Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o terminie i porządku XXXII sesji


XXXII sesja Rady Miejskiej zwołana została na dzień 31 marca 2006r., godz. 13.00. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat zagrożeń związanych z ptasią grypą.
4. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej miasta i gminy Koźmin Wlkp. za 2005r.
5. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
6. Interpelacje radnych.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
   a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2006 [kliknij],
   b) dofinansowania kosztów zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gmin powiatu krotoszyńskiego w latach 2006-2008 [kliknij],
   c) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2006 [kliknij],
   d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij],
   e) zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych [kliknij],
   f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowo-usługowego i usług oświaty w Koźminie Wlkp. w rejonie ograniczonym ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym [kliknij],
   g) zbycia nieruchomości [kliknij],
   h) ustanowienia służebności gruntowej [kliknij].
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad XXXII sesji.Data dodania dokumentu: 2006-03-23
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-03-28
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski