Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Rok 2019 - konkursy dla ngo

AKTUALNE:

ZAKOŃCZONE:

Szkółka Piłkarska GOS - Turniej piłkarski KOŹMIN CUP kliknij

Stowarzyszenie Przyjaciół I LO im.Powstańców Wielkopolskich - IX Zlot Fiata 126 p w Koźminie Wielkopolskim kliknij

Stowarzyszenie "Razem w przyszłość. Wspólnie dla Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy" - "Ostatnia Majówka" kliknij

Wyniki otwartego konkursu ofert dla priorytetów 1-6  kliknij

Burmistrz   Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 kliknij

Zarządzenie Nr 41.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2018-12-10
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-16
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz