Uzgodnienie reklamy na gruntach nie gminnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UZGODNIENIE TREŚCI I MIEJSCA UMIESZCZENIA REKLAMY LUB TABLICY INFORMACYJNEJ NA GRUNTACH I OBIEKTACH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI GMINY

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.),
  • Uchwała Nr VI/58/2003 Rady Miejskiej z dnia 29.04.2003r. w sprawie uzgadniania i umieszczania reklam oraz tablic informacyjnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie reklamy (F-OSO-10/01)
- załączniki: projekt reklamy bądź tablicy
-odręcznie wykonana mapka z proponowanym miejscem umieszczenia reklamy,
-zgoda właściciela gruntu, budynku czy ogrodzenia, na którym ma być umieszczona reklama

II. OPŁATY

Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 14 dni od daty złożenia wniosku.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego – Punkt Informacyjny,
tel. 62 72 16 088

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

W oparciu o złożony wniosek i załączone do niego dokumenty Burmistrz Miasta i Gminy wyraża pisemną zgodę na umieszczenie reklamy oraz zatwierdza jej treść.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

VII. UWAGI

Odbiór pisemnej zgody na umieszczenie reklamy może nastąpić w jednej z dwóch form, w zależności od woli wnioskodawcy: osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty.

Formularze

 WNIOSEK o wydanie pozwolenia na ustawienie reklamy lub tablicy informacyjnej na gruntach i obiektach nie stanowiących własności Gminy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Beata Kaj
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:227