Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2007 informacja z V sesji Rady Miejskiej

30 kwietnia odbyła się V sesja Rady Miejskiej w trakcie, której radni przyjęli 7 uchwał.

1.Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Radni przyjęli informację o wykonaniu budżetu za 2006 r. i jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu. Pozytywną opinię o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu oraz wszystkie komisje rady.

2.Uchwała w sprawie przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

Radni zadecydowali o przystąpieniu do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu i wniesieniu wkładu pieniężnego w wysokości 20 tys.zł. Udział gminy w tym funduszu umożliwi koźmińskim przedsiębiorcom i osobom rozpoczynającym działalność korzystanie z poręczeń kredytowych.

3.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2007 r.

Radni wprowadzili do budżetu zmiany wynikające z pism Ministra Finansów i Wojewody Wielkopolskiego oraz rozdzielili nadwyżkę budżetową za ubiegły rok w wysokości 454.912,00 zł. Z tych pieniędzy między innymi kwota 125 tys.zł zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe, 40 tys.zł - na wykonanie projektów na budowę szkolnych sal gimnastycznych, a o 175.788 zł zwiększy się rezerwa budżetowa.

4.Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.

Radni przyjęli statut Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. Określili w nim cele placówki i sposób ich realizacji oraz organizację ZAZ – u.

5. Uchwała w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.

Do podjęcia takie uchwały jest zobowiązany samorząd, jako organ prowadzący szkoły podstawowe i gimnazjum. Wynika to ze znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela. Tę uchwałę radni podjęli jednogłośnie.

Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości przy ul.Bractwa Kurkowego w Koźminie Wlkp. oraz wydzierżawieniu działki we Wrotkowie.

 


Data dodania dokumentu: 2007-05-11
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-05-11
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz