Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2008 informacja z XII sesji Rady Miejskiej

 

 

27 lutego odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim. Podczas sesji radni podjęli między innymi następujące uchwały:

 

1.) w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu

Radni zadecydowali o nabyciu dodatkowych 30 udziałów (każdy po 1 tys.zł)
w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych. W zeszłym roku gmina zakupiła 20 udziałów. Rada zdecydowała się zwiększyć nasz wkład, ze względu na duże zainteresowanie przedsiębiorców z sektora MSP ofertą Funduszu. SFPK świadczy pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, poprzez udzielanie poręczeń kredytów i pożyczek, zaciągniętych w innych instytucjach finansowych.

2.) w sprawie wprowadzenia zmian do opłaty targowej

Spółdzielnia Mieszkaniowo – Lokatorsko – Własnościowa w Koźminie Wlkp. zrezygnowała z pobierania opłaty targowej na targowisku przy ul. Tysiąclecia. W związku z taką decyzją, Rada musiała wprowadzić zmiany w zapisie uchwały dotyczącej opłaty targowej. W najbliższym czasie, zostanie wybrany inkasent
z ramienia gminy, który będzie pobierał opłatę na tym targowisku.

3.) w sprawie zatwierdzenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008 – 2032”.

Rada przyjęła program usuwania azbestu na terenie naszej gminy. Obowiązek przyjęcia takiego programu nałożyła na samorząd Rada Ministrów, uchwalając, 14 maja 2002 r., ogólnopolski „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”. Gminny program zostanie opublikowany na stronie internetowej miasta i gminy (www.kozminwlkp.pl)

4.) w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała dotyczy zbycia działki położonej we Wrotkowie, w sąsiedztwie budynku komunalnego. W tym budynku zostaną wykazane do sprzedaży lokale mieszkalne. Właściciele jednego z tych lokali są zainteresowani nabyciem tej działki, faktycznie przez nich użytkowanej.

Inne uchwały przyjęte podczas sesji to uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2008, ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, utworzonych przez Radę Miejską, spełnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. przesłanek warunkujących nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r., zasad korzystania ze stołówek szkolnych, zorganizowanych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Koźmin Wlkp.

 


Data dodania dokumentu: 2008-03-20
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz