Umieszczenie reklamy na gruncie gminnym

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UMIESZCZENIE  REKLAMY  LUB  TABLICY NA  GRUNCIE,  OGRODZENIU  LUB  BUDYNKU  STANOWIĄCYM  WŁASNOŚĆ  MIASTA I GMINY

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.),
 • uchwała Nr VI/58/2003 Rady Miejskiej z dnia 29.04.2003r. w sprawie uzgadniania i umieszczania reklam oraz tablic informacyjnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,
 • uchwała Nr VI/58/2003 Rady Miejskiej z dnia 12.12.2003r. w sprawie opłat za umieszczenie reklam na placach i budynkach stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 - wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie reklamy z załączonym projektem reklamy bądź tablicy      oraz odręcznie wykonaną mapką z proponowanym miejscem umieszczenia reklamy.

II. OPŁATY

 1. Opłata jednorazowa za umieszczenie reklamy wnoszona w chwili ustawienia reklamy w wysokości 120zł/1m2 reklamy,
 2. Opłata roczna wnoszona do 15 marca każdego roku w wysokości 150zł/1m2 reklamy. Opłata za okres krótszy niż jeden rok uiszczana jest w części proporcjonalnej do liczby miesięcy, na które reklama została umieszczona.
 3. Opłaty jednorazową i roczną wnosi się do kasy lub na konto Urzędu Miasta i Gminy:
  PKO BP O/Koźmin Wlkp. 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 14 dni od daty złożenia wniosku.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego – Punkt Informacyjny, tel. 62 72 16 088

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 1. W oparciu o złożony wniosek i załączone do niego dokumenty Burmistrz Miasta i Gminy wyraża pisemną zgodę na umieszczenie reklamy oraz zatwierdza jej treść.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy oraz wnioskodawca podpisują umowę określająca warunki umieszczenia reklamy na gruncie, ogrodzeniu lub budynku komunalnym.
 3. Wnioskodawca, po wniesieniu opłaty, umieszcza reklamę.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje. 

VII. UWAGI

 1. Pisemna zgoda na umieszczenie reklamy przesyłana jest pocztą.
 2. Podpisanie i odbiór umowy następuje w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy.

 

Formularze

WNIOSEK o wydanie pozwolenia na ustawienie reklamy lub tablicy informacyjnej na gruntach i obiektach stanowiących własność gminy

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Beata Kaj
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:294