Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Kontrole w Urzędzie
W dniu  19.10.2015 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Okręgową Komisję Wyborczą w Kaliszu.

W dniu 12.10.2015 r. 
została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W dniu 28.04.2015 r. 
została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Okręgową Komisję Wyborczą Nr 46 w Kaliszu.

W dniu 27.04.2015 r.
została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. 

W dniu 28.11.2014r.
została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. 

W dniu 19.08.2014r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Ostrowie Wielkopolskim. 

W dniach od 13.08. do 22.09.2014r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.

W dniu 30.04.2014r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Rejonową Komisję Wyborczą Nr 16 w Kaliszu.  

W dniu 28.10.2013 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

W dniu 28.10.2013 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W dniach 19.06.-4.07. 2013r.  została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. 

W dniach 15 - 26.10.2012 r. kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim przeprowadził Urząd Skarbowy w Krotoszynie.

W dniach 20.11.2012r. – 18.02.2013r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta     i Gminy w Koźminie Wielkopolskim przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.

W dniach 19.06. – 04.07.2013 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta  i Gminy w Koźminie Wielkopolskim  przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

W dniu 28.10.2013r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim kontrolę przeprowadził Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

W dniu 28.10.2013 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

W dniu 28.09.2011 r.w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim została przeprowadzona kontrola przez Okręgową Komisję Wyborczą w Kaliszu.

W dniach 26 - 28.09.2011 r. kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim kontrolę przeprowadził Wielkopolski Urząd Wojewódzki.  Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

W dniu 21.09.2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim kontrolę przeprowadziło Archiwum Państwowe w Kaliszu. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.


W dniu 11.05.2011 r. kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

W dniach 06.09.2010 r. i 22.10.2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim została przeprowadzona kontrola przez Komisarza Wyborczego w Kaliszu.

W dniach 02-06.09.2010 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W dniu 28.05.2010 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Okręgową Komisję Wyborczą w Kaliszu.

W dniu 28.05.2009 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Rejonową Komisję Wyborczą w Kaliszu.  Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

W dniach 8.04. - 5.05. 2009 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez ZUS oddział w Ostrowie Wlkp. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu. 

W dniach 9.09. - 17.11. 2008r została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu. 

W dniu 3.09.2008 została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

 W marcu 2008 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

W dniu 16.10 2007 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Kaliszu. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

W dniach 23 i 27.08.2007 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Państwową Inspekcję Pracy w Poznaniu. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

W dniu 23.08.2005r. Archiwum Państwowe w Kaliszu przeprowadziło kontrolę archiwów zakładowych Urzędu Miasta i Gminy oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Protokół kontroli znajduję się do wglądu w biurze nr 24 Urzędu - budynek od ul. Przyjemskich 9.

W dniach 7.06 - 22.08.2005r. w Urzędzie Miasta i Gminy przeprowadzona została kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie kosztów funkcjonowania administracji samorządowej. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

W dniach 27.09. - 2.12.2004r. w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. przeprowadzona została kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Protokół kontroli oraz wystąpienie pokontrolne znajdują się do wglądu u Skarbnika Gminy - pokój nr 22 w budynku przy ul. Przyjemskich 9.Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-16
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz