Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Zagospodarowanie przestrzenne - 2017

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Diagnoza stanu istniejącego i funkcjonowania gminy [kliknij]

Kierunki rozwoju przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Mapa 1 [kliknij]

Mapa 2 [kliknij]


OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 12/10 w Sapieżynie [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2017-01-17
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-12
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz