Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Ogloszenie o konsultacjach

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski.
Przedmiot konsultacji: „Roczny Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 10 listopada 2016r.
 

Czas zakończenia konsultacji: 14 listopada 2016 r.
 

Forma konsultacji: wyrażenie opinii drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną. Opinie i uwagi należy przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski lub przekazywać droga elektroniczną na adres sekretariat@kozminwlkp.pl. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Program zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych www.kozminwlkp.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.  

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                                                  /-/ mgr inż. Maciej Bratborski

Zarządzenie Nr 41.2016  -  [kliknij]

Załącznik Nr 1- PROJEKT "Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" - [kliknij

Protokół z przeprowadzenia konstultacji -[kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2016-11-02
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-18
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz