Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o terminie i porządku obrad XXXI sesji

XXXI sesja Rady Miejskiej zwołana została na dzień 10 lutego 2006r. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9 o godz. 14.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej z działalności Komisji w 2005r. oraz przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2006.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij],

b) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków [kliknij],

c) zmiany rocznego programu współpracy gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi [kliknij].

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad XXXI sesji.


Data dodania dokumentu: 2006-02-03
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-02-07
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski