Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz prognozy oddziaływania na środowisko [kliknij

Ogłoszenia o wydaniu decyzji środowiskowych

Rok 2016 - [kliknij]

Rok 2015 - [kliknij]

Rok 2014 - [kliknij]

Rok 2013 - [kliknij]

Rok 2012 - [kliknij]

Rok 2011 - [kliknij]

Rok 2010 - [kliknij]

Rok 2009 - [kliknij]

 

Rok 2008 - [kliknij]

 

 

 

 

Rok 2007 - [kliknij]

 

 

 

 

Rok 2006 - [kliknij]

Rok 2005  - [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2006-03-14
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-10
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz