Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29.08.1997r.. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900  ze zm.)
  • Ustawa z  16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe  (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 25 października 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr. 208 poz. 1375).                                  

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty (F-PiK – 16/01).

II. OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Wydanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ
 

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 1, tel. 62 72 19 336

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

  1.  Zaświadczenie wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. po złożeniu wniosku przez zainteresowanego.
  2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

VII. UWAGI

Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy.

Formularz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Michalak - Kowal
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:259