Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXIII sesji

XXIII sesja Rady Miejskiej odbyła się 4 czerwca 2005r. W pierwszej części sesji Rada Miejska przyjęła trzy uchwały. Pierwszą uchwała dokonano zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Do budżetu wprowadzono 78.300zł dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Z tą uchwała wiąże się druga – w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego. Zasiłek okresowy przyznawany przez Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wynosił:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 30-40% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym przewidzianym dla osoby samotnie gospodarującej a dochodem danej osoby,

- w przypadku rodziny – 20-40% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym przewidzianym dla rodzin a dochodem danej rodziny.

Uchwała w tej sprawie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

            Trzecią z uchwał zmieniono przyjętą na poprzedniej sesji uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości na terenie gminy Koźmin Wlkp. Zmiana dotyczy planu dla Kaniewa i sprowadza się do zastąpienia słów „sołectwo” słowami „miejscowość”. Zmiana podyktowana jest wymogami technicznymi dla Programu Odnowy Wsi.

            W drugiej, uroczystej części sesji nastąpiło wręczenie aktów nadania tytułu Honorowego Obywatela Koźmina Wlkp. Irmie i Eugenowi Geisssert - inicjatorom pomocy dla mieszkańców Koźmina w okresie stanu wojennego, a obecnie głównym animatorom współpracy pomiędzy Bellheim i Koźminem Wlkp. Ponadto odznaką „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej udekorowano Janinę Garsztkę (działaczkę Kół Gospodyń Wiejskich, Przewodniczącą Miejsko-Gminnej Rady Kobiet, założycielkę Zespołu Śpiewaczego "Koźminianki”) oraz Kazimierza Marchwiaka (pełniącego od ponad 45 lat funkcję sołtysa wsi Tatary).