Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Uchwały przyjęte w 2017 roku
 • Nr XXVIII/184/2017 zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej [kliknij
 • Nr XXVIII/185/2017 zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2017r. [kliknij]
 • Nr XXVIII/186/2017 przejęcie przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXVIII/187/2017 dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego [kliknij]
 • Nr XXVIII/188/2017 szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyjątkiem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi [kliknij]
 • Nr XXVIII/189/2017 ustalenie wysokości diet dla sołtysów [kliknij]
 • Nr XXVIII/190/2017 nabycie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XXIX/191/2017 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017 [kliknij]
 • Nr XXIX/192/2017 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2017-2031 [kliknij]
 • Nr XXIX/193/2017 udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2017 roku [kliknij]
 • Nr XXIX/194/2017 wyrażenie zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy [kliknij]
 • Nr XXIX/195/2017uchwalenie Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowyci kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 [kliknij]
 • Nr XXIX/196/2017 zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodęi zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij]
 • Nr XXIX/197/2017 Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt [kliknij]
 • Nr XXIX/198/2017 usuwanie drzew i krzewów na terenie dróg publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXIX/199/2017 zmiany nazwy ulicy [kliknij]
 • Nr XXIX/200/2017 nadanie nazwy drodze wewnętrznej [kliknij]
 • Nr XXIX/201/2017 dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego [kliknij]
 • Nr XXIX/202/2017 określenie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia [kliknij]
 • Nr XXIX/203/2017 ustalenie kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski kliknij
 • Nr XXIX/204/2017 nabycie nieruchomości kliknij
 •  

 


Data dodania dokumentu: 2017-02-16
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-10
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz