Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Odpady komunalne
Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi - stan na dzień   29.03.2016r. [kliknij]


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koźmin Wielkopolski za 2015r. [kliknij]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koźmin Wielkopolski za 2013 rok [kliknij]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koźmin Wielkopolski za 2014 rok [kliknij]

Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi - stan na dzień 30.03.2015 r. [kliknij]

Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi - stan na dzień 22.04.2014r. [kliknij] , aktualizacja [kliknij]


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Uchwała Nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wlkp. - [kliknij] obowiązuje od 1 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XXVI/174/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wlkp. [kliknij] - obowiązuje do 31 grudnia 2015r.


Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty

Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty - [kliknij] - obowiązuje od 1 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr XXVI/175/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - [kliknij] - obowiązuje do 31 lipca 2015r.


Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - [kliknij] - obowiązuje od 1 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr XXVI/176/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- [kliknij] - obowiązuje do 31 lipca 2015r.


Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr X/57/15 w Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenie przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - [kliknij]-będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XXVI/177/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenie przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - [kliknij]


Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komnikacji elektronicznej -  [kliknij] - obowiązuje od 1 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr XXVI/178/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  - [kliknij] - obowiązuje do 31 lipca 2015r.


Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2013-03-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-13
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz