Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Wszczęcie postępowania - Aktualizacja Programu Ochrony ¦rodowiska dla Miasta i Gminy Koźmin

Na podstawie art. 43 ust. 2 art. 40 ust. 1 art 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. oraz dla projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w terminie 21 dni od dnia 21.05.2008r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ul. Stary Rynek 11 pok. nr 5.

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-05-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz