Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o terminie i porządku XXVIII sesji

Informacja o terminie i porządku XXVIII sesji Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej zwołana została na dzień 28 października 2005r., godz. 14.00. Sesja odbędzie się  w siedzibie Rady przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:
1.Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji.
3. Sprawozdanie z przetargów.
4. Interpelacje radnych.
5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005 [kliknij]

b)      udzielenia dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu na zakup profesjonalnego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie [kliknij]

c)       ustalenia Regulaminu na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij]

d)      wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

e)      zaopiniowania planu aglomeracji Koźmin Wielkopolski [kliknij]

f)        opinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych [kliknij]

g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczonej na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w m. Orla gm. Koźmin Wlkp. [kliknij]

h)      zamiany nieruchomości gruntowych [kliknij]

i)        zbycia nieruchomości gruntowej (4 projekty uchwał) [kliknij]

6. Informacja:

j)        Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim na temat oświadczeń majątkowych radnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

k)       Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na temat oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h, ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie obrad XXVIII sesji.

 

 


Data dodania dokumentu: 2005-10-21
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2005-10-27
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski