Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Rok 2018 - konkursy ofert dla ngo

AKTUALNE:

Oferta organizacji pozarządowej złożona na podstawie Art 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Towarzystwa Miłośników Koźmina Wielkopolskiego - "Przeprowadzenie konkursu wiedzy regionalnej dotyczącej Koźmina. Dzieci "100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego", młodzież 170-rocznica Wiosny Ludów". - [kliknij]

Oferta organizacji pozarządowej złożona na podstawie Art 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Towarzystwa Miłośników Koźmina Wielkopolskiego - "Wydanie kompletu widokówek promujących Muzeum Ziemi Koźmińskiej".  - [kliknij]

ZAKOŃCZONE:

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

PRIORYTET 1 Rozwój wspólnot lokalnych. Działanie 1.1 Organizacja imprezy dla miłośników motoryzacji w Koźminie Wielkopolskim. Działanie 1.2 Organizacja Festiwalu Piosenki

PRIORYTET 3 Turystyka i krajoznawstwo Działanie 3.1 Propagowanie aktywnej turystyki wsród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

PRIORYTET 4 Ochrona i promocja zdrowia Działanie 4.1 Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wsród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

PRIORYTET 7 Nauka, edukacja oświata i wychowanie Działanie 7.2 Organizacja zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp.Działanie 7.3 Organizacja zajęć edukacyjnych na wodzie z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

PRIORYTET 8 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym. Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna seniorów i seniorek.

Treść ogłoszenia - [kliknij]

 


Wyniki otwartego konkursu ofery PRIORYTET 2 Działanie 2.1. Sport, PRIORYTET 6 Działanie 6.1 Usługi opiekuńcze [kliknij]

Burmistrz   Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

PRIORYTET 2.   –   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Działanie 2.1 Sport

PRIORYTET 6. - pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Działanie 6.1. Usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o konkursie - [kliknij]


Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Roczny Program Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie działających na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski. Przedmiot konsultacji: „Roczny Program Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” [kliknij]

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2017-09-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-19
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz