Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaświadczenie  o figurowaniu w ewidencji podatkowej podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r., poz.900 ze zm.),
  • ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015r., poz. 2355).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o wydanie zaświadczenia (F-PiK – 11/01)

II. OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Nie pobiera się opłaty skarbowej w przypadkach określonych w art. 2, art. 3, art.7 ustawy o opłacie skarbowej oraz w załączniku do ustawy.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 5 dni

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 2, tel. 62 72 19 329

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1) Zaświadczenie wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski po złożeniu wniosku przez zainteresowanego.
2) Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

VII. UWAGI

Zaświadczenie wydaje się osobie, której poświadczenie dotyczy.

Formularze

 Wniosek o zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Patrycja Pietrala
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:241