Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o terminie i porządku XXVI sesji

 

XXVI sesja Rady Miejskiej zwołana została na dzień 12 września 2005r., godz. 14.00. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad przewiduje następujący punkty:

1.    Sprawozdanie z przetargów.

2.    Interpelacje radnych.

3.    Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2005r.

4.    Rozpatrzenie skargi Pani Anny Kulińskiej z dnia 28 lipca br. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

   a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,     

   b) podjęcie uchwały.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2005,

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na zakup profesjonalnego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie,

c) wprowadzenia zmian do uchwały Nr II/10/2002 z dnia 16.12.2002r. w sprawie ustalenia kosztów używania pojazdów dla celów służbowych przez radnych,

d) zbycia nieruchomości gruntowej,

e) wygaśnięcia mandatu radnego.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.