Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy na XXII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 6 lutego 2009r., godz. 1400 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej z działalności Komisji w 2008r. oraz przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2009.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009,

b)  zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,

c)  zmiany Statutu Gminy Koźmin Wielkopolski,

d)  spełnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przesłanek warunkujących nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r.,

e)   Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009-2013,

f)   przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,

g)  rezygnacji z odszkodowania za utratę prawa własności działek przewidzianych pod budowę obwodnicy.

6.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie obrad XXII sesji.

 


Data dodania dokumentu: 2009-01-30
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz