Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Rejestr uchwał - Sesja XVII
 


Numer

i data sesji


Numer uchwały

Temat

Sesja XVII

29 października 2004r.


XVII/148/04w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2004


XVII/149/04


o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości

XVII/150/04


o ustaleniu wzorów druków składanych przez podatników podatku od nieruchomości

XVII/151/04

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2004r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok podatkowy 2005

XVII/152/04


o ustaleniu wzorów druków składanych przez podatników podatku rolnego

XVII/153/04

o obniżeniu średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze III kwartały 2004r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok podatkowy 2005.

XVII/154/04


o ustaleniu wzorów druków składanych przez podatników podatku leśnego

XVII/155/04


o określeniu wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

XVII/156/04o ustaleniu wysokości stawek podatku od posiadania psów i sposobu pobierania tego podatku

XVII/157/04


o określeniu dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty

XVII/158/04w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2004-2007

XVII/159/04
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, prowadzonych przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp.

XVII/160/04


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych (w rejonie ul. Prostej)

XVII/161/04


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych (ul. Telesfora Synoradzkiego)

XVII/162/04

w sprawie zamiany nieruchomości lokalowej

XVII/163/04w sprawie zasad zwrotu wydatków na

świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

XVII/164/04


w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu w ramach pomocy społecznej

XVII/165/04


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności, zwalniania od opłat oraz trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze