Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Referendum ogólnokrajowe - 2015
Informacja o składzie Obwodowych Komisji do Spraw Referendum [kliknij]

Zaświadczenia o prawie do głosowania w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r. wydawane są w pok. nr 3 do dnia 4 września 2015 r.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa   do głosowania w referendum można składać w pok. nr 3 do dnia 28 sierpnia 2015 roku.
Wyborca na jego pisemny wniosek wniesiony   do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 1 września 2015 r.,     jest dopisywany do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje lub w której będzie przebywać w dniu referendum.

Wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy,     w którym został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w referendum, czy został w spisie uwzględniony.
Spis osób uprawnionych do udziału w referendum będzie udostępniony do wglądu    w dniach: od 17 sierpnia 2015r.  do dnia 31 sierpnia 2015r. w godzinach  pracy Urzędu tj. od godz. 8.00 do godz.16.00  w pok. nr 3.Zarządzenie nr 38.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum [kliknij]

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju [kliknij]

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowej (doc) (pdf)

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27 lipca 2015  r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień  6 września 2015 r. [kliknij]

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [kliknij]

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [kliknij]

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.  Nr 27.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych [kliknij]

Uchwała nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [kliknij]

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum [kliknij]

Data dodania dokumentu: 2015-06-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-31
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz