Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Informacja o terminie i porządku XXII sesji

 

XXII sesja Rady Miejskiej zwołana została na dzień 21 kwietnia 2005r., godz. 1300. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady przy ul.Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji.

2.       Interpelacje radnych.

3.       Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2004 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a)      przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,

b)      przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,

c)       dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

d)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

e)      przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,

f)        poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej i głosowanie.


4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

g)      zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005,

h)      zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

i)        zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości na terenie gminy,

j)        zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Nr XXVIII/276/2002 z dnia 25.04.2002r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.,

k)       nadania nazwy ulicy.

5.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.  Wolne głosy i wnioski.