Środki komunikowania się

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Na podstawie przepisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się udostępnia się usługę pozwalającą na komunikowanie się, w szczególności poprzez:

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski realizując art. 12 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy informuje, że osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się może zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN w formie pisemnej:

  • pocztą elektroniczną,
  • faksem,
  • przesłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 w godz. 8.00 – 16.00 .

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG Koźmin Wlkp.
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Irena Maroszek
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:346