2016-04-25
OSO-06 wyd.V-Udostępn.danych meldunk.PESEL 536 2016-04-29
200804osw Jaskółka Irena 535 2016-04-25
Kosztorys ofertowy hala borzeciczki 1 535 2016-04-26
Plany, programy wieloletnie 534 2016-04-25
osw.2006 Dykcik Wojciech 533 2016-04-25
zestawienie stolarki drzwiowej - hala w borzeciczkach 533 2016-04-25
burmistrz2010 533 2016-04-25
KUK informacja o przetargu- zakup energii 533 2016-04-29
F-PiK - 09,02 wyd. III - ulga żołnierska 532 2016-04-29
90114ogloszeniepozytekpriorytet1-4 532 2016-04-29
architektura rysunki nr9 532 2016-04-28
Rejestr uchwał 2008 - XXI sesja 532 2016-04-28
2009 przetargzbiornikgojaspecyfikacja techniczna 532 2016-04-28
34 uchw. uchwalenie programu rewitalizacji 532 2016-04-25
PiK 18 wyd.III - podatek od posiadania psów 531 2016-04-27
zał nr 7 - przetarg na samochod 531 2016-04-25
Rejestr uchwał 2008 - XX sesja 531 2016-04-27
Zmiana SIWZ2 - przetarg hala borzeciczki 531 2016-04-25
2009 borzecice elektryczny 531 2016-04-28
26uchw.fundusz sołecki 531 2016-04-29
osw.2008 Zaradniak Justyn 531 2016-04-29
2010 pdach szpital1 531 2016-04-28
wyborca niepełnosprawny 531 2016-04-29
2010 wynik parking II etap 530 2016-04-25
2010p.okna rysunek2 530 2016-04-25
architektura rysunki nr4 529 2016-04-29
SIWZ - kanalizacja Cieszyńskiego 529 2016-04-25
2009 SIWZ opał 529 2016-04-25
Mapa rejonów - odśnieżanie 2009 529 2016-04-25
form. PiK 20,01 wniosek zaprzestanie prod. rolnej 529 2016-04-25
_brak tytulu_ 528 2016-04-25
osw.2008 Iwański Jacek 528 2016-04-28
2010przetarg pogorzałki wielkie 528 2016-04-28
Podatki 2006\\form.PiK 02,01 wyd.III - deklaracja na podatek rolny 527 2016-04-25
2010p.utrwalenie drog 527 2016-04-25
2009 borzecice, zmiana projektu umowy 526 2016-04-29
F-PiK - 12,01 wyd. II - wniosek o zaśw. do ARR i ARiMR 526 2016-04-29
OSO - 18,01 - ponowne wykorzystanie informacji publicznej 526 2016-04-29
osw.2006 Gabryelczyk Hieronim 525 2016-04-25
osw.2006 Wybierała Jacek 525 2016-04-25
2008 przyjemskich-mapa 525 2016-04-25
2007osw.Fornalik Jerzy - korekta 525 2016-04-25
architektura rysunki nr10 525 2016-04-29
rysunki - goja1 525 2016-04-28
23 uchw. - diety dla sołtysów i przew. rad osiedli 525 2016-04-25
2011 zał. nr 2 2011 uchwała budżetowa 525 2016-04-25
Infrmacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2011 r. 524 2016-04-25
F-GK-16,01 wyd.III wniosek o jednorazowe zezw. alkoholowe 524 2016-04-29
GK-12 wyd.IV- Wypis lub wyrys z miejsc.planu zag. 523 2016-04-29
kosztorys oferowy borzeciczki elektryczny 523 2016-04-26
26uchw.nabycie nieruchomości 523 2016-04-26
architektura rysunki nr7 522 2016-04-25
2009pkredytzmianaSIWZ 522 2016-04-27
Kosztorys ofertowy budowlany - zaz garaze 521 2016-04-26
F-GK-18,01 wyd.I - zgłosz. do ewid. in. obiekt. świad. usł.… 521 2016-04-29
23uchw. - stawki opłat za wodę i ścieki 520 2016-04-28
osw.2008 Wybierała Jacek 520 2016-04-25
2008wyrebin -mapa lokalizacyjna 519 2016-04-25
Opis techniczny - goja1 519 2016-04-28
2009 kino kogertowy budowlany 519 2016-04-29
F-PiK - 09,03 wyd. V - ulga zakup ziemi 519 2016-04-29
F-GK-17.01 wyd.III wniosek o zezwolenie alkoholowe 519 2016-04-29
F-RO-03,01, wyd.I-dofinansowanie kształcenia młodocianych 519 2016-04-29
OSO - 18 wyd.I - ponowne wykorzystanie inf.publ. 518 2016-04-29
Przetarg nieograniczony 2013 518 2016-04-25
2007osw.Bojanek Irena - korekta 518 2016-04-25
osw.2008 Wieczny Marek1 518 2016-04-25
2009 rokowania na zbycie nieruchomości 518 2016-04-25
Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r. 518 2016-04-25
osw.2008 Jaskółka Irena 517 2016-04-25
2010pzmianaogloszeniakotlowniasp3 517 2016-04-29
PiK 10 wyd. VI - rolny - ulgi osoby prawne 517 2016-04-26
kstaraobra 517 2016-04-25
23uchw.-pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego 516 2016-04-25
KOsztorys budowlany ośrodek skałow 516 2016-04-25
2009 pytania i odpowiedzi - przetarg lipowiec 516 2016-04-27
OSO-03 wyd. V - Wymeldow. decyzja adm 516 2016-04-29
Informacja dla przebywających tymczasowo 515 2016-04-29
BSspecyfikacja technicza, zał 6 515 2016-04-25
25 uchw. - ekwiwalent dla osp 515 2016-04-28
2010 orlik kosztorys budowlany 515 2016-04-28
2010orlikkosztoryselektryczny1 515 2016-04-25
34uchw.plany odnowy miejscowości 515 2016-04-25
wiceburmistrz2010 515 2016-04-25
38uch - zm uch. dot. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego 514 2016-04-25
2007osw.Ignasiak Stefania - korekta 513 2016-04-25
2010p.okna rysunek1 513 2016-04-28
F-RO-03,03 wyd. I - Oswiadcz.de minimis 513 2016-04-29
OSO-04 wyd III-Pobyt czas. ponad 3 m 512 2016-04-29
Zarządzenie 19 z 2006 512 2016-04-25
24 uchw. - zmiana leader 512 2016-04-29
osw.2008 Kasprzak Gabriela 512 2016-04-25
2009 borzecice kosztorys uzupełniający 1 511 2016-04-25
Zał. Nr 1 511 2016-04-29
senatorowie okreg 95 510 2016-04-29
SIWZ - zmiana elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych 509 2016-04-26
2011 uchwała budżetowa 509 2016-04-25
osw.2009Płóciennik Katarzyna 508 2016-04-26
2012 osw.Maciej Bratborski 508 2016-04-28
Informacja z dnia 18.03.2015 o wynikach naboru na stanowisko do spraw płac w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 507 2016-04-28
kosztorys ofertowy 1 - benedykta 507 2016-04-26
2010 budżetowa, zał. 4 507 2016-04-28
przetarg na ochronę ubezpieczeniowa.załacznik 2 506 2016-04-25
rysunki - goja2 506 2016-04-25
2009 przetarg sprzedaż koparko - ładowarki 506 2016-04-25
form.OSO - 17,01 - wniosek o udzielenie licencji 506 2016-04-29
150213pdzierzawawiatrolika 506 2016-04-25
2008 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 505 2016-04-26
SIWZ - remonty cząstkowe dróg 2009 505 2016-04-26
Rok - 2007 504 2016-04-26
23uchw.-zmiany w budżecie 2009 504 2016-04-29
2010p.rysunek4 504 2016-04-25
senatorowie okręg 94 504 2016-04-29
Zarządzenie 24/2011 504 2016-04-29
GK-15 wyd.I-Zaw.o nadaniu numeru porz. 503 2016-04-29
rysunki - goja4 503 2016-04-25
2010orlik zapytanie i odpowiedz 503 2016-04-28
Opis techniczny - goja6 502 2016-04-28
KOsztorys ofertowy elektryczny - zaz garaze 502 2016-04-25
28 uchw.zmiany gminnego programu profilaktyki 502 2016-04-25
Rys. 1 przetarg parking2 502 2016-04-28
uwarunkowania-tekst 502 2016-04-29
2009 SIWZ - powierzchniowe utrwalenie 501 2016-04-25
2010orlik kosztorys elektryczny 501 2016-04-25
2007osw.Kaczmarek Felicja - korekta 500 2016-04-29
Opis techniczny - goja7 500 2016-04-28
Specyfikacja techniczna - kanalizacja Cieszyńskiego 500 2016-04-25
30 uchw. zmiana GZIK 500 2016-04-26
2010 kosztorys ofertowy tysiąclecia 500 2016-04-26
2010 przetarg remonty czastkowe 500 2016-04-25
ZAZ - kosztorys ofertowy - adaptacja 499 2016-04-29
26uchw.nabycie nieruchomosci1 499 2016-04-28
osw.2008 Burdziąg Janusz 499 2016-04-25
27uchw.zabezpieczenie remonty świetlic 499 2016-04-28
osw.2009 Burdziag Janusz 499 2016-04-25
osw.2009 Iwański Jacek 499 2016-04-25
osw.2009Marciniak Katarzyna 499 2016-04-26
rysunki - goja13 498 2016-04-25
osw.2008 Grzelak Adam 498 2016-04-25
Rys. nr 7 ośrodek skałów 498 2016-04-28
2010 budzetowa zał 7 498 2016-04-25
2010orlik kosztorys sanitarny 498 2016-04-25
osw.2009Zmyślony Arkadiusz 498 2016-04-28
Rejestr uchwał 2009 - XXVII sesja 497 2016-04-25
2010 budżetowa, zał 3 497 2016-04-28
2010p. wynik okrezna stara obra 497 2016-04-25
2010z burdziag janusz 497 2016-04-25
form.OSO - 17,03 - oświadczenie o zamiarze zatrudnienie ki… 497 2016-04-29
F-GK-17,02 wyd.III oświadczenie o sprzedazy 496 2016-04-29
rysunki - goja5 496 2016-04-26
27uchw.zmiany POM 496 2016-04-25
Zarządzenie 18 z 2006 495 2016-04-28
rysunki - goja3 495 2016-04-25
osw.2008 Białek Loretta 495 2016-04-27
rstara 495 2016-04-25
sekretarz2010 495 2016-04-25
pod.srtransp.Zał nr 2 495 2016-04-29
29 uchw.uchwała wpi 2014-2018 495 2016-04-29
Porównanie ankiet 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 494 2016-04-29
232012 uchw.podatekśrodki transportu2013 494 2016-04-29
Spec tech oraz rysunki SP3 494 2016-04-29
Kosztorys ofertowy budowlany SP3 493 2016-04-29
osw.2009Kasprzak Gabriela 493 2016-04-27
Gmina 14 inf.o warunk.ważności głosu 493 2016-04-29
Rejestr uchwał 2009 - XXV sesja 492 2016-04-25
2009 przetarg na przebudowę drogi w Pogorzałkach Wielkich 492 2016-04-27
Rys. nr 5 ośrodek skałów 492 2016-04-25
2010pytprzetargmokronos1 492 2016-04-25
2009pkredytzapytanie i odpowiedź1 491 2016-04-25
Rys. nr 6 ośrodek skałów 491 2016-04-28
osw.2009Fornalik Jerzy 491 2016-04-28
Opis techniczny - goja4 490 2016-04-28
31uchw. podatek od nieruchomości 2010 490 2016-04-28
Regulamin Organizacyjny- tekst jednolity - 2010 490 2016-04-29
2009 borzecice sanitarny 2 489 2016-04-27
Opis techniczny - goja2 489 2016-04-28
23uchw. - plany odnowy miejscowości 489 2016-04-25
2011 zał. nr 1 2011 uchwała budżetowa 489 2016-04-25
zmianastudiumszymanów 489 2016-04-29
Rejestr uchwał 2009 - XXVI sesja 488 2016-04-25
25uchw.-zmiany w budzecie 2009 488 2016-04-25
25uchw. - zmiany w statucie 488 2016-04-29
Rysunki - kanalizacja cieszynskiego 488 2016-04-26
29 uchw.zbycie nieruchomości 488 2016-04-25
2010wyniktysiaclecia 488 2016-04-25
osw.2009GruchałaSławomir 488 2016-04-25
39 uchw. wiatraki 488 2016-04-25
SIWZ - dostawa opału do szkól 2009r. 487 2016-04-28
SIWZ Benedykta 487 2016-04-25
29 uchw. parking zmiana 487 2016-04-25
2009 kino k.ofertowy elektryczny 487 2016-04-28
2010orlikkosztorys sanitarny1 487 2016-04-25
2010p.okna rysunek6 487 2016-04-25
39 uchw. studium uwarunkowań 487 2016-04-25
Opis techniczny - goja5 486 2016-04-28
23 uchw. - regulamin dodatków 2009 486 2016-04-25
25uchw. - zmiana uchw. o pomocy dla powiatu krotoszynskiego 486 2016-04-25
Rysunek nr 2 ośrodek skałów 486 2016-04-25
Rejestr uchwał 2009 - XXXI sesja 486 2016-04-25
2009 kino k ofertowy sanitarny 486 2016-04-28
31uchw. maksymalne stawki opłat za usługi komunalne 486 2016-04-26
KatarzynaPłóciennnik2010 486 2016-04-26
2009 mapa-powierzchniowe utrwalenie 485 2016-04-25
Opis techniczny - goja11 485 2016-04-28
osw.2008 Kostka Jan 485 2016-04-25
40 uchw. tryb pracy nad budzetem 485 2016-04-29
PiK 01 wyd. VIII - rolny - zgłosz. osób fizycznych 485 2016-04-28
Sala wiejska Serafinów 485 2016-04-25
uzgodnienia 484 2016-04-28
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014 - 2031 484 2016-04-29
Opis techniczny - goja3 484 2016-04-29
Rejestr uchwał 2009 - XXIII sesja 484 2016-04-25
26uchw. odznaka zasłuzony1 484 2016-04-25
2009przetarg działki orla 484 2016-04-29
osw.2009 Maleszka Jarosław 484 2016-04-25
26 uchw. - zmiany w budzecie 483 2016-04-28
SIWZ SP3 483 2016-04-29
Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu 483 2016-04-25
F-PiK-13,01 wyd. II-zaświadczenie o niezaleganiu w podatka 483 2016-04-29
sprawozdanie list wyborców 482 2016-04-29
wynik gzik nagłośnienie 482 2016-04-26
XLVI.281.2014 podaek od nieruchomości 482 2016-04-29
2009pkredytzmogłoszenie2 482 2016-04-26
27 uchw. zabezpieczenie skałów 482 2016-04-25
2009 opis techniczny parking II 482 2016-04-26
2010 budzetowa zał 6c 482 2016-04-27
2010p.okna zapytanie i odpowiedź1 482 2016-04-29
2009pkredytzapytanieiodpowiedź3 481 2016-04-25
26uchw. n.imieniaZSPBorzeciczki 480 2016-04-25
28uchw.dotacja dla straży 480 2016-04-25
34uchw. zbycie 480 2016-04-29
osw.2009Szkudlarek Arleta 480 2016-04-28
zawiadomienia stron o zebranych dokumentach 479 2016-04-28
rolny 2012 478 2016-04-28
SIWZ - droga Nowa Obra 478 2016-04-26
SIWZ - ośrodek skałów 478 2016-04-25
28 uchw. zasady wynajmu lokali, zmiana 478 2016-04-25
2010 budzetowa zał 6A 478 2016-04-28
34 uchw.nabycie 478 2016-04-29
2010z idkowiak robert 478 2016-04-26
Opis techniczny - goja9 477 2016-04-25
senatorowie okreg 96 477 2016-04-29
Opis techniczny - goja8 476 2016-04-25
Opis techniczny - droga Nowa Obra 476 2016-04-25
osw.2008 Frąckowiak Jan 476 2016-04-25
osw.2008 Perek Ryszard 476 2016-04-29
RBsprawozdanie13 476 2016-04-28
2010p.okna - rysunek 5 476 2016-04-26
Informacja z I sesji Rady Miejskiej 2010 476 2016-04-29
osw.0407 Gabryelczyk Hieronim 475 2016-04-28
KOsztorys ofertowy - droga wewnętrzna Borzęciczki 1 475 2016-04-29
Rys2. przetarg parking2 475 2016-04-25
2009 p.kino pytania i odpowiedź 475 2016-04-25
2010wszczeciezgzgb 475 2016-04-25
2010z iwański jacek 475 2016-04-25
2010p.II przetarg nieograniczony 475 2016-04-25
2010 p. odsniezanie rejony 475 2016-04-25
F-RO-03,05 wyd.I - Zawiadomienie o umowie 475 2016-04-29
F-PiK-19,01 wyd. IV - wniosek akcyza 475 2016-04-29
Rejestr zarządzeń 2013r 475 2016-04-29
kierunki-tekst 474 2016-04-29
Zarządzenie 20 z 2006 474 2016-04-25
Rejestr uchwał 2009 - XXIV sesja 474 2016-04-25
osw.2008 Wybierala Jacek, korekta 474 2016-04-25
Opis techniczny - goja10 473 2016-04-25
osw.2008 Hencel Andrzej 473 2016-04-28
Kosztorys elektryczny ośrodek skałów 473 2016-04-26
2011decyzjasrodowiskowawiatrakagena 473 2016-04-25
stechnicznastaraobra 473 2016-04-25
Wyniki ankiety zadowolenie klientów 2011r. 473 2016-04-29
25uchw. - absolutorium burmistrza 472 2016-04-28
2010 z maleszka jarosław 472 2016-04-28
2010p.usługa ubezpieczenia mienia 472 2016-04-25
wszczęcie postępowania 2009 - odchowalnia kur Koźmin Wlkp 471 2016-04-25
27 uchw.zmiany w budzecie 2009 471 2016-04-26
28 uchw. zmiany w budzecie 471 2016-04-25
2009p.parking miejsca parkingowe krotoszynska 471 2016-04-25
32uchw.budzet na 2010 471 2016-04-29
Rejestr uchwał 2009 r. - XXXIII sesja 471 2016-04-25
PIK 07 wyd.VII odroczenie, rozłożenie 471 2016-04-25
Wyłożenie 471 2016-04-29
Rejestr zarzadzen B. 2012 471 2016-04-29
Gmina 14 OKW powołanie uchwała 4 MKW 471 2016-04-29
Kosztorys ofertowy1 droga Nowa Obra 470 2016-04-25
2011 zał. nr 4 2011 uchwała budżetowa 470 2016-04-25
SIWZ - zbiornik goja 469 2016-04-25
osw.2008 Maleszka Jarosław1 469 2016-04-25
Opis techniczny , budowlany ośrodek skałów 469 2016-04-26
Rejestr uchwał 2009 - XXIX sesja 469 2016-04-27
Rejestr uchwał 2009 - XXX sesja 469 2016-04-28
osw.2009 Idkowiak Robert 469 2016-04-25
podateksr transp. Zał nr 3 469 2016-04-29
232012uchw.opłatatargowa 2013 468 2016-04-29
Specyfikacja budowlana ośrodek skałów 468 2016-04-25
2010pobligacje prognoza dlugu 467 2016-04-25
osw.poczatek Gruchala Slawomir 467 2016-04-25
2010 wynik sala wrotkow 467 2016-04-29
Regulamin Organizacyjny- tekst jednolity - 2011 467 2016-04-29
GK-04 wyd. VII - Zajecie pasa drog 467 2016-04-29
26uchw.zasluzony2 466 2016-04-25
kosztorys ofertowy benedykta 466 2016-04-25
Specyfikacja elektryczna ośrodek skałów 466 2016-04-25
29 uchw. zwiększenie udziałów SFPK w Gostyniu 466 2016-04-25
SIWZ szymanow swietlica 466 2016-04-28
rysunki - goja6 465 2016-04-25
rysunki - goja8 465 2016-04-25
Rys. nr 3 ośrodek skałów 465 2016-04-28
Rys.5 przetarg parking2 465 2016-04-25
osw.2009 Wieczny Marek 465 2016-04-29
2010p.zimowe utrzymanie dla rejonu nr 1 w roku 2011 465 2016-04-25
2010o zaradniak justyn 464 2016-04-25
Informacja o terminie i porządku obrad I sesji 464 2016-04-29
2011mieniekomunalne 464 2016-04-29
GK-02 wyd.V - Podział nieruchomości 463 2016-04-29
SIWZ przebudowa drogi pogorzałki 463 2016-04-25
2009 zmiany siwz - przetarg lipowiec 463 2016-04-28
30 uchw. wynagrodzenie burmistrza, zmiana 463 2016-04-25
2009wynik p. usługi opiekuncze 2010 463 2016-04-25
2010siwztysiąclecia 463 2016-04-25
2010p.szymanow kosztorys 463 2016-04-28
osw.2009Konarczak - Bojanek Irena 463 2016-04-29
SIWZ dożywianie 2011 463 2016-04-25
OSO-17 wyd.I - Zgł. o wznowieniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej 462 2016-04-25
28uchw.kredyt 462 2016-04-25
Kosztorys ofertowy sanitarny SP3 462 2016-04-26
30 uchw. utworzenie GOS - u 462 2016-04-25
28 uchw.kredyt 462 2016-04-27
Rejestr uchwał 2009 r. - XXXII sesja 462 2016-04-28
osw.2009Kulka Bożena 462 2016-04-28
osw.2009Ziętkiewicz Leszek 462 2016-04-25
osw.2009Kwaśnik Lidia 462 2016-04-29
2010wynik swietlica mokronos 461 2016-04-28
form.OSO - 17,02 - oświadczenie kierowcy 461 2016-04-29
GK-13 wyd. IV- Zezwol. na umieszczenie urzadz. infrastrukt…. 461 2016-04-29
34uchw. rolny 2014 460 2016-04-29
Gmina 14 obwieszcz nr. i siedz. obw. głos 460 2016-04-29
Kosztorys sanitarny ośrodek skałów 460 2016-04-25
26uchw.nadanieimieniaprzedszkolu 459 2016-04-28
osw.2008 Dykcik Wojciech 459 2016-04-28
SIWZ - odśnieżanie 2009 459 2016-04-28
2010.Przetarg.dostawa.i.montaż.SPBorzęcice.siwz 459 2016-04-25
prezesZUK-2010 459 2016-04-29
Oświadczenie majątkowe 2005 - Maciej Bratborski 458 2016-04-27
Rysunek 1 osodek skałów 458 2016-04-26
2010wynikszymanow 458 2016-04-25
osw.2009 Perek Ryszard 458 2016-04-25
rysunki - goja12 457 2016-04-25
osw.2008 Gabryelczyk Hieronim 457 2016-04-25
2009pkredytzapytanie i odpowiedz2 457 2016-04-25
2009 kosztorys slepy - przetarg lipowiec 457 2016-04-25
2010orlikzapytanie i odpowiedź 2 457 2016-04-28
2010p.obligacjebilans 2008 457 2016-04-26
2012mieniekomunalne 457 2016-04-29
34uchw.śrtransportowe2014zal1 456 2016-04-29
Rys. nr 4 osrodek skałów 456 2016-04-29
2010 wszczęcie zespol elektrowni wiatrowych 456 2016-04-25
2010p.kotlowniasp3siwz 456 2016-04-29
osw.2009Baszczyński Janusz 456 2016-04-28
2011 zał. nr 6 2011 uchwała budżetowa 456 2016-04-25
28 uchw. pożyczka w WFOS 455 2016-04-29
28 uchw.zamiana nieruchomości 455 2016-04-26
2010orlikkosztorysbudowlany1 455 2016-04-26
2010p.obligacje RB - NDS 2009 455 2016-04-25
2010wynik okna 455 2016-04-27
SIWZ - droga wewnętrzna Borzęciczki 454 2016-04-28
30 uchw.zmiany w budzecie 454 2016-04-27
31uchw.zmianaregulaminu utrzymania porzadku 454 2016-04-27
GK-03 wyd.V - Dodatek mieszkaniowy 454 2016-04-29
Ogłoszenie budynek kulturalno oświatowy 453 2016-04-25
Rysunki Nowa Obra 453 2016-04-25
RBsprawozdanie16 453 2016-04-26
Zał. Nr 2 452 2016-04-29
Kosztorys ofertowy sanitarny - zaz garaze 451 2016-04-26
2010orlikzapytanie i odpowiedź 3 451 2016-04-25
2010pkotlowniasp3opistechniczny 451 2016-04-26
rysunki - goja7 450 2016-04-25
Rejestr uchwał 2010 r. - XXXVII sesja 450 2016-04-25
2010z wieczny marek 450 2016-04-25
ogloszenie targowisko 450 2016-04-25
PE obwody głosowania 449 2016-04-25
32 uchw. nabycie nieruchomości 449 2016-04-25
2010wynik utrwalenie dróg 449 2016-04-25
GK-09,01 wyd.I - wniosek zbiorniki bezodpł 449 2016-04-29
28 uchw.pomoc dla powiatu 448 2016-04-25
28uchw.zbycie nieruchomości lokalowej1 448 2016-04-29
RB-28S za 2009 (1) 448 2016-04-25
2011wynikubezpieczenia 448 2016-04-26
2009 program współpracy z ngo 447 2016-04-25
osw.2009 Frąckowiak Jan 447 2016-04-25
Kosztorys ofertowy - pogorzałki wielkie 446 2016-04-25
RBsprawozdanie12 446 2016-04-25
2010p.obligacjeopiniao możliwosci sfinansowania deficytu 2010 (1) 446 2016-04-25
wynikstaraobra 446 2016-04-25
KatarzynaMarciniak-2010 446 2016-04-25
rysunki - goja9 445 2016-04-25
KOsztorys ofertowy - pogorzałki wielkie - strona tytułowa 445 2016-04-25
Pogorzałki Wielkie - rys. 1 445 2016-04-25
Kosztorys ofertowy elektryczny SP3 445 2016-04-25
32uch. zmiany w budzecie MiG 445 2016-04-28
pytaniastraobra 445 2016-04-25
SIWZ budynek kulturalno oświatowy 445 2016-04-25
2012 ISO badanie satysfakcji 444 2016-04-29
34uchw.sr.transport.zal2 444 2016-04-29
31uchw.zmiana pomoc dla powiatu 444 2016-04-28
2010pobligacjesprawozdanieRB-N2009 444 2016-04-25
2010p.wynik wodociąg cegielnia 444 2016-04-26
SIWZ - przetarg kredyt długoterminowy 443 2016-04-25
osw.2008 Burdziąg Janusz, korekta 443 2016-04-26