Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019

RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca  2019r. [kliknij]

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30czerwca 2019r. [kliknij]

Rb - 30 S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 30 czerwca  2019r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]


Rb - 30 S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych [kliknij]

RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca  2019r. [kliknij]

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2019r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 31 marca  2019r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]


BUDŻET MIASTA I GMINY KOŻMIN WIELKOPOLSKI NA ROK 2019 kliknij


Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019 kliknij

Uchwała Nr SO-0952/16/3/Ka/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 listopada 2018 r.  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2019 rok kliknij

Uchwała Nr SO-0957/16/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia  30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  kliknij 

Uchwała Nr SO-0951/63/D/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Koźmin Wielkopolski kliknij


Data dodania dokumentu: 2018-11-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-14
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz