Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Zagospodarowanie przestrzenne

Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Koźmin Wielkopolski i Studium Gminy 

www.kozminwielkopolski.sipgminy.pl

Rok 2017 - [kliknij]

Rok 2016 - [kliknij]

Rok 2015 - [kliknij]

Rok 2014 - [kliknij]

Rok  2013 - [kliknij]

Rok  2011 - [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Koźmin Wlkp. w rejonie wsi Staniew z przeznaczeniem na elektrownie wiatrowe [kliknij]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 383, 384, 387/2 i 2499 położonych przy ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wlkp.” [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp.w rejonie ulic Łącznej, Poznańskiej, MIkołaja Kopernika i toru kolejowego [kliknij]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Obra Nowa, Wałków, Borzęcice, Sapieżyn, Orla, Cegielnia [kliknij]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI - Diagnoza stanu istniejącego i funkcjonowania gminy

-Tekst [kliknij]

-Rysunek [kliknij]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
Kierunki rozwoju przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

- Tekst [kliknij]

- Rysunek [kliknij]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Biały Dwór [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w rejonie wsi Obra Nowa, Wałków, Borzęcice, Sapieżyn, Orla, Cegielnia z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem gruntów pod elektrownie wiatrowe w rejonie miejscowości Biały Dwór [kliknij]

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych [kliknij]

 

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Koźmin Wlkp [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2010-02-17
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-17
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz