Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Zagospodarowanie przestrzenne - 2018

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 1245/2 i 1248/10 w Koźminie Wlkp. przy ul. Krotoszyńskiej [kliknij]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 435/2, 439, 440/4, 440/2, 441/1 oraz części działki nr 441/2 położonych przy ul. M. Kopernika w Koźminie Wlkp. [kliknij]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego  dla działek o nr ewid. 493, 492, 491 oraz części działki nr 132  położonych w obrębie geodezyjnym Staniew [kliknij]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu " Miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego w Starej Obrze dla działki o nr ewidencyjnym 36/7" [kliknij]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Diagnoza stanu istniejącego i funkcjonowania gminy [kliknij]

Kierunki rozwoju przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Mapa 1 [kliknij]

Mapa 2 [kliknij]


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wałków" [kliknij]


 

 


Data dodania dokumentu: 2018-03-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-16
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz