Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXV sesji Rady Miejskiej

 

XXV sesja Rady Miejskiej odbyła się 25 sierpnia 2005r. Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia dwóch spraw: skargi na działalność Burmistrza złożonej przez Panią Annę Kulińską oraz wyrażenia zgody na umieszczenie wizerunku herbu Koźmina Wlkp. w przygotowywanym łańcuchu Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Złożoną skargę Rada Miejska przekazała Komisji Rewizyjnej celem wyrażenia opinii w tej sprawie. Rada wyraziła zgodę na umieszczenie wizerunku herbu Koźmina Wlkp. w przygotowywanym łańcuchu Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego.