Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Rejestr uchwał 2009 - XXVIII sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

29 czerwca 2009r.

Nr XXVIII196/09

 

 

zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 2009r.  

Nr XXVIII/197/09

 

 

 

zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Nr XVIII/198/09

 

 

zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Nr XVIII/199/09

 

 

pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2009r

Nr XVIII/2000/09

 

 

przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi

 

 

Nr XVIII/2001/09

 

 

 

zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Nr XVIII/2002/09

 

 

 

 

wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/81/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 października 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

Nr XVIII/2003/09

 

zamiany nieruchomości gruntowych

 

Nr XVIII/2004/09

 

 

zbycia nieruchomości lokalowych

 

Nr XVIII/2005/09

 

 

zbycia nieruchomości lokalowej

 

 

XXVIII/206/09

 

 

udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Koźmin Wielkopolski

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-08-31
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz