Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Zagospodarowanie przestrzenne

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - [kliknij]

Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Koźmin Wielkopolski i Studium Gminy 

www.kozminwielkopolski.geoportalgminy.pl

Rok 2019 - [kliknij]

Rok 2018 - [kliknij]

Rok 2017 - [kliknij]

Rok 2016 - [kliknij]

Rok 2015 - [kliknij]

Rok 2014 - [kliknij]

Rok  2013 - [kliknij]

Rok  2011 - [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI - Diagnoza stanu istniejącego i funkcjonowania gminy

-Tekst [kliknij]

-Rysunek [kliknij]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
Kierunki rozwoju przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

- Tekst [kliknij]

- Rysunek [kliknij]

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2010-02-17
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-03
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz