Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o terminie i porządku XXIX sesji Rady Miejskiej

XXIX sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbędzie się 6 grudnia 2005r. o godz. 1400 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.       Sprawozdanie z przetargów.

2.       Interpelacje radnych.

3.       Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005 [kliknij],

b) zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych [kliknij],

c) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2005r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2006 [kliknij]

d) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze III kwartały 2005r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2006 [kliknij],

e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij],

f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [kliknij],

g) ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i sposobu pobierania tego podatku [kliknij],

h) określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty [kliknij],

i) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [kliknij],

j) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Radę Miejską [kliknij],

k) zawarcia Porozumienia z Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego o współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2006 roku [kliknij],

l) nabycia nieruchomości [kliknij].

4.       Odpowiedzi na interpelacje radnych.

5.       Wolne głosy i wnioski.


Data dodania dokumentu: 2005-12-01
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2005-12-06
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski