Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-08-08 ( Imieniny: Izy, Rajmunda)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Rok 2022

Rok 2022

 •  NR XLI.296.2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 47/5 w Serafinowie
 • NR XLI.295.2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego JESSICA 2 na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)
 • NR XLI.294.2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031
 • NR XLI.293.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022
 • NR XL.292.2022 w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • NR XL.291.2022 w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 73/4, 74, 75 położonych w Białym Dworze
 • NR XL.290.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • NR XL.289.2022 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości w Koźminie Wielkopolskim pomiędzy ulicami: Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym
 • NR XL.288.2022 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
 • NR XL.287.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Gościejew i Orla dotyczących zmiany rodzaju miejscowości
 • NR XL.286.2022 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
 • NR XL.285.2022  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2022-2031
 • NR XL.284.2022 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022
 • NR XXXIX.282.2022 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 493 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Obra
 • NR XXXIX.281.2022 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wlkp. obejmującej część działki nr ewid. 493 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Obra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • Nr XXXIX.280.2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 245 w Tatarach
 • NR XXXIX.279.2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 9 w Józefowie
 • NR XXXIX.278.2022  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wierzbowej w Koźminie Wielkopolskim
 • NR XXXIX.277.2022 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski Zał. 1, Zał.2
 • NR XXXIX.276.2022 w sprawie sprawie scalenia i podziału nieruchomości w Koźminie Wielkopolskim pomiędzy ulicami: Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym
 • NR XXXIX.275.2022 w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 • NR XXXIX.274.2022 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”
 • NR XXXIX.273.2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024
 • NR XXXIX.272.2022 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2024”
 • NR XXXIX.271.2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2035
 • NR XXXIX.270.2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031
 • NR XXXIX.269.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlielkopolski na rok 2022 rok
 • NR XXXVII.267.2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
 • NR XXXVII.266.2022 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Koźminie Wielkopolskim
 • NR XXXVII.265.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na 2022 rok
 •  NR XXXVII.264.2022 w sprawie wniesienia przez Gminę Koźmin Wielkopolski udziałów do Spółdzielni Socjalnej VIVO z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim
 •  NR XXXVII.263.2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031
 •  NR XXXVII.262.2022 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022
 •  NR XXXVII.261.2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Autor: Monika Bartkowiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-04 10:47przez: Monika Bartkowiak
Opublikowano:2022-02-04 14:18przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2022-07-21 14:17przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:784

Rejestr zmian

 • [2022-07-21 14:17:00]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-07-21 14:14:37]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-05-05 12:11:58]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-04-22 13:17:48]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-04-21 14:38:06]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-04-21 14:29:16]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-04-21 12:44:18]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-04-21 12:41:52]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-04-21 12:03:51]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-03-31 14:36:55]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-02-04 10:39:31]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo