Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów w roku 2020

Informacja o unieważnieniu postepowania [kliknij]

Protokół otwarcia ofert [kliknij]

Identyfikator postępowania:792b53ca-66b4-4b18-b378-5fcd4c8861d6

 Klucz publiczny : https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=792b53ca-66b4-4b18-b378-5fcd4c8861d6

1. Ogłoszenie [kliknij]

2. SIWZ [kliknij]

3. Załączniki do SIWZ:

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [kliknij]

2) Formularz ofertowy [kliknij]

3) JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia [kliknij]

4) Formularz potencjału technicznego [kliknij]

5) Formularz doświadczenia Zawodowego [kliknij]

6) Oświadczenie o przynależności grupy kapitałowej [kliknij]

7) Oświadczenie dotyczące instalacji do których podmiot jest obowiązany przekazywać odebrane odpady komunalne. [kliknij]

8) Projekt umowy [kliknij]

9) Wykaz nieruchomości [kliknij]

10) Wykaz jednostek (apteki, urzędy, placówki oświatowe) [kliknij]

11) Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

12) Uchwała  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych [kliknij]

13) Mapa sytuacyjna obszaru miasta [kliknij]

14) Mapa sytuacyjna obszaru gminy [kliknij]

15) Formularz zgłoszenia niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.[kliknij]

16) Formularz reklamacyjny [kliknij]

17 Ilości odpadów komunalnych z rozbiciem na poszczególne miesiące [kliknij]

 

 


Data dodania dokumentu: 2019-10-30
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz