Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Rejestr uchwał - Sesja II
 

Numer i
data sesji

Numer uchwały

Temat

Sesja II
16 grudnia
2002r.


II/3/2002

II/4/2002


II/5/2002

II/6/2002


II/7/2002


II/8/2002

II/9/2002II/10/2002


II/11/2002II/12/2002
II/13/2002


II/14/2002


II/15/2002II/16/2002

II/17/2002

II/18/2002


II/19/2002

o zmianie Statutu Gminy Koźmin Wielkopolski

w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej

w sprawie powołania komisji rewizyjnej

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2002

o ustaleniu wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

o przyznaniu dodatku specjalnego

o ustaleniu miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

o ustaleniu kosztów używania pojazdów dla celów służbowych przez radnych

o upoważnieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy

o ustaleniu najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych utworzonych
przez Radę Miejską

o ustaleniu wzorów druków deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku rolnego

o ustaleniu wzorów druków deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku leśnego

o ustaleniu wzorów druków deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od
nieruchomości

o ustaleniu ceny skupu żyta za pierwsze III kwartały 2002r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok podatkowy 2003

o obniżeniu średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze III kwartały 2002r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok podatkowy 2003

o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości

o określeniu wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych