Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
wszczęcie postępowania - petrol

Na podstawie art. 32 ust. 1 art 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje

że w dniu 02.10.2007r. do UMiG Koźmin Wlkp. wpłynął wniosek złożony przez PHU Petrol sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie istniejących siedmiu jednopłaszczowych zbiorników na dwa nowe dwupłaszczowe zbiorniki do magazynowania paliw o łącznej pojemności 60 m3 wraz z infrastrukturą techniczną na istniejącej stacji paliw w m. Obra Nowa nr dz. 502/1, 502/3, 502/4, 502/5, gm. Koźmin Wlkp.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w terminie 21 dni od dnia 26.11.2007r. od poniedziałku do piątku w godz od 8.00 do 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ul. Stary Rynek 11 pok. nr 5.

 


Data dodania dokumentu: 2007-11-28
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz