Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o terminie i porządku XXV (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej

Dnia 25 sierpnia o godz. 19.00 w odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie.

  2. Zapoznanie Rady Miejskiej ze skarga na Burmistrza złożoną przez Panią Annę Kulińską.

  3. Przyjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Komisji Rewizyjnej o wydanie opinii dotyczącej skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Koźmina Wielkopolskiego w łańcuchu Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

  5. Zamknięcie obrad