Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Rejestr uchwał - X sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

X/5/12/2007

X/70/07

powołania Skarbnika Gminy Koźmin Wielkopolski

X/71/07

zmian w budżecie MiG KOźmin Wlkp. na rok 2007

 

X/72/07

obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

X/73/07

trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 

X/74/07

obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego  

 

X/75/07

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

X/76/07

opłaty targowej

 

X/77/07

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

X/78/07

określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych

 

X/79/07

ustalenia regulaminu na 2008r. określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin

 

X/80/07

powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

X/81/07

ustalenia kosztów używania pojazdów dla celów służbowych przez radnych

 

X/82/07

zwolnienia z obowiązku przetargowego zbycia nieruchomości

 


Data dodania dokumentu: 2007-12-20
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-01-04
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz