Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Wszczęcie postępowania - budowa stacji bazowowej telefonii komórkowej

OGŁOSZENIE

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

informuje

            że w dniu 31. 08. 2005  r. do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wpłynął wniosek firmy: POLKOMTEL S.A Al. Jerozolimskie 81, 02- 001 Warszawa  w sprawie wydania decyzji  o uwarunkowaniach środowiskowych na budowę stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej

            Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w terminie 21 dni od dnia 19. 09. 2005 r. od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1600  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, pok. nr 5.

 

 


Data dodania dokumentu: 2005-11-14
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-02-14
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski