Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXX sesji Rady Miejskiej

XXX sesja Rady Miejskiej odbyła się 29 grudnia 2005r. Głównym punktem obrad było przyjęcie budżetu miasta i gminy na rok 2006r. Przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską budżet przewiduje dochody w wysokości 18.159.822zł (o niemal 1,5mln zł więcej niż przewidywał budżetu uchwalany na rok 2005). 

Wydatki mają w roku 2006 wynieść 19.069.822zł (kwota wyższa o blisko 3mln zł od przyjętej na rok 2005). Wzorem dwóch poprzednich lat priorytetem inwestycyjnym będzie poprawa infrastruktury drogowej, która pochłonie łącznie 10% wydatków. Deficyt budżetowy (wartość, o jaką planowane wydatki są większe od planowanych dochodów) wynieść ma 910.000zł. Budżet przewiduje pokrycie go przychodami z kredytu. Natomiast wartość przypadającej na 2006r. spłaty rat kapitałowych wcześniejszych kredytów wyniesie 840.000zł.
Więcej informacji o budżecie na rok 2006 – dział Budżet [kliknij]

Pozostałe uchwały przyjęte podczas XXX sesji dotyczyły:

- zmian w budżecie roku 2005. Wynikiem ostatnich zmian i przeniesień było zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 47.972zł. Głównym powodem zmniejszenia były niższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu opieki społecznej. Wydatki zmniejszono odstępując od realizacji budowy wodociągu do wsi Mycielin i drugiej części ul. Południowej w Koźminie Wlkp. – zadania te zostały zrealizowane ze środków własnych spółki Koźmińskie Usługi Komunalne.

- ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005. Do takich wydatków zaliczono: budowę boiska sportowego w Staniewie, remonty świetlic wiejskich w Borzęcicach, Kaniewie i Białym Dworze, przebudowę ul. Południowej oraz położenie dywanika asfaltowego na poszerzeniach drogi w Borzęciczkach. Na przesunięcie prac drogowych wpłynęły warunki pogodowe w listopadzie i grudniu niesprzyjające tego typu pracom (zadania te zostały wprowadzone w ramach zwiększenia budżetu w październiku). Z kolei powodem zaliczenia do wydatków niewygasających budowy boiska i remontów świetlic był brak ostatecznego rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowanie tych zadań w ramach Programu Odnowy Wsi.

- przyjęcia Gminy Milicz do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy i wprowadzenia zmian w statucie Związku. Uchwała – przyjmowana przez wszystkie rady gmin członkowskich – umożliwia przystąpienie do Związku kolejnej gminy.


Data dodania dokumentu: 2006-01-17
Dodał(a): Mariusz Dymarski