Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Uchwały przyjęte w 2018 roku
  • Nr XLI.269.2018 - zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej  [kliknij]
  • Nr XLI.270.2018 - zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]
  • Nr XLI.271.2018 - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018 r. [kliknij]
  • Nr XLI.272.2018 - przejęcie od Powiatu Krotoszyńskiego niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach [kliknij
  • Nr XLI.273.2018 - regulaminu dotacji z budżetu gminy na proekologiczne piece [kliknij]
  • Nr XLI.274.2018 - regulaminu dotacji z budżetu gminy na wymianę zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków [kliknij]
  • Nr XLI.275.2018 - zmian uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego [kliknij]
  • Nr XLI.276.2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  w obrębach geodezyjnych Biały Dwór, Czarny Sad, Gałązki, Gościejew, Józefów,    Ludwinów,Nowa Obra, Orla, Pogorzałki Wielkie, Walerianów, Wałków, Wrotków, Orlinka [kliknij]
  • Nr XLII.281.2018 - podział Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym    okręgu wyborczym [kliknij]
  • Nr XLII.282.2018 - utworzenie stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [kliknij]

Data dodania dokumentu: 2018-03-27
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-27
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz