Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Rejestr uchwał - Sesja XVI
 


Numer

i data sesji


Numer uchwały

Temat

Sesja XVI

29 września 2004r.


XVI/138/2004


XV/139/2004XV/140/2004
XV/141/2004XV/142/2004
XV/143/2004XV/144/2004
XV/145/2004


XV/146/2004

XV/147/2004


Sprostowania błędu rachunkowego w Uchwale Nr XV/128/2004 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Koźmin Wlkp. na 2004r.
zmian w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2004


zmian w podziale miasta i gminy Komin Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
zmian w podziale na obwody głosowania na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolskizmiany uchwały dotyczącej ważniejszych zamierzeń inwestycyjnych w zakresie dróg do 2007 rokuopinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnychdofinansowania przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. zakupu alkomatu przeznaczonego dla Komisariatu Policji w Kominie Wlkp.


zbycia nieruchomości gruntowej

nieodpłatnego przejęcia przez miasto i gminę Koźmin Wlkp. prawa własności nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zlikwidowanej linii kolejowej Koźmin Wlkp. – Piaski Wlkp.uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej