Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Informacja z 14.10.2005r. o wynikach naboru na stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i ds. informacji europejskiej i sportu.


Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru zostały zatrudnione następujące osoby:

Stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej

Z dniem 3.10.2005r. został nawiązany stosunek pracy z Panem Henrykiem Góralem, zam. Koźmin Wielkopolski.
Wybrany kandydat został w trakcie przeprowadzonego naboru najwyżej oceniony spośród kandydatów spełniających wymagania formalne.

Stanowisko do spraw informacji europejskiej i sportu

Z dniem 1.10.2005r. został nawiązany stosunek pracy z Adamem Niedzielą, zam. Skałów.
Wybrany kandydat został w trakcie przeprowadzonego naboru najwyżej oceniony spośród kandydatów spełniających wymagania formalne.


Data dodania dokumentu: 2005-10-14
Dodał(a): Mariusz Dymarski