Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Rejestr uchwał 2009 - XXII sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

XXII

6 luty   

2009r.

XXII/160/09

zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

XXII/161/09

 

zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009 

 

XX/162/09

zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.z.o.o.

XX/163/09

 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2009

XX/164/09

 

zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie utrzymania czystości ulic powiatowych

XX/165/09

realizacja projektu wspólnie z Powiatem Krotoszyńskim

XX/166/09

spełnienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przesłanek warunkujących nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r. 

XX/167/09

Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009 - 2013

XX/168/09

przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

XX/169/09

rezygnacja z odszkodowania za utratę prawa własności działek przewidzianych pod  budowę obwodnicy

 


Data dodania dokumentu: 2009-03-17
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-03-17
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz